Torenvalk

Golfvereniging Albatross

Netherlands

Written by: Ab Dieben

Local Language English

"Na het plaatsen van 2 torenvalkkasten op onze golfbaan in maart 2020, is het mede door inspanning van clubgenoten, al in 1 jaar gelukt om een koppel torenvalken een aantrekkelijke broedplaats te bieden. Het koppel heeft succesvol 3 jong grootgebracht: een prima resultaat. Het is mede aan het respectvolle gedrag van onze clubgenoten in de baan te danken, dat de ouders in alle rust hun jong konden uitbroeden en op konden laten groeien tot volwassen vogels."

After placing 2 kestrel boxes on our golf course in March 2020, we have already succeeded in 1 year to offer a pair of kestrels an attractive breeding ground, partly due to the efforts of club members. The couple has successfully raised 3 young: an excellent result. It is partly due to the respectful behaviour of our club members in the court that the parents were able to hatch their young in peace and let them grow into adult birds.

Tell your story

Share Your Highlight Now