Blommande äng samt insektshotell

Motala Golfklubb

Sweden

Written by: Christina Wiklund

Local Language English

Efter att vi har provsått ett område med svenska ängsfröer ser vi att vi framgångsrikt kan utvidga detta framöver. Det ger ett vackert blickfång ifrån klubbhus, restaurang och stora delar däromkring. Vi har även insektshotell i nära anslutning samt planer på att senare i år förse området med en sandbädd för steklar, vildbin etc. Ytterligare kommer en större yta i närheten av vår driving range att besås med ängsblommor i höst (bild 1). Blommor i trädgården för våra pollinatörer. Vår trädgård runt klubbhuset och i dess närhet uppskattas av medlemmar och besökare men framför allt av pollinatörer då vi väljer blommor som gynnar dem. Vi har bl.a lavendel, kärleksört, alunrot, nepeta för att nämna några samt olika ettåriga växter som vi själva driver fram (bild 2). Återanvändning av golfbagar En uttjänt golfbag fungerar fint som ett vackert och passande blomsterarrangemang (bild 3).

After a successful attempt this spring to sow Swedish meadow flower seed in an area, we realize that this area can be expanded. This will be a nice and beautiful sight from the clubhouse, the restaurant, and other surroundings thereby. We also have an insect hotel nearby and later this year we will provide the area with a bed of sand for hymenopteran and wild bees etc.

We will also sow Swedish meadow flowers on a larger area close to the driving range this autumn (picture 1). Our garden surrounding the clubhouse and the area nearby is notably appreciated by members and visitors but most of all by pollinators as we choose flowers that they prefer. We have Lavender, Orpine, Alumroot, Nepeta among others and annual plants that we sow ourselves (picture 2). An old and worn-out golf bag can successfully be used as a beautiful and suitable flower arrangement (picture 3).

Tell your story

Share Your Highlight Now