EcoTapwater bij Golfclub Capelle

Golfclub Capelle

Netherlands

Written by: Margot van der Haagen

Local Language English

Zeg eens eerlijk: plastic flessen mineraalwater zijn toch niet meer van deze tijd? En water transporteren dat je ook ter plaatse kunt tappen is toch eigenlijk gewoon zonde? Onnodig transport, CO2-uitstoot bij de productie, en zwerf schaadt het milieu, en die flessen kosten je bovendien veel geld. Dat kan anders. Duurzamer én goedkoper. Bij Golfclub Capelle wordt in het restaurant vanaf september 2023 begonnen EcoTapwater geserveerd in herbruikbare gepersonaliseerde glazen flessen.

Wat is EcoTapwater? EcoTapwater is een milieuvriendelijke benadering van drinkwaterproductie en distributie. In plaats van traditioneel gebotteld water, wordt EcoTapwater ter plaatse geproduceerd met behulp van geavanceerde filtratietechnologieën en kwaliteitscontrolesystemen. Het resultaat is kraanwater van hoge kwaliteit, vrij van verontreinigingen en chemicaliën. Voordelen voor het milieu: vermindering van plastic afval, lagere CO2-uitstoot en behoud van waterbronnen.

Ondersteuning van een goed doel: EcoTapwater doneert voor iedere fles EcoTapwater 5 liter schoon drinkwater aan De Verkaart Foundation ten behoeve van een opvangcentrum voor weesmeisjes en albinokinderen in Kenia.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ecotapwater.nl

Let's be frank: plastic bottles of mineral water are no longer aligned with the times, are they? And transporting water that you can easily access on-site is simply wasteful, isn't it? Unnecessary transportation, CO2 emissions during production, and litter all harm the environment, not to mention the substantial cost of those bottles. A better, more sustainable, and cost-effective solution is available. Starting in September 2023, the restaurant at Golfclub Capelle will serve EcoTapwater in reusable personalized glass bottles.

What is EcoTapwater? EcoTapwater represents an environmentally friendly approach to drinking water production and distribution. Instead of the traditional bottled water, EcoTapwater is produced on-site using advanced filtration technologies and quality control systems. The result is high-quality tap water, free from contaminants and chemicals. This approach offers a range of environmental benefits, including a reduction in plastic waste, lower CO2 emissions, and the preservation of water sources.

Furthermore, by choosing EcoTapwater, you're also supporting a noble cause. For each bottle of EcoTapwater, 5 liters of clean drinking water are donated to The Verkaart Foundation, which helps an orphanage for girls and albino children in Kenya.

For more information, please visit www.ecotapwater.nl

Tell your story

Share Your Highlight Now