Rosendaelsche Golfclub

GEO Certified® 06/2013 GEO Re-Certified 06/2016
Arnhem,
Netherlands
Telephone: +31 26 44 214 38
Baan_nieuw_club_image

On April 21st 2016, I conducted the first re-audit of the Rosendaelsche Golfclub at Arnhem (the Netherlands). This audit involved studying the provided documents, consulting those responsible for GEO and an onsite visit. Over the past 3 years, the Rosendaelsche Golfclub has made progress in a number of the ‘areas of interest’ identified throughout the certification procedure and previous audit. The GEO committee made a good impression.

Op donderdag 21 april 2016 heb ik de eerste heraudit bij de Rosendaelsche Golfclub in Arnhem (Nederland) ui…

Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
black (18 holes, 6500 metres, year opened 1977)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities

Nature

The Rosendaelsche golfclub, in the Netherlands, was founded in 1895 and started off as a heathland course. The Golfclub is located in the province Gelderland, in the south-eastern part of 'The Veluwe', al large nature area. The underground of the Veluwe consists mainly of sandy soils and until the 20th century, the landscape surrounding the course was dominated by extensive heathlands. Over time, these heathlands and the golf course as well, became more and more forested. In 1976, the 9 hole golf course was expanded into the 18 hole course as it is today, under guidance and design by Frank Pennink. Nowadays, more than half of the area consists of woodland. These woodlands are mainly dominated by pine and silver birch. Scattered over the course, small patches of heathland are present, interspersed with open grasslands. In order to adapt to the requirements of a healthy future, the course as well as the practice facilities have been reshaped, by Christophe Städler. Completion is planned for the spring of 2016 The clubhouse was renovated completely in 2013.

The area of the golfclub contains some important natural values. Because of its significant natural values, The Veluwe has been designated as a Natura-2000 site and the Rosendaelsche Golfclub is situated within this Natura-2000 site as well. Two protected Natura-2000 habitattypes can be found in the area, 'European dry heaths' and 'dry sand heaths' and the woodlark, a Natura-2000 species, is also present. Other important values of the area are the presence of a burrow of the European badgers, and the presence of a number of species of reptiles. During a bat inventory seven different species were encountered on the course and also a large number of bird species can be found in the area.


De Rosendaelsche Golf werd opgericht in 1895 en begon als heidebaan. De baan ligt in de gemeente Gelderland, in de zuidoost hoek van natuurgebied de Veluwe. De ondergrond van dit gebied bestaat vooral uit zand. Oorspronkelijk, in de 19e eeuw, bestond het landschap hier vooral uit grootschalige heidevelden. In de loop van de 20e eeuw raakte deze omgeving en ook de baan, meer en meer bebost. In 1976 werd de 9-holes baanuitgebreid, onder begeleiding naar ontwerp van Frank Pennink, tot de huidige 18-holes baan. Tegenwoordig bestaat meer dan de helft van het gebied uit bomen en bos. Veelal gaat het om bos met een groot aandeel grove den en ruwe berk. Verder komen verspreid over de baan kleine heideterreintjes voor, met struikheide als kenmerkende soort. Daarnaast zijn her en der schrale graslandvegetaties aanwezig, met laagblijvende grassoorten en diverse kruidachtigen. Op dit moment zijn de baan en de oefenfaciliteiten aangepast onder leiding van Christophe Städler. Deze aanpassingen zijn inmiddels in 2016 afgerond . De complete renovatie van het clubhuis is in 2013 afgerond.

De golfbaan herbergt belangrijke natuurwaarden. Zo zijn op de baan zijn twee Natura-200 habitattypen aanwezig, 'droge heide' en 'stuifzand met heide'. Daarnaast komt de Natura-2000 doelsoort Boomleeuwerik voor. Verder is een bewoonde dassenburcht aanwezig, komt de jeneverbes plaatselijk voor, vormt de baan het leefgebied van zeven verschillende vleermuissoorten en een groot aantal vogelsoorten en zijn op de baan meerdere soorten reptielen waargenomen, waaronder de levendbarende hagedis, hazelworm en gladde slang.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • Buiting Advies
  • D.Stansfield
  • Smits Staatsbosbeheer

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Ontwikkel- en beheerplan Rosendaelsche Golfbaan Buiting Advies 2012/06/01
Herinrichting Rosendaelsche Golfbaan Buting Advies 2011/11/01

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Buiting Advies

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Natuurtoets Rosendaelsche Golfclub Arnhem Buiting Advies 2010/01/01
Vleermuizen op de Rosendaelsche Golfclub in 2009 Vleermuizenwerkgroep Gelderland 2010/01/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
hazelworm Anguis tragilis
levendbarende hagedis Zootoca vivipara
das Meles meles
boomleeuwerik Lullula arborea
jeneverbes juniperus communis

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands National Government
EHS (Dutch Ecological Network) National Government
Natura 2000 site Veluwe European Union

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 7,8 Self Appointed
Native Woodland 42,2 National Government
Heather and other dwarf shrub communities 5,4 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.88 Hectares Festuca rubra 40%
Agrostis tenuis / capillaris 20%
Tees 0.7 Hectares Festuca rubra 30%
Poa pratensis 40%
Fairways 9.5 Hectares Festuca rubra 50%
Poa pratensis 30%
Semi Rough 6.0 Hectares Festuca rubra 20%
Festuca ovina 10%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
The applied species, especially Festuca rubra, are drought resistant and minimise water use at the course.

Gebruikte grassoorten beperken het watergebruik op de baan.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Pro-grass
  • Mr. D. Stansfield
  • Mr. C. Städler

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc All matters concerning the quality of the course are recorded in the course management plan.
Alle zaken aangaande de kwaliteit van de baan zijn vastgelegd in het baan beheer plan. Planning opgesteld per jaar en dan uitgewerkt naar maand en week.

Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Buiting Advies was consulted to stimulate natural values of rough . Rough is managed according to management plan.
De meer natuurlijke delen van de baan worden beheerd volgens het beheerplan (opgesteld door Buiting Advies).
Improving customer understanding around greens maintenance Members of the golfclub are informed regularly on course maintenance by the course committee of the club. The headgreenkeeper gives yearly a presentation about the maintenance of the course.
Baan commissie publiceert regelmatig over het onderhoud van de baan en baan-omgeving, op de website. De hoofdgreenkeeper geeft een keer per jaar een presentatie over het onderhoud van de baan.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Irrigation is based on survival of the grass. Especially fairways reflect the season colour. Beregenen van fairways is gericht op het in leven houden van de grasplanten. Verkleuring van de baan wordt als natuurlijk geaccepteerd.

Discreet on-course signage and furniture Size and number of on-course signage is limited and applied only where necessary.
Het aantal en de afmetingen van de baaninrichtingselementen worden zoveel mogelijk beperkt.
Conservation of specimen trees Solitary trees on the course are protected and managed carefully. De aanwezige solitaire bomen op de baan worden met zorg behandeld.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Increasing the size of habitat patches In coming years, the Rosendaelsche will actively try to increase the surface of the heather vegetation, according to it's management plan.
Komende jaren wordt gericht gewerkt aan het vergroten van het areaal heide op de baan.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Promoting species and structurally diverse woodlands The forest on the Rosendaelsche is managed according to the management plan. With the management we aim for a natural forest vegetation. Het bos bij de baan wordt op ecologische wijze beheerd, volgens het ontwikkel- en beheerplan. Costs about 7000 euro per annum.
Naturalization of linear habitats Forest edges are managed in an ecological way. Aanwezige bosranden worden op meer ecologische wijze beheerd en vormgegeven.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Installation of nest boxes At the course, nest boxes for birds are present.
Nestkastjes zijn aanwezig en worden jaarlijks onderhouden.
Conservation of badger. At the course a burrow of badger is present. The fences around the golf-course have been modified to allow the badger and deer to enter and leave the Rosendaelsche. Op de baan is een bewoonde dassenburcht aanwezig. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. Hekwerk is voor deze soort aangepast, evenals voor de reeën en herten.

Water

For the irrigation of the golf course, only ground water is used. Greens, tees , drivingrange, practice area as well as the fairways are irrigated, using a computer-controlled irrigation system. In summer months, wetting agents are applied to minimise water usage. Regularly, an expert on turfgrass is consulted to optimise the composition of grass species on the course. To further minimise irrigation, in 2012 electronic rain gauges were coupled to the irrigation system, which will result in a more accurate irrigation of the course. Water usage is verified yearly and varies from year to year. During the renovation of the course, the course consisted temporarily of 20 instead of 18 holes, which resulted in an increased use of irrigation water.

For the other facilities at the Rosendaelsche, no ground water but tap water is used.


Voor de irrigatie van de baan wordt alleen gebruik gemaakt van grondwater. Zowel de greens, tees, drivingrange, practice area als de fairways worden beregend. Hiervoor wordt een computergestuurd beregeningssysteem gebruikt. In de zomermaanden worden ‘wetting agents’ gebruikt om het waterverbruik te beperken. Verder adviseert een externe specialist op het gebied van gras voor golfbanen regelmatig over de optimale verhouding van de verschillende grassoorten. Om het waterverbruik verder te beperken zijn in 2012 elektronische regenmeters aan het beregeningssysteem gekoppeld, waardoor nauwkeuriger kan worden beregend. Het waterverbruik wordt jaarlijks bijgehouden en varieert van jaar tot jaar. In de jaren van renovatie van de baan, bestond de baan tijdelijk uit 20 in plaats van 18 holes waardoor het gebruik van water voor de beregening tijdelijk toenam.
Voor de overige faciliteiten op de Rosendaelsche wordt leidingwater gebruikt.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Beschrijving beregeningssysteem Smits beregening 2013/04/01

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,147,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 10,777,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,062,000 Litres
Golf Course Public / Potable 100% 13,548,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,682,000 Litres
Golf Course Public / Potable 100% 23,615,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily
Tees Daily
Fairways Weekly
Semi-Rough Never
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Drought resistant grass species have been selected for the greens, tees, fairways and rough, after consulting specialists. In overleg met externe consultants zijn grassoorten geselecteerd om waterverbruik te beperken.
Timing and dose of water application Irrigation of greens is applied based on soil moisture measurements. Beregening van greens vindt plaats op basis van vochtmetingen.
Analysis of soil moisture yes, see siming and dose of water application. Ja, zie onderdeel 'timing and dose of water application'
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Since 2012, rain gauges have been installed. Data are used to adapt quantity of irrigation water. In 2012 zijn regenmeters geinstalleerd. Hoeveelheid irrigatie wordt aangepast op basis van neerslag.
Use of wetting agents In summer
In zomer
Targeting of sprinkler heads Yes, sprinkler heads are adjustable, are targeted and targeting is checked every year.
Ja, sproeiers zijn verstelbaar en worden jaarlijks gecontroleerd op de juiste afstelling.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets All toilets in clubhouse have double-flush.
Alle wc's zijn voorzien van double-flush.
Repairing leaks Leaks are immediately repaired. Wanneer zich lekkages voordoen worden die zo snel mogelijk weer verholpen.

Energy

In 2012, the club house was completely renovated and where possible, energy saving measures were taken. Coming years, potentials for a further reduction of energy use will be analysed. Most of the machinery used for the maintenance of the course runs on diesel. From 2013 onwards, fuel consumption of individual machines is recorded and next years, fuel consumption will be analysed.

In 2012 heeft het clubhuis een grote verbouwing ondergaan waarbij waar mogelijk energie besparende maatregelen zijn getroffen. Nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing worden de komende tijd onderzocht. Een groot deel van het rijdende machinepark gebruikt dieselolie. In 2013 is apparatuur aangeschaft costs euro 800 waarmee het verbruik van individuele machines kan worden bijgehouden. Hiermee zal de komende jaren het gebruik worden gemeten en geanalyseerd.

It is expected that the consumption of electricity and natural gas and the according co2 thrust out will not change much in the next few years. Of course where possible acton will be taken to decrease the consumption.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 16354 15074 10391
Natural Gas (Litres) 22229 22057 26921
Non-renewable Grid (kWh) 185692 185500 189383

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Use of electric hybrid vehicles The buggy's are electric driven vehicles. The development of hybrid vehicles is followed. sinds 2015 we are using a Toro MDE for course maintenance, for 2017 we are looking at introducing full electric hand greenmowers and a triple greenmower. Buggies rijden op elektriciteit. vanaf 2015 maken wij gebruik van een Toro MDE voor baanonderhoud, in 2017 overwegen we om over te stappen naar electrische hand greenmaaiers en de triple greenmaaier. De ontwikkeling van hybride technologie houden we in de gaten.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Levels of heating is been arranged centrally, but can also be regulated in separate areas in order to prevent unnecessary heating.
Upgrading of building insulation In 2011/2012 the clubhouse was totally renovated. Floors and outerwall are insulated and windows have doubleglass (HR++).
Installation of low-energy lighting Energy-saving lighting is attained where possible, by using energy-saving lamps and led-lamps
Use of motion sensor lighting Applied in both greehouse and clubhouse
Transition to energy efficient appliances With the renovation of the clubhouse in 2012, in the kitchen energy-effecient appliances have been installed. Bij de renovatie van het clubhuis in 2012 is in de keuken overgeschakeld op energiezuinige apparatuur (voorbeeld vaatwasspoelmachine).
Educating staff and customers Staff is instructed to minimise use of energy
Personeel heeft instructies gekregen om het gebruik van energie zoveel mogelijk te beperken.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 25%
Diesel 100% 75%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 10%
Diesel 100%
Grid Electric 90%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Staff showers showers are available to staff

Supply Chain

Materials are used carefully at the golf course and The Rosendaelsche aims for a further reduction in future. The application of fertilizers on the course is based on data from soil analyses. Each year, soil samples are taken and analysed, forming the basis for the fertilization scheme. Since last year, all surface areas of the golf course are known exactly, because of the use of a geographic information system (GIS). This GIS system allows for a more careful application of fertilizer and pesticides, probably reducing the use of these products.

In the futere, the storage facility for bunker sand, gravel and dress material, will be renewed. Presently, these materials are stored at an open storage, on a paved floor. Because at the present facility materials are not well separated, this sometimes leads to the mixing and loss of materials. In future, bunker silos will be constructed which will reduce the loss of material. This will mean an invsrment of approximately oo euro 15000 to 20000


Er wordt zorgvuldig met grondstoffen omgegaan op de Rosendaelsche en men streeft naar een verdere vermindering van het verbruik in de toekomst. Het bemestingsprogramma voor de baan wordt jaarlijks gebaseerd op informatie van de analyse van grondmonsters. Tegenwoordig is het exacte oppervlakten van de verschillende baanonderdelen bekend, doordat er gewerkt wordt met een geografisch informatie systeem. Doordat de toediening van meststoffen en spuitmiddelen per baanonderdeel hierdoor nauwkeuriger mogelijk is, is de verwachting dat het toekomstige verbruik verder kan worden beperkt.

In de toekomst zal de opslagplaats van de grondstoffen voor het baanonderhoud worden vernieuwd. Nu nog liggen deze grondstoffen (bunkerzand, verhardingsmateriaal) los gestort op een met betonklinkers verharde ondergrond. Het gevolg van hiervan is dat gemakkelijk vervuiling en menging van de materialen optreedt, bij het laden van het materiaal maar ook door de invloed van regen en wind. Hierdoor gaan grondstoffen verloren. In de toekomst zullen er sleufsilo’s geplaatst worden, waardoor het materiaal beter gescheiden wordt opgeslagen en verliezen worden voorkomen.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers Where possible, local suplliers are prefered.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 4 3 4
Maintenance Equipment 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Seed mixtures are NAK certified and native seed is used in rough areas. Alleen graszaad dat gekeurd is (nak) wordt gebruikt, verder worden grassen die van nature hier opkomen gebruikt.

Enhancement of soil structure Frequently aerating and dressing to keep an healthy growing environment.
Door een programma van regelmatig beluchten en dressen blijft de grondstructuur open zodat goede groeiomstandigheden ontstaan (en blijven) voor grassen.
Managing thatch levels Verticutting, holowtinning, dressing and the application of TC5 is used to keep thatch on an acceptable level.
Verticaal maaien, verticuteren, dressen, beluchten en het spuiten met TC5 wordt vilt tegengegaan.
Managing surface moisture Only greens, tees, drivingrange, practice area and fairways are irrigated. Becasuse the Rosendaelsche is situated on a sandy soil, there is no problem with too much water.
Niet de hele baan wordt beregend. Van wateroverlast is weinig sprake door de zandige bodem.
Establishing thresholds for pests and disease Only legalized fungicides and hebicides are used.
Alleen toegelaten middelen worden gebruikt en zo mogelijk minimaal.
Scouting for pests and diseases Year round, levels of pests and diseases are checked. De baan wordt continue in de gaten gehouden op de aanwezigheid van ziekten en plagen.

Monitoring / improvement of plant health During the year, greens are checked with a consultant. Rootlength, thach, compaction, grass species are measured.
Meerdere keren per jaar worden samen met experts de greens geïnventariseerd op gezondheid, vilt dikte, verdichting etc.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Organic 123 123 86
Fairways - N - Organic 24 24 24
Fairways - P - Organic 0 0 0
Greens - K - Organic 280 280 204
Greens - N - Organic 158 159 162
Greens - P - Organic 28 28 28
Tees - K - Organic 151 151 108
Tees - N - Organic 159 159 165
Tees - P - Organic 72 72 72

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 2
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 1
Greens - Fungicide - Total Weight 4 5 8
Greens - Fungicide - Number of applications per year 1 1 2
Greens - Insecticide - Total Weight 0 30 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 1 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Merit turf is applied to control 'leather jackets'.
Om uitbraken van emelten te bestrijden wordt 'merit turf' gebruikt.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Available.
zijn aanwezig
Calibration and testing of sprayers Each time sprayers are used, they are tested and when necesarry calibrated.
Spuiten worden voor gebruik getest en zo nodig gekalibreerd.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Yes, these are being used.
Ja spuiten zijn voorzien van beschermkappen en 'low drift' doppen.
Non-chemical weed control Weeds around the clubhouse are controlled manually.
Rond het clubhuis wordt het groen en onkruid met de hand beheerd.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Paper,plastic and glass are recycled.
Establishment of recycling centers Containers for recycling of paper, plastic and glass are present.
Returning clipping to fairways and walkways Clippings are left on fairways.
Maaisel van de fairways blijft liggen

Pollution Control

Pesticides and most of the machinery are stored at the house of the greenkeepers. This building was constructed in 2006 according to legal requirements. There is a washing place for the machines equipped with an oil and fat separator. The separator is emptied three to four times a year by Sita Ecoservice Maastricht.

The Rosendaelsche complies with all legal requirements for the storage, use and safe disposal of hazardous substances, like pesticides. Pesticides at the golf course are handled by greenkeepers who are certified to do so. Within the team of greenkeepers, there is both staff trained in the handling of small accidents and fires and in giving first aid. The greenkeepers keep their knowledge up to date by regular refresher courses.


In het greenhouse is het grootste deel van het machinepark ondergebracht en zijn ook de pesticiden opgeslagen. Het gebouw dateert uit 2006 en bij de bouw is rekening gehouden met alle wettelijke eisen. De wasplaats voor de machines is voorzien van een vetafscheider en opvang en van een vuil bezinkput. De opvang van de vetafscheider en de bezinkput worden 3 a 4 keer per jaar geleegd door Sita Ecoservice, uit Maastricht.

Ook met betrekking tot de opslag, het gebruik en de afvoer van gevaarlijke stoffen, zoals de pesticiden, voldoet de Rosendaelsche aan alle wettelijke vereisten. De pesticiden worden gehanteerd door greenkeepers met spuit licentie. Binnen het team van greenkeepers zijn verder BHV-ers en een EHBO-er aanwezig. De greenkeepers houden hun kennis op peil door het volgen van de jaarlijkse bijeenkomsten.

It is expected that through the use of the Gis viewer , which result in a more accurate determination of the surfaces, the usage of fertilezers will decrease.

Het is de verwachting dat door het gebruik van de Gis viewer, waarmee de verschillende oppervlaktes beter bepaald kunnen worden, het vebruik van meststoffen zal afnemen.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Three Yearly Three Yearly Three Yearly
On-Site
Outflow

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Hazardous products are stored in accordance with the law, on covered and sealed areas.
Alle gevaarlijke stoffen worden conform regelgeving opgeslagen
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas The maintenance of the equipment is done on covered, sealed impervious areas.
Alle machines worden onderhouden op vloeistofdichte vloeren.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Yes, its done over an impervious surface.
Mengen vindt plaats boven de wasplaats waar waterdichte vloer aanwezig is.
Installation of above-ground fuel tanks Diesel tank is situated above-ground
De diesel tank bevindt zich bovengronds.
Provision of containment booms and absorbent materials Absorbent materials will be used.
Absorberende vloerkorrels zijn aanwezig en worden zo nodig gebruikt.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Weather statistics are carefully watched to determnine the ideal timing for the application of pesticides and fertilizers.
Bij toepassen van bemesting en spuiten wordt rekening gehouden met weersomstandigheden en voorspellingen.
Establishment of pesticide-free zones The rough and heather area are free of pesticides.
De rough en heide op de baan zijn vrij van pesticides.

Community

The Rosendaelsche Golfclub not only aims for a golf course and clubhouse where people can safely sport and recreate but the same is true for the working environment at the Rosendaelsche. Also here we aim for a safe environment, where open and frequent communication forms the basis for safety and sustainability. Regularly, formal meetings are scheduled between the management of the golf course and the professional staff. Furthermore, there are many informal contacts, stimulated by the yearly outing. Also with the leasholders of the restaurant and golf shop, a regular and open communication is aimed for. All of the club staff are trained and undertake regular refresher courses on tasks relevant to their particular role.

Communication with members of the golf club is both through newsletters, e-mail as well as a club magazine. The Rosendaelsche Golfclub is part of the Dutch Golf Federation (NGF) and has many contacts with the NGF. Furthermore, being one of the oldest courses within the Netherlands, there is a tight relationship with the other nine oldest courses of the country.


De Rosendaelsche Golfclub streeft naar een omgeving waar men veilig kan recreëren en sporten. Ook met betrekking tot de werkomgeving wordt dit nagestreefd. Door middel van open en frequente communicatie richt de club zich op een veilige en duurzame werkomgeving. De basis hiervoor wordt enerzijds gelegd door regelmatige, formele contactmomenten. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijk, informeel contact, gestimuleerd door een jaarlijks uitstapje van bestuur, personeel en pachters. Het personeel van de club is opgeleid voor hun taken en wordt in staat gesteld cursussen en vervolgopleidingen te volgen.

Communicatie met de leden vindt plaats door maandelijkse nieuwsbrieven, ad hoc bestuursmededelingen per e-mail en via het digitale clubblad. De Rosendaelsche maakt verder onderdeel uit van de Nederlandse Golf Federatie en heeft daar veel contact mee. Tevens is er een hechte relatie met de oude negen banen van Nederland.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 6
Course Management 8
Food & Beverage 3 4
Golf Coaching 2 2 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Committee Members
  • hoofdgreenkeeper

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Spray licence
Spuitlicentie
Efficient water management Training courses by outside vendor.
Cursussen van externe leverancier van de beregeningsinstallatie worden gevolgd
Management of accidents and emergencies Heath and safety education
Veiligheids- trainingen, EHBO, AED en BHV
Management of habitats and vegetation Greenkeepers follow regular seminars regarding this item.
Greenkeepers volgen regelmatig cursussen op hun vakgebied, waar dit onderdeel van uitmaakt.
Health & Safety Heath and safety education
Veiligheids- trainingen, EHBO en BHV

Environmental management planning Two-montly meeting between staff and greenkeepers.
Twee-maandelijks overleg tussen greenkeepers en baancommissie waar deze zaken worden besproken.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Local Environmental Groups Bird watchers visit the course regularly, guided by members.
Vogelaars bezoeken regelmatig de baan, onder begeleiding van leden.

Investment for bird boxes are around euro 250 per annum.
De investering voor het onderhoud en vernieuwing van de vogel nesthuisje bedraagt circa euro 250 per jaar.
Schools & Colleges Regular excursions for local schools. University of Wageningen is permitted to study effect of soil wetting etc.
Regelmatig excursies van lokale scholen. Daarnaast stellen we de universiteit van Wageningen in de gelegenheid hier proeven te nemen.
Charity Once every two years, the golf course is open to a charity organisation.
Baan wordt eens in twee jaar kosteloos beschikbaar gesteld voor goed doel.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Installation of effective and welcoming signage A restricted number of greenfee players is allowed on the course. Een beperkt aantal greenfee spelers wordt jaarlijks toegelaten. Duidelijke bebording is aanwezig.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Ruimtelijk advies op basis van archeologisch onderzoek en inventariserend veldonderzoek Vestigia archeologie en cultuurhistorie 2013/01/30

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Prior to development of new driving range and holes, archeological research was undertaken, aimed at preserving values.
Voorafgaand aan baanuitbreiding is archeologisch onderzoek uitgevoerd met als doel archeologische waarden te behouden.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display In internal newsletter, on notice boards and during meetings this topic is addressed.
Members evenings and course walks Regularly walks are organised.
Er worden regelmatig wandelingen gehouden, onder mee vogelwandeling in voorjaar.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures The Rosendaelsche does have an external website.
Er is een website voor promotie naar buiten toe.