reniovatie beregeningsysteem " oude 9"

DGC De Gelpenberg

Netherlands

Written by: Tom Gerretsen

Local Language English

Na van 46 jaar gaf de beregingsinstallatie van de ”oude 9” dermate veel storingen dat de werkzaamheden van greenkeeping onder druk stonden. Door ijzeroer afzettingen in de leidingen was continue reiniging van sproeiers noodzakelijk en met 7 hoofdleidingbreuken in 2 jaar werd de situatie onwerkbaar. Via een programma van eisen en offertes is begin 2019 de leverancier gekozen. De green/voorgreens met individuele besturing, en tees in segmenten om de waterbehoefte beter te kunnen sturen, watermeting van het verbruik en alles computergestuurd. In het najaar van 2019 is in 11 weken de volledige renovatie door Smits BV, uit Veldhoven uitgevoerd. De hoofdleiding staat continue onder druk zodat zodat oxidatie en sedimentatie tot het verleden behoren. Door de leidingen blind te trekken was de verstoring van de baan minimaal. Met een wekelijkse update van leden en gasten is de hele renovatie bijzonder efficiënt verlopen.

After 46 years, the irrigation system caused so many malfunctions that the activities of greenkeeping were under pressure. Iron deposits in the pipes required continuous cleaning of nozzles and with 7 main pipe breaks in 2 years, the situation became unworkable. In 2019 and 2020, the irrigation system was renovated in 2 phases of 10 weeks each; we installed individually controllable sprinklers for accurate dosing of the water. The pipe system is now kept under pressure during the season so that iron oxidation and sedimentation are a thing of the past. The two available sources are linked so that now it is mainly possible to irrigate with lower ferrous water. With weekly communication, the members are always kept well informed. To measure is to know, so the water use for the course is measured and stored, and targeted efforts can be made to improve water management. Greenkeeping can now focus on the course again and rely on the renewed installation.

Tell your story

Share Your Highlight Now