Knikkers op de greens?

Golfclub Duurswold

Netherlands

Written by: Anneliek van der Bilt

Local Language English

Afgelopen jaren werden diverse aanpassingen in de baan aangebracht idzv nestkastjes, opgehangen ter bestrijding van emelten en processierups en meerdere insectenhotels.

Inmiddels hangen ongeveer 100 nestkastjes in en rond de baan met een succespercentage van ruim 90%. Alle spreeuwenkasten zijn al enkele jaren op rij bezet, van de andere kastjes het merendeel. Oa boomklevers nestelen in de spreeuwenkasten, de mezenkasten werden bewoond door mezen en ringmussen. Dit jaar werden ook kasten opgehangen voor gekraagde roodstaarten dan wel roodborsten.

Verder staan er inmiddels drie torenvalkenkasten en een ooievaarsnest. Helaas laat de laatste nog op zich wachten alhoewel hij wel regelmatig gezien wordt.

Drie insectenhotels zijn inmiddels verwezenlijkt. Het driehoekige stamt van dit jaar en ook dat werd al een maand na oprichting door een sluipwesp bezocht. De achterzijde van de hotels werd dakpansgewijs afgedekt waardoor ook vleermuizen de mogelijkheid hebben om te overnachten.

Sweeping dew from the greens is often a problem because of the length and weight of the sweep. Groninger Golfclub Duurswold thought up the following solution. We filled a 50 m armoured water hose with about 3000 marbles. To do so we filled the hose standing on the roof of a container. To get the marbles in place in the hose we knocked the hose with a stick. When fully filled we sealed the hose. Now sweeping the dew is a child's play!

Tell your story

Share Your Highlight Now