Sähköautojen latauspiste ja matkailuautoilijoille sähkötolpat

Han-Golf Oy Ab

Finland

Written by: Lena Haanpää

Local Language English

Vuonna 2022 otimme käyttöön kaksi sähköautojen latausasemaa parkkipaikallamme, joissa kummassakin on 11 kWh:n kapasiteetti ja jotka ovat kaikkien käytettävissä. Lisäksi asensimme vuonna 2021 kaksi pistorasiaa, jotka mahdollistavat jopa neljän asuntoauton yöpymisen tai leiriytymisen.

Tämän aloitteen tarkoituksena on kannustaa golfaajiamme käyttämään kestävämpiä liikennemuotoja työmatkoillaan golfklubille ja takaisin. Se vastaa sitoumustamme edistää arvoihin perustuvaa lähestymistapaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

In 2022, we implemented two electric car charging stations in our parking lot, each with an 11 kWh capacity, available for everyone's use. Additionally, in 2021, we installed two power outlets to accommodate overnight stays or camping for up to four RVs.

This initiative aims to encourage our golfers to embrace more sustainable transportation methods when commuting to and from the golf club. It resonates with our commitment to fostering a values-driven approach towards a more sustainable future.

Tell your story

Share Your Highlight Now