Bevattningsprojekt på Mjölby Golfklubb

Mjölby Golfklubb

Sweden

Written by: Peter Irebrink

Local Language English

Med ett över 30 år gammalt bevattningssystem kommer många problem. 2017 togs beslutet att uppgradera bevattningen på Mjölby GK. Uppgraderingen ska ske i fyra etapper. Hösten 2018 startade projektet där det installerades ny green-, tee- samt foregreenbevattning på de fyra första hålen. Vid greenerna installerades dubbla spridare, en runtomgående och en sektorspridare som går att ställa in för att vattna specifika områden, ett så kallat back-to-back-system. Vi valde att inte installera fairwaysbevattning, för att den dels skulle kosta väldigt mycket men framförallt har vi inte fri tillgång till vatten. Istället installerar vi bevattning på foregreens, för att stärka upp och höja kvalitén på området innan greenerna där mycket trafik sker. I etapp 2 som startar hösten 2019 planeras att färdigställa första nio hålen samt installera en ny pumpstation.

When the course was built and finished in two stages in 1986 and 1989, an automatic decoder irrigation system was installed. In 2018 the work on upgrading the system started. It will be done in stages. The first stage, holes 1-4 including the 5th tee was finished in the spring of 2019. At this time the club made the decision to install the latest in watering technology, an IC-system.

In an IC-system every single sprinkler contains a computer that communicates with the irrigation computer in a whole new way. All sprinklers are controlled individually, to optimize water use. If an IC-module on a sprinkler goes down, you see it directly on the computer screen and it doesn’t affect the other sprinklers in the system. The upgraded irrigation system covers green, tee and approach areas. No fairway irrigation will be installed in order to save water. In stage two of the project during 2019/2020 the first nine holes will be finished along with new pump equipment.

Tell your story

Share Your Highlight Now