Sterke punten GCD zoals geconstateerd tijdens de GEO heraudit 2017

Golfclub Driene

Netherlands

Written by: Frank van den Bergh

Local Language English

Hoogtepunten 1 Dank zij de grote verscheidenheid aan habitats is er een hoge biodiversiteit. Met deze verscheidenheid wordt zorgvuldig omgegaan en vooral het beheer van bomen en bos is goed geregeld. Bosbeheer is toekomstgericht en gebaseerd op een heldere visie. 2 De baan heeft zich onmerkbaar gevleid in het aloude Twentse landschap met beekjes, door houtwallen omsloten kleine essen [ = akkers], broekbosjes, boomgroepen, lanen en verspreide bebouwing. Door dit kleinschalige patroon en de doorsnijding met de Drienerbeek is er sprake van een sterke ecologische samenhang. Deze zal bij uitvoering van de EHS verder toenemen. 3 De relatief lage en gestaag dalende verbruikshoeveelheden zijn een goed bewijs van de inspanningen van de laatste jaren; verwacht wordt dat deze verder omlaag zullen gaan bij investering in energieopwekking in eigen beheer.

Due to the wide variety of habitats, biodiversity is high. This diversity is handled carefully, with the management of trees and forests at the forefront; forest management is future-oriented and based on a clear vision. The course benefits from the time-honoured landscape of Twente with streams, small ash trees enclosed by wooded banks, groups of trees, avenues and scattered buildings.

Due to this small-scale pattern and the intersection with the Drienerbeek, there is strong ecological cohesion. This will increase further when the EHS is implemented. The relatively low and steadily decreasing consumption volumes are proof of the efforts of recent years; these are expected to decrease further with investments in self-generated energy.

Tell your story

Share Your Highlight Now