Aulanko Golf

GEO Certified® 11/2018
Hämeenlinna,
Finland
Telephone: +35836537741
Ilta_17_net__original

Aulanko Golf consists of two courses, that are Hugo (9 holes, opened 1939) and Eversti (18 holes, opened 2006). The courses are a part of national cultural landscape of the Vanajavesi Valley. The old course Hugo belongs to a national city park. Rest of the surroundings are used for housing, farming and recreation. There are also allotments for gardening at the neighborhood.

There are two clubhouses and two maintenance facilities, as well as one facility for practice. This club operates based on traditional memberships, and is company owned.…

Sannimaria Sjöblom, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Eversti (18 holes, 6300 metres, year opened 2006)
Hugo (9 holes, 2500 metres, year opened 1939)
2 Clubhouse(s)
2 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
2 Other

Nature

Aulanko Golf is located 100 kilometers from Helsinki to North in Hämeenlinna city. First nine holes were build 1940 but during the same year the course was turn in to potato field because of the Finnish Winter war against Russia. After the war the course was rebuild again in 1957. Old course is located in Hämeenlinna's national park zone. Year 2006 the new course was opened, first full 18 hole golf course called Eversti which locates about one kilometer away from the old nine hole course which was named Hugo during the new course opened. New course settles in to the old farm and forestland.

Aulanko Golf sijaitsee Hämeenlinnassa, 100 km Helsingistä pohjoiseen. Ensimmäiset yhdeksän reikää on rakennettu vuonna 1940, mutta sotavuosien aikana kenttä käännettiin perunapelloksi. Kenttä rakennettiin uudelleen v. 1957 alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vanha kenttä sijaitsee Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston alueella. Vuonna 2006 valmistui uusi 18 reikäinen kenttä noin kilometrin päähän vanhasta kentästä. Uuden kentän valmistuttua Aulangon golfkentät nimitettiin koko Aulangon alueen perustajan Eversti Hugo Standertskjöldin mukaan. Vanha kenttä sai nimekseen Hugo ja Vanajaveden laakson kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle maisema-alueelle valmistunut uusi kenttä nimettiin Everstiksi.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • MA-Arkkitehdit

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Lausunto Hämeenlinnan Katajiston alueen käytöstä golfkenttänä (Eversti) maisema-arkkitehti Marja Mikkola 2001/06/25 Download
Maisemanhoitosuunnitelma Aulangolle (sis. Hugo-kentän alueen) Emilia Saatsi 2013/04/26

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • The private consult

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Luontoselvitys ennen Eversti-kentän rakentamista FM Helena Rönkä 2001/08/14 Download

No rare, protected or notable species occur at this golf facility.

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Hämeenlinnan kaupunki / Ympäristöministeriö (Kansallinen kaupunkipuisto)

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 15 National Government
Native Woodland 10 National Government
Non Native Plantation Woodland 0.5 National Government
Wetlands 2 National Government
Open Water Features 3 Local Government

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 3.0 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 70%
Poa annua 30%
Tees 1.5 Hectares Poa pratensis 85%
Poa annua 15%
Fairways 20.0 Hectares Poa pratensis 70%
Poa annua 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Eversti course's grass species has been selected from perennial cultivars which have a good winter tolerance for diseaces and ice.
Poa annua has been dominant grass type for Hugo course for years.

Heinälajit valittiin Eversti-kentälle monivuotisuuden sekä talvenkeston perusteella.
Hugo kentän heinälajiksi on vuosien saatossa muodostunut kylänurmikka.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Finnish Golf Course Managers (FGMA)

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Irrigation is done during the nights and when its needed. Fertilizers are used when the plant needs the feeding. In the low cut areas green colour is tried to maintain but still in the environmental way. In the future we will try reduce more our nitrogen input. Cutting heights on the greens 3-5mm, tees 8 mm fairways 15 mm and roughs 50-64 mm. Overseeding is done when it's necessary.

Ruohopintojen sadetus suoritetaan yö aikaan ja vain tarvittaessa. Lannoitemäärät annostellaan kasvin tarpeen mukaan. Olemme pyrkineet pitämään ruohon värin vihreänä, mutta jatkossa tulemme vähentämään lannoitusta.
Improving customer understanding around greens maintenance Maintenance information is updated weekly on a bulletin board in front of the clubhouse. Some information can be found from the website in the magazine of members as well.

Kenttien erikoishoitotoimenpiteet päivitetään klubien ilmoitustauluille ja Aulanko Golfin kotisivuille. Kentänhoidosta julkaistaan artikkeleita Aulankolainen-jäsenlehdessä.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture We are trying to promote the natural green color through the course. And we let the seasonal differences spice up and affect to the look of the course during the season.

Pyrimme pitämään kentän hoidetut nurmialueet luonnollisen vihreänä ja annamme eri vuoden aikojen vaikuttaa kentän ulkonäköön omalla tavallaan.
Appropriately matching mowing lines to contours In our moving patterns and lines we try to take contours of the nature
in concideration.

Leikkuukuvioissa ja linjoissa pyrimme ottamaan huomioon kentän eri osien luonnolliset muodot.
Discreet on-course signage and furniture Choose of the course equipment is based on a fact that they match in to the course and enviroment.

Kenttäkalusteet valitaan sillä perusteella, että ne sulautuvat kentän mahdollisimman hyvin kentän ympäristöön ja maisemaan.
Conservation of specimen trees Forests are tried to kept clean and damaged trees is been replaced when it's necessary.

Kentän puustoa pyritään pitämään siistinä. Kaatuneiden puiden tilalle istutetaan tarvittaessa alueella luontaisesti esiintyviä puulajeja.
Screening and softening unsightly man-made features We do what ever we are able to do to soften the look between man made objects and the course in place.

Teemme kaiken voitavamme, että kentällä olevat rakennelmat sulautuvat ympäristöön mahdollisimman hyvin.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass In Eversti cpurse we have natural fescue roughs in the side of the primary playing areas as much as we can. Natural fescue roughs are cutted once per year instead of regular weekly or monthly based maintenance.

Pyrimme pitämään kentän (Eversti) väylien läheisyydessä mahdollisimman paljon nataniittyjä. Niittyheinä niitetään ainoastaan kerran vuodessa.
Increasing the size of habitat patches In the course area we have unmaintained areas which are kept 100% in a natural staged. We also try to make these areas bigger in the future where it is possible.

Kentällä on laajoja luonnontilassa olevia alueita. Näitä alueita pyritään myös kasvattamaan mahdollisuuksien mukaan.
Avoidance of habitat fragmentation Areas which are in the natural stage animals are able to nest on their own peace without any disturbing.

Luonnon tilassa olevia alueita ei häiritä ja siellä eläimet saavat pesiä ja elää rauhassa.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Ecologically informed management of scrub vegetation Ditches and scrubs are maintained manually and ecologically without any chemicals.

Ojien reunoilla olevia pensaikkoja siistitään ja hoidetaan manuaalisin työmenetelmin ilman torjunta-aineita.
Promoting species and structurally diverse woodlands Similar trees are planted in the areas where the trees has been damaged or where it is appropriate to have more certain trees

Uus- ja korvausistutuksissa suositaan alueella luontaisesti esiintyviä puu- ja kasvilajeja.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Cleaning of the water hazards is done during the winter when water is covered by ice. Water of ponds is being circulated in the purpose of avoiding alga to perform.

Vesiesteiden kasvustoa siistitään talvisin jään päältä. Vettä kierrätetään kentän lammissa kasvuston levittymisen estämiseksi.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Spraying are doing during appropriate times during the days. Also the areas which are in the natural stage is kept for pollinator.

Kasvinhoitoruiskutukset tehdään siihen vuorokauden aikaan kun hyönteiset ovat pesissään. Luonnontilassa olevat alueet on jätetty hyönteisten elinympäristöksi.
Installation of nest boxes About 50 bird nest boxes are installed in the Eversti course area.

Linnuille on asennettu n. 50 pesimispönttöä Eversti-kentän alueelle.
Provision of hibernation areas Winter time (january - march) is period for the nature to rest after the summer and getting prepared for next one.

Talviaikana (joukukuu-maaliskuu) koko kentän alue rauhoitetaan hoitotoimilta.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) We have left stone piles and fallen logs in to forest for habitat for microorganism.

Metsä alueille on jätetty kivikasoja sekä joitakin kaatuneita puita kelottumaan elinympäristöksi pieneliöille.

Water

Irrigation water for the golf courses is coming from the lake called Vanajavesi. Eversti's water is being pumped in to the irrigation reservoir next to the fairway number one with a pump which is in the shore of the lake.
Main pump of Eversti station is close to the the first fairway and from there the water is being pumped to the irrigation system and to the washing pad of the maintenance facilities.
Drainage has been desing so that most of the water is circulatded back to the irrigation reservoir.

Water for Hugo course is coming directly from the Vanajavesi. There are not reservoir ponds in Hugo.

Potable water comes from the municipal pipeline and sewage from club and maintenance buildings is being pumped to mains sewer

Molempien kenttien kasteluvesi otetaan viereisestä Vanajavedestä. Everstille vesi pumpataan ykkösväylän viereiseen kastelualtaaseen järven rannalla sijaitsevalta rantapumppaamolta. Kastelualtaan pumppaamosta vesi pumpataan kentän kastelujärjestelmään, sekä huoltohallin koneiden pesupaikalle.
Salaojitus kentällä on suunniteltu siten, että salaojavesi palautuu suurimmaksi osaksi takaisin kentän lampiin, joista se hyödynnetään kasteluvetenä.
Kastelualueiden sadetus suoritetaan suurimmaksi osaksi öisin, jolloin haihdutus on minimoitu.
Hugon kasteluvesipumppaamo sijaitsee Vanjaveden rannassa.
Golfkentän klubi- ja huoltorakennukset on kytketty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Water audits from incoming and outgoing dikes FINAS 2016/06/02 Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 774,000 Litres
Golf Course Surface 7,727,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 824,000 Litres
Golf Course Public / Potable 11,277,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 760,000 Litres
Golf Course Surface 9,240,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Weekly
Tees Weekly
Fairways Weekly
Semi-Rough Never
Rough Never
Other Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 2 months

Upgraded every 1 months

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species In the selection process the drought tolerance of the grass species has been taking in to the consideration.

Kentän ruoholajit on valittu mahdollisimman hyvin kuivuutta kestäviksi.
Soil decompaction and thatch management Tining on the greens is done three times during the season and hollow coring once per season. Slicing is done every two weeks and spike-rolling is done weekly. Fairways are tined or hollow tined annually and sliced twice during the season. Green surrounds are tined or hollow tined every 3-4 weeks.

Viheriöt tappi- ilmastetaan kolme kertaa ja holkki- ilmastetaan kerran kaudessa. Viiltoilmastointi suoritetaan kahden viikon välein sekä pintailmastus viikoittain. Väylät ilmastetaan tapilla tai holkilla kerran sekä viiltoilmastetaan kaksi kertaa kaudessa. Viheriöiden ympäristöt tappi- tai holkki-il
Timing and dose of water application Mainly during the night. Dosage depends about evaporation values during the past days.

Sadetus tehdään yöaikaan. Veden määrä / sadetuksen pituus asetetaan edellisten päivien haihdunnan perusteella.
Analysis of soil moisture Moisture of the soil is being checked by self.

Maaperän kosteutta tutkitaan omatoimisesti.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Regular observation of weather reports from the computer.

Sääennusteita eri tietolähteistä tarkkaillaan säännöllisesti.
Use of wetting agents Retain wetting agents is being used in Hugo course once a month.

Hugon viheriöillä kostutusainetta käytetään 4 viikon välein veden läpäisevyyden parantamiseksi.
Overall reduction in irrigated area Kastellaan vain tarpeen mukaan
Targeting of sprinkler heads Double sprinkler heads is installed to the Eversti greens.

Everstin viheriöillä ja niiden taustoilla on säädettävät sektorisadettimet.
Optimizing system pressure Automatic pressure optimizing system is using in Eversti course.

Everstillä on käytössä kastelujärjestelmän automaattinen paineen optimointi.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Automatic sensors to flushing in the urinals. And two options for choosing the amount of flushing the toilets.

Vessoissa on automaattinen pisuaarin huuhtelu toiminto ja wc-pöntöissä pieni- sekä iso-huuhtelu.
Use of water efficient appliances In Eversti clubhouse will be found the circulation pump of hot water.

Everstin klubirakennuksessa on kuuman käyttöveden kiertopumppu.
Repairing leaks Repair is done immediately when the leak is noted.

Vesiputkiston vuodot korjataaan heti vuodon havaitsemisen jälkeen.
Water awareness signage In the course toilets of Eversti is used water of irrigation system and there will be found "water is not potable" sinage

Everstin kenttä-wc:eissä käytetään kastelujärjestelmän vettä. Tämän vuoksi wc:eissä on juomaveden kieltokyltti.

Energy

All the facilities are heated with electric radiators. Temperature in the rooms which are not needed to be warm during the winter is been lowered to 15 C. Air condition and ventilation is been set up by timer according to the time of season and day.

All refrigerators and freezers has thermostat controls. These devices are been shut of manually for the of season period.

Outside lighting is controlled with timers and dusk sensors. Motion sensors have been installed in to the outside storages and cleaning closets. Lighting is produced with low energy saving bulbs, fluorescents, and halogen lamps. Eversti's sauna stoves are equipped with a flap which only opens when it's needed via a manually button.

Maintenance machinery is mainly running with diesel. All the buggies for rent in Eversti are electric. Rest of the carts and maintenance equipment are run with petrol.

Kaikissa lämmitettävissä tiloissa käytetään suoraa sähkölämmitystä. Tilojen, jotka eivät ole talviaikana käytössä, lämpötila säädetään n. 15 C asteeseen. Tilojen ilmastointia säädetään ajastinsäädöillä vuoden- ja vuorokauden ajan mukaan.

Klubirakennusten keittiöiden kylmäkaapeissa on termostaattiohjaukset. Talviaikana kylmälaitteet sammutetaan.
Ulkovalaistus on ohjattu ajastuksella ja hämäräkytkimellä. Ulkovarstoissa ja siivouskomerossa on liiketunnistimella varustetut kytkimet. Valaistuksessa käytetään energiasäästölamppuja, loisteputkivalaisimia ja halogeenilamppuja.
Everstin saunoissa on käytössä energiaa säästävät älykiukaat.

Kentänhoitokoneissa polttoaineena käytetään pääosin dieseliä. Everstin vuokragolfautot ovat akkukäyttöisiä sähköautoja. Muut golfautot sekä pienleikkurit ovat bensiinikäyttöisiä.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Renewable Grid Electricity (kWh) 41122 29179 34736

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 1609 1535 1930
Heating Oil (Litres) 11936 13807 12106
Hydraulic Oil (Litres) 60 100 80
LPG (Litres) 500 530 560
Non-renewable Grid (kWh) 268067 290418 272123
Petrol (Litres) 3314 3667 3378

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) LPG is used in the kitchen of Eversti clubhouse.

Nestekaasua käytetään Everstin keittiölaitteissa.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Heat recovery systems are installed in to Eversti's office space and maintenance facilitie's break room.

Huoltorakennuksen sosiaalitilan ja Everstin toimistotilan ilmanvaihtojärjestelmässä on lämmöntalteenottosysteemi.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Thermostats is been optimized when ever it is necessary.

Thermostaatteja säädetään silloin kun se on tarpeellista.
Upgrading of building insulation Eversti's new Club house is build according to the nowadays standards. In the Hugo's old club house rooms which needs to be warm during the winter are being insulated separately for the winter.

Everstin klubi on rakennettu uusimpien rakennusstandardien mukaan. Hugon klubilla lämmitettävät huoneet eristetään talvikaudeksi.
Installation of low-energy lighting Low energy lighting is used where ever it is possible. Halogen lamps is being replaced in to the led lamps during the old needs to be changed.

Energian säästölamppuja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Halogenilamput vaihdetaan ledilamppuihin sitä mukaan kun lamput rikkoutuvat.
Use of motion sensor lighting In the storage rooms and cleaning cupboard motion sensors has been installed for the lighting.

Ulkovarastoissa ja siivouskomerossa valaistus ohjataan automaattisella liiketunnistimella
Transition to energy efficient appliances To the clubhouse and maintenance house have been ordered optimizing technique for the electric heating system. During the time when the houses are close or empty temperature of every rooms will be adjusted down (ex. from 20 C to 15 C).

Everstin klubi- ja huoltorakennukseen on tilattu sähkölämmityksen optimointitekniikka, jonka avulla huonekohtainen lämpötila säädetään alemmaksi (esim. 20 asteesta 15 asteeseen) silloin rakennukset ovat suljettuja tai tyhjillään.
Use of timers with appliances, heating and lighting Outside lighting and saunas are controlled with timers. Time is being updated regularly.

Ulkovalaistuksen ja kiukaiden ajastusta säädetään säännöllisesti.
Educating staff and customers Management is taking care of the education of the staff.

Esimiehet kouluttavat ja tiedottavat henkilökuntaa.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 13% 100% 50%
Diesel 88% 50%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 40% 64%
Diesel 27%
Grid Electric 60% 9%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives It is fairly common that staff members are sharing they car for others so everyone don't come along. This is also a habit what players has.

Henkilökunta käyttää kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan. Myös pelaajilla on tapana hyödyntää yhteiskuljetuksia.
Group transportation (e.g. buses) Public transport is connected to Hugo and it's been used by players and the staff.

Hugo-kentälle on hyvä linja-autoyhteys, jota osa henkilökuntaa ja pelaajia käyttävät.
Secure cycle parking The cycle parking are build in to the both clubs.

Polkupyöriä varten klubeilla on pyörätelineet.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Bag storage is available for the members in the Eversti clubhouse. Free bag lockers will be found.

Everstin klubin yhteydessä sijaitsee mailavarasto, josta löytyy vapaita bag-kaappeja.
Staff showers Staff has showers in the maintenance facilities and in the Eversti club house.

Henkilökunnan suihkutila sijaitsee huoltohallilla ja Everstin klubirakennuksessa.

Supply Chain

All of our company's procurement is done locally when ever it is possible. Also the contractors are chosen from the local area.

Granular fertilizers are ordered mainly in the bulk bags and liquids in the thousand liter IBC-containers. IBC's are used to collect rain water after the product has been used. Empty pallets are used for storageing different items or gave away to the staff who will use the wood for fire wood to warm their houses. All the waste materials (paper, cardboard, glass and different metals) are sorted in to the proper containers in the site. Oil lubricants are collected in to the vacuum tank and from the tank it is put in the empty barrels. Barrels are submitted in to the hazardous waste facility. Batteries and oil filters are taken in to the local recycle center. All the rest of the waste is collected and submitted in the local landfill according the national laws and regulations.

All the waste material handling is documented.


Pyrimme suuntaamaan tavaroiden hankinnan paikallisiin yrityksiin. Myös urakointityöt hankitaan paikallisesti.

Lannoitteet tilataan pääosin suursäkeissä sekä nestelannoitteet konteissa, joita voidaan käyttää uudelleen mm. sadeveden keräykseen. Kuormalavoja uusiokäytetään koneiden alustoina tai annetaan työtekijöille polttopuuksi.
Jätteet lajitellaan paikan päällä niille osoitettuihin astioihin: sekajäte, paperi, pahvi lasi ja metalli.
Jäteöljy kerätään imusäiliöön, josta se siirretään tyhjiin öljytynnyreihin, jotka toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Akut ja öljyn suodattimet viedään paikalliselle kaatopaikalle niille osoitettuihin paikkoihin. Ylimääräinen kerääntynyt jäte kerätään ja toimitetaan kaatopaikalle. Kaikista kaatopaikkakuormista pidetään kirjaa.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source We choose the the suppliers according to their possibilities to provide us packaging we need.
Granular fertilizers are ordered mainly in the bulk bags and liquids in the thousand liter IBC-containers. IBC's are used to collect rain water after the product has been used.

Valitsemme tavarantoimittajan osittain sen mukaan, millaisissa pakkauksissa saamme tuotteen kentälle. Lannoitteet tilataan pääosin suursäkeissä sekä nestelannoitteet konteissa, joita voidaan käyttää uudelleen mm. sadeveden keräykseen.
Ravintoloihin hankitaan virvoitusjuomat palautuspulloissa ja -tölkeissä.
Use of local suppliers Local suppliers are used every time when it is possible.

Paikallisia tavarantoimittajia käytetään aina kun mahdollista.
Use of local products We support the local products as long as the price is competitive and comparable to the similar products.

Tuemme paikallisia tuotteita aina, kun se on vertailu- ja kilpailukykyinen vastaaviin tuotteisiin verrattuna.
Selection of certified products Käytetään silloin kun tämä on mahdollista
Use of recycled and recyclable products We support recycled and recyclable products when it is possible.

Käytämme kierrätettyjä ja kierrätettäviä tuotteita, silloin kun se on mahdollista. Esim. virvoitujuomat ja suurin osa ravintoloiden tuoretuotteista toimitetaan palautusastioissa.
Selection of products that feature minimal packaging Big package sizing and re-usable materials of the packaging is used when it is possible.

Isoja pakkauskokoja ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja suositaan aina kun se on mahdollista.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 10 8 2
Trade & Contractors 4 3 1
Maintenance Equipment 17 10 6
Course Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Grass selection is done based on years experience to choose the right cultivars for our environtment.

Käytämme pääosin heinälajeja, jotka kestävät kuivuutta ja tauteja.
Managing stress and wear Regular aireation, top dressings, fertilizing and Irrigation techniques. Directing the traffic away from the stressed areas by using signages and ropes.

Säännölliset ilmastukset, hiekoitukset, lannoitukset ja kastelutekniikat vähentävät ruohon stressiä ja parantaa sen kestävyyttä. Kuluneilta ja herkiltä alueilta pelaajat ohjataan pois opastein ja naruin.
Enhancement of soil structure Hollow coring, choosing the right building materials for the right purposes.

Holkituksilla ja hiekoituksilla parannetaan maaperän kestävyyttä. Sopivien rakennemateriaalien valinta suoritetaan kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan..
Optimization of the growing environment Courses are maintained with the natures own conditions by using them in to our own advantage.

Kenttiä hoidetaan luonnon ehdoilla ja hoitotoimenpiteet ajoitetaan sopivien olosuhteiden mukaisesti (valo, sateet, lämpötila jne.).
Managing thatch levels Thatch levels are cared by regular scarifying, verticutting and topdressings. Optimized fertilizing program and annually proceed hollow coring.

Kuitukerroksia hallitaan säännöllisillä pystyleikkuilla ja hiekkakattauksilla sekä optimoidulla lannoiteohjelmalla ja vuosittain suoritettavalla holkki-ilmastuksella.
Managing surface moisture Dew is beeing removed mainly by moving, using irrigation system in the morning or pulling rope between two buggies.

Kaste poistetaan pääsääntöisesti leikkaamalla, sadettamalla tai vetämällä köyttä kastepinnoilla.
Establishing thresholds for pests and disease Prevention when the conditions for the disease pressure is very high or when there is visible signs of pests or disease.

Torjuntaruiskutukset suoritetaan, kun tautipaine on korkeimmillaan, tai kun tauti on visuaalisesti havaittavissa.
Scouting for pests and diseases Regular observation and greenkeepers reporting to the head greenkeeper.

Tautihavannoista suoritetaan jatkuvaa tarkkailua. Kentänhoitajat raportoivat havannoista kenttämestarille.
Monitoring / improvement of plant health Regular observation and greenkeepers reporting to the head greenkeeper.

Kasvuston ja maaperän terveyttä edistetään oikeilla hoitotoimenpiteillä ja oikein ajoitetuilla aputarveaineiden lisäyksillä.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 90 72 56
Fairways - N - Inorganic 88 123 89
Fairways - P - Inorganic 26 23 19
Greens - K - Inorganic 119 83 88
Greens - N - Inorganic 109 89 143
Greens - N - Organic 10 10 10
Greens - P - Inorganic 26 34 25
Tees - K - Inorganic 55 66 66
Tees - N - Inorganic 60 66 79
Tees - P - Inorganic 11 19 18

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0.450 0.480 0.900
Fairways - Fungicide - Total Weight 2 2.8 4
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 1 2 2
Greens - Fungicide - Active Ingredient 2.65 4.80 2.94
Greens - Fungicide - Total Weight 16.60 18.80 13.30
Greens - Fungicide - Number of applications per year 7 11 8
Rough - Herbicide - Active Ingredient 1.3 1.3 1.3
Rough - Herbicide - Total Weight 5 5 5
Rough - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0.625 0.400 0.980
Tees - Fungicide - Total Weight 2 2 2
Tees - Fungicide - Number of applications per year 2 2 2

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products To avoid the resistance we are changing the active ingredient and try to choose least toxic products for environment.

Välttääksemme lisäaineiden vastutuskykyä tehoaineita vaihdetaan. Luontoa kuormittavia aineita pyritään vähentämään .
Selection of appropriate products for specific pests and diseases We spent time to make sure we have identified the target and after that we choose specific product for exact problem.

Käytämme aikaa siihen, että tunnistamme ongelman ja valitsemme sen mukaan tuotteen kyseiseen ongelmaan.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers When it is possible we use spots spraying for example in the flower beds etc.

Käytämme reppuruiskuja täsmäruiskutuksiin, esimerkiksi istutuksien ympäristöjen hoidossa.
Calibration and testing of sprayers Sprayer is tested every time before it goes out to the course.

Kasvisuojeluaineruisku testataan aina ennen ruiskutusta.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Anti-drips are installed to the boom of the sprayer.

Ruiskun puomistoon on asennettu tippalukot.
Non-chemical weed control Flower beds, paths and bunkers are areas where we pick up weeds.

Istutukset, polut ja bunkkerit kitketään pääsääntöisesti käsin.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false false false true

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials We have separate bins for, cardboard, glass, paper, oil, tires and electric waste.

Kierrätämme ja erottelemme pahvin, lasin, metallit, paperin, öljyn, renkaat ja sähköjätteet.
Establishment of recycling centers In the golf course there is two different boxes in every tee to separate wasteboxes one for the cans and bottles and the other for trashes.
Nearby the both club houses situated waste canopies with separate containers for different waste materials.

Jokaisella lyöntipaikalla on kaksi jäteastiaa, toinen sekä tölkeille ja toinen roskille. Jätekatokset, joissa on keräysastiat eri jätteille sijaitsevat klubirakennusten yhteydessä
Returning clipping to fairways and walkways Clippings are being spread in to the roughs.

Leikkuujäte levitetään karheikkoihin.
Education of staff and customer education Staff is trained to recycle and put the waste in to the proper places.

Henkilökunta on koulutettu kierrättämmän jätteet oikeisiin kohteisiin.

Pollution Control

In flow and out flow water quality is been followed voluntarily in the Eversti course. Samples are taken from the streams, ditches and from the irrigation bond inside the golf course. Samples are tested compared by the local authorities.

Pesticides are only being used under the circumstances when the disease is active or the pressure of the disease is high enough. Minimum dosage of the product is done by following the label of the product. All the treatments are documented by the head greenkeeper.

Fertilizers are applied according the plants need and it is documented in to the diary.

Kentälle ja kentältä pois virtaavan veden laatua seurataan vapaaehtoisesti. Näytteet otetaan kentälle virtaavista puroista ja ojista, kentällä olevasta lammesta sekä kentältä poistuvista virroista. Näytteet lähetetään kaupungin laboratorioon tutkittavaksi ja verrataan vanhoihin tuloksiin.
Torjunta-aineita käytetään vain tarpeen mukaan tauti paineen ollessa suurimmillaan tai akuutisti jo päällä. Kasvinsuojeluaineita käytetään vain minimi määrä tai suositusten mukaisesti. Käytettävien aineiden määrää seurataan ja niistä pidetään kirjanpitoa.

Lannoitusta pyritään tekemään vain kasvien tarpeiden mukaisesti ja myös niistä pidetään kirjanpitoa.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Yearly Monthly
On-Site Yearly Yearly Monthly
Outflow Yearly Yearly Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Irrigation Reservoir Yes
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents false true
Cooking Oils true false
Lubricants true false
Pesticide Containers false true
Fertiliser Bags false true
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Flammable lidquids and chemicals are stored in individual locked concrete floor storages. Storages are located in the maintenance facilities and pump station.

Palville nesteille ja kasvinsuojeluaineille on oma lukittu ja betonipohjainen varastotila huoltorakennukssa ja pumppaamolla.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Maintenance of equipment is carried in the separate maintenance hall located in maintenance facilities.

Koneiden ja laitteiden huolto suoritetaan huoltorakennuksessa olevassa erillisessä huoltotilassa, jonka lattia on betonia.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Mixing of pesticides and fertilizers will be done on asphalt surface.

Torjunta-aineiden ja lannotteiden sekoitus suoritetaan huoltorakennuksen asfalttipihalla.
Installation of above-ground fuel tanks Our tanks fil up the regulations about storing the fuels. The main tank is with double walls and catchment pool.

Polttoainesäiliömme täyttää säännökset polttoaineiden maanpäällisestä säilytyksestä. Varastosäiliössä on kaksoisvaippa ja valuma-allas.


Kyllä säännösten mukainen säiliö missä on valuma allas.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Suljettu oma tila
Provision of containment booms and absorbent materials In the maintenance shed we have absorbent materials for the case of accident.

Huoltohallissa on puruastia öljyn imeytystä varten.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs The fertilitzing will be done little by once and regularly rather than using big amounts un-regularly. If forecast is showing stormy and rainy wether we don't use products until it has passed the course.

Lannoitus suoritetaan säännöölisesti pienissä erissä. Lannoitusta ei suoriteta, mikäli sääennusteissa on runsaita sateita.
Controlling erosion and sediment discharge Turf strong roots are preventing erosion on the course.

Ruohon vahva juuristo estää erroosion syntymistä golfkentän alueella.
Aulangon kentillä ei ole voimkkaita muotoja tai korkeuseroja.
Errosioota esiintyy lähinnä hiekkapohjaisilla pelaajapoluilla.
Establishment of pesticide-free zones Surroundings of the water hazards (15 mtrs), wetlands and forests are pesticide-free zones

Vesiesteiden ympäristöissä (15 m suoja-alue), kosteikkoalueilla sekä metsäsaarekkeissa ei suoriteta torjuntaruiskutuksia.

Community

We work very closely with the local Aulanko area development center. Aulanko golf is a member of Hämeen chamber of commerce and Aulanko traveling association and we cooperate with the local tourist industry companies. Together with the neighbors we own the road to the golf course and this way we communicate regularly with the neighbors. We cooperate with the local schools and offer them a change to use our facilities and get to know golf.

Hugo course land is own by the Hämeenlinna city. We cooperate with different bodies of the city counselors to maintain the land together. For example trees are maintained together with the town gardeners.

Hämeenlinna is famous about their five courses and we work together with all of them.

Olemme vahvasti mukana vaikuttamassa Aulangon alueen kehitykseen ja teemme yhteistyötä alueellisen kehittämiskeskuksen kanssa. Aulanko Golf on Hämeen kauppakamarin ja Aulanko matkailu ry:n jäsen. Teemme yhteistyötä Aulangon alueen matkailualan yritysten kanssa. Olemme osakkaana Aulangon Heikkiläntien tienhoitokunnassa sekä kommunikoimme säännöllisesti alueen naapuruston kanssa.
Teemme myös yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa ja tarjoamme lapsille golfin tutustumistilaisuuksia.

Hugo-kentän alue on Hämeenlinnan kaupungin omistama. Teemme yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden ja instanssien kanssa, mm. Hugon alueen puustonhoito toteutetaan yhdessä kaupungin luonnonhoitotoimiston kanssa.
Toimimme lisäksi yhteistyössä useiden alueen yritysten sekä alueella toimivien muiden golfkenttien kanssa.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2 2 5
Course Management 4 3 5
Food & Beverage 1 3 2
Golf Coaching 1 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Course Manager
  • Committee Members

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Specific education and training of the staff. Four greenkeepers has approved license to mix and spray chemicals. Four members of the staff has license to use welding tools.

Torjunta-aineiden ruiskutuskurssin on suorittanut neljä työntekijää.
Tulityölupa on neljällä kentänhoitajalla. Henkilökunnalle suoritetaan aineiden käsittelystä paikallinen ohjeistus ja koulutus.
Management of accidents and emergencies First aid course is organized to the permanent staff.
There is a defibrillator in both club house.

Vakituiselle henkilöstölle järjestetään ensiapukurssi.
Molemmilla klubitaloilla on defibrilattori.
Management of habitats and vegetation Licensed/educated gardener is taking care of the forestry and planted areas in the course.

Puutarhurikoulutuksen suorittanut henkilö vastaa ympäristön kasvillisuuden hoidosta.
Waste minimization, separation and recycling Specific education and training of the staff.

Henkilökunnan paikallinen ohjeistus ja koulutus.
Health & Safety The organisation of industrial health organizes health & safety education to employees.

Työterveysorganisaatio järjestää henkilöstölle terveys- ja turvallisuuskolutusta.
Energy Saving Specific education and training of the staff.

Henkilökunnan paikallinen ohjeistus ja koulutus.
Understanding of landscape and cultural heritage Specific education and training of the staff.

Henkilökunnan paikallinen ohjeistus ja koulutus.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Together with the neighbors we are responsible of the road which leads to Eversti course. Board members of the road committee consists of one representative of the company and the neighbors.

Everstin sisääntulotienhoito on tienhoitokunnan vastuulla. Tienhoitokunta koostuu kentän edustajasta ja naapureista.
Local Government Aulanko golf organises annual golf competition for the municipality members.

Aulanko Golf järjestää vuosittain kaupunginhallituksen golfkilpailun.
Local Community Groups We cooperate together with the town gardener to maintain Hugo's land.

Teemme yhteistyötä Hugo-kentän puustonhoidossa Hämeenlinnan kaupungin luonnonhoitotoimiston kanssa.
Media Former secretary of the Aulanko Golf Club is the editor of the local newspaper.
Results of the golf competitions are published regularly in the newspaper.
In the environmental matters we work together with the local media and local radio.

Golfklubimme entinen sihteeri on paikallisen sanomalehden toimittaja.
Golfkilpailujen tulokset julkaistaan lehdessä säännölisesti.
Ympäristöasioissa teemme yheistyötä paikallisten lehtien ja Yleisradion kanssa.
Local Businesses Aulanko Golf has co-operation agreements with many local companies.

Aulanko Golfilla on yhteistoiminta-/palvelusopimus useiden paikallisten yrtysten kanssa.
Schools & Colleges Company organizes several open door events during the year for the local schools.

Aulanko Golf järjestää vuosittain useita golfin tutustumistilaisuuksia paikallisille kouluille ja oppilaitoksille.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths City of Hämeenlinna takes care of the Hugo's public paths across the golf course together with the the maintenance staff. Through the Eversti course goes one public path/road which is maintained by the maintenance staff when it's necessary.

Hämeenlinnan kaupunki hoitaa Hugo-kentän yleiset kulkutiet. Myös Aulanko Golfin henkilöstö hoitaa kentän tiealueita.
Eversti-kentän läpi kulkee yksi yleinen kulkuväylä, jota hoidetaan tarpeen vaatiessa.
Installation of effective and welcoming signage Signage has been placed to the main roads around the golf golf course.

Kenttien sisääntuloteiden varsissa on tervetuloa-kyltit.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Hugos public paths are in daily use of the people who doesn't play golf but still want to walk in the golf course area. In the shore line of Vanaja there is an option to go fishing.

Eversi course has cross country skiing tracks and snow mobile trail during during the winter time.

Hugo-kentän alueen tiet ovat vilkkaassa ulkoilukäytössä. Kentän alueella Vanajaveden rannassa on myös kalastusmahdollisuus.

Eversti-kentän alueella on talvisin hiihtolatu ja moottorikelkkareitti.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) We have made a protection suggestion to the town about the Hugo's Golf course area.

Olemmen tehneet Hugo-kentän alueesta suojeluesityksen Hämeenlinnan kaupungille.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI EVERSTIN MAA-ALUEELLA, MUSEOVIRASTO FM Anu Kehusmaa 2002/12/04 Download

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) In the Eversti course area there is some historical objects.

Eversti-kentän alueelta löytyy vanhoja hiilimiilun aihioita.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) In the Eversti area you can find foundation of the old wind mill and mill stone. In the forest area you can find stone piles collected by the farmers who were making farm land for themselves.
Hugo's area you will find stone foundations and fences.

Eversti-kentältä löytyy vanhan tuulimyllyn kivisokkeli ja myllynkivi. Everstin metsäsaarekkeissa on pellonraivausajan kivikasoja.
Hugo-kentän alueella on vanhojen rakenteiden kivisokkeleita ja -aitoja.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Safety introductions for walking in the Hugo course area and the golf etiquette is published in the newsletter for members.

Jäsenlehdessä ja internet-kotisivuilla on julkaistu Hugo-kentän turvallisusohjeet ja Aulanko golfin golfetikettiohjeet.
Course guides / brochures Safety introductions is written in to the Hugo's scorecard.

Hugon tuloskorttiin on laadittu golfkentän turvallisusohjeet.
Interpretation panels & course signage On the road to Hugo safety/warning signs has been installed.

Hugon kentälle johtavien kävelyteiden varsissa on varoituskyltit.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Course walks / open days Hugo's paths are in the daily public use.

Hugon ulkoilupolut ovat päivittäin yleisessä käytössä.