Ilmalämpöpumppujen asennus joka rakennukseen

Han-Golf Oy Ab

Finland

Written by: Lena Haanpää

Local Language English

Vuosina 2020-2023 otimme kaikissa lämmitettävissä rakenteissa käyttöön ilma-ilmalämpöpumppujärjestelmät, joissa lämpötilaa säädetään mukautuvasti ulkoilman olosuhteiden mukaan. Huoltohalli (3 yksikköä), kerhohuone (2 yksikköä), laukkuvarasto (2 yksikköä) ja henkilökunnan oleskelutila (1 yksikkö) on varustettu ilmastointilaitteilla, jotka parantavat ilmaston hallintaa.

Lämpöpumppujen käyttöönotto tarjoaa huomattavia etuja perinteisiin kattiloihin verrattuna. Nämä järjestelmät käyttävät puhtaampaa sähköä, mikä pienentää huomattavasti klubin hiilijalanjälkeä. Lämpöpumput ottavat lämpöä ilmasta tai maasta matalissa lämpötiloissa, minkä jälkeen ne nostavat lämmön korkeampaan lämpötilaan ennen sen siirtämistä rakennuksiin. Tämä prosessi tuottaa tehokkaasti sekä lämmityksen että lämpimän veden, mikä edistää energiatehokkuutta ja ympäristön kestävyyttä.

From 2020 to 2023, we implemented air-to-air heat pump systems in all heated structures, featuring adaptive temperature adjustments based on outdoor conditions. The maintenance hall (3 units), clubhouse (2 units), bag storage (2 units), and staff lounge (1 unit) are equipped with air conditioners for enhanced climate control.

The adoption of heat pumps offers considerable advantages over traditional boilers. These systems utilise cleaner electricity, resulting in a substantial reduction in the club's carbon footprint. Operating by extracting heat from the air at low temperatures, heat pumps then elevate this heat to a higher temperature before transferring it into the buildings. This process efficiently provides both heating and hot water, contributing to energy efficiency and environmental sustainability.

Tell your story

Share Your Highlight Now