Mjölby Golfklubb anlägger boplatser för vildbin

Mjölby Golfklubb

Sweden

Written by: Moira Fraser

Local Language English

Insekter av olika slag spelar en viktig roll som blompollinerare både för vår matproduktion och vår allmänna naturupplevelse. Därför har Mjölby golfklubb med experthjälp från länsstyrelsen skapat ett fält på golfbanan med rätt miljö för vildbi och humlor. Vildbin är solitärer, dvs att de bosätter sig i egna små hål I marken. Många vildbin är klassade som hotade arter i vår artdatabank. Vi har byggt en långsmal sand bädd I söderläge. Framför och vid sidan om har vi satt 860 utvalda plantor av binas favoriter t.ex. väddklint (Centaurea scabiosa) , åkervädd (Knautia arvensis), getväppling (Anthyllis vulneraria) och blåmunkar (Jasione montana).Vi har nu skapat miljön för insekterna och vi räknar med att de finner sina boplatser på egen hand. De vildbi som vi hoppas att få se är bl.a. Väddandsbi (Andrena hattorfiana), Stortapetserarbi (Megachile lagopoda) och Väddgökbi (Nomada armata) plus ett stort antal mer vanliga insekter som humlor och fjärilar.

Insects are important to us, both as pollinators of flowers for our food production and for our general experience of nature. Mjölby Golf Club has partnered with the county government to create a field on the course with the right environment for wild bees and bumblebees. As solitary insects, wild bees settle individually in small holes in the ground and according to our species bank, many of their habitats are threatened.

We have built a long, narrow sand bed directed to the south, surrounded by around 860 plants of selected species of their preference (e.g. greater knapweed, field scabious, kidney vetche and Jasione montana. With this environment in place, the wild bees will settle on their own. We hope to attract many varieties including Andrena hattorfiana, Megachile lagopedia and Nomada armata plus several common insects as humblebees und butterflies.

Tell your story

Share Your Highlight Now