Verbetering biodiversiteit.

Golfbaan Stippelberg

Netherlands

Local Language English

Afgelopen jaar voegden we een viertal nestkasten voor uilen aan het toch al omvangrijke bestand toe. Inmiddels hangen er kasten voor torenvalken, alle drie bewoond, een voor een bosuil, ransui, kerkuil (waaronder al braakballen werden gevonden) en steenuil. De kasten die hangen voor kleine zangvogels zijn voor 90% bewoond geweest. Groot succes dus. Ter verhoging van de biodiversiteit plaatsten we recent 75 extra bomen idzv winterlinde, haagbeuk (met als doel het overgroeien van Amerikaanse bospest), zoete kers en wilde appel (bloesem, insecten en vogels). Tevens werden een tweetal jeneverbessen geplant.

Last year we added four owl boxes to the already large collection. There are now boxes for kestrels, all three of which are occupied, one for a tawny owl, long-eared owl, barn owl (of which pellets were found) and little owl.

The hives for small songbirds have been occupied for 90%. A great success. To increase biodiversity, we recently planted 75 extra trees: winter lime, hornbeam (with the aim of overgrowing American bush plague), sweet cherry and wild apple (blossom, insects and birds). Two junipers were also planted.

Tell your story

Share Your Highlight Now