Golfclub De Compagnie

GEO Certified® 06/2018
Veendam,
Netherlands
Telephone: +31 598 625272
Compagnie_1_club_image

Golfcourse De Compagnie is situated in the northern province of Groningen, in an area known as the “Veenkoloniën” (peat colonies). These former peatlands were used for the production of turf since the Middle ages. In the 16th century people started to win the turf on a larger scale. The area was drained and villages were founded. After the period of turf production, other economic activities arose here, such as agriculture and factories for the production of potato starch. The name of the course, De Compagnie, refers to this industrial period.…

Max Zevenbergen, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Par 3 'Pay&Play' (9 holes, 779 metres)
Championship Course De Compagnie (18 holes, 6000 metres)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities

Nature

De golfbaan bestaat uit 18-holes, waarvan de eerste 9 in 1990 zijn aangelegd en in 2006 zijn uitgebreid met nog eens 9-holes.
Het landschap is bos, open water en een kruidenrijk grasland. Het bos kan onderverdeeld worden in open, half-open en gesloten plantvakken en bossen en bossen en daarnaast natuurbossen.
De volgende personen/commissies zijn betrokken bij het bepalen, plannen en vastleggen van het beheer van de holes: Baancommissie, J. Schut, portefeuille baan verenigingsbestuur, D. Kok, lid baancommissie en J. van Zelst, hoofdgreenkeeper.
In mei 2017 zijn de aanwezige vogels op de golfbaan geïnventariseerd.
De golfbaan is niet gelegen in of nabij een Natura-2000 of Natuurnetwerk Nederland.
Er zijn geen inventarisaties van flora en fauna die de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd.
In de periode 2018-2020 zullen nieuwe inventarisaties worden uitgevoerd en zullen de juiste gedragscodes verder worden geïmplementeerd in de organisatie.

The golf course has 18-holes, the first 9 holes were constructed in 1990 and the golf course was extended with another 9 holes in 2006.
The landscape exists of woodlands, water features and herbaceous woodlands. The woods can be divided in open, partially open and closed woodland structures. There are also some natural woodlands.
The following people/committees are involved with determining, planning and registering the maintenance: course committee, course and association management, a member of the course committee and head greenkeeper.
The golf course is not situated in or nearby a Natura-2000 area or part of the national ecological network. There are no ecological surveys prisent from the past 3 years. During 2018-2020 new surveys will be executed and working protocols will be implemented in the organisation.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • NLadviseurs
 • NLadviseurs

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Geert Bijmolt
 • Michel Hoekstra en Menno Prins
 • Bert Lammers
 • Geert Bijmolt
 • Michel Hoekstra en Menno Prins
 • Bert Lammers

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Vogels intern 2017/05/06
Vogels intern 2017/05/06

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Koekoek Cuculus canorus
Dwergstern Sternula albifrons
Kleine zilverreiger Egretta garzetta
Oeverloper Actitis hypoleucos
Visdief Sterna hirundo
Watersnip Gallinago gallinago
Vos Vulpes vulpes
Ree Capreolus capreolus
Rode eekhoorn Sciurus vulgaris
Mol Talpa europaea
Gewone pad Bufo bufo
Bruine kikker Rana temporaria
Groene glazenmaker Aeshna viridis
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Koekoek Cuculus canorus
Dwergstern Sternula albifrons
Kleine zilverreiger Egretta garzetta
Oeverloper Actitis hypoleucos
Visdief Sterna hirundo
Watersnip Gallinago gallinago
Vos Vulpes vulpes
Ree Capreolus capreolus
Rode eekhoorn Sciurus vulgaris
Mol Talpa europaea
Gewone pad Bufo bufo
Bruine kikker Rana temporaria
Groene glazenmaker Aeshna viridis

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bunkers 0.5 None
Open Water Features 10.5 None
Verharding 2.7 None
Native Woodland 32 None
Rough 'ecological' grassland 25.4 None
Bebouwing 0.2 None
Native Woodland 32 None
Rough 'ecological' grassland 25.4 None
Bebouwing 0.2 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.2 Hectares Festuca rubra 50%
Agrostis tenuis / capillaris 50%
Tees 0.6 Hectares Poa annua 50%
Festuca rubra 30%
Fairways 9.3 Hectares Poa pratensis 30%
Festuca rubra 50%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Passend bij de ondergrond.

these fit the soil.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Prograss

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Er is een baanbeheerplan en werkplan aanwezig waarin het beheer en uitgangspunten voor beheer zijn vastgelegd

The golf club has a maintenance plan and working plan in which the policies for maintenance are written down.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Er is een baanbeheerplan en werkplan aanwezig waarin het beheer en uitgangspunten voor beheer zijn vastgelegd

The golf club has a maintenance plan and working plan in which the policies for maintenance are written down.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Er is een baanbeheerplan en werkplan aanwezig waarin het beheer en uitgangspunten voor beheer zijn vastgelegd'

The golf club has a maintenance plan and working plan in which the policies for maintenance are written down.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces In 2017 is een kwaliteitsbeoordeling van de fairways uitgevoerd met daarin enkele aanbevelingen ter verdere verbetering opgenomen.

In 2017, a quality survey for the fairways was conducted. Several points for improvement were mentioned in this survey.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture De grassen zijn bestand tegen perioden van droogte en een mate van verkleuring wordt toegestaan.

The grass species are resistant to periods of drought and a level of discoloration is allowed.
Appropriately matching mowing lines to contours Er is een baanbeheerplan en werkplan aanwezig waarin het beheer en uitgangspunten voor beheer zijn vastgelegd

The golf club has a maintenance plan and working plan in which the policies for maintenance are written down.
Protection and restoration of historic features Geldt alleen voor de aanwezige oudere bomen.

This goes for the older trees.
Discreet on-course signage and furniture Er is voor een vaste huisstijl gekozen, passend bij de stijl van de golfbaan.

A corporate design is used, that suits the style of the golf course.
Conservation of specimen trees Oudere bomen, met name op de oude 9 holes, krijgen extra aandacht bij het onderhoud aan de beplanting.

Older trees, like those at the older 9 holes, are given extra attention during maintenance of the trees.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Alleen de spelonderdelen worden intensief beheer. Er is een terreintypenkaart aanwezig waarop de verdeling tussen de spelelementen en natuurlijke delen van de golfbaan is vastgelegd.

Only the holes and areas of play are maintained intensively. The club has a map with the terrain types that shows the division of natural and cultural elements on the golf course.
Increasing the size of habitat patches Ontwikkeling van nieuw struweel is opgenomen in een werkplan

Creating new shrubs is part of the working plan.
Connection of internal habitat patches Via de natuurrough, waterpartijen en oeverzones

Through the natural rough, open water features and banks.
Connection of patches with external habitats NIet heel sterk van toepassing, gezien de direct aangrenzende percelen bestaan uit landbouwgronden en bebouwing.

This is not applicable, since the surrounding terrain consists of agricultural fields and buildings.
Creation of habitat corridors NIet heel sterk van toepassing, gezien de direct aangrenzende percelen bestaan uit landbouwgronden en bebouwing.

This is not applicable, since the surrounding terrain consists of agricultural fields and buildings.
Avoidance of habitat fragmentation Via de natuurrough, waterpartijen en oeverzones

Through the natural rough, open water features and banks.
Improving and diversifying habitat edges Ontwikkeling van nieuw struweel is opgenomen in een werkplan

Creating new shrubs is part of the working plan.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Het beheer aan (natuur)rough en het ontwikkelen van nieuwe natuurrough is opgetekend op een digitale visie kaart.

Maintenance of the (natural) rough and creating new natural rough is registered to a digital map.
Ecologically informed management of scrub vegetation Opgenomen in het Baanbeheerplan en Werkplan 2016

This is part of the maintenance and working plan 2016

Promoting species and structurally diverse woodlands Bosbeheer: blessen, dunning boomlaag, dunning struiklaag, opsnoeien bomen. Het beheer aan bomen is opgetekend op een digitale visie kaart.

For forestry: marking and thinning out the trees and shrubs and pruning the trees. Maintenance to specific trees is marked on a digital map.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Het beheer aan oevers is opgetekend op een digitale visie kaart.

Maintenance to the banks is marked on a digital map
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Opgenomen in het Baanbeheerplan en Werkplan 2016

This is part of the maintenance and working plan 2016

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Er is een ruime hoeveelheid natuurrough aanwezig op de golfbaan

There is a large amount of natural rough present on the golf course.
Installation of nest boxes Plaatsen van vogelkastjes voor spreeuwen bij de greens in 2018 om de invloed van emelten te verminderen.

Installing bird nesting boxes for starlings near the greens in 2018, in order to reduce the amount of crane fly larva.
Control / management of alien species Onderdeel van bosonderhoud

Part of forest maintenance
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Waar mogelijk en wanneer wenselijk in de bosvakken

Where and when possible in the forests.

Gedragscodes - Ecology guidelines De Gedragscode Natuurbeheer en Gedragscode Bosbeheer worden gehanteerd bij het uitvoeren van het onderhoud.

The guidelines for maintenance to foirest and natural areas is used prior to and during maintenance.

Water

Er is geen aparte watermeter bij de werkloods. De benoemde hoeveelheid leidingwater voor zowel werkloods als clubgebouw. De greens, tees en fairways worden beregend met oppervlaktewater. Een minimale beregening is het uitgangspunt, er wordt minder dan 10 m3 per jaar verbruikt voor het benevelen van de spelelementen.
De golfclub heeft de wens om in 2018 een waterverbruik audit uit te voeren en mogelijke reductiemogelijkheden vast te leggen.

There is no separate water meter for the maintenance facility. The amounts of registered tab water, are for both the club house and the maintenance facility. Greens, tees and fairways are irrigated with surface water. Minimising the amount of irrigation is the basic thought. The club uses less than 10 m3 a year in order to add some 'fog' to the greens and fairways.
The golf club has the wish to execute a water saving audit in 2018 and to register ways to save on tab water.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 724,000 Litres
Golf Course Surface 100% 10,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 720,000 Litres
Golf Course Surface 100% 10,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 720,000 Litres
Golf Course Surface 100% 10,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Weekly
Tees Weekly
Fairways Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Manual

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De grassoorten kunnen tegen perioden van droogte, verkleuring wordt toegestaan. De hoeveelheid straatgras zal verder worden teruggebracht naar maximaal 15% in de greens in 2019

The chosen grass species are resistent to periods of drought and discoloration is allowed. The percentage of Poa annua will be reduced to maximum 15% in the greens in 2019.
Soil decompaction and thatch management Opgenomen als onderdeel van het baanbeheerplan

Part of the maintenance plan.
Timing and dose of water application Wij beregenen als het strikt noodzakelijk is. Frequentie hooguit 1 tot 3 keer per jaar

We only irrigate when necessary, mostly 1-3 times per year.
Analysis of soil moisture Wij beregenen als het strikt noodzakelijk is. Frequentie hooguit 1 tot 3 keer per jaar

We only irrigate when necessary, mostly 1-3 times per year.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Wij beregenen als het strikt noodzakelijk is. Frequentie hooguit 1 tot 3 keer per jaar

We only irrigate when necessary, mostly 1-3 times per year.
Use of wetting agents Wij beregenen als het strikt noodzakelijk is. Frequentie hooguit 1 tot 3 keer per jaar

We only irrigate when necessary, mostly 1-3 times per year.
Overall reduction in irrigated area Wij beregenen als het strikt noodzakelijk is en alleen de greens, tees en fairways.


We only irrigate when necessary, on greens, tees and fairways
Targeting of sprinkler heads Bij onderhoud beregeningssysteem

During maintenance to the irrigation system
Optimizing system pressure Bij onderhoud beregeningssysteem

During maintenance to the irrigation system
Adoption of cutting edge nozzle technology Bij onderhoud beregeningssysteem

During maintenance to the irrigation system

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Use of water efficient appliances De douches gaan automatisch uit na een paar minuten

The showers switch off after a few minutes.
Use of efficient shower technology De douche heeft waterbesparende koppen

The shower has water saving shower heads

Energy

De golfclub maakt gebruik van diverse energiebronnen voor het clubhuis en de machines. De golfclub heeft de wens om het elektriciteits- en gasverbruik terug te dringen, beide met 5% in twee jaar tijd. Er zal een energieaudit worden uitgevoerd om besparingsmaatregelen te ontdekken. Het verbruik van energie en brandstoffen wordt bijgehouden en jaarlijks geregistreerd.

The golf club uses several sources for energy for the club house and the machines. The golf club has the ambition to reduce the use of electricity and natural gas with 5% during the following 2 years. An energy audit will be executed to discover possibilities to save on these sources. The use of energy and fules is registered and evaluated each year.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 16137 19274 16486
Natural Gas (Litres) 9079000 7573000 7627000
Non-renewable Grid (kWh) 84439 91538 92837
Petrol (Litres) 1374 894 829

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Use of biodiesel and /or ethanol Er wordt bij voorkeur biobrandstoffen ingekocht.

The greenkeeping prefers to purchase biological fuel
Use of electric hybrid vehicles De golfclub beschikt over 9 elektrische golfcarts.

The golf club owns 9 electrical golf carts

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration De temperatuur van de cv zodanig ingesteld dat het meegaat in het waterverbruik van de seizoenen.

The tempetarure of the heating is adjusted to the seasons in order to reduce the use of energy and water.
Installation of low-energy lighting In het kader van energiebesparende maatregelen zijn er ledlampen in het gehele gebouw geïnstalleerd. Er zijn ook ledlampen geïnstalleerd langs de wegen en de parkeerplaats.

In order to save on energy, led lights have been installed in the entire club house and next to pathways and on the parking lot
Use of motion sensor lighting Er zijn bewegingssensoren sensoren in de kleedkamers en toiletgroepen.

Lighting in the toilets and the changing rooms works with a motion sensor.
Use of timers with appliances, heating and lighting De ledlampen aan de parkeerplaats zijn voorzien van tijdschakelaars

The led lighting on the parking lot has timers installed to automatically switch off the lights.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 20%
Diesel 100% 80%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking Gasten en personeel kunnen hun fietsen stallen.

Guests and personnel can park their bikes
Promoting public transport routes and timetables De golfbaan is niet voldoende ontsloten middels het openbaar vervoer.

The golf course is not situated near any public trnasportation
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Er is voldoende lockerruimte aanwezig.

There are sufficient locker rooms available.

Supply Chain

De inzet van chemische middelen wordt geregistreerd. De golfclub heeft de wens om de inzet van gewasbescherming te verminderen, dit in het kader van de Green Deal.
In 2018-2019 wordt een gewasbeschermingsplan met goede gewasbeschermingspraktijken opgesteld en geïmplementeerd. Op de fairways wordt alleen anorganisch bemest.
Met de leveranciers van de meest gebruikte producten is een intentieverklaring NVO afgesloten om de milieu belasting van de bedrijfsactiviteiten te minimaliseren. De golfclub heeft een overzicht van de verschillende leveranciers die leveren aan de stichting. Een horecavergunning van de drank en horecawet is aanwezig.

The use of chemical products is registered and the club has the ambition to lower this use in line with the Green Deal. In 2018-2019, the club will make and implement a pest protection plan. On the fairways, only anorganic fertilizers are used.
The golf club has checked their suppliers for working according to a statement of principles in order to lower the effect on the environment. The club has an overview of the suppliers that are involved with the golf club. there is a permit for the restaurant.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Onderdeel van de inkoopcriteria en vastgelegd in de 'Intentieverklaring duurzaam en etisch inkoopbeleid' voor de golfclub en het restaurant.

This is part of the list of ethical purchasew criteria and is written down in an ethical purchase statement , for both the golf club and the restaurant.
Use of local suppliers Onderdeel van de inkoopcriteria en vastgelegd in de 'Intentieverklaring duurzaam en etisch inkoopbeleid' voor de golfclub en het restaurant.

This is part of the list of ethical purchasew criteria and is written down in an ethical purchase statement , for both the golf club and the restaurant.

Use of local products Onderdeel van de inkoopcriteria en vastgelegd in de 'Intentieverklaring duurzaam en etisch inkoopbeleid' voor de golfclub en het restaurant.

This is part of the list of ethical purchasew criteria and is written down in an ethical purchase statement , for both the golf club and the restaurant.
Selection of certified products Onderdeel van de inkoopcriteria en vastgelegd in de 'Intentieverklaring duurzaam en etisch inkoopbeleid' voor de golfclub en het restaurant.

This is part of the list of ethical purchasew criteria and is written down in an ethical purchase statement , for both the golf club and the restaurant.
Use of recycled and recyclable products Onderdeel van de inkoopcriteria en vastgelegd in de 'Intentieverklaring duurzaam en etisch inkoopbeleid' voor de golfclub en het restaurant.

This is part of the list of ethical purchasew criteria and is written down in an ethical purchase statement , for both the golf club and the restaurant.
Selection of products that feature minimal packaging Onderdeel van de inkoopcriteria en vastgelegd in de 'Intentieverklaring duurzaam en etisch inkoopbeleid' voor de golfclub en het restaurant.

This is part of the list of ethical purchasew criteria and is written down in an ethical purchase statement , for both the golf club and the restaurant.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Onderdeel van de inkoopcriteria en vastgelegd in de 'Intentieverklaring duurzaam en etisch inkoopbeleid' voor de golfclub en het restaurant.

This is part of the list of ethical purchasew criteria and is written down in an ethical purchase statement , for both the golf club and the restaurant.
Biobrandstoffen - bio fuels Voorkeur gaat uit naar biobrandstoffen

The greenkeeping favors biological fuels

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 2 1 1
Catering Supplies 2 1 1
Trade & Contractors 1 1
Maintenance Equipment 7 4 3
Course Supplies 4 4

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Gewenste grassoorten worden doorgezaaid. Er zal een plan van aanpak voor verbetering van de grassoortensamenstelling worden geïmplementeerd.

The favorable grass species are being seeded. A plan of action for improving the grass species composition will be constructed and implemented.
Managing stress and wear Onderdeel van het werkplan en het baanbeheerplan

This is part of working plan and the maintenance plan.
Enhancement of soil structure Organische meststoffen hebben betere werking en er is minder nodig.

Organic fertilizers work better and we need less of them
Optimization of the growing environment Onderdeel van het werkplan en het baanbeheerplan

This is part of working plan and the maintenance plan.
Managing thatch levels Analyse van bodemmonsters vindt plaats

Analysis of soil samples is done
Managing surface moisture Er is een knelpuntenkaart voor vochtoverlast aanwezig. Beheer wordt hierop aangepast.

There is a map with problem areas for soil moisture levels. Maintenance is adjusted to deal with these problem areas.
Establishing thresholds for pests and disease Onderdeel van het werkplan en het baanbeheerplan

This is part of working plan and the maintenance plan.
Scouting for pests and diseases Dagelijks tijdens werkzaamheden

Daily during maintenance
Monitoring / improvement of plant health Dagelijks tijdens werkzaamheden

Daily during maintenance

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 13.5 18.5 18.5
Fairways - N - Inorganic 23.3 31.9 31.9
Fairways - P - Inorganic 8 11.1 11.1
Greens - K - Inorganic 62.6 103.56 88.76
Greens - K - Organic 17.8 5.24 5.24
Greens - N - Inorganic 45.52 60.16 60.16
Greens - N - Organic 7.68 5.04 5.04
Greens - P - Inorganic 8.96 15.44 15.44
Greens - P - Organic 0.64 0.56 0.56
Tees - K - Inorganic 156.67 306.17 314.5
Tees - K - Organic 70 82.17 82.17
Tees - N - Inorganic 144.66 164.83 166.5
Tees - N - Organic 63.67 71.83 71.83
Tees - P - Inorganic 23.33 23.33 23.33
Tees - P - Organic 10 10 10

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Total Weight 35 45 0.409
Greens - Fungicide - Active Ingredient 0.034 0.970 0.468
Greens - Herbicide - Total Weight 5 5 5

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products De gebruikte producten zijn opgenomen in de lijst met toegestane middelen van het CtgB

The products that are used on the golf course are allowed by the CtgB
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Alleen de juiste middelen worden ingezet en geregistreerd.

Only the correct products are used and registered.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Volgens de geldende wetgeving

According to legislation
Calibration and testing of sprayers Volgens de geldende wetgeving

According to legislation
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Volgens de geldende wetgeving

According to legislation
Non-chemical weed control Er wordt eerst cultuurtechnisch beheer ingezet voordat er gebruik wordt gemaakt van chemische middelen.

First cultural maintenance measures are taken before chemical products are used.
Geschoold personeel - trained personnel Alleen personeel met een spuitlicentie gebruikt de middelen

Only personnel with a spraying license is allowed to owrk with chemical products.
Registratie gewasbescherming - registration of produst use Om te voldoen aan de GreenDeal wordt het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen jaarlijks geregistreerd en doorgestuurd naar de Gebruiksmonitor.

In order to work towards the Green Deal, the use of plant protection products is registered and send to the 'Gebruiksmonitor' to evaluatie product use across the land.
Implementatie IPM plan - IPM plan Implementatie gewasbeschermingsplan met goede gewasbeschermingspraktijk in 2018-2019

Implementing good practices of plant protection products and writting this down in a plan in 2018-2019

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Er worden diverse afvalstromen gescheiden en opgehaald door verschillende partijen.

Several waste streams are separated and collected by different waste collectors.
Establishment of recycling centers Suez (restafval), Virol (papier-karton), Dijk Hoveniers voor grasafval, graszoden/pluggen. Dijk gebruikt grasafval/graszoden voor compostering en bemesting op boerderij.

Suez collects other waste streams, Dijk Hoveniers re-uses gras clippings, turf and plugs, these substances are also used for composting and fertilizing on the farm.
Returning clipping to fairways and walkways Takken worden of versnipperd (verkocht of voor paden) of verwerkt in houtwallen. Bagger word afgevoerd voor op het land. Maaisel wordt ook afgevoerd voorop het land.

Branches are choppered (which are sold or used for paths) or used in the forests to make branch piles.
Dredging waste is removed from the golf course. Clippings are also removed and transported to nearby agricultural plots.
Education of staff and customer education Informeel wordt het personeel hierover ingelicht.

Personnel is informed about this informally.

Pollution Control

Golfclub de Compagnie heeft de vragenlijst van NGFmilieuzorg.nl ingevuld en de openstaande actiepunten direct opgepakt. Zij voldoen nu volledig aan de eisen voor de Wet milieubeheer. De waterkwaliteit wordt op dit moment niet gemeten, maar de golfclub heeft dit opgenomen als actie voor 2018 als nulmeting. Bij de greenkeepers worden machines afgespoten en er zit een filter tussen de afsluitplaats en het riool.
In 2018 zal de kwaliteit van het beregeningswater worden vastgesteld middels bemonstering van het oppervlaktewater.

Golfclub de Compagnie has used the online checklists of NGFmilieuzorg.nl to determine if the golf course works according to legsilation. Since there have been no points of attention found, the golf club works according to the law on environmental protection.
Water quality is not yet analysed, but the golf club will do so in 2018 as a starting point. The greenkeeping cleans the machines and waste water is led through an oil filter before discharging to the main sewers.
In 2018, the quality of the irrigation water will be determined through a sample of the surface water.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Never
On-Site Never Never Never
Outflow Never Never Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch N/A
Clubhouse Mains Sewer N/A
Maintenance Facility Via Oil Separator N/A
Wash Pad Via Oil Separator N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils false true
Lubricants true false
Pesticide Containers false true
Fertiliser Bags false true
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Werkplaats is vloeistofdicht en loost op riool.

The maintenance facility has an impervious floor and discharges to the main sewers via a filter
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Werkplaats is vloeistofdicht en loost op riool.

The maintenance facility has an impervious floor and discharges to the main sewers via a filter
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Werkplaats is vloeistofdicht en loost op riool.

The maintenance facility has an impervious floor and discharges to the main sewers via a filter
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Werkplaats is vloeistofdicht en loost op riool.

The maintenance facility has an impervious floor and discharges to the main sewers via a filter
Installation of above-ground fuel tanks Van toepassing volgens de regels van de Wet miliebeheer

In compliance with legislation
Installation of sufficient secondary containment for fuel Van toepassing volgens de regels van de Wet miliebeheer

In compliance with legislation
Provision of containment booms and absorbent materials Van toepassing volgens de regels van de Wet miliebeheer

In compliance with legislation
Aanwezige gevaarlijke stoffen - Hazardous materials Diesel, Benzine, Aspen, Bucalex 460 (Fosforzuur), Toiletclean (Fosforzuur) worden opgeslagen op veilige plekken volgens de Wet milieubeheer.

Diesel, pertrol, aspen, Bucalex and toiletcleaner are stored according to environmental legislation

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Rondom waterpartijen worden geen chemische middelen gebruikt. Volgens Wet milieubeheer

Around water features no chemicals are used, according to legislation
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Rondom waterpartijen worden geen chemische middelen gebruikt. Volgens Wet milieubeheer

Around water features no chemicals are used, according to legislation
Establishment of pesticide-free zones Rondom waterpartijen worden geen chemische middelen gebruikt. Volgens Wet milieubeheer

Around water features no chemicals are used, according to legislation

Community

De golfclub heeft contact met diverse groepen buiten de golfbaan. Het contact tussen deze groepen wordt in eerste instantie via het bestuur en het clubmanagement gelegd. Vervolgens kunnen vervolg acties en contacten verlopen via een van de verschillende commissies (Wedstrijdcie, baan cie, gebouwencie, ledencie, golfactiefcie, dames en herenseniorencie, jeugdcie, marshallcie, H&R cie en clubbladcie).
Om veilig werken te garanderen, beschikt de golfclub over een logboek incidenten en een werkplan incidenten. De club heeft de checklist van de RI&E ingevuld en van de openstaande acties een plan van aanpak gemaakt voor de komende periode.
Hoveniersbedrijf Dijk voert het onderhoud uit aan de golfbaan en werkt volgens een baanbeheerplan en werkplan. Duurzaamheid is hierin een vast onderdeel. Met de horeca, golfpro en golfshop is een intentieverklaring ten aanzien van duurzaamheid opgesteld.
De duurzaamheids golfclub gaat de komende jaren aan de slag met de actiepunten die zij voor GEO hebben geformuleerd.

The golf club has contact with several groups outside of the golf course. Contact with these parties goes via the club management. Any actions following up these first contact moments are done by the correct committees.
In order to work safely, the golf club has a log for incidents that can be used in emergencies. The club has used the checklist for in-house safe working conditions and implemented the suggested actions into a planning.
Hoveniersbedrijf Dijk is in charge of the golf course maintenance and works according to a maintenance plan and a working plan. Sustainable course maintenance is an important part of this.
The golf club has made a combined statement for sustainability, together with the restaurant, golf pro and golf shop.
The following years, the golf club will work on executing their plan of action for sustainability.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 3 1 1
Food & Beverage 1 1 7
Golf Coaching 1
Retail & Leisure 1
Other 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Committee Members
 • Technical Specialist
 • clubmanager

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Wordt geborgd via hoveniersbedrijf om te licenties te kunnen continueren.

Is done so by the contractor
Efficient water management Informeel, geen opleiding of training

Informal, no part of training
Management of accidents and emergencies Doeko Til, greenkeeper, is Hoofd BHV'er

The head greenkeeper has a certificate for in-house safety
Management of habitats and vegetation Informeel, geen opleiding of training

Informal, no part of training
Waste minimization, separation and recycling Informeel, geen opleiding of training

Informal, no part of training
Health & Safety AED en reanimatie jaarlijks voor medewerkers Stichting en de Marshalls.

There is an annual training for using an AED and life support
Energy Saving Informeel, geen opleiding of training

Informal, no part of training
Understanding of landscape and cultural heritage Informeel, geen opleiding of training

Informal, no part of training
Environmental management planning Informeel, geen opleiding of training

Informal, no part of training
Incidentenmanagement - inceident management AED aanwezig, op de scorekaarten worden de noodnummers vermeld. De marshalls werken volgens marshallrooster en melden zich aan en af bij het secretariaat. Tevens hebben ze in de marshallkar een volledig uitgeruste bhv-tas mee.

AED is present, on score cards the emergency number is included. Marshalls have a in-house safety bag in their marshall cars.
Calamiteitenplan - emergency plan Incidenten worden gemeld aan de clubmanager en gearchiveerd. Clubmananager rapporteert aan het bestuur.

Incidents are reported to the club management and stored in an archive.
Club management evaluated these incidents with the board.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Eerste contact verloopt via de clubmanager. Vervolgens kan het vervolg contact lopen middels de commissie`s.

The first contact is done by the club manager. Follow ups are done by the correct committee
Local Government Eerste contact verloopt via de clubmanager en het bestuur. Vervolgens kan het vervolg contact lopen middels de commissie`s.

The first contact is done by the club manager. Follow ups are done by the correct committee
Local Environmental Groups Eerste contact verloopt via de clubmanager en het bestuur. Vervolgens kan het vervolg contact lopen middels de commissie`s.

The first contact is done by the club manager. Follow ups are done by the correct committee
Local Community Groups Eerste contact verloopt via de clubmanager en het bestuur. Vervolgens kan het vervolg contact lopen middels de commissie`s.

The first contact is done by the club manager. Follow ups are done by the correct committee
Media Eerste contact verloopt via de clubmanager en het bestuur. Vervolgens kan het vervolg contact lopen middels de commissie`s.

The first contact is done by the club manager. Follow ups are done by the correct committee
Local Businesses Eerste contact verloopt via de clubmanager en het bestuur. Vervolgens kan het vervolg contact lopen middels de commissie`s.

The first contact is done by the club manager. Follow ups are done by the correct committee
Schools & Colleges Eerste contact verloopt via de clubmanager. Vervolgens kan het vervolg contact lopen middels de commissie`s.

The first contact is done by the club manager. Follow ups are done by the correct committee

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Er loopt een openbaar wandel/fietspad dwars over de golfbaan dat ontsloten is richting de Gildenbuurt.

There is a public foot path across the golf course that leads to the Gildenbuurt
Creation of new paths and nature trails Niet van toepassing

Not applicable
Installation of effective and welcoming signage Er zijn welkomstborden geïnstalleerd

Welcome signs have been installed on several locations
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Niet van toepassing

Not applicable
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Niet van toepassing

Not applicable
Continuation of traditional agricultural activities Niet van toepassing

Not applicable

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Niet van toepassing

Not applicable
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Niet van toepassing

Not applicable
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Aanwezigheid van en onderhoud aan oudere beuken, kastanjes en eiken in het zuidelijke deel van de golfbaan.

Older trees like beech, chestnut and oaks are present in the southern part of the golf course.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Doelgroep leden. Website en nieuwsbrief als opportuun

The target audience is club members, any new member can use the website of news letter to get to know more about the club and golf course.
Members evenings and course walks Niet van toepassing

Not applicable
Course guides / brochures Niet van toepassing

Not applicable
Interpretation panels & course signage Nog niet gerealiseerd, wordt meegenomen

Not yet installed, this will be included in future plans.
Establishment of a nature trail Niet aanwezig

Not applicable
Voorlichting Jeugd - informing youth Bewustwording jeugd van flora en fauna golfbaan en kennismaking met de sport en golfbaan, gepland voor 2019.

Informing the young golfers about flora and fauna on the golf course and getting youngsters aquinted with the sport is planned as an action for 2019

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures De golfclub beschikt over een website, hierop is nog geen aparte pagina over duurzaamheid aanwezig.

The golf club has a website, a page about nature or sustainability is not yet present.
Supporting campaigns Open dagen 1 a 2 keer per jaar

There are 1 or 2 open days each year
Course walks / open days Indien van toepassing en indien uitgenodigd

When applicable, members are invited
Attending community meetings Niet van toepassing

Not applicable
Derden - Third parties Met NLadviseurs en NGF

There is frequent contact with the NGF and NLadviseurs