Golfclub Kromme Rijn

GEO Certified® 09/2013 GEO Re-Certified 09/2016
Bunnik,
Netherlands
Telephone: +31(0) 30 6562051
643__original_club_image

Executive summary (English & local language)

The 9 holes golf course Kromme Rijn, or the Brakel as it is officially called, is laid out on approx. 28 ha. In 2005 they were awarded as one of the first with the Committed Green Label of the Dutch Golf Federation, and are now in for their 2nd GEO renewal. Since many years small but highly competent group of volunteers of the golf club have worked on all the themes within GEO program. Nowadays, golf club Kromme Rijn can been seen as one of the front runners in sustainable golf course management, especially with respect to the energy and water themes with the GEO program.

De 9 holes Golfbaan Kromme Rijn ontving in 2005 als één van de eersten het NGF Committed to Green certificaat. Nu in 2016 heeft de club alweer de 2e GEO her-certificering met succes verkregen. Sinds jaar en dag werkt een klein maar zeer competent team aan alle GEO-thema’s en heeft duidelijk laten zien dat er nog steeds progressie zit in de diverse thema’s. De club behoort dan ook tot de top van Nederland met betrekking tot duurzaamheids-management.

Nature

Golfclub Kromme Rijn has a rich history in ecological and sustainable management. The last 10 years biodiversity significantly increased and several notable species like grass snakes, Marsh orchids and Flowering rush are nowadays frequently observed. Species-richness is regularly monitored and well documented. Unfortunately plants were only monitored irregularly and the last survey dates back to 2011/2012. As maintenance of the nature areas must comply with the Dutch Flora and Fauna Act I suggest that from 2017 onwards plants are monitored more frequently. The last decade more and more attention has been paid to maintenance of the woody areas on the course. Pruning management is well documented and has resulted in more diverse and naturally looking scrub and woodland vegetations further promoting species-richness on and near the course. The club also maintains an old apple orchard and a local beekeeper was allowed to install beehives in the orchard.
The club strives towards Agrostis greens. Maintenance of greens is now being adapted to decrease the relative large percentage, i.e. 40%, of Poa annual.

Golfbaan Kromme Rijn kan bogen op een rijke traditie m.b.t. ecologisch en duurzaam management. In de laatste 10 jaar is de biodiversiteit met sprongen vooruit gegaan en tegenwoordig worden regelmatig ringslangen waargenomen. Daarnaast is de abundantie van o.a. de rietorchis en zwanebloem toegenomen. Soortenrijkdom wordt regelmatig geanalyseerd en is goed gedocumenteerd. De flora wordt echter onregelmatig geïnventariseerd en de laatste vegetatieopnames dateren van 2011/2012. Aangezien het onderhoud van de baan moet voldoen aan de regels die vastgelegd zijn in de flora- en faunawet, adviseer ik dat de flora vanaf 2017 weer regelmatig wordt gemonitord. De laatste jaren wordt er ook meer aandacht besteed aan het onderhoud van de bospercelen en dit heeft geleid tot een meer natuurlijke opbouw van de bosschages. De club onderhoud met liefde een oude appelboomgaard en gebruikt daarbij geen bestrijdingsmiddelen. Een lokale imker heeft toestemming gekregen om bijenkasten in deze onbespoten boomgaard te plaatsen.
De club heeft zich als doel gesteld dat de greens in de toekomst volledig uit struisgras moeten bestaan. Het greenmanagement is daarom aangepast op deze wens.

Water

The club uses surface water for its irrigation. Levels of annual irrigation rates are relatively low compared to other Dutch courses. Still it is their goal to irrigate as less as possible. To substantiate these goals a modern fully computerized irrigation system was installed by 2014 with the possibility to control pH and nutrient levels in their irrigation water. All sprinklerheads can be controlled individually which is very appropriate for this course as large variation in wet and dry spots is present in their fairways.
In the kitchen, toilets and dressing rooms standard water-saving equipment has been installed.

Voor de beregening van golfbaan wordt oppervlaktewater gebruikt. In vergelijking met andere Nederlandse banen is het verbruik van beregeningswater relatief laag. Ondanks dit lage verbruik wil de club het verbruik nog verder naar beneden brengen. Om dit te realiseren heeft de club in 2014 een moderne beregeningsinstallatie laten aanleggen, waarvan de sprinklers individueel zijn aan te sturen. Men heeft daarvoor gekozen omdat er met name in de fairways een grote afwisseling is tussen droge en natte plekken.
In de keuken, toiletten en kleedruimtes zijn waterbesparende installaties aangebracht.

Energy

The club uses renewable electricity, consisting of 70% waterpower-, 20% biomass- and 10% wind energy. The roof of the clubhouse is covered with Sedum species providing a perfect insulation in combination with extra habitats for insects etc. To minimize electricity use, motion sensors have been installed in toilets and locker rooms. LED lightning is now present in all parts of the clubhouse and recently LED beamers have been installed on the driving range. Day-light can freely penetrate the clubhouse and only a few LEDs were burning for additional light during my visit. It is their goal to further reduce energy consumption by approx. 5% per annum for the next three years.

De club maakt gebruik van groene energie (70% waterkracht, 20% energie uit biomassa en 10% windenergie). Het clubhuis is voorzien van groene daken bestaande uit een mengsel van diverse Sedum soorten. Naast de goed isolerende werking bieden dergelijke daken extra habitats voor o.a. insecten. De club is inmiddels overgegaan op LED verlichting, zowel in clubhuis als op de driving range. In tegenstelling tot vele andere clubhuizen viel het op dat de lichtinval in het clubhuis zodanig is dat er overdag nauwelijks bijverlicht hoeft te worden.

Supply Chain

The restaurant serves local produce and almost all suppliers are within the range of 10 km. Recently, a beekeeper was allowed to install beehives in the old, historic and non-chemically treated apple orchard. It is their intention to use and sell this honey in the nearby future. During my visit it was also possible to buy locally grown cherries in the clubhouse.
In 2014 a new irrigation system was installed with the possibility to control pH and add fertilizer to the irrigation system. All sprinkler heads can be controlled individually and 2015 was used to mainly experiment with irrigation alone. In 2016 they started experimenting with addition rates of fertilizer to the irrigation water. Data obtained from these trials will be used to switch from traditional fertilizer management to one where nutrient availability for the grasses is partly achieved via the irrigation system. In this way, the greenkeeping team hopes to reduce rates of fertilization by 40% the coming years. At present greens consists for more than 40% out of Poa annua. With the commissioning of the new fertilizer/irrigation in combination with standard green management practises they hope to reduce the amount of Poa annua gradually over the coming years.
Waste is separated according to local legislation.

Het restaurant serveert lokale producten en de meeste horeca leveranciers bevinden zich in een straal van 10 km van de golfbaan. Recentelijk heeft de club een imker de mogelijkheid gegeven om bijenkasten te plaatsen in de historische onbespoten appelboomgaard. Honing afkomstig van deze imker zal in de toekomst verkocht worden aan leden en greenfeeers. Tijdens mijn bezoek was het ook mogelijk om kersen, afkomstig van een lokale boomgaard, te kopen. In 2014 is er een nieuwe beregeningsinstallatie geplaatst met de mogelijk om de pH te controleren en nutriënten toe dienen. In 2015 is er voornamelijk geëxperimenteerd met de beregening, terwijl in 2016 de eerste testen met mesttoediening via het beregeningssysteem zijn uitgevoerd. Op basis van deze testen hoopt de club de bemesting met 40% terug te dringen t.o.v. eerdere jaren. Naar verwachting zal dit ook leiden tot een lagere straatgrasdruk op de greens. De afvalscheiding en afvoer voldoet aan de wettelijke regels.

Pollution Control

It is their intention to gradually switch to a “chemical-free” golf course the next coming years. Run-off and leaching of fertilizer to surface- and groundwater is avoided as much as possible. The club has a record on chemical analyses of surface-, ground- and drain water for over the last eight years. Analyses are performed only once a year. The club could consider to analyse chemical composition of the different sources more frequently over the whole year in combination with flux measurements to get a better insight on environmental impact of fertilizer management. Given their intention to reduce fertilization rates 40% over the next years the environmental impact, if any, will be low. Only recently a new maintenance shed was realised with all modern equipment, and all handling complies with legislation.

De club streeft er naar om in de komende jaren volledig chemicaliën-vrij te zijn. De kwaliteit van het oppervlaktewater, grondwater en drainwater wordt eens per jaar geanalyseerd. De club zou kunnen overwegen dit meerder malen per jaar te laten uitvoeren. Gezien hun bemestingsdoelstelling voor de komende jaren en hun wens volledig chemicaliën-vrij te zijn in de nabije toekomst is de kans op vervuiling van de diverse typen wateren te verwaarlozen. Recent is er een nieuwe greenkeeperslocatie gebouwd die voldoet aan de wettelijke gestelde eisen.

Community

When the club opened its doors in the 90s of the last century there still was quite some opposition against the golf course. It was agreed that the club regularly communicated their environmental and ecological performance with the local authorities. Now all emotions have come into calmer waters and also the strong opposition of the direct neighbours against the presence of a golf course has gradually disappeared. Now 20 years later all parties are satisfied with the management of the course and they still receive regular updates of e.g. nature development. All personnel is properly trained and now how to deal in case of emergency.

In de beginjaren van de club was er nogal wat tegenstand van omwonenden en milieuverenigingen. Door regelmatig met deze partijen over milieu- en natuurprestatie in overleg te gaan zijn de meeste partijen nu meer dan tevreden over het natuur- en milieumanagement. Het personeel wordt regelmatig bijgeschoold en weet te handelen in gevallen van nood.

Documentation Reviewed

Conclusion

The GEO-team of golfclub De Kromme Rijn has clearly demonstrated that they are actively engaged with the GEO-team and still keep improving their sustainability management. I, Adrie van der Werf, accreditted GEO verifier, therefore recommend golfclub Kromme Rijn to be rewarded with the GEO certificate.

Certification Highlights

1. highly competent GEO-team
2. A full swictch from conventional lightning to LED has been achieved, including LED beamers on the driving range
3. A modern irrigation system has recently been installed with the possibility to control pH and add nutrients to the irrigation water