Pyöräilyn lisäämiseen tähtäävien aloitteiden kehittäminen

Han-Golf Oy Ab

Finland

Written by: Lena Haanpää

Local Language English

Kesällä 2023 saimme valmiiksi pelaajille tarkoitetun tilavan laukkuvaraston rakentamisen. Tavoitteena on rohkaista kaikenikäisiä pelaajia valitsemaan pyöräily golfkentälle ja siten pienentää hiilijalanjälkeä.

Kun pelaajat voivat kätevästi säilyttää golfvarusteensa laukkuvarastossa, he voivat nyt matkustaa kentälle ilman, että heidän tarvitsee kantaa varusteitaan. Tämä parannus helpottaa vaihtoehtoisten, kestävien kuljetusmenetelmien käyttöönottoa.

In the summer of 2023, we completed the construction of a spacious bag storage facility for players. The objective is to encourage players of all ages to opt for cycling to the golf course, thereby reducing their carbon footprint.

With the convenience of storing their golf equipment in the bag storage, players can now travel to the course without the burden of carrying their gear. This enhancement facilitates the adoption of alternative, sustainable transportation methods.

Tell your story

Share Your Highlight Now