De heide is terug

Hilversumsche Golf Club

Netherlands

Written by: Ria van den Hengel-Smink

Local Language English

Omstreeks 1910 bestaat het golfterrein voor 6 ha uit heide. In 2007 is hiervan nog 2,4 ha over . Om de heide terug te winnen is in 2009 een meerjarig actieplan opgesteld. Gestart is met 1,4 ha plaggen. Jaarlijks schaapskudde, ondiep klepelen, heide planten, heidezaad strooien, opschot verwijderen, periodiek maaien. Door bomenkap meer licht en lucht! Resultaat in 2017 4,2 ha heide ( inclusief vergrassing). Doelstelling : 2021 4,8 niet vergraste heide en uiteindelijk 6 à 8 ha.

In 1910, the golf course contained 6 hectares of heath, in 2007, 2.4 ha of this remains. A multi-year action plan was drawn up in 2009 to reclaim the heathland. An annual flock of sheep, shallow clattering, planting heather, spreading heather seed, removing excess and mowing periodically has helped as well as adding more light and air through the felling of trees! By 2017 the course had 4.2 ha of heathland (including grassing) and by 2021 the objective is to have 4.8 ha of non-grazed heather and ultimately 6 to 8 ha.

Tell your story

Share Your Highlight Now