Haarlemmermeersche Golfclub

GEO Certified® 03/2018
Cruquius,
Netherlands
Telephone: +3123 558 90 00
Foto_1_club_image

Golf course De Haarlemmermeersche is situated in the Haarlemmermeer, a former large lake that has been drained in the 19th century. After the drainage the new polder was used for farming. In the 20th century the area began to urbanize, especially with the development of the national airport Schiphol. It is a now a very busy area, with motorways, industrial zones, Schiphol and the towns of Hoofddorp and Nieuw Vennep. The larger cities of Leiden, Haarlem and Amsterdam are nearby.

The golf course is situated in the northern part of the Haarlemm…

Max Zevenbergen, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan Bolstra Course (9 holes, year opened 1986)
Golfbaan Leeghwater - Cruquius Course (18 holes, 5231 metres, year opened 1986)
Golfbaan Lynden - Cruquius Course (18 holes, 5275 metres, year opened 1986)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities

Nature

De golfbaan is in 1986 aangelegd in de Haarlemmermeerpolder die in de periode 1849-1852 werd drooggelegd. De drooglegging gebeurde aan de hand van drie gemalen: de Leeghwater, de Lynden en de Cruquius. De drie 9 holes lussen die de golfbaan kenmerken, zijn vernoemd naar deze gemalen. De lus De Cruquius is van de hand van architect Christy O'Conner er werd in 1986 gerealiseerd (par 68). Deze ‘old course' ligt in een prachtig Hollands landschap, met moerasgebieden, dijken, een windmolen en weidelandschappen. Op de laatste drie holes komen fortificaties en moerassen van de historische 'Stelling van Amsterdam' in spel van Fort Vijfhuizen.
De lussen De Leeghwater en Lynden werden daar in 1997 aan toegevoegd en zijn ontworpen door Alan Rijks (par 73). De Leeghwater Course is gelegen in een typisch Hollands landschap, met bloeiende bollenvelden in het voorjaar. Bij hole 4 verandert het karakter van de baan in een parklandschap, omzoomd door bosgebieden. Daar begint de Lynden Course, een ruime en geonduleerde parkbaan, omzoomd door bossen en de Spotters Hill. Met de eilandhole en een strandje langs een meer, krijgt deze hole een heel eigen karakter. De laatste drie holes meanderen door een Hollands landschap naar het clubhuis.

The golf course was constructed in 1986 in the Haarlemmermeerpolder that was made in the 1849-1862 period. The drying of the pilder was done by three water pump stations: de Leeghwater, de Lynden en de Cruquius. The three loops of holes are named after these pump stations. The Cruquis loop was designed by Christy O'Conner and constructed in 1986 (par 68). This 'old course' is situated in a beautiful Dutch landscape of marshes, wind mills, pastures and dykes. Near the last threee holes of this loop, some fortificationsof the 'Stelling van Amsterdam' can be found.
The loops of Leeghwater en Lynden were added in 1997 and are designed by Alan Rijks (par 73). Leeghwater course has flowering fields in spring and a more park course look, surrounded by woodland. The Lynden holes are undulated holes like a park course, surrounded by woodland and the 'Spotters Hill'. With an island hole next to a small beach and a lake, this hole has a very unique character. The last three oles run through a Dutch landscape back to the club house.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Flora en fauna inventarisatie Haarlemmermeesche NLadviseurs 2017/12/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
donderkruid Inula conyza
moerasstreepzaad Crepis paludosa
struisvaren Matteuccia struthiopteris
vrouwenmantel Alchemilla mollis
zilte greppelrus Juncus ambiguus
echte zoetwaterspons Ephydatia fluviatilis
bittervoorn Rhodeus amarus
kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Open Water Features 10,48 Self Appointed
Native Woodland 7,13 Self Appointed
Sand dunes 0.75 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.2 Hectares Poa annua 40%
Agrostis stolonifera / palustris 35%
Tees 1.5 Hectares Lolium perenne 50%
Poa pratensis 25%
Fairways 20.0 Hectares Lolium perenne 40%
Poa annua 50%
Semi Rough 2.5 Hectares Festuca rubra 50%
Poa annua 25%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
De grassoorten groeien goed op de ondergrond. De aanwezigheid van straatgras zorgt echter wel voor schimmelaantastingen. Dit is een actiepunt voor de komende jaren.

These grass species grow well on this soil. The presence of poa causes fungi damage. This is a point of action for the following years.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • NibscanPro

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Use of fertilizers and irrigation is based on analysis of turf grass samples.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough This is a daily action for the greenkeepers

Dit is een vast onderdeel in de werkgang van de greenkeeping.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Suited grass species are chosen for the soil. The percentages of poa are monitored.

Er wordt gekozen voor grassoorten die goed groeien op de ondergrond. De percentages straatgras worden in de gaten gehouden.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces This is a daily action for the greenkeepers

Dit is een vast onderdeel in de werkgang van de greenkeeping.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Appropriately matching mowing lines to contours Monitoring of the mowing lines is a standard action that the golf club will monitor frequently.

Het monitoren van de maailijnen wordt een onderdeel van de criteria waarop de club regelmatig zal gaan monitoren.
Discreet on-course signage and furniture There is specific style present on the golf course that is seen in the course furnishing and on the holes.

Er is een vaste huisstijl op de golfbaan aanwezig die naar voren komt in het meubilair en de inrichting van de holes.
Landschappelijke zones / landscape zones The golf club has the wish to further emphasize the landscape zones by focussing on the characteristic landscape elements.

De club heeft de wens om de landschappelijke zones meer tot uitdrukking te brengen door de karakteristieke elementen te benadrukken.
Golfbaanarchitect / Golf course architect A golf course architect is asked to help preserve the quality of the golf course landscape

Er worden afspraken gemaakt met de golfbaanarchitect om de kwaliteit van het golflandschap te waarborgen.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Where possible, grass is moxed extensively, but this has to fit for the game of golf.

Waar mogelijk worden de grasoppervlakten extensief gemaaid, dit moet echter wel passen in het golfspel.
Increasing the size of habitat patches A multi annual plan is made for the maintenance of the natural elements. Enlarging natural areas will be a main focus.

Er wordt een meerjarenplan opgesteld waarin het beheer van de natuurlijke elementen wordt vastgelegd. Het vergroten van deze gebieden zal een onderdeel van dit plan worden.
Connection of internal habitat patches Extensive maintained parts of the golf course are connected through roug, water features and banks.

Extensief beheerde delen zijn aangesloten op elkaar middels rough, waterpartijen en oevers.
Connection of patches with external habitats The golf course is situated next to agricultural fields and partially next to water features that are connected to the Groene Weelde.

De golfbaan is deels omringd door landbouwgrond, en deels door waterpartijen die weer grenzen aan de Groene Weelde
Creation of habitat corridors Extensive maintained parts of the golf course are connected through roug, water features and banks.

Extensief beheerde delen zijn aangesloten op elkaar middels rough, waterpartijen en oevers.
Avoidance of habitat fragmentation Extensive maintained parts of the golf course are connected through roug, water features and banks.

Extensief beheerde delen zijn aangesloten op elkaar middels rough, waterpartijen en oevers.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Where possible, rough is mowed extensively.

Waar mogelijk wordt de rough extensief gemaaid.
Promoting species and structurally diverse woodlands There are several woodlands present on the golf course. A multi annual plan is made for the maintenance of the natural elements.

Er zijn diverse bosjes aanwezig op de golfbaan. Er wordt een meerjarenplan opgesteld waarin het beheer van de natuurlijke elementen wordt vastgelegd.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Since the golf course has an abundance of water features, there are many moist locations. These are part of the game and an important biotop for flora and fauna.

Gezien de golfbaan rijk is aan waterpartijen, zijn er veel oevers met vochtige omstandigheden. Deze vormen een onderdeel van zowel het spel als een belangrijk biotoop voor de flora en fauna.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Since the golf course has an abundance of water features, there are many moist locations. These are part of the game and an important biotop for flora and fauna.

Er zijn vele waterpartijen aanwezig op de golfbaan. Deze vormen een onderdeel van zowel het spel als een belangrijk biotoop voor de flora en fauna.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Control / management of alien species This is a standard part of maintenance of the woodlands on the golf course.

Dit is een vast onderdeel bij het onderhoud van de bosrijke delen van de golfbaan.
Wet natuurbescherming / Nature protection law. Based on the ecological surveys, a plan for working according to Dutch naturl protection legislation will be made.

Op basis van de uitgevoerde inventarisaties zal worden uitgezocht op welke wijze er het beste kan worden gewerkt volgens de Wet natuurbescherming.

Water

The golf has course an abundance of water features, these are part of the game and an important biotop for flora and fauna. A responsible way of maintaining these features is default.
The Haarlemmermeersche will write down a detailed irrigation plan to present the greenkeepers with guidelines to irrigate responsibly. In the accommodations, saving on the use of water is a constant point of focus.

De golfbaan is rijk aan waterpartijen. Deze vormen een belangrijk onderdeel in zowel het spel en voor flora en fauna. Een verantwoordelijke omgang met water is daarom vanzelfsprekend.
De Haarlemmermeersche gaat de komende jaren gedetailleerd het beregeningsbeleid op papier zetten om de greenkeeping handvaten te geven voor de inzet van de beregening. In de accommodaties zal waterbesparing een continu punt van aandacht zijn.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,486,000 Litres
Golf Course Surface 100% 29,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 590,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,652,000 Litres
Golf Course Surface 100% 30,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 530,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,496,000 Litres
Golf Course Surface 100% 28,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 580,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees Daily in season
Fairways Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species The used grass species are growing well on the soil. The presence of poa causes diseases and action will be taken on this subject during the following years.

De aanwezige grassoorten gedijen goed op de ondergrond. Mede door de aanwezigheid van straatgras is er echter wel meer ziektedruk dan wenselijk is, dit zal de komende jaren worden aangepakt.
Soil decompaction and thatch management The greenkeeping uses a course maintenance plan, the activities are based on quality surveys by NibScanPro

De greenkeeping maakt gebruik van een baanbeheerplan, de werkzaamheden zijn gebaseerd op kwaliteitsmetingen van NiBscanPro
Timing and dose of water application Only when needed, the course is irrigated. The following years, an irrigation plan will be made.

Er wordt enkel beregend wanneer dit nodig is. De komende jaren wordt een intern beregeningsbeleid opgesteld.
Analysis of soil moisture This will be part of the irrigation policy.

Dit zal onderdeel worden van het interne beregeningsbeleid.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data The weather forecast is looked up before starting irrigation.

De weersverwachting wordt gevolgd alvorens er wordt beregend.
Overall reduction in irrigated area The irrigation system is managed and adjusted frequently

Het beregeningssysteem wordt regelmatig onderhouden en opnieuw afgesteld.
Targeting of sprinkler heads The irrigation system is managed and adjusted frequently

Het beregeningssysteem wordt regelmatig onderhouden en opnieuw afgesteld.
Optimizing system pressure The greenkeeping uses a modern irrigation system with a 'Hydromax' installed that lowers the amount of irrigation water needed.

De greenkeeping beschikt over een modern beregeningssysteem waarop de 'hydromax' is geinstalleerd om de hoeveelheid beregening te beperken.
Adoption of cutting edge nozzle technology The irrigation system is managed and adjusted frequently

Het beregeningssysteem wordt regelmatig onderhouden en opnieuw afgesteld.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets The club house is modern and has many modern water appliances.

Het clubhuis is modern en voorzien van moderne installaties.
Water awareness signage A responsible way of using tap water is communicated informally.

Een bewuste omgang met water wordt informeel bewerkstelligd

Energy

Each golf course uses energy. Both in the accommodations (gas and electricity) and on the golf course by the use of machines (fuel). The golf club wishes to gain more insight in the use of electricity, gas and fuel by monitoring the usage numbers more frequently and by executing an energy audit for saving options.
Also, the club has the wish to look into the possibilities for solar energy.

Op iedere golfbaan wordt energie verbruikt. Zowel in de accommodaties (gas en stroom) als op de golfbaan door machines (brandstof). De golfclub wil de komende jaren meer grip krijgen op het verbruik van stroom, gas en brandstof door enerzijds regelmatiger het verbruik op te nemen, anderzijds door het uitvoeren van een energieaudit om voor een besparing te zorgen.
Daarnaast is er de wens om de mogelijkheden voor zonne-energie te onderzoeken.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 9800 9300 10000
Hydraulic Oil (Litres) 143 156 130
Natural Gas (Litres) 33.061 33.176 32.397
Non-renewable Grid (kWh) 19.875 183.000 246.000
Petrol (Litres) 450 380 420

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Installation of photovoltaic and / or solar panels Possibilities for solar energy will be researched

De mogelijkheden voor de installatie van zonnepanelen zullen worden onderzocht.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems An energy audit will take place in the club house. This will lead to an investment plan to save on energy.

Er zal een energieaudit worden uitgevoerd voor het clubhuis. Hieruit zal een invensteringplan voor besparingen op energie worden opgesteld.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration An energy audit will take place in the club house. This will lead to an investment plan to save on energy.

Er zal een energieaudit worden uitgevoerd voor het clubhuis. Hieruit zal een invensteringplan voor besparingen op energie worden opgesteld.
Enhancement of natural ventilation opportunities An energy audit will take place in the club house. This will lead to an investment plan to save on energy.

Er zal een energieaudit worden uitgevoerd voor het clubhuis. Hieruit zal een invensteringplan voor besparingen op energie worden opgesteld.
Upgrading of building insulation An energy audit will take place in the club house. This will lead to an investment plan to save on energy.

Er zal een energieaudit worden uitgevoerd voor het clubhuis. Hieruit zal een invensteringplan voor besparingen op energie worden opgesteld.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) The club house has many windows for natural lighting.

In het clubhuis zijn veel ramen aanwezig die zorgen voor natuurlijk licht.
Installation of low-energy lighting An energy audit will take place in the club house. This will lead to an investment plan to save on energy.

Er zal een energieaudit worden uitgevoerd voor het clubhuis. Hieruit zal een invensteringplan voor besparingen op energie worden opgesteld.
Use of motion sensor lighting The club house has multiple movement sensors in different rooms that activate lamps.

In het clubhuis zijn in meerdere ruimtes bewegingssensoren aangebracht die de verlichting activeren.
Transition to energy efficient appliances The greenkeeping uses modern machines are are servided by HGM. They make sure to keep the machines in good shape. Machines are replaced by energy saving ones when needed.

De greenkeeping maakt gebruik van moderne machines die worden onderhouden door HGM. Deze zorgt ervoor dat de machines in goede conditie blijven. Machines worden bij vervangen ingeruild voor een moderner, en vaak zuiniger, exemplaar.
Use of timers with appliances, heating and lighting An energy audit will take place in the club house. This will lead to an investment plan to save on energy.

Er zal een energieaudit worden uitgevoerd voor het clubhuis. Hieruit zal een invensteringplan voor besparingen op energie worden opgesteld.
Educating staff and customers An energy audit will take place in the club house. This will lead to an investment plan to save on energy.

Er zal een energieaudit worden uitgevoerd voor het clubhuis. Hieruit zal een invensteringplan voor besparingen op energie worden opgesteld.
Meterstanden / Monitoring usage numbers The club wishes to increase the frequency of monitoring the electricity and gas meters and the registration of fuel usage to gain more insight.

De golfclub heeft de wens om regelmatiger de meterstanden en het verbruik van brandstof te registreren om op die manier meer grip te krijgen op het verbruik.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 43%
Diesel 100% 57%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has not established any schemes designed to encourage reductions in staff and customer transport.

Supply Chain

The golf club has insigt in all the suppliers that they contact and the products they purchase. With the approach of the Green Deal, the focus on sustainable maintenance and lowering the use of plant protection products has become an important action point that will be focussed on during the following period of time.
The golf club separates several waste streams and will continue to take a closer look in to improving the wase management even more.

De golfclub heeft inzicht in de leveranciers die zij benaderen en de producten die zijn kopen. Met de naderende Green Deal is de aandacht voor duurzaam baanbeheer en het terugdringen van de hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen een belangrijk punt van aandacht geworden waar de komende periode veel tijd in zal worden gestoken.
De golfclub scheidt diverse afvalstromen en blijft kritisch kijken naar de mogelijkheden voor een nog efficiënter afvalbeheer.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers The club makes purchases at local suppliers and works with local contractors.

Er wordt lokaal ingekocht voor de greenkeeping en er worden lokale aannemers aangeschreven.
Use of local products When possible, local purchases are made

Wanneer mogelijk wordt er lokaal ingekocht.
Seizoensspecials in het restaurant / Season specials The kitchen serves different dises during each of the seasons

De keuken biedt ieder seizoen andere specials aan.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 1 1
Catering Supplies 1 1
Retail 1 1 1
Trade & Contractors 1 1 1
Maintenance Equipment 1 1
Course Supplies 1 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses The following years, the golf club will be bringing down the percentage of poa in the greens in order to decrease the chance of diseases.

De komende jaren zal de golfclub het percentage straatgras terugdringen om de ziektedruk te verlagen.
Managing stress and wear This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.
Enhancement of soil structure This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.
Optimization of the growing environment This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.
Managing thatch levels This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.
Managing surface moisture This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.
Establishing thresholds for pests and disease This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.
Scouting for pests and diseases This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.
Monitoring / improvement of plant health This is part of the maintenance plan of HGM. NibScanPro gives analyses of the turf grass that are integrated in the maintenance plan.

Dit is onderdeel van het baanbeheerplan van HGM. NibscanPro levert analyses van de grasmat die worden verwerkt in het baanbeheerplan.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 50 50 50
Fairways - N - Inorganic 75 75 75
Fairways - P - Inorganic 0 0 0
Greens - K - Inorganic 100 109 120
Greens - N - Inorganic 110 120 140
Greens - P - Inorganic 10 12 14
Semi-Rough - K - Inorganic 115 109 120
Semi-Rough - N - Inorganic 110 120 150
Semi-Rough - P - Inorganic 15 12 20
Tees - K - Inorganic 88 88 95
Tees - N - Inorganic 110 110 115
Tees - P - Inorganic 25 25 30

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Total Weight 110 120 150
Greens - Fungicide - Total Weight 3 3 5
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 1.5
Tees - Herbicide - Total Weight 1 0.5 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Only products that are allowed by the CtgB are used.

Alleen toegestane middelen volgens het CtgB worden ingezet.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Only products that are allowed by the CtgB are used.

Alleen toegestane middelen volgens het CtgB worden ingezet.
Calibration and testing of sprayers Spraying devices are used according to the legislation and are adjusted frequantly.

De sproeiers die worden gebruikt voldoen aan de regelgeving en worden regelmatig opnieuw afgesteld.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles There are rules for which spraying head can be used. The greenkeeping keeps to these rules.

Er zijn regels voor welke sproeikop er dient te worden gebruikt. De greenkeeping volgt deze regels op.
Non-chemical weed control This is a point of action and will be integrated in the plant protection plan.

Dit is een punt van aandacht en zal worden meegenomen in het gewasbeschermingsplan.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. The use of Hydromax ensures an enrichment of the irrigation water and an improvement of the pH in order to lower the chance of diseases.

De inzet van de hydromax zorgt voor een verrijking van het beregeningswater en een verbetering van de pH waardoor de ziektedruk kan worden verminderd.
Gewasbeschermingsplan / Plant protection plan The next period of time, the club will work on a plant protection plan according to the principles of ITM.

De komende tijd zal er worden gewerkt aan een gewasbeschermingsplan volgens de ITM principes.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium true false false false
Metal true false false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand false false true false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Waste is separated as good as possible: paper and glass are separated in the club house. The club has the wish to also separate plastic.

Afval wordt zo goed mogelijk gescheiden, papier en glas worden gescheiden in het clubhuis. De wens is om ook plastic te gaan scheiden.
Establishment of recycling centers There is a recycling centre present on the golf course where different disposal bins are stalled.

Er is een afvalcentrum aanwezig waar de verschillende containers staan.
Returning clipping to fairways and walkways Clippings remain on the fairways.

Maaisel op de fairways blijft liggen.
Education of staff and customer education All personnel is aware that they should separate wasye to their best abilities.

Het personeel is op de hoogte dat zij afval zo goed mogelijk dienen te scheiden.

Pollution Control

The Haarlemmermeersche has the wish to renovate the club house in order to better fit the legislation on environmental protection. To do so, they use the checklists of NGFmilieuzorg.nl as a base to construct the plan. They also have the wish to monitor water quality more closely.
During daily maintenance, the greenkeepers pay attention not to cause pollution.

De Haarlemmermeersche is voornemens om het clubhuis deels te gaan renoveren om beter te voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de Wet milieubeheer. Hiervoor hebben zij de checklists van NGFmilieuzorg ingevuld als basis voor het plan van aanpak. Daarnaast is er de wens om de waterkwaliteit beter te gaan monitoren door monsters te nemen voor chemische analyse.
In de dagelijkse werkgang is er bij de greenkeepers aandacht voor het voorkomen van verontreinigingen.

Water Analysis

This golf facility does not monitor water quality.

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Stream
Clubhouse Mains Sewer
Maintenance Facility Mains Sewer
Wash Pad Mains Sewer

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true false
Lubricants false false
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags false true
Oil Filters true false
Batteries true false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas The storage for plant protection products has warning stickers and is installed in the correct way according to legislation.

De gewasbeschermingsmiddelenkast voldoet aan de regelgeving en is voorzien van waarschuwingsstickers.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas There is an impervious floor present on the washing pad. This floor will be renovated soon.

Er is een dichte vloer aanwezig onder de wasplaats. Deze vloer zal op korte termijn worden gerenoveerd.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas There in an impervious floor present above which is worked with dangerous substances.

Er is een vloeistofdichte vloer aanwezig waarboven er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces There in an impervious floor present above which is worked with dangerous substances.


Er is een vloeistofdichte vloer aanwezig waarboven er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.
Installation of above-ground fuel tanks The fuel tank is certified and is placed in a large leaking pan

De brandstoftank is goedgekeurd en staat geplaatst in een grote lekbak.
Installation of sufficient secondary containment for fuel The fuel tank is certified and is placed in a large leaking pan

De brandstoftank is goedgekeurd en staat geplaatst in een grote lekbak.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs This is part of the training for greenkeepers

Dit is onderdeel van de greenkeepers opleiding.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Around water features it is not allowed to spray plant protection products.

Rondom waterpartijen is het niet toegestaan om producten te spuiten.
Establishment of emergency spillage response plan This is part of the training for greenkeepers

Dit is onderdeel van de greenkeepers opleiding.
Controlling erosion and sediment discharge Along the water sides no heavy machines are used to protect the banks.

Langs waterkanten wordt niet gereden met zware machines.
Establishment of pesticide-free zones Around water features it is not allowed to spray plant protection products. Plant protection products are only used when and were they are needed.

Rondom waterpartijen is het niet toegestaan om producten te spuiten. Er wordt alleen product gebruik waar en wanneer dit nodig is.

Community

The professional team of the club house ensures a nice and open atmosphere and provides a high quality in the restaurant and the service shop. Caddymasters and marshalls ensure that golfers keep a good flow when playing on the golf course and help them when needed.

Het professionele team van het clubhuis zorgt voor een gastvrije, gezellige sfeer en biedt hoge kwaliteit op het gebied van horeca en in de serviceshop. Caddymasters en marshalls zorgen in de baan voor een goede doorstroming en ondersteuning van de golfer.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 2
Food & Beverage 20
Golf Coaching 3
Caddies 5
Other 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Technical Specialist
  • HGM Greenkeepers

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides This is part of the training for greenkeepers

Dit is onderdeel van de opleiding voor de greenkeepers.
Efficient water management This is part of the training for greenkeepers

Dit is onderdeel van de opleiding voor de greenkeepers.
Management of habitats and vegetation This is part of the training for greenkeepers

Dit is onderdeel van de opleiding voor de greenkeepers.
Waste minimization, separation and recycling This is done informally

Dit gebeurt informeel.
Energy Saving This is done informally

Dit gebeurt informeel.
Environmental management planning An action plan is made for environemental management.

Er wordt een actieplan opgesteld voor milieubeheer.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Schools & Colleges Sporting days are organised for local schools, local primary schools take part.

Er worden sportdagen voor lokale scholen georganiseerd waarin basisscholen deelnemen.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths The Spieringweg runs accross the golf course, this is a public road and is not maintained by the golf club.

De Spieringweg loopt dwars over de golfbaan, dit is echter een openbare weg die niet door de golfclub wordt onderhouden.
Installation of effective and welcoming signage We have welcome signs at the entrance of the golf course.

Er staan welkomstborden bij de ingang van de golfbaan.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Interpretation panels & course signage There are hole signs present at each hole.

Er zijn holeborden aanwezig bij iedere hole.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures The golf course has a public website where guests can find information about the golf course.

De golfclub beschikt over een openbare website waar men informatie kan vinden over de golfbaan.
Facebook The golf club has a Facebook page that communicates the actual actions and activities on the golf course.

De golfclub onderhoud een Facebookpagina waarop de actuele acties en activiteiten worden gecommuniceerd.