Ilmaiset harjoitukset junioripelaajille

Han-Golf Oy Ab

Finland

Written by: Lena Haanpää

Local Language English

Tavoitteenamme on innostaa ja sitouttaa nuoria ja lapsia liikunnan pariin. Tarjoamme koululuokille ja lapsille ilmaisia harjoituksia, joihin sisältyy opetusta, ohjausta, golfvälineitä ja pelimerkkejä. Tämä ohjelma avaa mahdollisuuksia henkilöille, joilla saattaa olla taloudellisia rajoitteita, ja antaa heille mahdollisuuden harrastaa golfia ja edistää osallisuutta.

Näiden ilmaisten oppituntien avulla tavoitteenamme on lisätä osallistumista lajiin, varmistaa sen tulevaisuus ja tuoda klubi esille osallistavana ja kaikkien ulottuvilla olevana.

We aim to inspire and engage young people and children in physical activity. We provide complimentary training sessions, including instruction, guidance, golf equipment, and tokens, to school classes and children. This program opens up opportunities for individuals who might face financial constraints, enabling them to access the game and fostering inclusion.

Through the introduction of these free lessons, our goal is to boost participation in the sport, ensuring its future while positioning the club as inclusive and accessible to all.

Tell your story

Share Your Highlight Now