Golf course is open for recreational walking

Golfclub de Dommel

Netherlands

Written by: J. van der Schroeff

Local Language English

"Daar waar mogelijk is golfbaan de Dommel open voor recreatief wandelen voor niet-leden, in aansluiting aan de naastgelegen openbare natuurterreinen. Dit betekent wel, dat er een aantal voorzieningen zijn getroffen: 1. Daar waar de veiligheid en de baaninrichting het toelaten, zijn wandelpaden opengesteld. Dit zijn vaak ook de servicewegen waarvan de baanbeheerders gebruik maken. Hierdoor worden deze paden ook goed onderhouden. 2. Wandelaars worden door middel van borden gewezen op situaties, waar mogelijke gevaren van afslag enzovoorts te duchten zijn. 3. Plaatselijke golfregels attenderen de spelers op het medegebruik van het terrein door wandelaars. In enkele gevallen zijn de servicewegen geen onderdeel van de baan, zodat zij ontweken moeten worden. Van Schaardenburg, voorzitter van golfclub de Dommel: “ Op deze wijze kunnen wij ook wat terug doen voor de omwonenden van het golfterrein. We merken dat dit door zeer velen gewaardeerd wordt “."

Where possible, the golf course is open for recreational walking for non-members, in connection with the adjacent public nature reserves. This does mean that a number of measures have been taken: 1. Where safety and track layout permit, walking paths have been opened. These are often also the service roads that the track managers use. As a result, these paths are also well maintained. 2. Walkers are alerted by signs to situations where possible dangers of turning, etc. 3. Local golf rules alert players to the shared use by walkers. In some cases the service roads are not part of the track, so they have to be avoided. Van Schaardenburg, Club Chairman “In this way, we can also give something back to the residents around the golf course. We notice that this is appreciated by many."

Tell your story

Share Your Highlight Now