Golfclub Duurswold

GEO Certified® 08/2018
Steendam,
Netherlands
Telephone: +31 598 431407
Duurswold_1_club_image

Golfclub Duurswold was established in 2011 and consists out of a 9 holes championship course and a 6 holes practice course. The sustainability committee showed knowledge and passion with respect all GEO-issues. Even though only established recently, the course looks mature and several holes give that typical “linksy feeling”. Over the years several protected species have been observed and the club has initiated measures to further increase biodiversity around the course. To further improve their sustainability footprint, the club recently switc…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan 6-hole Par 3 (6 holes, year opened 2011)
Golfbaan Golfbaan Duurswold (9 holes, 3123 metres, year opened 2011)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities

Nature

De ligging van de golfbaan Duurswold is uniek! Het terrein is gelegen in de nabijheid van het Schildmeer en grenst aan het nieuwe natuurgebied ’t Roegwold (ontwikkeld in 2014). Dit terrein bevat zowel natte als droge gebieden met bijzondere flora en fauna. Ook ligt naast de golfbaan het nieuwe landschapspark Damsterplas, slechts gescheiden door een akker. Al deze jonge natuurgebieden zullen zich explosief ontwikkelen. De ontwikkeling van de natuur op de golfbaan wordt door deze unieke omgeving in hoge mate ondersteunt.
Het streven van de vereniging is om met behulp van weloverwogen baanonderhoud de natuur op het golfbaanterrein in stand te houden en verder te ontwikkelen.
Er zijn vogeltellijsten beschikbaar, verdere inventarisatie flora en fauna wordt in 2018-2019 opgepakt.
De golfbaan grenst aan gronden van het Natuurnetwerk Nederland, het beheer van de golfbaan heeft geen effect op deze aanwijzing.
Het onderhoud is uitbesteed aan een aannemer. De aannemer is gecertificeerd en werkt met vakbekwame greenkeepers. We werken op basis van een beheerplan, hierin is ook duurzaamheid verwerkt. De gedragscode bestendig beheer is van toepassing

The location of Golfbanan Duurswold is unique. The terrain is situated near the Schildmeer and lies next to the newly, in 2014, created natural area of 't Roegwold. This terrain comprises both dry and aquatic terrain and holds very special flora and fauna. Also, nearby lies the natural landscape park of the Damster plas, only separated from the golf course by an agricultural field. All these young natural areas will continue to develop in time. The golf course will complement this natural development.
It is in the wish of the club to have high quality maintenance in order to keep the golf course and the natural elements on it in optimum quality. Surveys for the presence of birds are present, other species will be monitored during 2018 and 2019.
The golf course is situated next to the national ecological network, maintenance on the golf course has no direct or negative effect on these grounds.
The maintenance is done by a contractor, who is certified and works with professional greenkeepers. The club works according to a maintenance plan in which sustainability is a main subject. The guidelines for sustainable maintenance are used.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Drs. F. Van Weerden, bioloog RUG
  • B. Rogaar en P. Dietvorst Groninger Landschap
  • H. Hoff Heemtuin Muntendam

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Rietorchis Dactylorhiza majoralis
Zonnedauw Drosera
Buizerd Buteo buteo
Torenvalk Falco tinnunculus
Kievit Vanellus vanellus
Koekoek Cuculus canorus
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Grasmus Sylvia communis
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bunkers 0.01 None
Open Water Features 2.8 None
Non Native Plantation Woodland 4.7 None
Scrub Vegetation 0.8 None
Rough 'ecological' grassland 18 None
Roug 5.7 None
Native Woodland 26 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.571 Hectares Festuca rubra 50%
Festuca rubra 30%
Tees 0.2 Hectares Festuca rubra 90%
Poa pratensis 5%
Fairways 5.5 Hectares Festuca rubra 100%
Semi Rough 1.2 Hectares Festuca rubra 60%
Poa pratensis 20%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Deze doen het goed op een schrale bodem. Met name RZ kan goed tegen droogte, heeft een lage stikstof behoefte en groeit langzaam, dus minder maaien. De baan is omgeven door akkerland. Straatgas komt slechts sporadisch voor.

These grasses grow well on a nutrient defficient soil. Red fescue can also grow under dryer circumstances. This species neeeds less nitrogen than other species, grows slower and needs to be mowed less. The golf course is surrounded by agricultural fields, so Poa annua is rarely seen.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Dijk Hoveniers

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Leden Baancie, Regel en handicapcie. onze greenkeeper en de aannemer hebben samen het beheerplan opgesteld

Members of the course committee, the handicap committee, greenkeepers and the contractor have made the maintenance plan.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Leden Baancie, Regel en handicapcie. onze greenkeeper en de aannemer hebben samen het beheerplan opgesteld

Members of the course committee, the handicap committee, greenkeepers and the contractor have made the maintenance plan.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Leden Baancie, Regel en handicapcie. onze greenkeeper en de aannemer hebben samen het beheerplan opgesteld

Members of the course committee, the handicap committee, greenkeepers and the contractor have made the maintenance plan.
Improving customer understanding around greens maintenance Baanonderhoud wordt gecommuniceerd via de website met uitleg over het onderhoud.

Course maintenance is communicated with golfers through the website.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Leden Baancie, Regel en handicapcie. onze greenkeeper en de aannemer hebben samen het beheerplan opgesteld

Members of the course committee, the handicap committee, greenkeepers and the contractor have made the maintenance plan.
“The truth about the rough” Op de website wordt uitgebreid over het baanonderhoud gesproken en over de ontwikkeling van de rough naar een open vegetatie, mooi voor spelers en duurzaam in onderhoud.

On the club's website, there is a separate page about course maintenance and the development of the rough. This gives golfers a flash forward on what they can expect in the near future.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Er wordt niet beregend tenzij de gezondheid van het gras gevaar loopt. Dan in overleg met de baancommissie

Irrigation is not applies unless the health of the turf grass is decreasing. In such a case, this will be discussed with the course committee.
Appropriately matching mowing lines to contours Bij start van het seizoen

At the start of the season.
Protection and restoration of historic features Niet van toepassing bij deze jonge baan.

Not applicable to this young golf course
Discreet on-course signage and furniture Er wordt een vaste huisstijl gebruikt.

A standard style for course furniture is used.
Conservation of specimen trees Niet van toepassing bij deze jonge baan.

Not applicable to this young golf course

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Alleen de spelelementen en rough worden intensief gemaaid.

Only the holes are mowed frequently
Increasing the size of habitat patches Het streven van de vereniging is om met behulp van weloverwogen baanonderhoud de natuur op het golfbaanterrein in stand te houden en verder te ontwikkelen. Behoud van oppervlakte is het uitgangspunt

The club has the ambition to further develop the maintenance of the golf course and the natural elements on the course. Preserving natural areas is key.
Connection of internal habitat patches Via de unmaintained rough en bosvakken

Through the maintained rough and woodlands
Connection of patches with external habitats Golfbaan grenst aan gronden van het Natuurnetwerk.

The golf course is situated next to the national ecological network
Creation of habitat corridors Via de unmaintained rough en bosvakken

Through the maintained rough and woodlands
Avoidance of habitat fragmentation Via de unmaintained rough en bosvakken

Through the maintained rough and woodlands
Improving and diversifying habitat edges Overgang van maintained rough naar unmaintained rough.

Gradients from maintained rough to the unmaintained rough

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Beleid is gericht op verschraling en drainage. Overmatige groei van ongewenste planten (distels, braamstruiken in bospercelen) worden zo nodig met behulp van een bosmaaier verwijderd en afgevoerd tot dat het dun genoeg is en niet meer hoeft.

Policy is to deplete the soil of nutrients and drain these areas. Unwanted weeds are removed with a brush cutter. This way of action is continued unless it is no longer necessary.
Ecologically informed management of scrub vegetation Dode of overtallige en zieke bomen; bomen geveld door storm of voor meer licht, lucht of zicht, worden verwijderd door de baancommissie en verwerkt tot haard-blokken voor verkoop.

Dead, surplus or trees with diseases are removed. Also, trees are cut in order toprovide more air and light on the greens. Wood is sold by the course committee.
Promoting species and structurally diverse woodlands Alles buiten de bebouwde kom valt onder de wet natuurbescherming. Onderhoud van de bossen gebeurt in de winter. In december 2017 is een VTA uitgevoerd.

All grounds outside the urban areas are under the local legislation for nature protection. Maintenance on trees is done during the winter period. In 2017, a visual tree assessement was done.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Het beleid met betrekking tot het onderhoud aan de sloten en waterpartijen is zodanig dat het spel ongehinderd voortgang kan vinden.

The policy of maintenance is to keep lines of play open from higher vegetation.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Het beleid met betrekking tot het onderhoud aan de sloten en waterpartijen is zodanig dat het spel ongehinderd voortgang kan vinden. De golfbaan wordt jaarlijks eind oktober geschoond volgens de richtlijnen van het waterschap Hunze en Aa’s.

The policy of maintenance is to keep lines of play open from higher vegetation. The ditches on the golf course are cleaned from vegetation annualy, according to the guidelines of the local water regulation authority.
Naturalization of linear habitats Overgang van maintained rough naar unmaintained rough.

Gradients from maintained rough to the unmaintained rough
Gedragscode Natuurbeheer - Guidelines for nature maintenance Gedragscode Natuurbeheer beschermde soorten zal aan het beheerplan toegevoegd worden. Wordt uitgezocht.

The legal nature maintenance guidelines will be included in the maintenance plan, after researching which guidelines apply to the situation of the golf course.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators In de unmaintained rough

In the unmaintained rough
Control / management of alien species Tijdens beheer aan bosvakken in de winter

During winter works on the woodlands
Provision of hibernation areas In de unmaintained rough en bosvakken

In the unmaintained rough and woodlands.

Water

De golfclub zet in op een minimale beregening van de spelelementen en monitort het verbruik van leidingwater in het clubhuis. Het beregeningsbeleid per spelelement is opgenomen in het beheerplan.
De werkloods heeft geen watermeter.
De golfclub heeft als een van de acties opgenomen om het sanitair en de vaatwasser te vervangen voor zuinigere exemplaren. Dit is opgenomen in hun actieplan.

The golf club focusses on a minimum use of irrigation water for the holes and monitors the use of tap water in the club house. An irrigation policy is stated for each of the holes elements and included in the maintenance plan.
The maintenance facility has no water meter.
The club has made it an action to replace parts of the sanitairy facilities and the dishwasher for a more effecient version. This is made part of their action plan.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 154,000 Litres
Golf Course Surface 100% 199,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 165,000 Litres
Golf Course Surface 100% 200,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 160,000 Litres
Golf Course Surface 100% 200,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Weekly
Tees Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 10 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Er wordt veel gebruik gemaakt van roodzwenkgras, deze is bestendig tegen periode van droogte.

Red fescue is used, this species is resistant against periods of soil drought.
Soil decompaction and thatch management Door verticuteren, bezanden en beluchten

By verticutation, sanding and aerating
Timing and dose of water application Via computersysteem, op het juiste moment

Via the computer system on the correct moments
Analysis of soil moisture Bepaling van de waterdoorlatendheid middels een permeameter

The water permeability is measured by a permeameter.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Weerbericht wordt in de gaten gehouden.

The weather forecast is consulted
Use of wetting agents Gebruik van een derde generatie wetting agent

Use of third generation wetting agents
Overall reduction in irrigated area Greens en tees worden minimaal beregend, fairways alleen pleksgewijs waar nodig.

Greens and tees are irrigated as little as possible, fairways are only irrigated on spots where it is needed
Targeting of sprinkler heads Correcte nozzels en juiste plaats beregeningsnozzels tijdens onderhoud

The correct nozzles and targeting are used during maintenance on the irrigation system
Optimizing system pressure Tijdens jaarlijks onderhoud

During annual maintenance
Adoption of cutting edge nozzle technology Correcte nozzels en juiste plaats beregeningsnozzels tijdens onderhoud

The correct nozzles and targeting are used during maintenance on the irrigation system
Sproeibeeldbepalen - irrigation policy Voor het einde van 2018 het huidig sproeibeeld bepalen en op basis van bevinding optimaliseren.

By the end of 2018, the club has optimised the current irrigatin policy.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Use of water efficient appliances Op termijn vervangen van het waterverbruikend sanitair en de vaatwasser

It is planned to replace some of the sanitary facilities and the dishwasher for a more efficient version
Repairing leaks Wanneer nodig

When needed

Energy

De zorg voor het milieu is een belangrijk onderdeel van het beleid. Dit geldt ook voor het minimaliseren van de milieudruk ten gevolge van energieverbruik, drinkwaterverbruik en afvalproductie. Het totaaloverzicht is zichtbaar in de jaarrekeningen voor gas, electriciteit, water en afvoer van afval.
De vereniging betrekt zowel aardgas als elektriciteit van extern. Daarnaast beschikt de vereniging ook over een groot aantal PV-zonnecellen, deze stroom wordt teruggeleverd aan de energieleverancier.

Care for the environment is an important part of the club policy. This also goes for minimising any form of environment polution as a result of energie use, potable water use and waste management. The club has an overview in the use of natural gas, electricity, water and removal of waste.
The club uses both natural gas and electricity from an energy supplier. The club also owns a number of solar panels, energy generated here is supplied to the energy supplier.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
On-site Solar (kWh) 5774 67

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 3154 3000 3000
Natural Gas (Litres) 1897000 1807000
Non-renewable Grid (kWh) 2810 15800 15833
Petrol (Litres) 200 100 300

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Deel van de ingekochte stroom is groen opgewekt

Part of the purchased electricity is gained through natural sources.
Installation of photovoltaic and / or solar panels In 2016 zijn zonnepanelen geïnstalleerd, het verschil in verbruik tussen 2016 en 2017 is duidelijk zichtbaar. De stroom van de zonnepanelen wordt teruggeleverd aan de energie leverancier.

In 2016 solar panels have been installed. The difference in use in 2016 and 2017 is already visible. Electricity generated by these solar panels is returned to the energy supplier.
Use of electric hybrid vehicles Er zijn 4 elektrische golfcarts in gebruik.

Four golf carts are electricaly powered.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Gas voor verwarming clubhuis als vervanging van stroom ingevoerd in 2014, In 2015 een serviceloods met gasverwarming in gebruik genomen

In 2014, natural gas replaced electricity for heating the club house. Also, in 2015 the club started using a maintenance facility with heating by natural gas.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Er is in 2014 een nieuwe ketel geïnstalleerd.

A new boiler was installed in 2014
Enhancement of natural ventilation opportunities Ramen kunnen open

Windows can be opened
Upgrading of building insulation Eenvoudig maar modern clubgebouw

There is a simple yet modern club house
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Er zijn veel ramen

The club house has a large number of windows
Installation of low-energy lighting Eenvoudig maar modern clubgebouw

There is a simple yet modern club house
Use of motion sensor lighting Eenvoudig maar modern clubgebouw

There is a simple yet modern club house
Transition to energy efficient appliances Eenvoudig maar modern clubgebouw, de aanwezige horeca is eenvoudig.

There is a simple yet modern club house, the restaurant facilities are basic since there are several other restaurants nearby.
Educating staff and customers Informeel
Energieaudit - energy audit De club onderzoekt wie er op termijn een energie audit kan uitvoeren. Dit is opgenomen in het actieplan.

The club looks into a possible third party to conduct an energy audit. This is made part of the action plan for GEO

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100%
Diesel 100%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100% 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Niet actief

Not actively
Group transportation (e.g. buses) Niet actief

Not actively
Secure cycle parking Fietsen kunnen worden gestald

Bikes can be parked
Promoting public transport routes and timetables Er is op 15 minuten lopen een bushalte aanwezig, hier vertrekt ieder uur een bus.

Within a 15 minute walk there is a bus stop. Here, a bus service runs every hour.

Increasing equipment storage (e.g. lockers) Niet actief

Not actively
Tax breaking incentives for cycling Niet van toepassing

Not applicable
Promotion of walk to work campaigns Niet van toepassing

Not applicable

Supply Chain

Onze baan onderscheid zich met betrekking tot de gebruikte grassoorten van de meeste andere banen in Nederland. De gebruikte grassoort is vooral rood zwenkgras.
Dit is een soort dat het vooral goed doet op de armere gronden. Deze constatering heeft grote gevolgen voor het onderhoud maar maakt het tevens eenvoudiger te voldoen aan de eisen horende bij de Green deal en het GEO- certificaat.
De beheersing van chemicaliengebruik, zowel bestrijdingsmiddelen als voedingsstoffen, is zeer belangrijk in het onderhoud van de baan. Een registratie van de toegepaste middelen en het verbruik ervan geeft de mogelijkheid om het gebruik te optimaliseren. De golfclub gebruikt geen gewasbeschermingsmiddelen.
De golfclub heeft een intentieverklaring duurzaam en ethisch inkoop- & onderhoud-beleid opgesteld ten aanzien van het inkoopbeleid.

Our golf course is unique when it comes to the use of grass species, compared to other Dutch golf courses. The main part of the turf grass excists of red fescue. This is a species that grows well on dryer soils. This has implications on the course maintenance, but makes it easier on working according to the Green Deal legislatin and working towards a GEO certificate.
The use of chemicals such as pesticides and fertilizers is an important part of maintenance. The registration of these used products gives insight and possiblities to further optimise maintenance. The club uses no pesticides.
There is a policy for sustainable and ethical purchase, that the club has created.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Gecombineerde leveringen door Hanos. Opgenomen in de Intentieverklaring duurzaam en ethisch inkoop- & onderhoud-beleid

Combined delivieries are doen by big supplier Hanos. This is part of the sustainable purchase policy
Use of local suppliers Eten en drinken wordt bij lokale handelaren gekocht.

Food and beverages are purchased at local suppliers
Use of local products Eten en drinken wordt bij lokale handelaren gekocht.

Food and beverages are purchased at local suppliers
Selection of certified products Niet actief

not actively
Use of recycled and recyclable products Opgenomen in de Intentieverklaring duurzaam en ethisch inkoop- & onderhoud-beleid

This is part of the sustainable purchase policy
Selection of products that feature minimal packaging Opgenomen in de Intentieverklaring duurzaam en ethisch inkoop- & onderhoud-beleid

This is part of the sustainable purchase policy
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Geldt voor de horeca en de greenkeeping

This goes for the restaurant and the greenkeeping

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 2 2
Catering Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses De gebruikte grassoort is vooral rood zwenkgras. Dit is een soort dat het vooral goed doet op de armere gronden en weinig behoefte heeft aan mest en beregening.

The main part of the turf grass excists of red fescue. This is a species that grows well on dryer soils and has little need for fertilization
Managing stress and wear Door het verzetten van de tees en de holes om druk op de grasmat te spreiden

By moving the tee markers and holes in order to spread the pressure on the turf grass
Enhancement of soil structure Nemen van representatieve grondmonsters voor onderzoek op een erkend onafhankelijk laboratorium, om het bemestingsregime te kunnen bepalen. Gebruik van organische meststoffen.

A specialized laboratory takes soil samples in order to give a guideline for the fertilization. The greenkeeping uses organic fertilizers.
Optimization of the growing environment Door verticuteren, beluchten en bezanden

By verticutation, aerating and sanding
Managing thatch levels Controle wortelgesteldheid en het optreden van vilt middels een profielsteker (1 x per maand)

Once a year the formation of grass roots and thatch levels is reviewed
Managing surface moisture Het gebruik van de beregeningsinstallatie dient tot minimum beperkt te worden en mag alleen gebruikt worden na overleg met de baancommissaris.

Irrigation is used to a minumum and only after discussing this with the course committee.
Establishing thresholds for pests and disease Door verticuteren, beluchten en bezanden

By verticutation, aerating and sanding
Scouting for pests and diseases Dagelijks tijdens het beheer

During daily maintenance
Monitoring / improvement of plant health Dagelijks tijdens het beheer

During daily maintenance
Organische bemesting - organic fertizilers Organische bemesting met een bekende samenstelling geeft een goed af te stemmen dosering naar behoefte.

Organic fertilizers with a composition that is know is easy to use for the needs of the grass.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Organic 0 21 21
Fairways - N - Organic 0 49 49
Fairways - P - Organic 0 24 24
Greens - K - Organic 339 172 139
Greens - N - Organic 224 131 21
Greens - P - Organic 27 21 0
Tees - K - Organic 205 0 0
Tees - N - Organic 185 0 0
Tees - P - Organic 58 0 0

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Greens - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Gebruik van organische meststoffen. Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen ingezet.

Organic fertilizers are used. No pesticides are used
Selection of appropriate products for specific pests and diseases IPM is niet van toepassing omdat wij streven naar een 'nul' niveau van gewasbescherming.

We have no active IPM, since we strive to not using any pesticides
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Niet van toepassing, er worden geen gewasbeschermingsmiddelen ingezet.

Not applicable, since no pesticides are used
Calibration and testing of sprayers Niet van toepassing, er worden geen gewasbeschermingsmiddelen ingezet.

Not applicable, since no pesticides are used
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Niet van toepassing, er worden geen gewasbeschermingsmiddelen ingezet.

Not applicable, since no pesticides are used
Non-chemical weed control Via handmatig beheer en als onderdeel van het dagelijks beheer

Through maintenance by hand and as part of the daily maintenance
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Gebruik van organische meststoffen en monitoring op plantgezondheid.

Use of organic fertilizers and monitoring the turf grass health

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Biomassa wordt periodiek afgevoerd naar gecertificeerd compostbedrijf.

Biomass is removed from the golf course frequently anf transported to a composting facility
Establishment of recycling centers Afvalstromen worden apart gescheiden bij het clubhuis en de loods.

Waste streams are separated at the club house and maintenance facility
Returning clipping to fairways and walkways Maaisel van de fairways blijft liggen

Clippings of the fairways are not removed
Education of staff and customer education Via de intentieverklaring

Through the sustainability policy
Waste awareness campaigns Niet actief

Not actively
Afvalverwerking - waste management Afval wordt opgehaald door een erkend en gecertificeerd bedrijf.

Waste is removed by a certified company

Pollution Control

De zorg voor het milieu is een belangrijk onderdeel van het beleid.
De golfclub heeft de checklist van NGFmilieuzorg ingevuld, zover zij op de hoogte waren van de situatie. Hieruit kwamen, tot nu toe, geen acties ten behoeve van de Wet milieubeheer naar voren.
Daarnaast is de beheersing van chemicaliengebruik, zowel bestrijdingsmiddelen als voedingsstoffen, zeer belangrijk in het onderhoud van de baan. Een registratie van de toegepaste middelen en het verbruik ervan geeft de mogelijkheid om het gebruik te optimaliseren.
Dit geldt ook voor het minimaliseren van de milieudruk ten gevolge van energieverbruik, drinkwaterverbruik en afvalproductie.
De werkplaats loost alleen afvalwater via keuken en sanitair, er is geen machine wasplaats.

Care for the environment is a key part of the club policy.
The golf club has used the checklists of NGFmilieuzorg in order to gain insight in the status of working according to legislation. So far, not actions for improvement are required.
Also, managing the use of chemical products and fertilizers on the golf course is an important part of course maintenance. Registration of these products helps to gain insight in the situation and to see points of improvement. This also goes for the use of energy, water and waste management.
The maintenance facility discharges its sanitary and kitchen to the main sewer system, there is no washing pad for machines present.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Weekly
On-Site Never Never Weekly
Outflow Never Never Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad N/A N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils false true
Lubricants false true
Pesticide Containers false true
Fertiliser Bags false true
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Behalve huishoudelijke schoonmaakmiddelen geen gevaarlijke stoffen in opslag. Ook geen vetten

Aside from cleaning products, there are no harzardous products present on the golf course. Including lubricants
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas De werkloods heeft geen wasplaats, onderhoud aan machines gebeurt bij de loods van Dijk Hoveniers

The maintenance facility has no whasing pad, since machine maintenance is done at the facility of Dijk Hoveniers
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Geen pesticiden in gebruikt, Werkplaatsvloer is vloeistofkerend uitgevoerd.

No pesticides are used, the floor of the maintenance facility is impervious
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Geen pesticiden in gebruikt, Werkplaatsvloer is vloeistofkerend uitgevoerd.

No pesticides are used, the floor of the maintenance facility is impervious
Installation of above-ground fuel tanks De tank is goedgekeurd

The fuel tank is certified
Installation of sufficient secondary containment for fuel De tank is goedgekeurd

The fuel tank is certified
Provision of containment booms and absorbent materials Aanwezig in de loods

Present in the maintenance facility

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Er worden geen gewasbeschermingsproducten gebruikt

No pesticides are used
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies De randen van de vijverpartij worden 1 x per jaar gemaaid en ook hier wordt het maaisel afgevoerd

The borders of the water features are mowed once a year and clippings are removed
Establishment of emergency spillage response plan Via Dijk Hoveniers

By the contractor
Controlling erosion and sediment discharge Rondom waterpartijen wordt opgelet dat de juiste machine wordt ingezet

Around water features no heavy machinery is used
Establishment of pesticide-free zones Er worden geen gewasbeschermingsproducten gebruikt

No pesticides are used
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Er zouden in het verleden watermonsters genomen zijn, wij kunnen echter geen gegevens vinden

In the past, water samples for chemical analysis were taken, but we can not find this data

Community

Speciaal ten behoeve van communicatie naar - en betrokkenheid van de leden van de golfclub Duurswold wordt zes maal per jaar een clubblad uit onder de naam “De Afslag” uitgegeven.
De PR-commissie verzorgt de contacten met de media, met name de lokale kranten. Regelmatig worden voor belangstellenden introductiedagen georganiseerd, waarop niet alleen plaats is voor kennismaking met de golfsport, maar ook voor uitleg over de benadering van de natuur door de golfclub Duurswold. In overleg met de golfclub staat het golfterrein open voor deeltraject van georganiseerde wandeltochten.
Bedrijven worden actief benadert voor het aangaan van een bedrijfslidmaatschap.
Voor informatieverstrekking over de golfclub en de golfbaan houdt de golfclub een website bij.
De onderhoudswerkzaamheden worden ingehuurd bij een hoveniersbedrijf, overige werkzaamheden worden door clubleden vrijwillig ingevuld.

For the communication to and involvement of the club members, we publish a club magazine calles De Afslag""six times a year.
The PR-committee provides the contacts with local media, especially local news papers. Open instruction days are organised, to introduce people to the game of golf but also making them aware of the natural vallues on the Duurswold golf course.
In cooperation with the golf club, the golf course is opened for organised walking tours.
Local businesses are actively approached to become a business member.
The club keeps a website for communication. Maintenance of the golf course is communicated thrgouh the website. Large maintenance is done by a contractor, other activities are done by volunteers.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 1 1
Golf Coaching 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Committee Members
  • Clubleden
  • Bestuurslid

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Greenkeeper en enkele leden van de baancommissie. Frequentie per 5 jaar 4 dagdelen.

Greenkeepers and members of the course committee, on 4 days in 5 years time
Efficient water management Het gehele onderhoud met alle aspecten is uitbesteed bij de aannemer

This is part of the schooling proces for the contractor
Management of accidents and emergencies Diverse leden hebben EHBO/BHV en reanimatie. Frequentie, afhankelijk van welk onderdeel meerdere keren per jaar EHBO, BHV en reanimatie jaarlijks.

Several club members have in-house safety certification and know how to reanimate. Several times a year there are trianing courses for these certifications.
Management of habitats and vegetation Het gehele onderhoud met alle aspecten is uitbesteed bij de aannemer

This is part of the schooling proces for the contractor
Waste minimization, separation and recycling Informeel bij werkzame vrijwilligers en greenkeeping

Informally for volunteers and the greenkeeping
Health & Safety Alle spelers hebben etiquettecursus gevolgd, veiligheid maakt hier deel van uit. Er is een AED aanwezig en leden met een training reanimatie, evenals BHV ers en EHBO ers. Voor de Marshals is dit opgenomen in het Marshalplan.

All golfers have followed an 'etiquete' course in which safety is a subject. An AED is present and club members know how to use this device. There are also members with an in-house-safety vertification. The marshalls have their own plan of action.
Energy Saving Niet actief

Not actively
Understanding of landscape and cultural heritage Niet actief

Not actively
Environmental management planning Het gehele onderhoud met alle aspecten is uitbesteed bij de aannemer

This is part of the schooling proces for the contractor
Opleiding aannemer - training of greenkeepers Het gehele onderhoud met alle aspecten is uitbesteed bij de aannemer, deze is verantwoordelijk voor het merendeel van de gevraagde onderdelen qua milieu en natuur.
De aannemer is gecertificeerd en werkt met vakbekwame greenkeepers.

The contractor is responsible for working according to nature and environmental guidelines. They only hire certified personnel.
Horeca - restaurant personnel Ten behoeve van de horeca in het clubgebouw zijn er 2 leden met een geldig diploma Sociale Hygiëne (als leidinggevenden) alle horeca vrijwilligers hebben een cursus Verantwoord alcoholschenken gevolgd.

Two members, who run the restaurant, have a certificate for social hygiene. All volunteers that work in the restaurant have had a course for serving alcoholic beverages.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Recreatie en horecaondernemers. Contact over promotie Golf en promotie gebied. Overnachten voor Greenfeespelers, camping/recreatiepark. De Horeca van de golfclub maakt gebruik van div horecagelegenheden voor catering bij bv Catering bij wedstrijden ed

Recreation and food services. There is contact on how to promote golf. Golfers can use the camp site and holiday park to stay over. Several restaurants and food services in nearby are used by golfers.
Local Government Er is regelmatig contact met de Gemeente Midden Groningen. De gemeente is eigenaar van de de gronden waarop de golfbaan ligt. De gemeente zit als eigenaar in de Stichting Exploitatie Golfbaan Duurswold.

There is frequent contact with the municipality of Midden Groningen who owns the grounds on which the golf course is constructed. The municipality is also part of the board for the non-profit foundation for "Exploitatie Golfbaan Duurswold"
Local Environmental Groups geen

no contact
Local Community Groups Club is deelnemer Stichting Promotie Roegwold Schildmeer en met andere de ondernemers uit de omgeving. ‘T Roegwold maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en grenst aan de golfbaan. Het. Schildmeer is qua natuur en recreatiemogelijkheden aantrekkelijk

The club is participant in the foundation for the promotion of Roegwold and Schildmeer with other entrepreneurs from the region. The Roegwold is part of the national ecological network and lies next to the golf course. The Schildmeer has opportunities for nature and recreation activities.
Media Middels onze PR commissie.

By the PR-committee
Local Businesses Middels onze PR commissie.

By the PR-committee
Schools & Colleges Clinics en deelname Koningsspelen worden steeds gepromoot.

Clinics and taking part in the 'Kingsday games' is promoted

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Niet van toepassing

Not applicable
Creation of new paths and nature trails Niet van toepassing

Not applicable
Installation of effective and welcoming signage Wekkomstborden zijn aanwezig

Welcome signs are present
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Op de baan is een cache aanwezig voor Geocaching

On the golf course there is a cache for the sport of geocaching
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Niet van toepassing

Not applicable
Continuation of traditional agricultural activities Niet van toepassing

Not applicable

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Niet van toepassing, golfbaan is erg jong

Not applicable, the golf course is young
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Op de archeologische verwachtingenkaart werd niets getoond op de gronden van de golfbaan

The archeological value map showed no idications on the golf course
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Niet van toepassing, golfbaan is erg jong

Not applicable, the golf course is young

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Nieuwsbrieven, prikbord posters: Doelgroep leden, greenfeespelers en geïnteresseerden. 6 keer per jaar Clubblad incidenteel flyers.

Newsletters, news board with posters for club members and green fee golfers. Six times a year, the club magazine is published
Members evenings and course walks Ledenbijeenkomst en wandelingen op de baan voor geïnteresseerden Enkele keren per jaar

There are member meetings and course walks for those interested, several times a year
Course guides / brochures birdie boekje: doelgroep leden en greenfeespelers. Altijd beschikbaar

A course booklet that is available for club members and green fee golfers.
Interpretation panels & course signage Panelen en borden op de baan: Plattegrond overzicht baan, per hole een plattegrond. Overzichtsbord met alle op de baan voorkomende vogels. Fotobord bij par 3 baan. Doelgroep spelers,

Panels and signs on the golf course, a map with overview of the golf course and a layout per hole. Information signs about the birds on the course and a picture sign at the par 3 holes.
Establishment of a nature trail Natuurpad: Langs een deel van de baan loopt een ecologische zone met hierlangs een natuurpad

Alongside the golf course is an ecological zone with a nature walking path
Geocaching Op de baan is een cache aanwezig voor Geocaching

On the golf course, a cache is present for the sport of geocaching

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Website. :Doelgroep: leden, greenfeespelers en geïnteresseerden Freq. Dagelijkse update.

The website is updates on a daily base
Supporting campaigns Niet van toepassing

Not applicable
Course walks / open days Opendagen, baanwandelingen; Doelgroep; geïnteresseerden in golf of natuurliefhebbers

Open days and course walks for those interested in nature
Attending community meetings Stichting Roegwold ca. 6 maal per jaar, met contact ondernemers en verenigingen in de regio.

Six times a year a meeting with Stichting Roegwold to get in contact with local businesses and other foundations in the region
Joint practical projects with community Openstelling parkeerplaats bij dorpsevenementen, openstelling baan bij regionale wandelingen, met proefslaan op Driving Range.

The course can be used for regional hiking days and include using the driving range. Also, the parking lot is used during events in the village.