Welcome to the Club

De Woeste Kop

Netherlands

Local Language English

Is golf alleen voor de oudere generatie? Helemaal niet! De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) daagt de stereotypen die geassocieerd worden met golf uit met haar nieuwe campagne "Welcome to the Club". Met dit initiatief wil de NGF barrières doorbreken en de sport inclusiever maken om de toekomst van golf op de lange termijn veilig te stellen. Golfclub De Woeste Kop is er trots op deel uit te maken van deze campagne, omdat we ook te maken hebben met een vergrijzend ledenbestand.

Deze campagne, die in mei 2023 van start gaat, is een samenwerking tussen NGF en het marketing/communicatiebureau Creature Amsterdam. Het omvat vier verschillende deelstrategieën:

1. Touch
2. Vertel
3. Verkopen
4. Care

Samen zijn deze strategieën erop gericht om golf toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor een breder publiek.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Is golf exclusively for the older generation? Not at all! The Royal Dutch Golf Federation (NGF) is challenging the stereotypes associated with golf through its new campaign, "Welcome to the Club." With this initiative, NGF aims to break down barriers and make the sport more inclusive to ensure the long term future of golf. Golf Club De Woeste Kop is proud to be part of this campaign, as we also face the challenge of an aging membership.

Launched in May 2023, this campaign is a collaboration between NGF and the marketing/communication agency Creature Amsterdam. It encompasses four distinct sub-strategies:

  1. Touch
  2. Tell
  3. Sell
  4. Care

Together, these strategies aim to make golf more accessible and appealing to a wider audience.

Tell your story

Share Your Highlight Now