Kennemer Golf & Country Club

GEO Certified® 05/2013 GEO Re-Certified 01/2017
Zandvoort,
Netherlands
Telephone: +31 23 5712836
330__original_club_image

De Kennemer golf club has over the years shown that they endorse sustainability and act accordingly to it. With respect to nature management they renovated their course along the lines of the first golf course architect Henry Colt. Water usage for irrigation purposes decreased towards the targets set 4 years ago, and now the club house is being renovated such that it fulfils modern-day expectations with respect to energy use. During my discussions with the sustainability committee it became clear that De Kennemer is taking care of its historica…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

The 2010 GEO Certified™ Report for Kennemer Golf & Country Club can be viewed here


GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
A-holes (9 holes, 2959 metres, year opened 1980)
B-holes (9 holes, 2857 metres, year opened 1928)
C-holes (9 holes, 2840 metres, year opened 1928)
1 Clubhouse(s)
3 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities
1 Other
1 Other
1 Other

Nature

Location and history
The golf course at the Kennemer Golf & Country Club is located in the municipality of Zandvoort, Noord-Holland next to the National Park Kennemerland. Typical of the surrounding area are the dunes and the sea at approximately 1,5 km distance.
Kennemer Golf Club is situated in a rare regional landscape referred to as "zeedorpenlandschap". This landscape refers to former agricultural use of the area. Inhabitants of Zandvoort used the small fields in between the dunes for grazing their animals and cultivation of vegetables.

During WWII, the Germans seized the region and constructed numerous bunkers and fortifications as part of the Atlantic Wal. Many of these bunkers are still there. Several of these bunkers are used as storage rooms or shelters and some of them serve as winter residence for bats.

Flora and fauna.
In recent years field surveys have established the following diversity of flora and fauna: about 200 plants, 20 mammals, 27 butterflies, 8 dragonflies and 45 different bird species. There are 11 plant species of the Dutch Red List (Dutch list of endangered species). Many of the common birds, mammals and butterflies are endemic dune species and have a protected status.
These surveys are carried out every year and give insight in developments of the area. The goal is to maintain and/or improve the natural dune vegetation and enhance the presence of animals that occur naturally in a coastal area.
Means to achieve this goal are minimizing eutrophication and exterminiation of the invasive black cherry.

Ligging en geschiedenis.
De golfbaan van de Kennemer Golf & Country Club is gelegen in de gemeente Zandvoort, provincie
Noord-Holland tussen de waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Kenmerkend voor de ligging is het duingebied en het nabijgelegen kustgebied. Tussen de Kennemer en de op ca. 1,5 km. afstand gelegen Noordzee ligt het dorp Zandvoort.
Landschappelijk gezien maakt het onderdeel uit van het zeldzame zeedorpenlandschap. Dit landschap is ontstaan door voormalig kleinschalig agrarisch gebruik van het duin. Bewoners van Zandvoort gebruikten het duin voor het laten grazen van hun dieren en het bewerken van akkertjes. Deze akkers zijn nog terug te vinden in de baan en worden ook in stand gehouden.
Tijdens de tweede wereldoorlog hebben de Duitsers beslag gelegd op het gebied en er talloze bunkers en verdedigingswerken aangelegd als onderdeel van de Atlantic Wall. Vele van deze bunkers zijn nog aanwezig in de baan. Sommige worden gebruikt als opslagplaats of schuilhut en een aantal zijn geschikt gemaakt om als overwinteringsplaats voor vleermuizen te dienen.
Flora en fauna
In de afgelopen jaren hebben veldinventarisaties de volgende aantallen flora en fauna opgeleverd: ca. 200 planten-, 20 zoogdier-, 27 vlinder-, 8 libelle- en juffer- en 45 verschillende vogelsoorten. Er komen 11 plantensoorten voor van de Nederlandse Rode lijst. Veel van de voorkomende vogels, zoogdieren en vlinders zijn specifieke duinsoorten en hebben een beschermde status.
Genoemde inventarisaties worden minimaal jaarlijks uitgevoerd als monitoring van de natuurlijke waarde van de baan. Het doel is om de oorspronkelijke duinvegetatie en voor het duin specifieke diersoorten te behouden dan wel weer terug te krijgen.
Middelen die hiervoor worden ingezet zijn onder meer het verschralen van de grond middels afplaggen, terugdringen van vergrassing en het intensief verwijderen van de invasieve Amerikaanse vogelkers.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • PWN
 • Waternet
 • Other links golf courses in Holland
 • Thijsse's Hof, Bloemendaal
 • Ten Haaf & Bakker, ecological advisors
 • Buiting Advies

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Management Plan for the Rough, Semi-Rough and Woodlands 2008 John Nicholson Associates 2008/11/01
Baanplan 2007 Frank Pont 2007/05/01
Boekwerk CTG/GEO 2010 NL adviseurs en CTG commissie 2010/03/01
Atlantic Wall (World War 2) C. Draijer 1990/12/02
Uitwerking Committed to Birds Buiting Advies 2012/03/01
Impressions of what is undertaken over the years KG&CC 2013/04/28
Rode lijst Thijsse's Hof 2016/06/30
Maai-, bunker-,padenplanning In GIS GIS continuously 2016/06/30
Flora & Fauna boekje KGCC Flora & Fauna commissie 2016/11/30

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • NLadviseurs
 • Thijsse's Hof
 • Waternet
 • Ten Haaf & Bakker
 • R. Buiting
 • M. Hawtree

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Bird Watching day, Yearly see site B. IJssel de Schepper 2016/05/31
Rode lijst KGCC 2016 Thijsse's Hof 2016/06/30

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
dwergvleermuis pipistrellus pipistrellus
franjestaart vleermuis myotis nattereri
meervleermuis myotis dasycneme
grootoorvleermuis plecotus auritus
watervleermuis myotis daubentonii

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
torenkruid Arabis glabra
kleine ratelaar Rhinantus minor
wondklaver Anthyllis vulneraria
Grote tijm Thymus pulegioides
gewone eikvaren polypodium vulgare
duinroosje rosa pimpinellifolia
walstrobremraap orobanche caryophyllacea
egelantier rosa rubiginosa
kruipwilg salix repens
kegelsilene silene conica
steenanjer dianthes deltoides
aardkastanje bunium bulbocastanum
Boomvalk Falco subbuteo ssp. subbuteo
zanglijster turdus philomelos
Boerenzwaluw Hirundo rustica ssp. rustica
putter carduelis carduelis
Nachtegaal Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos
kneu Carduelis cannabina ssp. cannabina
Tapuit Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe
Groene specht Picus viridis ssp. viridis
roodborsttapuit saxicola rubicola
torenvalk falco tinnunculus
Bosaardbij Fragaria vesca
Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria
Gewone Vleugeltjesbloem Polygala vulgaris
Kleine steentijm Clinopodium acinos
Nachtkoekoeksbloem Anthyllis vulneraria

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Local, self appointed
Areas of Scenic Beauty Zeedorpenlandschap en grijs duin.
National Park Nationaal Park Zuid-Kennemerland (see website)
Geological Local, self appointed

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 21 Self Appointed
Scrub Vegetation 1.3 Self Appointed
Native Woodland 10 Self Appointed
Non Native Plantation Woodland 5 Self Appointed
Open Water Features 0.02 Self Appointed
Heather and other dwarf shrub communities 0.9 Self Appointed
Carry 8 Self Appointed
Golfcourse 21 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.4 Hectares Festuca rubra 40%
Agrostis stolonifera / palustris 60%
Tees 1.0 Hectares Festuca rubra 50%
Lolium perenne 50%
Fairways 12.0 Hectares Festuca rubra 40%
Poa pratensis 60%
Semi Rough 4.0 Hectares Festuca rubra 40%
Poa pratensis 60%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
We chose grasses that fit the climatic conditions which are dominated by long periods of drought and frequent salty sea breeze.
Careful maintenance (vertidrainen, sanding, etc.) is important to keep the grass in good condition and will minimise fungal infections.

Er is gekozen voor grassoorten die passen binnen de klimatologische omstandigheden welke soms zeer zwaar zijn door droogte en (zoute) zeewind.
Groot onderhoud (vertidrainen, bezanden e.d.) moet er voornamelijk voor zorgen dat de grasconditie goed is en blijft waardoor aanvallen door schimmels beperkt blijven tot een minimum.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 continuously years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • David Stansfield (Golf Course Agronomy)
 • Mark Timmerman (Prograss)
 • Martin Hawtree (Hawtree Limited)
 • Jaco Diemeer

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc A fertilization programme is in place, which is evaluated monthly and can be adapted due to unforeseen events (like extreme wether conditions). It takes into account weather conditions, major golf-events and competitions.

Er is een bemestingsprogramma opgesteld welke elke maand wordt geëvalueerd en aangepast op wisselende situaties. Hierin wordt rekening gehouden met grote wedstrijden en evenementen.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough The use of Revolution helps the turf absorb and bind the irrigated water so effectiveness of irrigation is improved while still keeping the fairways green.

Er wordt revolution gebruikt om water te binden. Hierdoor verbetert de effectiviteit van beregening en blijven de fairways groener
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces New members get an introduction by the greenkeepers about the maintenance of the course and year round playability. Sustainability, methods used and thus cost saving are explained during these gatherings.

Nieuwe leden krijgen een introductie door de greenkeepers waarin wordt uitgelegd wat er aan onderhoud wordt gedaan om de baan het hele jaar te kunnen spelen. Duurzaamheid, gebruikte methoden en kosten besparing vormen onderdeel van deze introductie.
Improving customer understanding around greens maintenance Members are informed about work in progress in the course by the website but also through information provided by the caddy master and greenkeepers.

Leden worden op de hoogte gehouden over onderhoudswerkzaamheden aan de baan door informatie op de website maar ook door caddiemaster en greenkeepers.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Members are informed by our magazine/website/newsletters about the condition of the course and which efforts it takes to optimize player quality.

Leden worden via het clubblad/website/elecnieuwsbrief op de hoogte gehouden over de baanstatus waarbij altijd wordt nagestreefd de speelbaarheid te optimaliseren

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Discoloration and desiccation of grass is accepted to some extend.

Verkleuring/verdroging van grassen wordt in zekere mate geaccepteerd.
Appropriately matching mowing lines to contours All data about mowing lines are monitored continuously in the golf-GIS system

Alle dat omtrent maailijnen worden continu bijgehouden in het golf GIS systeem
Protection and restoration of historic features All constructions with a monument status are monitored continuous and preserved according to the legal rules. Examples are the clubhouse, WWII bunkers but also ancient farmer land pieces.

Alle monumentale gebouwen worden gecontroleerd en waar nodig geconserveerd volgens de geldende wettelijke normen. Voorbeelden zijn het clubhuis, WO-II bunkers en landbouwakkers.
Discreet on-course signage and furniture Course signage and furniture are minimized and should blend in with the environment. For this reason the number of waste baskets are reduced with 50%.

Bewegwijzering en meubilair worden tot een minimum beperkt en vormen zo veel mogelijk onderdeel van het baanlandschap. Een goed voorbeeld is de halvering van het aantal prullenbakken in de baan.
Conservation of specimen trees The conservation of specimen trees is based on the various environmental laws in the Netherlands.

Bescherming van bomen is gebaseerd op Flora & Fauna wet, de Natuurbeschermingswet en de Gedragscode Natuurbeheer
Screening and softening unsightly man-made features The Kennemer strives for an optimized natural course. Therefore all manmade pathways are turned around towards grass paths thus forming a unity with its surroundings.

De Kennemer streeft naar een geoptimaliseerde natuurlijke baan. Daarom worden alle kunstmatige paden teruggeven aan de natuur door ze om te zetten naar gras. Daardoor vormen ze een geheel met de baan.
Dune reconstruction In the past few years two areas of drifting dunes have been created.
An assessment is made whether one or two wet dune valleys will be created in the future.

in de afgelopen jaren zijn op twee plaatsen stuivend duin gecreëerd en er is onderzocht of er 1 of 2 natte duinvalleien aangelegd kunnen worden
drifting dunes Creation and retainment of about about 4/5 areas of drifting dunes

Er zijn 4/5 gebieden aangewezen voor zandverstuivingen

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass not applicable

nvt
Increasing the size of habitat patches The area of thatch is monitored yearly. By removing the toplayer of rich soil, the growth of area-specific species is promoted.

D.m.v. afplaggen wordt vergrassing tegengegaan en groei van gebieds-eigen soorten bevorderd
Connection of internal habitat patches The vegetation around the entire edge of the terrain is connected, also, internal habitats like dunes with grass are maintained and connected.

De vegetatie aan de rand van de golfbaan vormt een aaneengesloten geheel maar ook interne leefgebieden zijn onderling verbonden en als zodanig behouden.
Connection of patches with external habitats At one side of the golf course the fence between the course and adjacent natural park is removed to give animals freedom of movement,

Het verwijderen van het hekwerk aan de oostzijde van de baan zorgt ervoor dat de baan een geheel vormt met het aangrenzende natuurgebied.
Creation of habitat corridors Habitat corridors are created by adjusting the intensity of the maintenance.

Leefgebieden worden gefaciliteerde door onderhoudswerkzaamheden daarop aan te passen.
Avoidance of habitat fragmentation By adjusting local mowing intensity we try to avoid fragmentation of botanical grassland

Fragmentatie van grassen wordt tegengegaan door de maai-intensiteit daar op af te stemmen.
Improving and diversifying habitat edges We try to avoid habitat edges by allowing natural growth and spreading of heath and shrubs.

Abrupte overgangen in habitattypen wordt vermeden

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Botanic variation is stimulated in the rough

Onderhoud van de rough wordt afgestemd op botanische rijkdom.
Ecologically informed management of scrub vegetation Prevention of massive black cherry spreading and maintaining Dutch shrubs like elderberry

Tegengaan van invasieve soorten als black cherry, amerikaanse vogelkers en bv Canadese populier.
Promoting species and structurally diverse woodlands Prevention of invasive species (black cherry,), tegengaan van invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers)
remove non-native species like Populus canandensis, tegengaan uitheemse boomsoorten als Canadese populier
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas There are no wetland areas.

Er zijn geen moerasgebieden.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation The small ponds are ecological self regulating micro systems.

De kleine waterpoelen zijn zelfstandige ecologische micro systemen.
Naturalization of linear habitats not applicable

nvt

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators An insect hotel is installed on hole B9

Er is een insectenhotel op hole B9 geplaatst
Installation of nest boxes A nestbox for the Barn Owl was installed.

Er is een nestkast voor de kerkuil geïnstalleerd.
Provision of feeding tables There are no feeding tables on the course

Er zijn geen voederplaatsen in de baan
Control / management of alien species Prevention of invasive species (black cherry), tegengaan van invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers) Combat alien species, tegengaan uitheemse boomsoorten
Provision of hibernation areas Dune slack development, ontwikkeling vochtige duinvallei Maintenance concrete bunkers for bats and cultural-historical value, onderhoud bunkers voor vleermuizen en cultuurhistorisch waarde Maintaining drifting dunes, instandhouden van stuivend duin
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) not applicable

nvt
Promotion diverse grassland Contained in GIS

Wordt bijgehouden in GIS
Promoting biodiversity Counteracting eutrophication effects, tegengaan vergrassing d.m.v. afplaggen en opschonen

Water

Groundwater is of great importance to the golf course, because this is the source for irrigation. The Kennemer is located in a drought prone area and besides that adjacent to a drinkingwater filtration area. Samples are taken monthly.
The past few years measures were taken to reduce the use of irrigation water. The goal is to reduce water use to 35.000 m3 in the year 2015. In order to meet this target a new, more efficiënt, sprinkler system was installed. Discoloration and desiccation of grass is accepted to some extend.

Het grondwater is voor de golfbaan van groot belang omdat dit de bron is voor irrigatie. De Kennemer is gesitueerd in een verdroginggevoelig gebied, bovendien is het terrein een inzijgingsgebied voor het aangrenzende waterwingebied. Elke maand worden monsters genomen. Het onttrekken van veel grondwater heeft op het duingebied zeker negatieve effecten. Het is bovendien moeilijk te meten wat de effecten zijn van het grondwatergebruik zoals de Kennemer dat toepast.
Sinds enkele jaren zijn er doelen gesteld om het gebruik van beregeningswater te reduceren. In 2015 moet het gebruik zijn teruggebracht tot een jaarlijks verbruik van 35.000 kubieke meter.
Om deze besparing te realiseren is er een nieuwe beregeningsinstallatie geïntroduceerd die gericht sproeit.
Verkleuring/verdroging van grassen wordt in zekere mate geaccepteerd.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Wateranalyse KGCC Eurofins agro Labs 2015/10/30

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,881,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 35,207,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 35% 1,000,000 Litres
Other Public / Potable 65% 1,800,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 3,207,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 30,194,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 31% 1,000,000 Litres
Other Public / Potable 69% 2,200,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,763,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 44,827,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 37% 1,000,000 Litres
Other Public / Potable 63% 1,700,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily
Tees Daily
Fairways Weekly
Semi-Rough Weekly
Other Weekly
Other Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 12 months

Upgraded every 5 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species The selection of grass species is based on the type of grass which shows a good growth and health in the dune landscape and resistance to salty winds

Grassoorten zijn afgestemd op het heersende zeeklimaat
Soil decompaction and thatch management Kennemer Golf & Country Club monitors soil water content to minimise irrigation and improve turf quality.

Steekproefgewijs controleert de Kennemer de waterkwaliteit
Timing and dose of water application Irrigation in the evenings to minimize vaporation of water

Besproeiing vindt plaats in de avond om waterverdamping te minimaliseren
Analysis of soil moisture Regular inspection of the soil moisture to maximize irrigation efficiency

Bodemvochtigheid wordt regelmatig bijgehouden om efficiency te maximaliseren
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data A weather station supports the irrigation installation

Een weerstation ondersteund de irrigatie installatie
Use of wetting agents Wetting agents are used to maximize the moisture absorption

Er wordt gebruik gemaakt van 'wetting agents' om vocht absorptie te maximaliseren
Overall reduction in irrigated area The installed computerized irrigation system minimizes the water amount used

De geautomatiseerde beregeningsinstallatie minimaliseert de gebruikte water hoeveelheid.
Targeting of sprinkler heads The sprinkler heads are check on a yearly basis and are mapped in the GIS system thus being able to optimize their position

De sprinkler koppen worden jaarlijks gecontroleerd en de positie is vastgelegd in GIS zodat de positie kan worden geoptimaliseerd
Optimizing system pressure The system pressure is fully automated

Systeemdruk is volledig automatisch
Adoption of cutting edge nozzle technology Nozzle technology is up to date
Droge stof analyse Analyses of nutriënts in the grass plant

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets not applicable

nvt
Use of water efficient appliances not applicable

nvt
Use of efficient shower technology In 2016 new showers where installed in the men's cloakroom. They are water and energy efficient and legionella proof

De herenkleedkamer is voorzien van nieuwe douches die energie en water besparend zijn. Tevens zijn ze anti legionella.
Repairing leaks Leaks in the irrigation system are repaired as soon as possible.

Indien waterlekkage voorkomt wordt het direct gerepareerd.
Water awareness signage not applicable

nvt

Energy

The data of total gas and electricity consumption at the Kennemer are present. The energy consumption can be split between the clubhouse and the greenkeeper facilities.

All buildings of the Kennemer Golf Club are provided with low energy lights and motion detectors thus saving electrical energy. In 2016 an new shower system was installed saving energy opposed to the old system. To reduce energy consumption the Kennemer installed insulation materials and insulation glass as well as radiator foil in 2015 and 2016.

The Kennemer uses Green electricity to reduce CO2 output.

Het verbruik van gas en elektra is bekend en kan worden opgedeeld tussen verbruik clubhuis en greenkeepers onderkomen.

Alle gebouwen van De Kennemer zijn voorzien van energiebesparende verlichting en bewegingscensoren. Om het energieverbruik verder omlaag te brengen is in 2015 en 16 dakisolatie en isolatieglas aangebracht en zijn alle radiatoren voorzien van radiator folie.

De Kennemer gebruikt groene stroom om de CO2 uitstoot te beperken.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Survey Clubhouse Footprint startup M. Schukking 2014/04/08
Meerjarig onderhoudsplan W. Quispel 2016/06/30

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Renewable Grid Electricity (kWh) 179195 167033 182406

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 14635 12361 15197
Natural Gas (Litres) 31356 21852 30436
Non-renewable Grid (kWh) 10000 10000 10000
Petrol (Litres) 977 992 880
Propane / Butane (Litres) 7407 4751 6353

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply The Electricity used by the Kennemer is green which means it is made by wind/water or sun.

De Kennemer gebruikt groene stroom.
Installation of small scale wind turbine The energy used by The Kennemer is green. The installation of wind turbines is not profitable.

De Kennemer gebruikt groene stroom. Eigen alternatieve energiebronnen zijn niet rendabel.
Installation of photovoltaic and / or solar panels The energy used by The Kennemer is green. The installation of solar panels is not profitable at he moment based on current research

De Kennemer gebruikt groene stroom. Eigen alternatieve energiebronnen zijn momenteel niet rendabel op basis van gedaan onderzoek
Use of geothermal and / or ground sources The energy used by The Kennemer is green. The installation of geo thermal sources is not profitable at the moment

De Kennemer gebruikt groene stroom. Eigen alternatieve energiebronnen zijn op dit moment niet rendabel
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) The Kennemer does not use LPG.

De Kennemer gebruikt geen LPG.
Use of biodiesel and /or ethanol The use of biodiesel is under investigation

Het gebruik van biodiesel wordt nader onderzocht
Use of electric hybrid vehicles In 2012 4 new mowers were purchased that have a minimum use of petrol and CO2 production they comply to the Tier 4 final environmental requirements.

Eind 2012 zijn 2 nieuwe fairwaymaaiers en 2 greenmaaiers aangeschaft.
Deze zijn voorzien van de hoogste certificering t.a.v. CO2 uitstoot en verbruik die voldoen aan de milieu eisen Tier 4 final.
Use of recycled oils Recycled oils are not used but all waste oil is recycled

Er worden geen recycled smeerstoffen gebruikt maar wel worden alle smeerstoffen gerecycled

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems During the last period the Kennemer investigated many ways to save on energy consumption. A low temperature floor heating was installed in the basement of the clubhouse. At the same time the production heat of the deepfreezerunit was used to heat the entrance of the basement.

Gedurende de laatste jaren heeft De Kennemer veel aandacht besteed aan energiebesparing. Door de installatie van lage temperatuur vloerverwarming worden de bovenliggende ruimtes ook van warmte voorzien. Tevens wordt de overtollige warmte van de koelcel gebruikt om de keldergang te verwarmen.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration An analysis of the freezer units used by the restaurant learned that A. the capacity was too large and B. the state of the units were outdated. The installation of a new freezer unit which replaces all the old ones will take place in 2016. The new unit will use less energy.

Uit onderzoek bleek dat A. de capaciteit van de koel/vriescellen te groot was en B. dat ze waren verouderd. Een nieuwe koel/vries combinatie wordt in 2016 geïnstalleerd zodat op energiegebruik kan worden bespaard.
Enhancement of natural ventilation opportunities The clubhouse of the Kennemer is ventilated only by natural ventilation.

Er wordt op de Kennemer alleen natuurlijke ventilatie toegepast.
Upgrading of building insulation During the last period new insulation was installed on the ceilings of the clubhouse and the living area of the clubhouse will have 100% insulation glass installed. Furthermore anti draught measures are taken to reduce energy consumption. All heating radiators are equipped with radiation film to save energy.

Gedurende de laatste twee jaar zijn de zolderruimtes geïsoleerd en is het leefgedeelte van het clubhuis volledig voorzien van isolatieglas. Verder is er kierdichting toegepast en zijn de radiatoren voorzien van isolatiefolie.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Whenever possible natural light is used.

Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van natuurlijk licht.
Installation of low-energy lighting The facility as a whole will have low-energy lighting by the end of 2016. This includes the clubhouse/office/greenkeepers-office/garage- and storage facilities.

Eind 2016 zullen alle facilitaire eenheden op de Kennemer voorzien zijn van energie zuinige verlichting.
Use of motion sensor lighting In line with low-energy lighting all necessary area's are equipped with motion sensor lighting.

Waar nodig zijn bewegingsmelders gekoppeld aan de energiezuinige verlichting.
Transition to energy efficient appliances In 2016 all old freezers will be replaced by one state of the art cooling/freezer combination.

In 2016 zijn alle oude vrieskisten vervangen door 1 moderne koel/vries combinatie.
Use of timers with appliances, heating and lighting Timers are placed for lighting in several work sheds.

Waar nodig wordt er gebruik gemaakt van tijdschakelaars.
Educating staff and customers The staff follows seminars and courses on a regular basis depending on their daily function.

Het personeel volgt op regelmatige basis seminars en cursussen die nodig zijn voor de functie.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 50% 29%
Diesel 100% 57%
Grid Electric 14%
Hybrid 50%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Diesel 100%
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Depending on the activity undertaken f.i. club competition car sharing is stimulated

Afhankelijk van de activiteit bv golf competitie wordt samenreizen gestimuleerd
Group transportation (e.g. buses) not applicable

nvt
Secure cycle parking The Cycle parking is next to the clubhouse. The greenkeepers have their own secure cycle parking. Electrical bikes show an increase in the usage of the bike as a means to visit the golfcourse.

De fietsenstalling is naast het clubhuis en door de toename van de elektrische fiets zien we een toename van het fietsgebruik. De greenkeepers hebben een eigen beveiligde fietsenstalling
Promoting public transport routes and timetables not applicable

nvt
Increasing equipment storage (e.g. lockers) There is an increase in the usage of lockers thus enabling members to visit the club by bike or share transportation.

Men maakt steeds meer gebruik van de lockers waardoor men eenvoudiger op de fiets kan komen of samen kan rijden.
Staff showers Staff can use general showers and greenkeepers have their own dressingroom facilities

Personeel kan gebruik maken van de algemene douches en de greenkeepers hebben zelfstandige doucheruimtes
Tax breaking incentives for cycling not applicable

nvt
Promotion of walk to work campaigns The bicycle is preferred and often used to go to work

De fiets wordt veel gebruikt om naar het werk te gaan

Supply Chain

The Kennemer Golf & Country Club believes that economic growth and community wellfare can contribute to a healthy environment. To do so, the golfclub has implemented a list of ethical and sustainable purchase preferences in their daily management. Through close coöperation with personell and suppliers they work towards a minimal burden on the environment.
For example, there is a fertilization program, which is compiled annually, reviewed and adapted to changing situations. It takes account of major events and competitions, so the turfgrass will only receive what it needs.
For the use of pesticides there is a ‘no... unless’ policy. This means that first assesses whether there are alternatives and less harmful alternatives. If it appears that use for a plant protection product will still be needed, this will only be at the corresponding point and with the least toxic product. All usage of pesticides is accurately registered by the Head greenkeeper.
Within the clubhouse and warehouse there are several distinct waste streams. This offers the possibility of recycling the waste and keep within bounds. Part of the waste can be reused through recycling.
In addition, the Kennemer Golf & Country Club supports the importance of prevention. This means to minimize consumption and waste production by buying in bulk packaging to minimize waste. In addition, the golfclub purchases durable products in which the inevitable amount waste is as environmentally friendly as possible. This also includes the consumption of water and other consumables.

De Kennemer Golf & Country Club gelooft dat economische groei en het welzijn van de samenleving op een positieve manier kunnen bijdragen aan de gezondheid het milieu. Om deze reden wordt een ethisch verantwoord en duurzaam inkoopbeleid op meerdere manieren in de bedrijfsvoering geïmplementeerd. Door middel van een nauwe samenwerking met de leveranciers en het personeel, wordt gezamenlijk gewerkt aan de vermindering van milieubelasting.
Zo heeft beschikt de greenkeeping over een bemestingsprogramma opgesteld welke jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast op wisselende situaties. Hierin wordt rekening gehouden met grote wedstrijden en evenementen, waardoor het gras precies krijgt wat het nodig heeft.
Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heerst een beleid van ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat er eerst beoordeeld wordt of er alternatieve en minder schadelijke alternatieven zijn en dat er voor het minst schadelijke product wordt gekozen. Wanneer blijkt dat er alsnog gebruik moet worden gemaakt van een gewasbeschermingsmiddel, dan wordt dit slechts op de pleksgewijs toegepast. Al het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt nauwkeurig geregistreerd door de hoofdgreenkeeper.
Binnen het clubhuis en de werkloods worden verschillende afvalstromen onderscheiden. Dit biedt de mogelijkheid tot recycling en houdt de afvalstroom binnen de perken. Een deel van het afval kan middels recycling worden hergebruikt.
Daarnaast onderschrijft de Kennemer Golf & Country Club het belang van afvalpreventie. Hieronder wordt verstaan het minimaliseren van het verbruik en afvalproductie. Daarnaast wordt er ingezet op aanschaf van duurzame producten waardoor de onvermijdelijke afvalstoffen van een zo milieuvriendelijk mogelijke aard zijn. Hierbij is ook het verbruik van water en andere hulpstoffen aan de orde.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Fertilisers are bought in bulk to reduce the quantity of packaging materials.
Acurate dosing of fertilisers is another means to prevent waste.

Door bemesting op grote schaal in te kopen is er minder verpakking dus ook minder afval. Door juiste dosering toe te dienen is er ook minder verbruik.
Use of local suppliers Whenever possible local suppliers are used

Indien mogelijk worden lokale leveranciers gebruikt
Use of local products If applicable local products are used

Indien mogelijk worden lokale producten gebruikt
Selection of certified products 90% of suppliers for course applications are certified as well as their products

90% van de leveranciers voor baanproducten zijn gecertificeerd alsmede de producten
Use of recycled and recyclable products Whenever possible recyclable or recycled products are preferred.

Indien mogelijk worden duurzame producten toegepast
Selection of products that feature minimal packaging By buying in large packaging we avoid waste production

Door in grootverpakkingen in te kopen, verminderen wij de hoeveelheid afval
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) 90% of our suppliers of course supplies are certified or member of a branche organization

90% van de leveranciers van baan producten zijn gecertificeerd of zijn lid van een brancheorganisatie

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 1 1
Catering Supplies 1 1
Retail 16 7 7
Trade & Contractors 37 17 18
Maintenance Equipment 20 5 14
Course Supplies 22 1 14

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Use of selected sustainable grass species

Doorzaaien met duurzame grassoorten.
Managing stress and wear The grass is kept in good condition by aeration, drill & fill and sanding of greens and fairways.
Door verschillende onderhoudsmaatregelen zoals bv. beluchten, bezanden en drill en fill proberen wij het grasoppervlakte zo gezond mogelijk te houden.
Enhancement of soil structure Aeration, drill & fill and sanding of greens and fairways improves the structure of the soil on the golfcourse.

Beluchten, bezanden en drill en fill zorgen voor een optimale bodemstructuur.
Optimization of the growing environment The above mentioned activities are optimizing the growing environment parallel to frequent analyzation of nutrition levels and moisture levels (automated). Greens are swept to reduce moisture levels.

Bovengenoemde activiteiten optimaliseren de groeimogelijkheden ondersteund door analyse van voedingswaarden en bodemvochtigheid (geautomatiseerd). De greens worden gesweeped om vocht tegen te gaan.
Managing thatch levels Minimalisation of thatch to avoid infestation with pests and moulds.

Minimaliseren van vilt(vorming) om schimmeldruk tegen te gaan
Managing surface moisture By aeration measures and use of moisturisers the turf can absorb and bind water.

Door het gebruik van Revolution en beluchtingsmaatregelen wordt het vochtgehalte van het gras optimaal gehouden.
Establishing thresholds for pests and disease not applicable

nvt
Scouting for pests and diseases Pests and other diseases are detected by visual inspection and analysis of turf samples. These data are being monitored

Door drogestof onderzoek, visuele waarneming en rapportage van greenkeepers.
Monitoring / improvement of plant health Use of plant protection products is evaluated in order to reduce the amount in the future.

Analyse en evaluatie van gebruik gewasbeschermingsmiddelen om het toekomstige gebruik te verminderen.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 0 202.3 83.3
Fairways - K - Organic 0 0 0
Fairways - N - Inorganic 0 40.6 14.7
Fairways - N - Organic 10 10 10
Fairways - P - Inorganic 0 60.9 5.6
Fairways - P - Organic 0 0 0
Greens - K - Inorganic 232.6 225 341
Greens - K - Organic 92.4 0 60
Greens - N - Inorganic 107 124 142
Greens - N - Organic 47 0 15
Greens - P - Inorganic 12.7 79 35
Greens - P - Organic 9.3 30 67.5
Rough - K - Inorganic 0 0 0
Rough - K - Organic 0 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0 0
Rough - N - Organic 0 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0 0
Rough - P - Organic 0 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 0 86.7 35.7
Semi-Rough - K - Organic 0 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 0 17.4 6.3
Semi-Rough - N - Organic 5 5 5
Semi-Rough - P - Inorganic 0 26.1 2.4
Semi-Rough - P - Organic 0 0 0
Tees - K - Inorganic 67 63 110
Tees - K - Organic 0 0 0
Tees - N - Inorganic 123 94 137
Tees - N - Organic 0 0 0
Tees - P - Inorganic 21 18 33
Tees - P - Organic 0 0 0

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Total Weight 12 100.8 73.5
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 3 1 2
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Fungicide - Total Weight 184 146 102
Greens - Fungicide - Number of applications per year 4 9 5
Greens - Herbicide - Total Weight 12 12 10
Greens - Herbicide - Number of applications per year 1 2 1
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 6 43.2 31.5
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 3 1 2
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Herbicide - Total Weight 12 17.5 18
Tees - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products This is always an issue for selection

De minst schadelijke stoffen worden toegepast
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Carefully selected fertilizers and pesticides.

Met zorg geselecteerde groeibevorderaars en pesticides.

Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Spot-treatment is preferred to general treatment for reasons of durability

Spot-treatment heeft de voorkeur om reden van nauwkeurigheid en duurzaamheid.
Calibration and testing of sprayers Annual inspection by certified company.

Jaarlijkse controle bij gecertificeerde bedrijf. (Toro spuit 5800)
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles The criteria for the purchase of new sprayers was reduction of drift of fertiliser. A 40% reduction in drift was obtained

Bij aanschaf van nieuwe spuit is er nadrukkelijk gekeken naar driftverlagende systeem. Hierdoor hebben wij 40% driftreductie kunnen bereiken.
Non-chemical weed control not applicable

nvt
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. not applicable

net
Registration All use of pesticides and fertilizers are daily registered by the headgreenkeeper

Waste Management

The following waste audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Onderzoek naar afvalstromen M. Schukking 2015/06/30

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand false true false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Various types of waste are separated and recycled or re-used as much as possible to minimize the amount of waste that ends on the landfill. Data available on waste of paper , glass and other waste see file Sita EMS .waste of grass and tree pruning waste is collected by Hoek
Establishment of recycling centers A waste separation station was installed in 2014

In 2014 is een afvalscheidingeiland gecreëerd
Returning clipping to fairways and walkways All clipping is shipped to a recycling company

Al het snoeiafval wordt afgevoerd voor recycling
Education of staff and customer education Staff is well informed of the ways to seperate, re-use and recycle waste

Het personeel is goed geïnformeerd over afvalscheiding en hergebruik daarvan
Waste awareness campaigns In order to reduce waste the number of littering boxes was reduced with 50%

Om afval te verminderen is het aantal prullenbakken in de baan gehalveerd
hazardous material hazardous material is stored seperately and recycled as much as possible. Storage is registered

Pollution Control

The Kennemer Golf & Country Club strives to comply with the local environmental laws. This offers opportunities to enhance sustainable management without impeding daily management


De Kennemer Golf & Country Club conformeert zich eraan te onderzoeken het milieubeleid zoveel als redelijk in te passen in het dagelijks beheer van de golfbaan. Het is immers interessant te zoeken naar de kansen die er zijn en deze in te passen mits deze de bedrijfsvoering niet belemmeren.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Three Yearly Never Never
On-Site Three Yearly Never Never
Outflow Never Monthly Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course N/A Yes
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils false true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas There is an enclosed, ventilated cabinet where pesticides are stored, as well as paints and other volatile substances. Oil is kept over a drip tray

Er is een afgesloten en geventileerde kast waarin bestrijdingsmiddelen worden bewaard, maar ook verf en andere vluchtige stoffen. Smeermiddelen worden bewaard boven een lekbak
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Two sheds are equipped with impervious floors.

Twee opslagruimte zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Mixing of pesticides is always done in a controlled space

Bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden in een gecertificeerde ruimte verwerkt
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Mixing of pesticides is done in sheds with impervious floors or at washing facility

Alle ruimten waar bestrijdingsmiddelen of meststoffen worden verwerkt zijn voorzien van de voorgeschreven wettelijke vereisten
Installation of above-ground fuel tanks A new dieseltank is installed conforming to Dutch Environmental law.

De dieseltank is vervangen en voldoet aan de daaraan gesteld milieu eisen.
Installation of sufficient secondary containment for fuel All fuels , fluid fertilisers, pesticides and oils are stored in a separate container as well as on impervious floor

Alle vloeistoffen worden opgeslagen volgens de daarvoor geldende wettelijke vereisten
Provision of containment booms and absorbent materials All hazardous materials are stored according to the demands of Dutch law. Containment booms and the availability of absorbent materials are part of that.

Alle gevaarlijke stoffen worden opgeslagen conform de daaraan gestelde wettelijke eisen
Legen van afvalputten (gras en vet) Food waste strainers are cleaned out twice a year.


De vetputten worden in principe tweemaal per jaar geleegd.
Het gras wordt tweemaal per jaar opgehaald door een gecertificeerd bedrijf.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs creation of swales and attenuation areas
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies not applicable

nvt
Establishment of emergency spillage response plan There is a standard operating procedure in case of a leaking machine or a snapped hose.
If oil has leaked into the ground, the contaminated material must be excavated.

Er is een standaard procedure over wat te doen als machine lekt, slang knapt o.i.d.
Als er olie in de grond is gelekt moet grond afgegraven worden
Controlling erosion and sediment discharge not applicable

nvt
Establishment of pesticide-free zones Only playing surfaces are treated with pesticides. Rough is not sprayed with pesticides.

Er worden uitsluitend pesticiden gebruikt voor de spel-onderdelen; voor de rough worden deze niet gebruikt
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off not applicable

nvt

Community

Kennemer Golf &Country Club (KG&CC) belongs to the best golfcourses in The Netherlands.The Duch KLM-open took place at our club from 2013 to 2015 and generated extra publicity for the host town Zandvoort. Various international travel agencies mention a round of golf at the KG&CC on their list of "things to do when visiting the Netherlands". In this way the club stimulates the tourist industry in Zandvoort.

Local economy is sustained by offering employment to approximately 15 employees and "ad hoc" parttime jobs during major events.
Furthermore KG&CC has about 30 suppliers, most of which are from within the local community

At present the club has about 1000 members, who live predominantly in the neighbourhood of the club

Instandhouding van een van de top drie golfbanen in Nederland en daardoor uitstraling voor de sport in het Kennemerland met bv het KLM OPEN wederom in 2013-2015 op deze baan

Werkgever voor ca 15 medewerkers (M/V) in vaste dienst veelal woonachtig in Zandvoort of directe omgeving. Veel zeer langdurige dienstverbanden

Parttime werk voor ca 10 Zandvoorters in de baan als lid van de divotploeg alsmede onderdeel van het baanpersoneel bij belangrijke wedstrijden

Golfterrein voor ca 1000 leden grotendeels woonachtig in de directe omgeving in het Kennemerland alsmede gastheer voor veel spelers uit Nederland tijdens competitie en NGF (Nederlandse Golf Federatie ) wedstrijden alsmede vrije spelers middels dagcontributie

Klant van ca 30 bedrijven/instellingen merendeels in de directe omgeving maar ook elders in Nederland en toonaangevend in hun vakgebied

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1 1
Course Management 10 2
Food & Beverage 4
Golf Coaching 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • General Manager
 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides 8 out of 9 greenkeepers have a spraying license for pesticides. They attend yearly workshops on this subject.

Van de 9 greenkeepers zijn 8 in bezit van een spuitlicentie. Hierbij worden jaarlijkse workshops gevolgd met uitleg over opslaan, verbruik en verwijderen van bestrijdingsmiddelen.
Efficient water management The water management for the golfcourse is automated which means that the water usage is optimized. In 2016 new showers were installed thus reducing water and energy consumption.

Het waterverbruik in de baan is geautomatiseerd waardoor het verbruik geoptimaliseerd is. In 2016 zijn er nieuwe douches geïnstalleerd waardoor er op water en energie wordt bespaard.
Management of accidents and emergencies Prevention of accidents is evaluated yearly.
Procedure in case of emergencies is audited every year.

Jaarlijks wordt er gesproken over de bedrijfsrisico's bij de Kennemer. De procedure voor ongevallen wordt jaarlijks getoetst.
Management of habitats and vegetation Background knowledge is improved by regular visits by local experts on habitats and vegetation. This also enhances awareness.

Jaarlijks verschillende rondgangen met Thijses Hof zijn bijzonder educatief.
Waste minimization, separation and recycling Waste is minimized through separation of: glass/paper/plastic/wood/stonedebris/metals.
Clipping and pruning waste is also collected separately and collected by a specialised company.

De volgende materialen worden gescheiden: glas/papier/plastic/hout/puin/metalen.
Gras- en snoeiafval wordt separaat afgevoerd en gerecycled.
Health & Safety If accidents have occurred, they will be evaluated and included in risk analysis.

Eventuele ongevallen worden uitgebreider besproken. En meegenomen met de risicoinventarisatie.
Energy Saving Energy saving measure were made over the last few years. Further information can be found in the chapter Energy

De laatste jaren zijn er veel energiebesparende investeringen gedaan zie verder bij energy
Understanding of landscape and cultural heritage Information is gathered by clubmembers and an architect specialised in Colt-courses. This information is published in the club magazine.
Literature on various topisc is available

Informatie vanuit de leden en architect. Verschillende literatuur en het Kennemer clubblad
Environmental management planning Is included in general meetings.

Algemeen overleg over gerelateerde acties
Maandelijkse meetings met greenkeepers. Met enige regelmaat gastsprekers/demonstarties Monthly meetings with greenkeeping staff. Sometimes experts on a certain topic are invited to give a lecture.

Uitdiepen van verschillende baanonderdelen, machines, natuuronderdelen.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Grazing with sheep are our environmental friendly weed busters every year.

Jaarlijks wordt onkruid op milieuvriendelijke manier bestreden door schapen.
Local Government Gemeente Zandvoort
Local Environmental Groups Thijsse's Hof has carried out botanical surveys on the golfcourse.
Local Community Groups There are various exchanges with other sporting clubs in the area.

Er worden diverse uitwisselingen in wedstrijdverband ondernomen met sportclubs uit de omgeving
Media Information to local and Dutch media in case of major tournaments like KLM Dutch Open 2013-2016 but also in case of fundraising events like Nieuw Unicum or the annual putting competition for the home of old age people Oldenhove

Mediacontact in geval van grote evenement als het KLM open maar ook bij liefdadigheid activiteiten zoals fundraising voor Nieuw Unicum en de jaarlijkse potwedstrijd voor bejaardencentrum Oldehove
Local Businesses Local business can sponsor a hole and are invited for a annual event

Lokale ondernemingen kunnen een hole sponsoren waarvoor jaarlijks een golfwedstrijd wordt georganiseerd
Schools & Colleges not applicable

nvt

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths There are no public paths on the course

Er zijn geen openbare wegen op de baan
Creation of new paths and nature trails The course is situated in a protected natural area which forbids the creation of new paths or trails

De baan bevindt zich in een beschermd natuurgebied waardoor er geen uitbreiding mogelijkheden zijn
Installation of effective and welcoming signage Is available

Is aanwezig
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) At the clubhouse one can enjoy a game of bridge or snooker

Het clubhuis wordt gebruikt voor bridgewedstrijden en snooker
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) not applicable

nvt
Continuation of traditional agricultural activities not applicable

nvt

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Treaty of Malta (1992) European Union 1992/01/01 Download

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • John Nicholson Associates
 • Literature and Letters KGCC and Henry Colt
 • Ten Haaf en Bakker
 • Waternet and PWN

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) General maintenance of the clubhouse. Goal is to preserve the original style. The clubhouse is a monument under Dutch law

Algemeen onderhoud van het clubhuis met als doel zo veel mogelijk handhaven/herstel van de oospronkelijke staat. Het clubhuis heeft de monumenten status
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) not applicable

nvt
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Old agricultural landscape of the Dutch dunes (Zeedorpenlandschap)

Oud agrarisch landschap in de Hollandse duinen

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Means of coummunication are notice boards in the hall of the clubhouse, Kennemer magazine and the website

Mededelingen worden gecommuniceerd via het clubblad, elektronische nieuwsbrieven en de website
Members evenings and course walks Organisation of bird watching days, get members involved with pruning activities. Cooking by members for members

Leden betrekken bij vogeltellingen en bij opruimwerkzaamheden in de baan. Koken door leden voor leden
Course guides / brochures Flora and Fauna on the KG & CC 2016 to be published
Baanplan 2007
Managementplan For the Rough and woodlands 2008
Interpretation panels & course signage Caddie book and further as few as possible not to interfere with the landscape

Caddieboekje en verder zo weinig mogelijk bewegwijzering omdat het landschap en de zichtlijnen zeer bijzonder zijn
Establishment of a nature trail Path has been developped in 2012.

in 2012 is een natuurpad aangelegd.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures The website informs visitors about the course and her history

De website geeft informatie over de baan en de geschiedenis
Supporting campaigns Fundraising for Nieuw Unicum centre for disabled
Putting competition for old age home Oldenhove

Fundraising voor Nieuw Unicum revalidatiecentrum
Putting wedstrijd voor Oldehove bejaardencentrum
Course walks / open days In case of national golfcompetition the course is open to visitors

In geval van nationale golfcompetitie is de baan open voor bezoekers
Attending community meetings Some board members of the club have attended meetings on development of adjacent areas

Een aantal bestuursleden heeft bijeenkomsten van de gemeente Zandvoort bijgewoond die betrekking hadden op de ontwikkeling van aangrenzende gebieden.
Joint practical projects with community not applicable

nvt