Grote Bonte Specht heeft nest op de Capelse Golfbaan

Golfclub Capelle

Netherlands

Local Language English

Zowel mannetje als vrouwtje roffelt op takken met een korte snelle roffel om territorium en paarband te versterken. Grote bonte spechten hakken in bomen een nestholte uit met een rond gat. Ze hebben een voorkeur voor zachte houtsoorten, zoals berken. Spechten kunnen op die manier hakken doordat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed. In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd. De foto's zijn gemaakt door de heer Peter van Toen. Meer informatie over de Grote bonte specht kunt u vinden op de website van de vogelbescherming.

Both male and female woodpeckers drum on branches with a short, rapid drum to reinforce territory and pair bonding. Great spotted woodpeckers carve out a nest cavity in trees with a round hole. They prefer softwoods such as birch. Woodpeckers are able to carve in this way because their brains are encased in a kind of shock absorber.

In the nest cavity, the eggs are simply laid on the wood. The photos were taken by Mr Peter van Toen. More information about the Great Spotted Woodpecker can be found on the website of the Dutch Society for the Protection of Birds.

 

Tell your story

Share Your Highlight Now