Vieraslajien hävittäminen

Lahden Golf

Finland

Written by: Harri Walden

Local Language English

2020 torjuimme vieraslajien leviämistä golfkenttäalueella

Vieraslajeista tuhosimme mm. jättipalsamin (Impatiens glandulifera), Kurtturuusujen (Rosa rugosa) , Terttuseljan (Sambucus racemosa), kanadanpiiskujen (Solidago canadensis) kasvustot eri puolilta golfkenttää. Komealupiinin (Lupinus polyphyllos) torjunta on haastavaa, koska se on levinnyt niin laajalle ympäri suomea. Olemme kuitenkin onnistuneet vähentämään sitä merkittävästi.

In 2020, we fought against the spread of alien species in the golf course area. We destroyed e.g. plantations of giant balsam (Impatiens glandulifera), japanese roses (Rosa rugosa), red elder (Sambucus racemosa), canadian goldenrod (Solidago canadensis) from the whole golf course. The control of the lupine (Lupinus polyphyllos) is challenging because it has spread widely throughout Finland. However, we have managed to reduce it significantly.

Tell your story

Share Your Highlight Now