Biodling på Linköpings Golfklubb

Linköpings Golfklubb

Sweden

Written by: Andreas Bergqvist

Local Language English

Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Sedan 2018 har Linköpings golfklubb en biodling på golfbanan. Ett bisamhälle kan innehålla 70 000 bin och är som starkast mitt i sommaren. Bin är effektiva pollinatörer för att de är så många. Honung från vår bikupa säljs i golfshopen.

There is a lack of pollinating insects in Sweden, so since 2018 Linköpings Golf club has started beekeeping at the course.

A colony can contain 70,000 bees and is strongest in mid-summer. Honey from our local beehive is sold in our golf shop.

Tell your story

Share Your Highlight Now