Schapen voor natuur verbetering

Noordwijkse Golfclub

Netherlands

Written by: Marieke van Rhijn

Local Language English

Schapen zijn voor golfbanen geliefde “maaimachines” voor de rough. In het beschermde natuurgebied waarin de Noordwijkse baan ligt, wordt door de NGC samen met de overheid gewerkt aan kwaliteitsverbetering van habitats. De schapen helpen daarbij door de ongewenste grassen en Amerikaanse Vogelkers op te eten. De NGC ontvangt hiervoor zelfs een subsidie. En de (klein)kinderen van de leden…… they love it!

Sheep are popular "mowing machines" for the rough on golf courses. The Provincial Authorities and the golf club cooperate for quality improvement of protected dune-habitats of the Natural Reserve, which is the home of the course. Sheep help to remove undesired grasses and the American Bird Cherry and the club receives a subsidy for it. And the (grand) children of the members ... they love it!

Tell your story

Share Your Highlight Now