Golf voor mensen met een beperking

Golf & Country Club Liemeer

Netherlands

Written by: Cees van de Noort

Local Language English

G&CC Liemeer biedt mensen met een handicap de mogelijkheid om tegen lage kosten te leren golfen. Het initiatief om mensen met een handicap golf te leren, komt van onze professional, Cora van Rongen. Het initiatief is ook gebaseerd op het basisprincipe dat "bewegen goed is voor de kwaliteit van leven". Het hoofddoel van het initiatief is het vergroten van sociale zelfredzaamheid voor mensen met een handicap en het (her) bouwen van een sociaal netwerk. Golf & Country Club Liemeer geeft deze "Special" groep extra ruimte of mogelijkheden. Samen met de G-Golf commissie hebben ze een speciaal lesprogramma op basis van de instructies en ervaring van Cora. Het G-Golf comité wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Elke zaterdag / zondag helpen vrijwilligers door deze speciale leden bij te staan met hun training tijdens een rondje golf. Liemeer golfclub verlaagt de lidmaatschap kosten alleen voor deze speciale spelers. Golf is voor iedereen! Dat is het motto van Liemeer.

G&CC Liemeer offers people with disabilities the opportunity to learn golf at a low cost. This initiative was started by our pro, Cora van Rongen and is based on the founding principle that exercise is good for quality of life. The main goal is to broaden social self-reliance for people with disabilities, and (re) build a social network. Golf & Country Club Liemeer gives these groups extra space and opportunities. Together with the G-Golf committee, they run a teaching program based on the instructions and experience of Cora. The G-Golf committee is supported by a big group of volunteers. Every Saturday / Sunday volunteers help out by assisting these members with their training or during a round of golf whilst the golf club lowers the membership cost. Golf is for everyone! That's Liemeer's motto.

Tell your story

Share Your Highlight Now