Golf & Country Club De Herkenbosche

GEO Certified® 02/2018
Herkenbosch,
Netherlands
Telephone: +31 (0)475 529522
639__original_club_image

Golfbaan de Herkenbosche ligt in de Provincie Limburg, nabij Roermond. De 18-holes golfbaan maakt gebruik van een 63 hectare groot terrein, inclusief een 9-holes executive course. Het ontwerp van de hand van golfbaanarchitect Joan Dudok van Heel is in 1991 aangelegd en de 9-holes par 3 baan is aangelegd in 2010.

De Herkenbosche is een karakteristieke bosbaan grenzend aan het 1600 hectare grote Nationaal Park Meinweg. De doelstelling is om de mooiste natuurbaan van Nederland te zijn en zich ook als zodanig te profileren. In de afgelopen dri…

Guido Hamelink, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Par 3 baan (9 holes, 563 metres, year opened 2010)
Wedstrijdbaan (18 holes, 5758 metres, year opened 1991)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities

Nature

Door middel van natuurontwikkeling wordt een maximale benutting van de ecologische potenties nagestreefd binnen de randvoorwaarden die de golfsport stelt. Hoofddoelstelling is dat er landschappelijke variatie wordt bevorderd d.m.v. het creëren van een optimale afwisseling van openheid en beslotenheid, afgestemd op het bestaande reliëf van stuifduinen. Het terrein kan globaal in vier landschappelijke zones worden opgedeeld: Erf, Park, Bos en Heide. Elke zone heeft eigen kenmerken en doelsoorten en bijpassend beheer.
Voor het behoud van de natuurwaarden is een natuurbeheerplan opgesteld. Hierin wordt gezocht naar de optimale mogelijkheden binnen het terrein waarbij de golfsport niet wordt benadeeld. Het natuurbeheerplan geeft een heldere visie voor het management en greenkeeping, dat in eigen beheer gebeurt. Het Handboek Ecologisch Beheer is al 10 jaar richtinggevend en in 2017 aangevuld met een overzicht van gedragscodes.
Het bosgebied bestaat hoofdzakelijk uit opstanden van grove den, begin vorige eeuw aangeplant als mijnhout in stuifzandlandschap met hoge landduinen. Niet langer meer houtproductie maar geïntegreerd bosbeheer is het uitgangspunt, waarbij het bos stapsgewijs wordt omgevormd tot structuurrijk gemengd bos. Het bosbeheerplan is daarbij de leidraad (2010-2020). De zone ‘Heide’, die naadloos aansluit op Nationaal Park De Meinweg, is het meest waardevol. Vooral het voorkomen van zeldzame en bedreigde reptielen zoals zandhagedis, gladde slang, levendbarende hagedis, hazelworm en adder is bijzonder. Bovendien is deze zone leefgebied voor zeldzame insecten zoals heivlinder en blauwvleugelsprinkhaan.


The goal is to optimise the ecological potential of the terrain within the parameters of the game of golf through nature development. This includes creating landscape and ecological variation in terms of open and closed scenery as it corresponds to the golf course’s design in the geological context of land dunes. The terrain can be divided into four landscape zones: yard, park, woodland and heath. Each zone has its own specific characteristics and goals.
A nature conservation plan has been created in order to retain the natural values. The main goal of this plan is to find the balance between the game of golf and nature. The nature conservation plan illustrates a clear vision of its management and greenkeeping. The ‘Handboek Ecologisch Beheer’ has shown to be a guide for 10 years and in 2017 guidelines for nature management were attached.
The forest area consists mainly of pine trees, planted on high land dunes from the beginning of the nineteenth century to use in the coal mines. Wood production is replaced by integrated forest management, whereby the forest is gradually transformed into mixed forest with different vegetation layers. The forest management plan (2010-2020) gives the guidelines. The ‘heath’ zone, which connects seamlessly to the ‘Meinweg National Park’, is the most valuable zone. Especially the occurrence of rare and endangered reptiles such as sand lizard, common lizard, slow worm, smooth snake and viper is special. In addition, this zone is a habitat for rare insects such as greyling and the blue winged grasshopper.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • Heemkundevereniging Roerdalen

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
monitoring golfbaan 2010 Taken Landschapsarchitectuur & ecologie 2011/01/17
Bosbeheerplan 2010-2020 PaulvanKan natuur&landschap 2010/12/14
Handleiding ecologisch beheer Taken landschapsplanning bv 2005/05/20
Aanvraag Committed to Green (incl. natuurbeheerplan/ milieuzorgplan) Taken landschapsplanning bv 2004/05/01

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Staatsbosbeheer Limburg

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Monitoring golfbaan 2010 Taken adviseurs & ingenieurs 2011/01/17
Ecoscan 2016 PaulvanKan natuur&landschap 2017/08/07
Kanskaart natuur PaulvanKan natuur&landschap 2017/08/20
Gedragscodes natuur PaulvanKan natuur&landschap 2017/08/24
Milieuzorgoplan 2017-2020 PaulvanKan natuur&landschap 2017/05/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Hondsviooltje Viola canina
Kruipbrem Genista pilosa
Klein blaasjeskruid Utricularia minor
groene specht Picus viridis spp viridis
Adder Vipera berus
Gladde slang Coronella austriaca
Kamsalamander Triturus cristatus
Poelkikker Rana lessonae
Vinpootsalamander Triturus helveticus
Zandhagedis Lacerta agilis
Heivlinder Hipparchia semele
Gouden sprinkhaan Chrysochraon dispar
Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata
Grasklokje Campanula rotundifolia
Zandblauwtje Jasione montana
Grote tijm Thymus pulegioides
Brede wespenorchis Epipactis helleborine
Das Meles meles
Zwarte specht Dryocopus martius
Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Boomleeuwerik Lullula arborea
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara
Phegeavlinder Amata phegea
Rugstreeppad Epidalea calamita
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Blauwvleugelsprinkhaann Oedipoda caerulescens

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Struikheide Calluna vulgaris
Adder Vipera berus
Gladde slang Coronella austriaca
Zandhagedis Lacerta agilis
Hazelworm Anguis fragilis
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Nationaal Park De Meinweg (aangrenzend) Ministerie van EL&I
EHS (aangrenzend) Provincie Limburg
Natura 2000-gebied (aangrenzend) Provincie Limburg
Geological Provincie Limburg

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 8.5 Self Appointed
Non Native Plantation Woodland 25.0 Self Appointed
Native Woodland 4.0 Self Appointed
Boomheide 2.0 Self Appointed
gisoleerd mesotroof water (8 poelen) 0.3 Self Appointed
Boomheide 2.5 Self Appointed
Heide en heischraal grasland 0.3 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.2 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 50%
Poa annua 50%
Tees 1.2 Hectares Lolium perenne 50%
Poa annua 50%
Fairways 14.1 Hectares Lolium perenne 80%
Agrostis tenuis / capillaris 10%
Semi Rough 2.0 Hectares Lolium perenne 40%
Agrostis tenuis / capillaris 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
These turfgrasses are the most manageable for the circumstances. Transition in Agrostis and Festuca was started but showed not successfully because:
Festuca was not resistant to the circumstances in woodland (vulnerable for fungi) We look for a balance between optimal game quality and experience and minimal environmental impact.

This golf facility assesses mowing patterns every: month months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Ian Ouwerkerk

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc The course management adheres to a course management plan that includes all daily operations, frequencies and goals.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Natural grasses are not sowed and fertilized. The Clippings are removed regularly.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Member support is sought by communicating about both the maintenance issues and the reasoning behind the choices
Improving customer understanding around greens maintenance The choices for the design and maintenance of various elements are transparent and accessible to members. Regular publication via the website or club newsletter addresses issues that have given rise to concern. A request for intensified maintenance is often parried with the financial consequences.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Sustainable terrain management clearly stipulates to all stakeholders which maintenance measures have been taken and how they are related to the results of good, playable greens and to the limited amount of closures.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Discolouration resulting from drought (to a certain extent to prevent permanent damage to the turf grass ) and other factors are seen as an addition to the natural quality of the landscape and the quality of the game.
Appropriately matching mowing lines to contours The mowing lines of the fairways and semi-rough are well tuned in to the undulations and different elements of the terrain.
Protection and restoration of historic features Present historical elements are restored where possible. The St Hubertus memorial and so-called drinking pool for deer are restored recently and made more visible. A row of 6 monumental deciduous trees near the clubhouse date from before the construction when a part of the area was used as a race track for horses.
Discreet on-course signage and furniture The terrain furniture has been selected with care and is maintained accordingly.
Conservation of specimen trees The older, monumental trees on the golf course have been inventoried and are being caringly managed and maintained. These trees are on the municipal list of monumental trees.
Screening and softening unsightly man-made features not apply

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass The surface intensively mowed grass is kept to a minimum, especially on locations with poor soil, were heathland is potentially. By determining which elements fall outside the game and which are of importance to the character of the natural landscape, only some elements need to be extensively mowed.
Increasing the size of habitat patches Where possible, management is expanded or natural elements are constructed. Expanding heathland and open forest edges has a high priority.
Connection of internal habitat patches The nature management plan and the joining forest management plan is aimed at optimizing the biodiversity and intern connection. A part of this includes connecting heathland (including forest edges with heath) and brushwood. The water elements are isolated, which is a quality in spreading risks, but with short distances.
Connection of patches with external habitats A keen inventory of natural elements both on the course and in its neighbouring landscape allows for improved management and maintenance. For instance, equal goal setting of heathland on and outside the course can take place.
Creation of habitat corridors The golf course is located next to a national ecological area (European nature Area - Natura 2000 - and Dutch ecological main structure - EHS) The connections with the surrounding nature are very strong. At one place the golf course created a open corridor in cooperation with the neighbours (Staatsbosbeheer) to advance migration of reptiles and butterflies.
Avoidance of habitat fragmentation Those locations with a high nature value have been indicated on an updated map and are duly protected and maintained.
Improving and diversifying habitat edges Edges of plant squares contain borders and casings. The growth of heather is stimulated by adjusted mowing.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland The natural diversity of vegetation is increased by mowing and removal of clippings in the roughs.
Ecologically informed management of scrub vegetation There is multiannual forest management plan in place carried out on the basis of a cycle.
Promoting species and structurally diverse woodlands The forest management plan provides guidelines to an ecologically valuable and durable situation.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas not apply
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Natural and gentle banks have been realized in different locations in order to stimulate the flora and fauna in water and its banks, restricted by the artificial bottom.
Naturalization of linear habitats A division has been made of intensive and extensive green in order to create a good balance between nature and the game of golf. Forest edges take an important position in this.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Brushwood, roughs, forest edges and heatlands are present at various locations. Special attention has been given to the different types of fauna. Most attention goes to animals that are depending on sunny forest edges with heathland and sandy places (reptiles, butterflies, birds, grasshoppers).
Installation of nest boxes Birdboxes for all kinds of species and also batboxes have been placed at different locations on the course for different types of birds for instance the tawny owl. Boxes are not really necessary anymore, because of the presence of sufficient natural breeding sites. Therefore they will not be replaced
Provision of feeding tables not apply
Control / management of alien species Non-native, exotic plants, are controlled as much as possible. Non-native trees and shrubs are gradually replaced by native species.
Provision of hibernation areas At several places in the woodland squares there are woodpiles and eco pyramids used as winter habitat for animals
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Microhabitats have been created at various locations on the course, such as breeding ground, grooves of branches and woodpiles. Special attention goes to sandy hopes in sun exposed heath areas; these are proved to be attractive for sand lizards to lay their eggs.

Water

Voor irrigatie van green, tee, fairway en tuin wordt grondwater opgepompt. Hiervoor geldt een meldingsplicht waaraan wordt voldaan. De drie pompen hebben een gezamenlijke capaciteit van 120 m3 per uur. Te veel opgepompt water komt in de grote buffervijver met overloop en vloeit via een aantal poelen weer terug naar het grondwater. Verbruik wordt minimaal gehouden door de duur van beregening te bepalen op basis van de verdampingsgraad, bodemvocht percentage en bodemtemperatuur op 5 cm diepte. Deze parameters worden dagelijks op een aantal representatieve locaties gemeten. Water wordt uit het ecosysteem onttrokken door verdamping (die beperkt wordt door in de nacht te beregenen); deze verdamping wordt geleidelijk minder door wijziging van naaldbos naar loofbos en heide. Het gebruik van sectorsproeiers maakt beregening op maat mogelijk. Door al deze maatregelen is de hoeveelheid opgepompt water de laatste jaren sterk gedaald.
Er is geen natuurlijk oppervlaktewater, hoewel op enkele plaatsen water stagneert boven een storende laag. Om landschappelijke en ecologische waarden te verhogen zijn er 8 poelen en vijvers van verschillend formaat en situering aangelegd op folie. Een van de poelen dateert van voor de aanleg en is op leem aangelegd; dit is de historische Sint Hubertuspoel.

Groundwater is used to irrigate the greens, tees, fairways and garden. Reporting is required and done.. The three pumps have a total capacity of 120 m3 per hour. The surplus flows to the large buffering pond; the overflow is given back to the groundwater via a number of pools. Consumption is minimized by tuning the duration of irrigation on the degree of evaporation, soil moisture and soil temperature at 5 cm depth. These parameters are measured daily at a number of representative locations. Water is extracted from the ecosystem by evaporation (which is limited by irrigating at night). Evaporation gradually decreases due to the change of coniferous forest to deciduous forest and heath. The use of sector sprayers enables customized irrigation. All these measures together caused a sharp decrease of water consumption in recent years.
There is no natural surface water, although at some places water stagnates above a disturbing layer. To increase landscape and ecological values, 8 pools and ponds of variable size and situation are applied to foil. The ‘Saint Hubertuspoel’ is a historical spot that dates from the construction of the golf course.

Water figures below are actually m3, not litres, as displayed.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,122 Litres
Golf Course Groundwater 100% 9,360 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,018 Litres
Golf Course Groundwater 100% 9,240 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily
Tees Daily
Fairways Weekly
Semi-Rough Never
Rough Never
Other Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 12 months

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species A specialist has determined the choice of grass types specific to the golf course.
Soil decompaction and thatch management Yearly actions are taken to prevent soil compation through aerating and slitting.
Timing and dose of water application The modern irrigation system is computer-driven and arranges the water level.
Analysis of soil moisture Not apllied
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data When evaporation is high, irrigation increases. Normally irrigation is applied in the nights to avoid high evaporation
Use of wetting agents Wetting agents are used locally on vulnerable greens and mounts.
Overall reduction in irrigated area Some fairways are narrowed.
Targeting of sprinkler heads Sprinkler heads are targeting playing surfaces only.
Optimizing system pressure The irrigation system contains an automatic pressure regulator that optimises the mains pressure.
Adoption of cutting edge nozzle technology Innovations are analysed when adjustments and replacements are needed in order to determine their application and usefulness in the irrigation system.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Toilets are equipped with water-saving buttons. This also is applied to the outside taps.
Use of water efficient appliances Kitchen equipment contains modern water-saving elements.
Use of efficient shower technology The shower knobs are water-saving knobs.
Repairing leaks Leaks are immediately discoverd and fixed.
Water awareness signage Not apllied.

Energy

De gebruikcijfers worden mede verklaard door de verspreide bebouwing en het clubhuis ook voor andere doeleinden wordt gebruikt (feesten, vergaderingen en clubbijeenkomsten). In 2007 heeft een energie-audit plaatsgevonden waarbij diverse maatregelen zijn voorgesteld, hetgeen heeft geleid tot een besparing van ruim 30 procent in de afgelopen 10 jaar. Er zijn echter meer mogelijkheden die ook zeker het commerciële belang van de organisatie tegemoet zullen komen. Begin 2017 heeft daarom opnieuw een energie-audit plaats gevonden. Doelstelling is in de toekomst extra maatregelen door te voeren die het energieverbruik verder kunnen terugdringen. Zo worden alle lampen geleidelijk vervangen door LED en zijn op veel plaatsen tijdschakelaars aangebracht. De mogelijkheid van zonne-energie in combinatie met warmtewisselaars zal worden onderzocht.

The energy consumption is explained by the fact that the buildings are spread and the clubhouse is also used for other purposes (parties, public meetings and club meetings). An energy audit in 2007 led to the proposition of various measures. This has resulted in savings of over 30 percent in the last 10 years. There are probably more opportunities that can also meet the commercial goals of the organization. Therefore beginning 2017 a new energy audit had taken place. Future objectives include implementing measures that will lead to a reduction of energy usage. For instance all lights are replaced by LED and timers are used at many places. The possibility of solar energy in combination with heat exchangers will be investigated.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
GO 07001 CCS B.V. /R. Cornelissen 2010/07/04

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Diesel (Litres) 24196 17789 19532
Natural Gas (Litres) 47177 41624 39500
Non-renewable Grid (kWh) 298149 308823 318947
Petrol (Litres) 2200 3026 2233

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Consider when new contract
Installation of small scale wind turbine Not allowed
Installation of photovoltaic and / or solar panels survey in 2017
Use of geothermal and / or ground sources survey in 2017
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Not applied
Use of biodiesel and /or ethanol Not applied
Use of electric hybrid vehicles Handicarts are electric; greenmower is hybride
Use of recycled oils Not applied

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems A high-yield heating system has been installed and must be replaced in a few years
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Levels of heating and cooling are arranged centrally, but can also be regulated in separate areas in order to prevent unnecessary heating or cooling.
Enhancement of natural ventilation opportunities Not applied
Upgrading of building insulation Not applied
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Applied at two locations
Installation of low-energy lighting Energy-saving lighting is attained through the use of as many energy-saving lamps and led-lamps as possible.
Use of motion sensor lighting Movement sensors are used for the lighting in the locker rooms and in the toilets.
Transition to energy efficient appliances Energy labels are highly considered in the purchasing of new equipment.
Use of timers with appliances, heating and lighting Outdoor lighting is regulated via a timer that is often adjusted to sunrises and sunsets.
Educating staff and customers The staff is made aware of the effects of activities with regard to energy usage.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100%
Diesel 88% 70%
LPG 30%
Hybrid 13%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Diesel 100%
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Not applied
Group transportation (e.g. buses) Not applied
Secure cycle parking There is a secured simple cycle parking next to the clubhouse.
Promoting public transport routes and timetables Not applied
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Present more than sufficient
Staff showers Present
Tax breaking incentives for cycling Not available anymore .
Promotion of walk to work campaigns Not applied

Supply Chain

Het beleid is gericht op kwalitatief goede producten, waar mogelijk bij een lokale leverancier en zoveel mogelijk rekening houdend met beperkte milieu- en omgevingsbelasting voor wat betreft aard product en afvalstoffen c.q. restproducten. Bijeenkomsten rond de Green Deal , georganiseerd door de NGF, worden gevolgd om goed voorbereid te zijn op beheer zonder pesticiden.
Gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt ingezet, waarbij de regel geldt: inzet alleen wanneer noodzakelijk. Er is een goede registratie van het verbruik van middelen. Meststoffen worden toegepast op greens, tees en fairways. De mestgift hangt sterk samen met de verhouding raaigras en struisgras. Er wordt een middenweg bewandeld tussen beperking van meststoffen en de wens van de spelers.
Afval wordt gescheiden aangeboden zodat inzameling voor recycling mogelijk is. Het afvalverwerkingsbedrijf zamelt plastic niet gescheiden in, zodat dit nog bij het restafval gaat. Doordat de catering verpacht is aan Golfrestaurant St. Andrews, ligt de betrokkenheid met GEO wat minder eenvoudig, maar er is nauwe samenwerking tussen golfclub en restaurant. De bedrijfsvoering is zo veel mogelijk duurzaam.

The purchasing policy is aimed at purchasing high quality products, if possible, from local suppliers. Special attention is given to products’ origin and recyclability in order to minimise environmental impact as much as possible. Meetings around the Green Deal, organized by the NGF, are followed to be well prepared for greenkeeping without pesticides.
The use of pesticides is limited. The rule is: use only in case of an emergency. Fertilisers are applied only to greens, tees and fairways. There is a good registration of the use of resources.
The amounts of fertilizers depends strongly on the ratio of lolium perenne and agrostis. We choose a well balance between reduction of the use fertilizer and the wishes of the players.
A lot of waste is separated and allows recycling. The waste disposal company does not collect plastics separate so that it remains with the residual waste.
As a result of outsourcing the catering at Golf Restaurant St. Andrews, the involvement with GEO is intricate, but the management is as sustainable as possible. There is a close collaboration between golf club and restaurant. The business is as sustainable as possible.Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Demanding for large packages and less deliveries.
Use of local suppliers Local suppliers are used for the purchasing of various products.
Use of local products Catering is contracted out, but in the regular consultation is obviously paid attention to those things that we find important as golf course.
Selection of certified products Purchasing places special attention to the certification of products.
Use of recycled and recyclable products Purchasing also considers whether a product can be recycled. This is an important element in their final decision.
Selection of products that feature minimal packaging In order to minimise packaging waste, purchasing is done in bulk and containers as much as possible.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) As much s possible, however often the costs are decisive. At equal or almost similar price, preference goes to certified vendors.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Retail 10 9 1
Maintenance Equipment 20 15 5

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Used grasses are optimal for these climatic conditions. This minimizes the water usage and chance for disease.
Managing stress and wear By using wetting agents.
Enhancement of soil structure Soil structure is improved by means of aerating and through the measurement of results.
Optimization of the growing environment An optimal growth environment is cultivated through a good and actual maintenance plan and through expert advice.
Managing thatch levels Yearly measurements are made by external advisors who also advise on the amount of thatch and the policy to reduce this.
Managing surface moisture By several drains to water retention basins
Establishing thresholds for pests and disease A threshold for pests and diseases is established by good maintenance.
Scouting for pests and diseases Contact with the surrounding golf courses and registration of damage provides information about the risks of damage.
Monitoring / improvement of plant health The head of green-keeping keeps a keen eye on the quality of the grass.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 47 16
Fairways - N - Inorganic 103 110
Fairways - P - Inorganic 45 16
Greens - K - Inorganic 452 223
Greens - N - Inorganic 191 201
Greens - P - Inorganic 135 82
Tees - K - Inorganic 38 117
Tees - N - Inorganic 135 113
Tees - P - Inorganic 36 31

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Total Weight 0.23
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1
Fairways - Insecticide - Total Weight 0.15
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 1
Greens - Fungicide - Total Weight 11.2
Greens - Fungicide - Number of applications per year 6
Greens - Insecticide - Total Weight 0.7
Greens - Insecticide - Number of applications per year 1
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 0.11
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 1
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0.06
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 1
Tees - Herbicide - Total Weight 1.25
Tees - Herbicide - Number of applications per year 1
Tees - Insecticide - Total Weight 0.24
Tees - Insecticide - Number of applications per year 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Least toxic an less persistant products are selected.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases The correct substances are chosen as a result of the expertise present on diseases and plagues, and the use of pesticides.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers All diseases and plagues are treated locally and temporally, only when there is a plague, besides the greens and foregreens.
Calibration and testing of sprayers The ideal measurement is chosen depending on the substances used and the type of weather, thereby realising usage- and dispersion optimisation.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Spraying is done with anti-drip nozzles.
Non-chemical weed control In first instance, weeds are treated mechanically and biologically. Chemical treatment will only be considered in extreme situations.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. We use fytophos to prevent fungi, but also seaweed and humic acids are used

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true true false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber true true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Materials that will be recycled are separated (glass, metals, paper, wood and clippings)
Establishment of recycling centers Various containers are located centrally on the terrain in order to separate waste removal.
Returning clipping to fairways and walkways Fairway grass is not removed but remains on the fairway.
Education of staff and customer education Both staff and members are informed of how to proceed with waste removal.
Waste awareness campaigns Common rules are known and proved to be sufficient.

Pollution Control

Het milieuzorgplan is begin 2017 volledig geactualiseerd, waarbij gebruik gemaakt is van de tool ‘ngfmilieuzorg.nl’. Het plan beoogt niet alleen een strikte naleving van de milieuwetgeving te bewerkstelligen, maar tevens een proces op gang te brengen waarbij voortdurend aandacht is voor de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu. In dat bewustwordingsproces gaat de aandacht uit naar de meest doelmatige aanwending van grondstoffen en gerichte beïnvloeding van het ontstaan van afval en de wijze van verwerking ervan.
Doel van golfbaan de Herkenbosche is een minimale milieubelasting te realiseren, mede door een grote mate van bewustzijn bij de medewerkers en gasten te creëren. Hierdoor wordt verspilling en verkeerd gebruik vermeden. Een voorbeeld is de hybride greenmaaier met elektrisch aangedreven kooien, waardoor de kans op lekkage van olie minimaal is.
Het opstellen van meetbare criteria behalve dan dat er wordt beoordeeld of er voldaan wordt aan de wet en regelgeving zou een waardevolle aanvulling kunnen betekenen. Regelmatige controles vanuit de gemeente zijn een toets aan de milieuwetgeving en bovendien een extra impuls op de naleving van de regels.

The environmental management plan was fully updated in early 2017, by using the tool 'ngfmilieuzorg.nl'.
Besides meeting strict legislative regulations, the environmental management plan outlines the club’s policy to continually measure the effects of the game of golf on the environment. This is an awareness process that focuses on the most effective application of raw materials, the potential impact of waste creation and the means used for waste removal.
The aim of de Herkenbosche golf course is to realize minimal environmental impact. This should be made possible among others by creating a high degree of awareness among the staff and visitors in order to eliminate unnecessary waste and to avoid misuse. For example we introduced a hybrid green mower with electrically driven cages, which minimizes the risk of leakage of oil. Regular checks by the municipality will encourage compliance with the rules.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Three Yearly Three Yearly Weekly
On-Site Three Yearly Three Yearly Weekly
Outflow Three Yearly Three Yearly Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Detention Pond N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Dangerous substances are registered well and stored in a certified cabinet.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Large machine maintenance is outsourced whereas small maintenance is conducted on a fluid-sealed concrete floor.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Fertilisers are mixed in a covered area.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Fertilisers are mixed on a fluid-sealed floor.
Installation of above-ground fuel tanks The double integrity fuel tank meets all criteria and is periodically checked.
Installation of sufficient secondary containment for fuel The drip container of the fuel tank meets all legislative criteria and is large enough.
Provision of containment booms and absorbent materials There is plenty of absorption material present and within reach.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Weather statistics are narrowly watched to determine the ideal timing for the application of pesticides and fertilisers.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies No substances are used in the bank zone of water elements (at least 3m from the water line).
Establishment of emergency spillage response plan not applied
Controlling erosion and sediment discharge A good mowing policy prevents erosion.
Establishment of pesticide-free zones No-spray zones have been determined across the entire terrain.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off There are several drains and retention basins.
Milieuzorgplan 2017-2020 Inventory of all environmental items on the golf course and buildings and the accompanying actions for 2017-2020
(document attached at the 'Nature' part

Community

Door de 4 km gemarkeerde wandelpaden die de baan doorkruisen is het gebied openbaar en de toegang laagdrempelig. Dit vergemakkelijkt de integratie van de golfbaan in de omgeving omdat het terrein zo niet als barrière ervaren hoeft te worden. Er is regelmatig contact met lokale milieugroepen en terreinbeheerders uit de omgeving, zoals Staatsbosbeheer en de Heemkundevereniging Roerstreek. De head-greenkeeper heeft een nauw contact met het management en adviseurs op het gebied van bos- en natuurbeheer en geeft kennis en ervaring op zijn beurt weer door aan zijn team. De head-greenkeeper is via whatsapp in permanent contact met collega-greenkeepers van 7 vergelijkbare banen over actuele thema’s zoals machines, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting.
Over Committed to Green wordt op verschillende manieren gecommuniceerd. Onderscheidend is de scorekaart voor flora en fauna. Zo is er ook een specifieke website-pagina CtG/GEO gewijd. Dit geeft de bezoekers een extra aansporing de natuur op de baan in het oog te houden. Doordat de baan een openbaar en laagdrempelig karakter heeft is het belangrijk dat er geprobeerd wordt mensen te wijzen op de mogelijkheden van golf voor de maatschappij en landschap.
Ontwikkelingen worden bij gelegenheid gecommuniceerd met lokale overheden (provincie en gemeenten), lokale media en aangrenzende grondeigenaren en beheerders. Interne communicatie naar leden en personeel gebeurt via het clubblad en via gerichte activiteiten voor het personeel.

The walking trail (4 km) that run across the course illustrate the open character and approachability of the golf club. This facilitates the integration of golf in the area. There is regular contact with local environmental groups and the management of the neighboring nature reserves, like Staatsbosbeheer en de Heemkundevereniging Roerstreek. The head-green-keeping is in close contact with club management and with advisors from woodland- and nature conservation. This knowledge is subsequently shared with the other team members. The head-greenkeeper is through whatsapp in permanent contact with fellow greenkeepers from 7 similar courses about current topics like machines, pesticides and fertilizer.
Committed to Green is being communicated in various ways. The website provides in a special page on CtG/GEO. This gives players an extra impulse to keep an eye on the nature found on the course. Due to its open character, the club should attempt to create broader awareness of the opportunities that the game of golf presents to society and nature.
Developments are regularly communicated to the local authorities (province and municipalities), local media and neighbouring property owners. Internal communication with staff and members takes place through a club newsletter and special activities for the staff.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1 3
Course Management 6 1
Golf Coaching 3 1
Retail & Leisure 2 3
Caddies 2
Other 7

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Owner
  • General Manager
  • head greenkeeper
  • extern consultant

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Employees are informed about the use, the storage and disposal of chemicals and pesticides. Applying pesticides and chemicals is only done by employees with a license. Green Deal meetings are attended by staff-members.
Efficient water management The Head-greenkeeper is responsible for the water management; he is well-educated and provides in his knowledge and experience to other employees
Management of accidents and emergencies Staff is trained on several issues. Much is done to prevent accidents and emergencies, when they do happen, date and time are recorded in a log.
Management of habitats and vegetation The management plan and manual for ecological management pays much attention to the value and maintenance of habitats. Nature friendly maintenance is part of the work and responsibilities of the greenkeepers.
Waste minimization, separation and recycling Staff is trained on several issues.
Health & Safety Staff is trained on several issues.
Energy Saving Staff is trained on several issues.
Understanding of landscape and cultural heritage Staff and greenkeepers are instructed on the heritage; contact with the local heemkundevereniging will strengthen this point.
Environmental management planning Staff is trained on several issues.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours The golf club is in contact with the neighbours and a large number of hotels; several of them are mentioned on the website. Regular exchange with neighbour clubs (Golfclub Brunssummerheide and Golfclub Land van Thorn) .
Local Government The golf club is in contact with the local government, especially with the municipality Roerdalen, and if necessary other government.
Local Environmental Groups There is build up a new contact with the local heemkundevereniging. The group is invited to learn and exchange about the nature and management on the course.
Local Community Groups At least one Open Day a year is hold.
Media When there are interesting events at the golfcourse (local) media is informed by the club.
Local Businesses Several local businesses are involved by the club through a business membership.
Schools & Colleges The management participates in education.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths The terrain is crossed by well marked paths which are accessible to the public (totally length about 4 km); the entries are clearly marked.
Creation of new paths and nature trails Not apllied.
Installation of effective and welcoming signage Welcome to hikers at three entrances.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Hiking.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Not apllied.
Continuation of traditional agricultural activities Not apllied.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Not apllied.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Not apllied.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Not apllied.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Information about GEO in the digital newsletter "Swing" and on the website. The website is reconstructed in 2017. The GEO certificate is clearly visible in the entrance
Members evenings and course walks Not current
Course guides / brochures Not aplied
Interpretation panels & course signage Not apllied
Establishment of a nature trail Not applied

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Incidental
Supporting campaigns Incidental
Course walks / open days Not current
Attending community meetings Regularly
Joint practical projects with community Regularly