Elektrisch opladen van auto’s op de parkeerplaats van onze golfclub

Zuid Limburgse Golf En Countryclub 'Wittem'

Netherlands

Local Language English

Dat het elektrisch rijden van auto’s optimaal invulling geeft aan het aspect duurzaamheid,
behoeft inmiddels geen betoog meer.

In het kader van duurzaamheid biedt de Golf- en Countryclub Wittem golfers, eigen leden en
gasten, dan ook de mogelijkheid hun auto’s elektrisch op te laden tijdens hun golfronde.
Van deze mogelijkheid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt, zelfs zo dat wordt
overwogen het aantal oplaadpunten in de toekomst uit te breiden.
Op onze parkeerplaats P1 staat momenteel één oplaadpaal met een dubbele aansluiting.
Omdat gebruikers van een E-oplaadpunt feitelijk hun eigen kosten betalen via een pasje van
de eigen energieleverancier, zijn er voor de club geen kosten aan verbonden.
De geleverde stroom wordt jaarlijks door de leverancier van de laadpaal verrekend met de
club. Tot nu toe, dat wil zeggen tot 3 jaar na datum van de plaatsing, leverde dit voor club
een positief saldo op.

The fact that driving electric cars optimally fulfils the sustainability aspect needs no further explanation. Within the framework of sustainability, Golf and Country club Wittem offers golfers, its own members and guests, the opportunity to recharge their cars during their round of golf.

This is being increasingly used, even to the extent that it is being considered to increase the number of charging stations in the area from the current single charging point with a double connection.

Because users of an E-charge point actually pay their own costs via a card from their own energy supplier, the supplier, there are no costs for the club. 3 years after the installation, this has resulted in a positive balance for the club.

Tell your story

Share Your Highlight Now