Economic Multiplier

Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Netherlands

Written by: Marten Reitsma

Local Language English

Naast deskundige clubleden verzorgen externe deskundigen voor ons de gewenste inventarisaties, verrichten nader onderzoek of doen andere zaken op het terrein van landschapsbeheer. Zo betrekken we anderen van binnen en buiten de club bij de ontwikkeling van flora en fauna op onze baan. Je zou dit een zelfversterkende 'economic multiplier' kunnen noemen. Omdat we de laatste jaren heel intensief bezig zijn geweest met het systeem-technische GEO-proces is het een vanzelfsprekende zaak dat we in de komende tijd vooral energie gaan steken in de PR van GEO (m.n. het interactief betrekken van onze leden bij GEO). We verwachten dat  hierdoor het genoemde “economic multiplier effect” zal toenemen met alle positieve gevolgen van dien bij het duurzame beheer van onze baan.  

We involve experts from inside and outside the club in the development of flora and fauna on our course. In addition to knowledgable club members, external specialists provide us with the required inventories and conduct further research in the field of landscape management. You could call this a self-reinforcing 'economic multiplier'.

Because we have been very intensively involved with the GEO process in recent years, it is evident that in the coming period, we will mainly invest energy in the PR of GEO (in particular the interactive involvement of our members).

Tell your story

Share Your Highlight Now