Onze bijenkasten.

Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh

Netherlands

Written by: Bart Broersma

Local Language English

Bijenkorven. Juni 2017 werden bij Hole 2 de eerste 4 bijenkasten neergezet. De bijenvolken moesten de eerste jaren wennen aan de nieuwe omgeving. Er kwam een tegelvloer onder en een houtril om hun plek en dat hielp goed. In 2019 werd de eerste honing ‘geoogst’. Daarna kwam ook de vijfde kast. In afstemming tussen de Imker en Greenkeeping werden passende bloemsoorten ingezaaid op de bloemperken in de baan. In 2020 werd een tweede locatie met 4 kasten ingericht bij Hole 12. We plaatsten meteen een tegelvloer en een houtril erbij. In 2021 werd hier ook honing geoogst. Per jaar worden meerdere kilo’s honing in leuke potjes verkocht aan de leden en ook gebruikt door de keuken. De gehele opbrengst wordt door de Imker gebruikt voor het onderhoud van de korven en de verzorging van de bijen. Deze lente (2022) zijn van de 14 ingewinterde volken 10 uitgekomen, een prachtig reslutaat.

In June 2017, the first 4 hives were installed at Hole 2. The bee colonies had to get used to the new environment. A tile floor was put under them and a wood bark around their place and that helped well.

In 2019, the first honey was 'harvested'. After that, the fifth hive also came. In coordination with the beekeeper and greenkeepers, appropriate flower species were sown on the flower beds in the course. In 2020, a second location with 4 hives was set up at Hole 12. We immediately installed a tiled floor and a woodpile.

In 2021, honey was also harvested here. Each year several kilos of honey is sold to the members in nice jars and are also used by the kitchen. The entire proceeds are used by the beekeeper for the maintenance of the hives and the care of the bees. This spring (2022) 10 of the 14 hives that were kept during the winter came out, which is a great result.

Tell your story

Share Your Highlight Now