Sähköinen päivitys kaikkiin golfkärryihimme

Han-Golf Oy Ab

Finland

Written by: Lena Haanpää

Local Language English

Viimeaikaisten investointien avulla olemme ottaneet merkittävän askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta siirtymällä bensiinikäyttöisistä golfkärryistä sähkökärryihin.

Tämä siirtyminen ei ole ainoastaan johtanut huomattaviin säästöihin bensiinin kulutuksessa, vaan se on myös vähentänyt klubimme hiilijalanjälkeä. Bensiinin polttaminen aiheuttaa päästöjä ja hiukkasia, jotka voivat vahingoittaa paikallista elinympäristöä. Sähkökärryt sen sijaan toimivat hiljaisesti eivätkä aiheuta melusaastetta.

Siirtyminen sähkökärryihin on osoittautunut klubillemme viisaaksi ja tehokkaaksi investoinniksi.

Through recent investments, we have taken a significant step towards a more sustainable future by transitioning from gasoline-powered golf carts to electric carts.

This switch has not only resulted in substantial savings on gasoline but has also contributed to a reduction in our club's carbon footprint. The combustion of gasoline releases emissions and particulate matter that can harm the local habitat. Electric carts, in contrast, operate quietly without generating noise pollution.

The transition to electric carts has proven to be a wise and efficient investment for our club.

Tell your story

Share Your Highlight Now