Water management – Verbetering Waterkwaliteit

Rozenstein

Netherlands

Written by: Arie Bas Wagter

Local Language English

Als belangrijke gebruiker van de Kokshoornpolder heeft Rozenstein voor het beheer van de 6 hectare watergangen en vijvers op de baan het Hoogheemraadschap Rijnland als directe partner. Beide partijen zijn overtuigd van het wederzijdse nut van constructieve samenwerking. Zo kreeg Rozenstein gelegenheid mee te denken over het recente peilbesluit en betrok het Rijnland bij de uitvoering van een duurzaam waterbeheerplan. Resultaat: een optimaal partnerschap voor een optimale waterhuishouding op en rond de baan.

As an important user of the Kokshoornpolder, Rozenstein has the Hoogheemraadschap Rijnland as a direct partner for the management of the six hectares of watercourses and ponds on the course. Both parties are convinced of the benefits of constructive cooperation.

This partnership provided Rozenstein with an opportunity to think about the recent water level decision and involved the Rhineland in the implementation of a sustainable water management plan. Result: an optimal partnership for optimum water management in and around the course.

Tell your story

Share Your Highlight Now