Moderne communicatie middelen

Golfclub Landgoed Nieuwkerk

Netherlands

Written by: cees schalke

Local Language English

Vele jaren is het belangrijkste communicatie middel in de golfclub de “Shanks” geweest, een periodiek op papier dat thuis werd bezorgd. Sinds een aantal jaren hebben we nu een maandelijkse email nieuwsbrief waarin allerlei informatie met de leden wordt gedeeld.  Ook de website is volledig vernieuwd en is er een Facebook pagina gestart. Daarnaast is de Golfclub actief met Leading Courses, waarin we spelers op de baan vragen een review te schrijven over onze baan. We zijn  lid van Goolse Geheimen en dit jaar wordt er gestart met de enquête tool van de NGF, Players First. Hiermee staat Golfclub Landgoed Nieuwkerk met beide benen in de eenentwintigste eeuw, voorzien van moderne communicatie middelen en is het papier verbruik aanzienlijk gedaald.  

For many years, the most important means of communication within the Golf club has been the Shanks, a paper magazine delivered to members' homes. Now, we have a monthly email newsletter in which all kinds of information is shared with the members. The website has also had a complete makeover, and a Facebook page has been launched. In addition, the Golfclub is active with Leading Courses, in which we ask players on course to write a review about our course. We are a member of “Goolse Geheimen” and this year a start has been made with the survey tool of the NGF, Players First. This shows that Golfclub Landgoed Nieuwkerk stands firmly in the twenty-first century with modern communication systems and significantly reduced paper consumption.

Tell your story

Share Your Highlight Now