Mijlpaal voor zonnepanelen van Golfclub Capelle

Golfclub Capelle

Netherlands

Written by: Margot van der Haagen

Local Language English

Golfclub Capelle zet zich in voor duurzaamheid en grijpt proactief mogelijkheden aan om de impact op het milieu te vergroten. Als erkenning voor onze inspanningen op het gebied van duurzaam bouwen, nomineerde de Rabobank Golfclub Capelle begin 2022, wat leidde tot een genereuze donatie van de Rabobank. Dankzij deze steun konden wij zonnepanelen aanschaffen en installeren op de daken van onze oefenfaciliteiten.

De installatie werd met succes voltooid in de tweede week van april 2023, waarbij 80 extra zonnepanelen werden toegevoegd om hernieuwbare energie op te wekken voor onze baan en gebouwen. Deze panelen stellen ons in staat de energie van de zon te benutten en dragen bij tot een aanzienlijke vermindering van onze koolstofvoetafdruk. Met deze toevoeging zijn we er trots op dat we op weg zijn om meer dan een derde van ons totale energieverbruik met duurzame middelen op te wekken.

Demonstrating a commitment to sustainability, Golf Club Capelle proactively embraces opportunities to enhance its environmental impact. In recognition of our efforts in sustainable building practices, Rabobank nominated Golfclub Capelle in early 2022, leading to a generous donation from them. This support enabled us to acquire and install solar panels on the roofs of our practice facilities, marking a significant milestone in our sustainability journey.

The installation was successfully completed in the second week of April 2023, adding 80 additional solar panels to generate renewable energy for our runway and buildings. These panels empower us to harness the sun's energy, contributing to a substantial reduction in our carbon footprint. With this addition, we are proud to announce that we are on track to generate more than a third of our total energy consumption through sustainable means.

Tell your story

Share Your Highlight Now