Golfclub De Haar

GEO Certified® 08/2018
Utrecht,
Netherlands
Telephone: 0306772860
Gcdehaar_club_image

The beautiful 9 hole course De Haar was constructed in the beginning of the seventies of the last century, and the combination of majestic trees a perfect golf course design offer stunning vistas. Beyond doubt this one of the most charming 9 hole courses in The Netherlands. Landscape characteristics and species diversity have been described extensively over the last years, and a many rare and/or protected species were encountered over the years. The club has a very well documented course management plan and the head greenkeeper managed to reduc…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfclub de Haar (9 holes, 5916 metres, year opened 1974)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities
2 Maintenance Facility/Facilities
1 Other

Nature

Golfclub de Haar is gelegen in het Zuiderpark dat deel uit maakt van het landgoed van Kasteel de Haar in Haarzuilens. Het park is aangelegd begin 1900 onder architectuur van Hendrik Copijn. De aanwijzing van het park als Rijksmonument en Ecologische Hoofdstructuur vormt de doelstelling waarop het huidige en toekomstige beheer ingericht is. Het park heeft een landschappelijk en ecologisch waardevol karakter in verband waarmee uitvoerig onderzoek is verricht op het gebied van flora, fauna, cultuurhistorie, archeologie etc.
Al vele jaren bestaat de wens om de huidige 9-holes baan uit te breiden naar een 18-holes baan. Golfclub de Haar en Natuurmonumenten hebben in dit verband een beheerplan ontwikkeld dat borg staat voor hoge kwaliteit van de golfsport naast behoud van cultuurhistorie, flora en fauna (zie ook beheerplan NL.adviseurs)

Golfclub de Haar is situated in southern part of the estate park of Kasteel de Haar.
The park was designed by landscape architect Hendrik Copijn en realised early 1900.
Having an important ecological and landscape character much research has been been done concerning flora and fauna as well cultural history and archeology on account of which management is being done.(Beheerplan)
Although being one of the most beautiful 9 holes courses in the Netherlands for many years the wish exists to expand to 18 holes. Together with official authorities such as Natuurmonumenten a master plan has been developed to achieve this.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • NLadviseurs
 • Natuurmonumenten

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Beheerplan Golfbaan de Haar NLadviseurs 2017/09/01 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Nederlandse Golf Federatie
 • Golf Environment Organization
 • Bosgroepen
 • SOVON

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
boominspectie A.J. Schenkeveld 2017/10/16 Download
vogelonderzoek K.L. Krijgsveld 2016/11/01 Download
gebiedsdekkend onderzoek flora en fauna A.J. Schenkeveld 2016/09/29 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Grote Keverorchis Listera ovata
Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa
Moeraswespenorchis Epipactis palustris
kamsalamander Triturus cristatus
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Bastaardkikker Rana klepton esculenta
Bruine kikker Rana temporaria
Gewone pad Bufo bufo
IJsvogel Alcedo atthis
Middelste bonte specht Dendrocoptes medius
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
Laatvlieger Eptesicus (Eptesicus) serotinus
Baardvleermuis Myotis mystacinus
Rosse vleermuis Nyctalus noctula
Watervleermuis Myotis daubentonii
Gewone grootoor Plecotus auritus

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
kamsalamander Triturus cristatus
IJsvogel Alcedo atthis

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Rijksoverheid /Rijksmonumenten; historische tuin en park, rustieke brug in beton zuiderpark, bakstenenbrug en rustieke brug in beton bijBochtdijk
Ecologische Hoofdstructuur Provincie Utrecht

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 4 Self Appointed
Native Woodland 27 Self Appointed
Scrub Vegetation 2 Self Appointed
Open Water Features 7 Self Appointed
rough 7 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.48 Hectares Festuca rubra 8%
Agrostis tenuis / capillaris 62%
Tees 0.34 Hectares Festuca rubra 40%
Lolium perenne 30%
Fairways 6.0 Hectares Festuca rubra 30%
Lolium perenne 40%
Semi Rough 12.6 Hectares Poa annua 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
afhankelijk van grondsoort(klei ondergrond)/pH (advies Lawncare)

This golf facility assesses mowing patterns every: fairways worden iedere keer in een andere richting gemaaid months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Lawncare/Jan van Mondfrans
 • Barenbrug(graszaden)
 • Ecoloog Bram Schenkeveld
 • Klaas Koornwinder(ecol.adv)
 • Karel Spek(ecol.adv)

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc het beleid t.a.v. maaien, bemesten, irrigeren en gebruik van bestrijdingmiddelen vindt plaats in nauw overleg met onze vaste adviseurs en volgens het Baanbeheerplan.
Met name t.a.v. de greens wordt gekeken naar vochtigheid, pH, elektrolyten en eventuele ziektes. Beregening alleen zo nodig (bij vochtigheid < 15%).
De fairways worden niet beregend.
Vanwege de kleigrond en de matige natuurlijke drainage zijn de fairways de afgelopen 10 jaar regelmatig belucht en bezand waardoor een betere structuur is verkregen en ook in de winterperiode doorgespeeld kan worden.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough bezanden, beluchten, minimaal bestrijden
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces no visible results untill now
Improving customer understanding around greens maintenance customers prefer greens not too hard (target play)
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Substantial reduction of poa annua in the last 5 jr (60%-->25) by reducing water and fertilizer

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture zie beheerplan NLadviseurs
Appropriately matching mowing lines to contours volgens beheerplan van de baan
Protection and restoration of historic features herstelplan baan/park o.a. zichtlijnen
Conservation of specimen trees zie jaarlijkse rapporten VTA

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Increasing the size of habitat patches verbetering wateromstandigheden voor kamsalamander
Connection of internal habitat patches zie kaart biotopen
Connection of patches with external habitats via Nederlands Natuurnetwerk (provinciaal)
Creation of habitat corridors nee
Avoidance of habitat fragmentation zie beheerplan
Improving and diversifying habitat edges zie beheerplan

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland zie beheerplan
Ecologically informed management of scrub vegetation zie beheerplan
Promoting species and structurally diverse woodlands zie beheerplan
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas zie beheerplan
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation zie beheerplan
Naturalization of linear habitats zie beheerplan

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators SOVON
Installation of nest boxes ruim 120 nestkasten (incl. 20 vleermuiskasten)
Provision of feeding tables nee
Control / management of alien species yes (reduction/elimination i.e. Balsemienkruid)
Provision of hibernation areas nee
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) In verband hiermee worden dode bomen selectief niet verwijderd .

Water

De baan kent 6 water hindernissen die deel uitmaken van in totaal 70000 m2 water. Het waterpeil wordt op een constant niveau gehouden ter voorkoming van schade aan de fundering van het Kasteel.
Uitsluitend greens en tees worden indien noodzakelijk beregend vanuit een eigen bron.De laatste drie jaar is er een substantiële reductie in het waterverbruik bereikt.

There are 6 water hazards being part of 70000m2 surface water.
To avoid damage of the Castle foundation the water level has to be kept constant.
Greens and tees are being irrigated only if necessary.
The past three years a substantial reduction in water usage has been achieved by various means.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
bron de Haar Verhoeven 2018/07/11 Download
vijver de Haar Verhoeven 2018/07/11 Download
vijver de Haar/re eiland Verhoeven 2018/07/11 Download
vijver de Haar 100 m paal Verhoeven 2018/07/11 Download
vijver de Haar bij green 1 Verhoeven 2018/07/11 Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 547,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 900,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,014,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 900,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,000,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 1,000,000 Litres

Irrigation & Efficiency

No areas receive irrigation at this golf facility.

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species roodzwenk/struis
Soil decompaction and thatch management holprikken/vertidrainen
Timing and dose of water application Wordt gedaan door de greenkeepers
Analysis of soil moisture 2x per jaar door de turfgrass specialist
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data nee
Use of wetting agents ja
Overall reduction in irrigated area greens en tees
Targeting of sprinkler heads impact sprinklers
Optimizing system pressure vochtigheidssensoren sinds 2018
Adoption of cutting edge nozzle technology in de nabije toekomst
Computer gestuurde irrigatie In de nabije toekomst wordt het irrigatie systeem gemoderniseerd in het kader van de uitbreiding van de baan

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets ja
Use of water efficient appliances ja
Use of efficient shower technology ja
Repairing leaks ja
Water awareness signage nee

Energy

Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke doelstelling van Golfclub De Haar.
We proberen hiermee zowel een verlaging van de CO2-emissie als kostenbesparingen te realiseren.
Een voorbeeld van van een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering: bij de aanschaf van machines spelen verbruik en type brandstof een belangrijke rol.

Efficient use of fossil fuels is one of the main goals of Golfclub De Haar.
We try to lower the CO2 emission of the golf course and at the same time reduce costs.
An example of implementing more sustainability in our management: when purchasing a new machine the fuel type and consumption are evaluated.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
elektriciteit Hans Grijseels 2018/07/19 Download
aardgas Hans Grijseels 2018/07/19 Download
locatie meterkasten Hans Grijseels 2018/07/19 Download
verbruik materieel Hans Grijseels 2018/07/19 Download
besparing Hans Grijseels 2018/07/19 Download
lokale opwekking Hans Grijseels 2018/07/19 Download
energie-audit Hans Grijseels 2018/07/19 Download
elektriciteit in cijfers Hans Grijseels 2018/07/19 Download
gas in cijfers Hans Grijseels 2018/07/19 Download
brandstoffen Hans Grijseels 2018/07/19 Download
voertuigen en machines Hans Grijseels 2018/07/19 Download

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Biogas (Litres) 0 0 0
Biomass 0 0 0
First Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Hydrogen (Litres) 0 0 0
On-site Hydro (kWh) 0 0 0
On-site Solar (kWh) 0 0 0
On-site Wind (kWh) 0 0 0
Renewable Grid Electricity (kWh) 75578 78898 78296
Second Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Wood from sustainable sources 0 0 0

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Coal 0 0 0
Diesel (Litres) 3381 7825 6654
Heating Oil (Litres) 0 0 0
Hydraulic Oil (Litres) 0 0 0
LPG (Litres) 0 0 0
Natural Gas (Litres) 12576000 13318000 13197000
Non-renewable Grid (kWh) 0 0 0
Petrol (Litres) 225 787 1899
Propane / Butane (Litres) 0 0 0
Wood from unsustainable sources 0 0 0

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply ja; 100% groene stroom van Eneco
Installation of small scale wind turbine nee
Installation of photovoltaic and / or solar panels nee
Use of geothermal and / or ground sources nee
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) nee
Use of biodiesel and /or ethanol nee
Use of electric hybrid vehicles ja; 8 handicarts, 4 greenkeeping vehicles
Use of recycled oils nee

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems nee
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration nee
Enhancement of natural ventilation opportunities nee
Upgrading of building insulation ja
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) nee
Installation of low-energy lighting nee
Use of motion sensor lighting nee
Transition to energy efficient appliances ja; diesel/benzine > elektrisch
Use of timers with appliances, heating and lighting nee
Educating staff and customers nee

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 0% 67% 52%
Diesel 100% 33% 33%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 14%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives nee
Group transportation (e.g. buses) nee
Secure cycle parking nee
Promoting public transport routes and timetables nee
Increasing equipment storage (e.g. lockers) ja; binnenkort 60 nieuwe lockers
Staff showers ja; één douche in greenkeepersloods
Tax breaking incentives for cycling nee
Promotion of walk to work campaigns nee

Supply Chain

Een duurzaam ketenbeheer op De Haar bestaat uit een verantwoorde omgang met meststoffen en zonder chemische middelen. Zo nemen de greenkeepers diverse mechanische maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen voordat er wordt overgegaan op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De golfclub koopt producten in bij een aantal leveranciers die een breed assortiment kunnen leveren waardoor vervoer kan worden geminimaliseerd.
De golfclub scheidt glas, papier en olieresten als aparte afvalstromen. De horeca heeft een intentieverklaring voor duurzaam en ethisch inkoopbeleid.

A sustainable supply chain for De Haar means a sensible application of fertilizers and no chemicals allowed. The greenkeepers, for example, always use mechanical measures first to prevent diseases and plagues.
The golf club purchases their product from suppliers with a broad line of products so that combined deliveries are a standard. The golf club separates glass, paper and (cooking) oil as waste streams. The restaurant operator has a sustainable and ethical purchasing policy.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source De machines en andere grote artikelen die we gebruiken/kopen mogen bij productie geen negatieve effecten hebben op het milieu

The machines and bigger purchases are not allowed to have a negative effect on the environment during the productionproces.
Use of local suppliers We kopen van een beperkt aantal lokale leveranciers met een uitgebreid assortiment voor zover mogelijk.
Van de 11 grootste leveranciers/contractors zitten er 7 binnen een straal van 50 km. 4 tussen de 51 en 100 km

We purchase from a limited number of local suppliers that have a large variety of products, whenever possible
7 out of 11 suppliers/contractors are settled within 50 km from the golfcourse. 4 are settled between 51 and 100 km from De Haar.
Use of local products Voor voeding en drank betreft het met name vlees, wijnen, vis, brood,

According to food we use local suppliers , especially for meat, wine, fish and bread
Selection of certified products fairtrade producten, hout met FSC-keurmerk

fairtrade products like wood with FSC legality security
Use of recycled and recyclable products We letten op de mogelijkheden voor het hergebruiken van het product of de verpakking ervan

We ask our suppliers to take the packing materials back
Selection of products that feature minimal packaging we do not have those agreements
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) ja, vooral voor de leveranciers van meststoffen

Especially for the suppliers of fertilizers

Dit geldt vooral voor de leveranciers van chemische middelen en meststoffen

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 5 5
Maintenance Equipment 8 8
Course Supplies 3 3

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses bevorderen roodzwenk- en struisgras
verminderen straatgras (poa annua)

No English translation available
Managing stress and wear monitoren van de bodemvochtigheidsgraad van de greens

We regulate the humidity of the greens
Enhancement of soil structure prikken en dressen

At different times holes are made in the soil and greens will be dressed
Optimization of the growing environment zoveel mogelijk licht en lucht

as much as light and air around greens and fairways, but we are limited
Managing thatch levels no
Managing surface moisture yes vertidraining
Establishing thresholds for pests and disease ja (overleg tussen baancommissaris, greenkeepers en adviseurs)

yes through consultation amongst course management, greenkeepers and consultants on a regular basis
Scouting for pests and diseases the greenkeeper responsable for the greens keeps in touch with this problem. Eventually consults a well known consultant
Monitoring / improvement of plant health ja door een turffgrass specialist

yes by the turfgrass specialist

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Greens - K - Inorganic 150 150 150
Greens - N - Inorganic 70 80 100
Greens - P - Inorganic 25 25 25
Tees - K - Inorganic 150 150 150
Tees - N - Inorganic 90 90 100
Tees - P - Inorganic 25 25 25

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 25 32
Fairways - Herbicide - Total Weight 25 32
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 2 2
Greens - Fungicide - Active Ingredient 10
Greens - Fungicide - Total Weight 10
Greens - Fungicide - Number of applications per year 2

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products ja
Selection of appropriate products for specific pests and diseases ja
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers ja
Calibration and testing of sprayers ja (ieder voorjaar)
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles ja
Non-chemical weed control handmatig
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. nee
Bevestiging invoer gegevens gewasbeschermingsmiddelen 2017 14852N DICOPHAR 19.5 L
vlakdekkend/curatief op foregreens, surroundings, fairways en tees (vanaf 2018 niet meer gebruikt)

12585 N PRIMSTAR 3.5 L
vlakdekkend/curatief op foregreens, surroundings, fairways en tees

15208 PRIMO MAXX II 0.9 L
vlakdekkend/preventief op greens, foregreens en surroundings

11228N ROUNDUP EVOLUTION 1.6 L
curatief op overige structuren (pleksgewijs)

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand true false false false
Wood / Timber true false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials zoveel mogelijk recycling conform Nederlandse regels

as much as possible recycling according to Dutch law
Establishment of recycling centers no
Returning clipping to fairways and walkways yes we do
Education of staff and customer education ja (conform ARBO)

yes according to the Dutch safety rules (ARBO)
Waste awareness campaigns no

Pollution Control

Golfclub de Haar voldoet aan de eisen wet Milieubeheer. De greenkeepers zijn gecertificeerd opgeleid en volgen regelmatig aanvullende opleidingen. Via hun beroepsvereniging en (ook actieve)deelname aan de agronomie symposia van de NGF blijven zij up to date.
De greenkeepersloods en faciliteiten voldoen aan de wettelijke normen met betrekking tot opslag van brandstof, gifstoffen, afval ed.
Vooruitlopend op de volledige beperking van pesticiden in 2020 is het gebruik hiervan al flink gereduceerd tezamen met een reductie in bemesting en water gebruik.
Deze maatregelen hebben indirect al bijgedragen aan bv de verminderde behoefte aan fungiciden als ook de bestrijding van het Poa Anua op de greens.

Golfclub de Haar complies with the “Environmental Law” demands.
Our greenkeepers are fully certified. On a regular basis supplementary education is being followed. They keep up to date by (also actively participating) attending Agronomy symposia of the NGF. The greenkeepers building and facilities are conform the legal standards concerning handling fuel, poison, waste and suchlike.
Anticipating on the complete prohibition in 2020 the use of pesticides is already substantianally reduced next to reduction of fertilizers and water use resulting in a lower need for fungicides while these measures also turns out to be helpfull in reducing the Poa Annua.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly
On-Site Yearly
Outflow Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Mains Sewer Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas opslag conform ned. wetgeving
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas In de greenkeepers loods wordt onderhoud gepleegd.
Middels de voertuigenlift kan makkelijk onder de voertuigen gewerkt worden. Schadelijke stoffen kunnen zo makkelijk opgevangen worden
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas ja, in greenkeepersloods
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces ja
Installation of above-ground fuel tanks ja conform Nederlandse wetgeving
Installation of sufficient secondary containment for fuel ja
Provision of containment booms and absorbent materials ja

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs tot 7 meter vanaf de waterkant geen pesticiden (zie kaart)
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies nee
Establishment of emergency spillage response plan ja, zie protocol
Controlling erosion and sediment discharge n.v.t.
Establishment of pesticide-free zones ja
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off nee

Community

In summary: Golfclub De Haar is fully engaged with the local communities in the neighbourhood of the club and has a keen eye on modern demands in relation to the maintenance and further development of it's facilities.

A couple of aspects of that are worth mentioning in this summary: first of all the close cooperation with Natuurmonumenten, the Dutch based society which is active in the preservation of nature monuments in The Netherland since 1905. Natuurmonumenten is our steward and as such our partner where it concerns our maintenance and development plans, from a sustainability and from a cultural heritage perspective. And we are leasing our grounds from them.

Secondly the club is engaged with the local community allowing (now and then) for visits to their grounds for instance by ecologists, woodland maintainers, birdwatchers etc.and (again now and then) the grounds are open for specifiek public visits.
Contacts with the official local authorities are maintened whenever needed.

There is carefull management maintained of the usage of water, pesticides, fungicides and fertilizers (as shown by the figures elsewhere in this database) and the treating of waste.; efforts which will have continuous attention.

And last but not least there is of course attention for playing golf in a save way on our 9 holes.De ijsvogelvereniging wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
De vleermuizenvereniging idem (via het IVN).
Verder heeft de landelijke Vleermuizenvereniging toegang tot ons terrein.
Eens per jaar worden ecologische rondleidingen gegeven voor geïnteresseerden.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2
Course Management 3 1
Golf Coaching 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Based on guidelines garthered through greenkeepers (official) education, the regular visits of symposia etc.

greenkeepers opleidingen
agronomiecursus
symposia
Efficient water management Know how based on regular greenkeepers courses, showing a decline of after usage the last couple of years

greenkeepers opleidingen
Management of accidents and emergencies Re-animation and first aid know how courses for greenkeepers, staffmembers of the bar, the Pro's and volunteers.

veldhulp- en reanimatiecursussen (AED gebruik) voor greenkeepers, barpersoneel, Pro's en vrijwilligers
Management of habitats and vegetation Habitat and vegetation is managed and maintained based on advisory and official reporting from our certified ecologist and volunteering ecologists (2) giving lectures and sharing know how with the club

Officiële rapporten/gedragscodes en adviezen verkrijgen wij via onze vaste gecertificeerde Ecoloog. Voorts worden wij ondersteund door twee vrijwillige ecologen die middels voorlichting, lezingen, liefhebberij etc. zeer deskundig zijn.
Waste minimization, separation and recycling Know how and actions based on greenkeepers courses and on the formal ruling of local authorities.
greenkeepers cursussen
Health & Safety Based on protocols used by different (professional) members of the club, i.e. staffmembers bar etc.

hiervoor zijn protocollen geschreven die voor diverse afdelingen gelden en door hen gebruikt worden.
Energy Saving Based on internal know how and practices within the club (energy saving in relations to electricity, natural gas and gas consumption).

Gebeurt middels GEO mensen die de verschillende mensen waar nodig uitleg geven.
Understanding of landscape and cultural heritage Based on know how shared with Natuurmonumenten (see introduction for explaining Natuurmonumenten ), our ecologists and cooperation with the greenkeepers. Furthermore we are using the expertise of experts on woodland maintenanace

Natuurmonumenten (cultuurhistorische expert)
Onze ecologen en samenwerking met de greenkeepers
Bosgroepen
Environmental management planning Based on a Maintenance Plan of the club.

zie Beheerplan NL.adviseurs

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Natuurmonumenten (see introduction for explaining Natuurmonumenten) is our steward. We have a close cooperation with Natuurmonumeneten, based on a lease contract with them.

Natuurmonumenten is onze Rentmeester. Hiermee is een intensieve samenwerking mede op basis van een erfpacht contract.
Local Government Regular contact with the municipality Utrecht whenever formally needed.
gemeente Utrecht
Local Environmental Groups Regular contact with Landscape Society Vleuten-De Meern

Landschapsvereniging Vleuten-De Meern
IVN
Local Community Groups Regular and ad hoc contact with several local commuity groups, f.i.: woodland maintaining volunteers, birdwatchers, ecologists etc.knotgroep Achtersloot
Media not yet applicable

nog niet
Local Businesses businessclub GC de Haar
Lions
Stichting Paal '85
Schools & Colleges not yet applicable

nog niet

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Our access drive is open for public on special occasions; there are for instance several occasions per year that the staff of Haarzuilens Castle has the possibility to vist the club

onze oprijlaan wordt in overleg met Natuurmonumenten af en toe opengesteld (bijv. "De Halve van de Haar" loopwedstrijd en de Christmas & Country Fair);
enkele keren per jaar is er een rondleiding over het park voor medewerkers van het kasteel.
Creation of new paths and nature trails Taken care of with special attention for our heritage. For instance we re-eatblish the 'krakeling' (a path on the courses) in line with the original lay out of the course (design from Copijn).

herstel van de "krakeling" volgens Copijn
Installation of effective and welcoming signage No, not applicable yet

nee
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) No, not applicable yet.

nee
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Yes, definitely with Natuurmonumenten

Natuurmonumenten
Continuation of traditional agricultural activities No, not applicable.

nee

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • Natuurmonumenten

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Acccording to official Maintenanace Plan

volgens beheerplan
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) According to official Maintenance Plan

volgens beheerplan
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Based on the orginal lay out of the park, designed by Copijn, recovery and maintenance work are being monitored by Natuurmonumenten

Op basis van de gegevens van de aanlegger van het park, Copijn, wordt het herstel en onderhoud met Natuurmonumenten gemonitord.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display website GC de Haar & monthly newsletter
If applicable local press announcements

maandelijkse nieuwsbrief
Zo nodig lokale pers
Members evenings and course walks Through our website, monthly newsletter and direct mail.

via onze website en directe mail naar de leden wordt aangegeven welke activiteiten er zijn
Course guides / brochures Yes, available

ja
Interpretation panels & course signage No, not applicable

nee
Establishment of a nature trail No, not applicable

nee

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Through website the visiting of nature groups like Commited to Birds members

op website/nieuwsbrief vermelding van bv rondgang in kader Commited to birds
Supporting campaigns No, not applicable

nee
Course walks / open days No, not applicable

nee
Attending community meetings Yes, if needed or wished for

ja
Joint practical projects with community Yes, for instance tree maintainers, birdwatchers

ja; knotgroepen