Alueiden luonnollistaminen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Han-Golf Oy Ab

Finland

Written by: Lena Haanpää

Local Language English

Minimoimalla niittotoimet reuna-alueilla ja siirtymäalueilla olemme osaltaan lisänneet luonnon monimuotoisuutta. Näitä alueita niitetään nyt vain kerran vuodessa, jolloin ne voivat kehittyä niityiksi, jotka tarjoavat etuja pölyttäjille, hyönteisille, linnuille ja muille pieneläimille. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön lähestymistavan vaarallisen kuolleen puun käsittelyyn ja jättäneet merkittävän osan metsään.

Koska tiedämme, että Suomessa noin 5,000 lajia on riippuvainen kuolleesta puusta, olemme sitoutuneet ylläpitämään kuolleen puun jatkuvuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että metsiin jätetään vuosittain riittävä määrä kuollutta puuta, jotta pienten hyönteisten elinympäristöt säilyvät ehjinä eivätkä vähene.

By minimising mowing activities in edge areas and transitions, we have contributed to an increase in biodiversity. These areas are now mowed only once a year, allowing them to develop into meadows that offer benefits to pollinators, insects, birds, and other small animals. Additionally, we have taken an approach to the management of hazardous deadwood, leaving a significant portion in the forests.

Recognising that approximately 5,000 species in Finland depend on deadwood, we are committed to maintaining deadwood continuity. This entails leaving a sufficient amount of deadwood in the forests each year to ensure that the habitats of small insects remain intact and do not diminish.

Tell your story

Share Your Highlight Now