Hirsala Golf

GEO Certified® 11/2017
Kirkkonummi,
Finland
Telephone: +358401797259
482__original_club_image

Hirsala has long history on environmental work. The course has shown constant progress in improving the overall situation. Commitment for the work from the entire course personnel is on high level. This audit shows how further action are planned and that even the most advantaged courses can improve over time.

The Finnish situation in the family of golfcourses is one of a kind. Winter conditions put severe and unique pressure on the turfgrasses, water is not an issue due to super-abundant supply and the long light full days of summer deliver…

Kari Mattila, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.


GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Hirsala Golf (18 holes, 6167 metres, year opened 2007)
1 Clubhouse(s)
2 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
1 Other

Nature

Hirsala Golfin alueella on monimuotoinen puusto, kallioiden laella kasvaa käkkärämäntyjä ja pylväskatajia, lehtoalueilla jättimäisiä haapoja ja leppiä sekä mm. komea kilpikaarna-mänty. Kentän rakentamisessa on pyritty säilyttämään puusto mahdollisimman tarkoin, komeat maisemapuut saavat kunniapaikan väylien varrella.

Alueella on runsas aluskasvillisuus ja laaja eläimistö. Oravien, mäyrän, ja hirvien lisäksi alueella asuu pieni peuralauma. Eläimistölle jätetään riittävät, yhtenäiset suoja-alueet, ja niiden luontaiset kulkureitit pyritään säilyttämään.

Suunnittelu- ja rakennusvaiheesta lähtien alue on pyritty pitämään mahdollisimman luonnontilaisena.

Hirsala Golf is located in a beautiful forest in east Kirkkonummi right outside Helsinki. The course is quite new and therefore all environmental aspects have been taken into consideration when planning the course. Especially environmentally sensitive areas and wildlife habitants were paid extra attention to. The nature surrounding the course is highly important and gives the course its unique character.

The course area is extremely diverse, located in a dense forest consisting of high rocks, deep wetlands and flat fields. The nature’s wide variety is significant making a unique environment to play golf in. That’s why it is in our deepest interest to preserve the nature and its wellbeing.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Finnish Golf Consulting Oy
 • Liito-oravayhdistys (Flying Squirrel Association)
 • Finnträskin suojeluyhdistys (Finnträsk Preservation Society)
 • Honskby Jaktlag (Honskby Hunting Club)
 • Långvik FBK (Långvik Volunteer Fire Department)
 • Riverkeepers

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Tulevan kentän ympäristöselvitys ja lausunto ympäristöviranomaisille / Expected course environmental investigation Helena Rönkä 2000/03/09
Liito-oravaselvitys / Investigation of Flying Squirrels Liito-oravayhdistys (Flying Squirrel Association) 2001/01/15
Golfkentän ympäristöohjelma - Hirsala Golf Oy / Golf Course Environmental Program of Hirsala Golf Suomen Golfliitto (Finnish Golf Union) 2003/11/25

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Finnish Golf Consulting Oy
 • Finnträskin suojeluyhdistys (Finnträsk Preservation Society)
 • Långvik FBK (Långvik Volunteer Fire Department)
 • Riverkeepers

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Botanical Helena Rönkä 2000/11/01
Birds Helena Rönkä 2000/11/01
Mammals Helena Rönkä 2000/11/01
Fungi Helena Rönkä 2000/11/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Palokärki Dryocopus martius
Pyy Tetrastes bonasia
Rakkosammal Nowellia curvifolia
Takkuhankajäkälä Evernia divarnicata
Rusokääpä Pycnoporellus fulgens
Rustikka Aporpium caryae
Pikkusieppo Ficedula parva
Liito-orava Pteromys volans
Huuhkaja Bubo bubo
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Jäkälät Lichenes

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Wetlands 5 Local Government
Rock tops 0,5 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.2 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 100%
Tees 0.8 Hectares Poa pratensis 75%
Festuca rubra 25%
Fairways 7.5 Hectares Poa pratensis 75%
Festuca rubra 25%
Semi Rough 6.0 Hectares Poa pratensis 75%
Festuca rubra 25%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Tietoisesti valittu kulutusta ja leikkuuta kestäviä lajikkeita, jotka toimivat hyvin vaihtelevissa olosuhteissa (kylmät talvet, kuivuus, aurinko) eivätkä tarvitse runsasta kastelua. Lajikkeiksi valittiin ominaisuuksiltaan erityyppisiä ruoholajeja, jotta ruoho pärjäisi mahdollisimman hyvin kentän erilaisilla alueilla. Myös lajikkeiden kaunis väri huomioitiin niitä valittaessa.

The chosen turfgrasses are durable and they function well on harsh environment such as cold winters, draught and sunlight and they do not need much irrigation. The species are chosen to be of different kind so that they would last better in different areas of the course. Also the beautiful colour of the tufgrass was important when making the decision.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Finnish Golf Consulting Oy
 • Specialist (Schetelig Oy)
 • Specialist (Oy Berner Ab)
 • Specialist (S.G.Nieminen Oy)
 • David Jones (architect)

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Työt eivät saa häiritä pelaajia, joten ne tehdään aikaisin aamulla. Pelaamiseen vaikuttavista töistä tiedotetaan internetissä ja vastaanoton yhteydessä. Paikkokylvöjä tehdään tarvittaessa (yleensä vain keväällä).

The work should not disturb the players so it is done early in the mornings. If there is a bigger work to be done the players are informed on the internet and on the reception desk.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Väylien ja raffien lannoitetaso pidetään mahdollisimman pienenä, vain pitämään heinä hengissä ja tuottamaan hyvä pelialusta. Pidempien raffialueiden luomista ja matalaan leikattujen alueiden karsimista pyritään tekemään vuosittain.

Nutrient levels on fairways and rough are minimized to provide good playing surface with minimul inputs. Naturalized heavy rough areas are introduced and highly maintained areas such as fairways and roughs reduced.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Kentällä käytetään kasvunsäädettä, joka hidastaa ruohon kasvua ja tekee näin ruohosta tiheämpää ja kestävämpää. Sen lisäksi se vähentää leikkuuseen tarvittavaa työaikaa. Myös polttoainetta säästyy ja koneiden käyttö vähenee.

A growth regulator is used to slow down the growing speed of the grass which makes it thicker and more durable. By the use of the regulator savings has also been made in the time used on mowing and the money spent on fuel. The usage rate of the machinery is lower which makes it last longer in better conditition.
Improving customer understanding around greens maintenance Viheriöille tehtävät hoitotyöt ilmoitetaan työn vaikutuksen mukaan. Tapahtumien avajaispuheissa kerrotaan kenttäolosuhteista ja viheriöillä tehdyistä töistä.

Information of the maintenance of the greens is told depending on the level of the maintenance. On the welcome speeches of golf events and tournaments the representative of the golf course informs the players of the course conditions and let’s them
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Pelialueet pidetään jatkuvilla toimilla hyväkuntoisina eikä ympäristöä rasittavia toimia tarvitse tehdä usein. Paikkaustöitä tarvitsee tehdä vähemmän, kun paikat pidetään kunnossa koko ajan. Syksyllä tehdään suojelutyöt talven varalle.

The playing surfaces are kept on good conditions throughout the season by doing small fixing and maintenance daily which makes it easier to avoid bigger maintenance projects. Before the first snow all the preventing jobs have been done.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Vuodenaikojen vaihtelua vastaan ei taistella, vaan annetaan luonnon tehdä tehtävänsä; keväällä ja syksyllä viheriöiden annetaan olla harvempiruohoisia.

Hirsala Golf do not try to fight the forces of nature's seasonal variation. On the spring time and during autumn the grass is taken care of with reduced amount of work.
Appropriately matching mowing lines to contours Leikkuulinjat määritellään pinnanmuotojen mukaan. Kausittaiset vaihtelut, kuten kuivuus ja märkyys otetaan huomioon leikkuulinjoja suunniteltaessa.

The mowing lines are matched with the contours and also seasonal variation of draughtness and rain are taken into concideration. The mowing lines are changed according to the need.
Protection and restoration of historic features Alueella on vanha kivijalka ja pystysuora kallioseinämä, jotka on jätetty hoidetun ja pelialueen ulkopuolelle rauhaan.

An old base of a building is situated on the area and it is beingtaken care of by leaving it far enough from the maintained area.
Discreet on-course signage and furniture Kyltit, roskikset ym. sulautuvat maastoon värinsä ja kokonsa puolesta ja ne on sijoitettu sopivasti näkymättömiin mutta kulkureittien varteen tai läheisyyteen. Kentällä ei ole penkkejä tai muuta kalustoa.

The on-course signage and the trash cans is discreet and not situated noticeably but still visibly enough to be seen by firts-timers. There are not any benches or other extra furniture on the course.
Conservation of specimen trees Kenttäalueelle on jätetty kelopuita. Omatoimisesti suojellaan pähkinäpensaita sekä kolmea tammea ja kahta vaahteraa. Liito-oravia varten suojellaan haapoja. Lampien rannoille on istutettu noin 20 Lasipalatsin salavan pistokasta.

While constructing the course some beautiful dead standing trees were left visible on the area. Common hazels, oaks and maple trees are protected self-actingly. Aspens are protected for the flying squirrels. Alongside the ponds are planted around 20 scions of a famous crack willow which lived in the center of Helsinki for over hundred years.
Screening and softening unsightly man-made features Maa-aineksen lastausalueen ympärille on istutettu nopeakasvuisia pensaita näkösuojaksi. Klubitalo on suunniteltu ympäristöön sopivaksi eikä se näy suurimmalle osalle kenttää. Klubitalon ympärillä on istutuksia ja pieni kivipuutarha.

Around the loading area is planted bushes to hide the area. The club house is built in a discreet way to fit on the surroundings. It is not visible to the passing road or to the majority of the course. On the places you can see it from you are happy to see it. You can find flowers and bushes and a neat and stylish rock garden between the terraces and the 10th tee.
Course design Kenttä on suunniteltu ympäristöönsä sopivaksi ja alkuperäisiä suunnitelmia kunnioitetaan ja kenttäarkkitehtiä kuunnellaan muutoksia suunniteltaessa.

The course was designed to fit on the area perfectly. The originaln plan and the opinions of the architect David Jones is treated respectively when making changes on the course.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Koristenurmialueita on hyvin vähän. Kenttäalueella pelin ulkopuoliset alueet ovat luonnontilaisia. Klubialuetta ympäröi kallioalue ja istutuksia hakepohjalla. Avoimia alueita muutetaan kivipuutarhoiksi.

Amenity grass areas does not really exist on Hirsala Golf. The areas outside the course are mostly on their natural form. Around the clubhouse is a large rocky area with plants. Still open areas are being formed into rock gardens.
Increasing the size of habitat patches Rakennusvaiheessa jätetyt eläinten kulkureitit on säilytetty ennallaan ja niistä pidetään huolta.

The habitat patches that were left when building the course are taken care of.
Connection of patches with external habitats Kenttää ei ole rajattu ympäröivästä luonnosta millään tavalla, joten eläimet voivat vapaasti liikkua kenttäalueella.

The course is connected to the surrounding wild life and there are no fences to prevent animals from moving on the area.
Creation of habitat corridors Puut on jätetty riittävän lähelle toisiaan, jotta liito-oravavilla on mahdollisuus liikkua kenttäalueella.

The trees are left close enough each other to make it possible for flying squirrels to move around freely on the course.
Avoidance of habitat fragmentation Eläinten liikkumista ei kenttäalueella rajoiteta erityisillä toimenpiteillä.

The animals can move freely on the course area so nothing forces any fragmentation.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Pyritään säilyttämään olemassaoleva kasvikanta. Rakennusvaiheessa pyrittiin säästämään alue mahdollisimman luonnontilassa.

The course area was kept as close to its original form when building the course. The original flora is maintained.
Ecologically informed management of scrub vegetation Perehdytyksessä uudet työntekijät opetetaan huomioidaan yrityksen luonnonmukaiset arvot myös reuna-alueiden hoidossa.

The new employees are taught to follow and respect the company's ecological values also when managing the scrub vegetation.
Promoting species and structurally diverse woodlands Varmistetaan, että harvinaisilla lajeilla on riittävästi elintilaa. Metsiä ei päästetä pusikoitumaan ja pidetään huoli, että mikään yksittäinen laji ei pääse valtaamaan alaa muilta.

The rare species are ensured to have enough space to live. The forests are kept clean from too much undergrowth and made sure that no single species will take too much space from others.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Vesiesteitä ja muita kosteikkoalueita ympäröiviä karheikkoalueita ei lannoiteta. Vesistöjen reunoilla on ravinteita vastaanottavia kosteikkokasveja.

The rough areas around water hazards and other wetland areas are not fertilized. Nutrient receiving hydrophytes are planted around wetlands.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Vesikasvien on annettu kasvaa siellä, missä niille on sopiva elinalue.

Open water and aquatic vegetation are left on the areas where they are able grow.
Naturalization of linear habitats Mahdollisuuksien mukaan luonnon kasvien on annettu pehmentää maisemaa. Alkuperäisessä suunnittelussa on yritetty välttää suoria linjoja. Kasveilla ja irtokivillä pehmennetään kiviaitojen ulkonäköä.

The natural plants are left to soften the surroundings' looks where possible. The linear habitats were avoided in original construction and still are when building new areas. Plants and loose rocks are placed to soften the rock walls.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Suunnitteilla hyönteishotelli klubitalon läheisyyteen. Pitkien niittymäisten raffialueiden tuominen leikattavien raffien tilalle lisää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa hyönteisten elinolosuhteita.

Insect hotel has been planned and will be placed close to clubhouse. High fescue rough areas will be introduced and will overtake some mowed rough areas. These areas provide more biodiversity and enhance pollinator life.
Installation of nest boxes Linnunpönttöjä on asennettu väylien reunoille. Ne on itse valmistettu käyttämällä vanhoja lavoja.

Bird nest boxes have been installed along fairways. Boxes have been made by course personnel and old pallets have been used as material.
Provision of feeding tables Eläimille ei voida tarjota ympärivuotista, säännöllistä ruokintaa.

Feeding tables cannot be maintained all year round so they are not being placed.
Control / management of alien species Jos vieraita kasvilajeja ilmestyy, ne hävitetään mahdollisimman pian. Sellaisten kasvien, jotka eivät leviä, annetaan olla, jos ne eivät häiritse muuta kasvillisuutta.

Alien species are wiped out as soon as they are found. Unspreadable plants are left where they are if they are not disturbing other species.
Provision of hibernation areas Käärmeet, sisiliskot ym. horrostavat kentän reuna-alueiden kallioilla.

The rocky areas of the course provide execllent hibernation facilities for snakes, lizards and other hibernating animals.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Kentällä on kivikasoja, jotka ovat hyviä asuinalueita mm. kärpille ja lumikoille.

There are stone piles on the course area which provide excelent habitats for ermines and weasels.
Improving habitats for fish Kentän alueella virtaavan laskuojan parannus vaelluskaloille suosiolliseksi. Mätilaatikoiden sijoittamista ojaan suunnitellaan.

Ditch running through the course will be improved so that it serves best for fish travelling from sea to spawn. Fishegg boxes will be installed in the future to enhance valuable fish species.

Water

Hirsala Golf käyttää kunnan vesijohtovettä kaikkeen paitsi kasteluun. Kastelujärjestelmämme on suunniteltu niin yksityiskohtaisesti, että sen avulla voidaan tarkasti ja helposti kontrolloida ruohon kuntoa erilaisissa sääoloissa. Hyvin suunniteltu kastelujärjestelmä vähentää vedenkulutusta ja on myös taloudellisesti järkevä.

Kasteluvesi tulee vesivarastona toimivasta vesiesteestä ja on pääosin sadevettä. Sopivasti ajoitettu ja kohdistettu kastelu on keskeinen tekijä kentän kunnossa ja energiatehokkuudessa.

We use public water for all activities except for irrigation. Our irrigation system has been designed to be so detailed that we can achieve the target of managing the grass conditions in various climate conditions with ease and this can be done so that it will end up saving water, which in turn ends up being very economical to us.

The water for irrigation comes from our own reservoirs and consists mainly of rain water. Proper timing and placement of irrigation is central to improve course quality and energy efficiency.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 910,000 Litres
Golf Course Reclaimed 100% 33,000,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 920,000 Litres
Golf Course Public / Potable 31,000,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 915,000 Litres
Golf Course Reclaimed 100% 27,630,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Weekly
Tees Weekly
Fairways Weekly
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 2 months

Upgraded every 12 months

Re-calibrated and checked for efficient application every 3 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Rajallisesta kasteluveden määrästä johtuen on valittu vähän vettä tarvitsevia lajikkeita. Tiit ja väylät kestävät tarvittaessa kuivuutta melko pitkään. Nataa pyritään suosimaan kastelurytmillä väylillä ja lyöntipaikoilla.

Draught enduring grass species were chosen due to the limited amount of irrigation water. The fairways and teeing areas can handle draught fairly long. Fescues are favoured with irrigation inputs on tees and fairways.
Soil decompaction and thatch management Kastelut hoidetaan iltaisin ja öisin, jotta maa ei olisi märkä, kun hoitotoimet aloitetaan aamulla, jotta maa ei pääse tiivistymään. Kuitukerros ja orgaanisen aineksen määrä pyritään pitämään hoitotoimenpiteillä sopivana.

The irrigation program is run at night to give the ground time to absorb the water before the morning's maintenance in order to avoid the ground's condensation. Appropriate actions are taken to keep the thatch and organic matter levels optimal.
Timing and dose of water application Kastelut öisin, jotta vettä ei mene hukkaan tuulen ja haihtumisen takia. Pyritään kastelemaan kerralla reilusti ja sitten annetaan kuivua. Kosteusmittaria käytetään kastelutarpeen määrittämiseksi.

The night time irrigation prevents water from going to waste because of strong winds and drying by The Sun. The irrigation is done By giving the grass as much water at a time as possible and then giving it time to absorb the water and dry. Moisture meter is used to determine amount and timing of water applications.
Analysis of soil moisture Maaperän kosteutta on arvioitu silmämääräisesti ja kosteusmittarilla.

The soil moisture is monitored by the eye and soil moisture meter.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Sääaseman hankkimista suunnitellaan.

Plans to buy weather station has been made.

Use of wetting agents Kauden aikana viheriöille ruiskutetaan kostutusainetta noin kerran kuukaudessa. Käyetään eri tyyppisiä kostutusaineita kastelun hyödyn maksimoimiseksi ja veden läpäisykyvyn parantamiseksi. Myös tunnetuille kuiville alueille ja dry spoteille laitetaan kostutusainetta paikallisemmin jo etukäteen.

During season wetting agents are applied once a month. Different forms or wetting agents are used to maximise irrigation efficiency and to increase water infiltration. The wetting agents are also used on known dry areas and spots before hand.
Overall reduction in irrigated area Kentälle on alunperin rakennettu sopiva kastelujärjestelmä, jota on jouduttu kasvattamaan, jotta kenttäalue pysyy elinvoimaisena. Raffialueille laitettuja sadettimia otetaan pois käytöstä.

The original irrigation plan is learned to be more than minimal so the irrigated area has been growed a little over the years to keep the grass vital and constant throughout the course. Sprinklers in rough areas have been taken out of use.
Targeting of sprinkler heads Suuntauksia korjataan tarvittaessa, jos jokin alue saa liikaa tai liian vähän kastelua.

Targeting is adjusted when needed.
Optimizing system pressure Pumppaamolla taajuusmuuntaja sovittaa paineen tarpeen mukaan.

The pump station equalizer adjusts the pressure.
Adoption of cutting edge nozzle technology Suuttimella säädetään suihkun pituutta ja yksittäisen sadettimen vesimäärää tarpeen mukaan.

The nozzles are adjusted to maximize their potential on specific areas.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Kaikki wc-pöntöt on varustettu kaksoishuuhtelupainikeella.

All toilets have duplex flush system.
Use of water efficient appliances Käsienpesuhanat ovat automaattisia.

The faucets are automatic.
Use of efficient shower technology Lämmin vesi tulee heti, joten vettä ei tarvitse laskea turhaan.

The water turns warm instantly so the user doesn't have to waste any water while waiting the right temperature.
Repairing leaks Mahdolliset vuodot korjataan heti, kun ne havaitaan.

All detected leaks are fixed instantly.
Water awareness signage Ei ole tarvetta, koska suurin osa asiakkaiden käyttämistä vesihanoista on automaattisia.

Most of the customer used faucets are automatic.

Energy

Kenttä on vielä melko uusi, joten kaikki tilat on varustettu taloudellisella tekniikalla. Klubitalo, valaistus, kiukaat ja tietokoneet ovat uusia ja energiatehokkaita. Myös ravintolan varustus on uutta ja energiatehokasta.


As a fairly new course the facilities are equipped with new economical technology. All activity from the clubhouse, lamps, sauna stoves and computers are new and energy efficient. Also the restaurant is furnished with the newest equipment cutting down on energy use.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Renewable Grid Electricity (kWh) 67840 58880 57875

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Diesel (Litres) 2650 2330 4000
Heating Oil (Litres) 8128 7260 8788
Non-renewable Grid (kWh) 462160 402500 381049
Petrol (Litres) 4500 4000 2105

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Vihreää energiaa suositaan aina kun mahdollista.

Green tariff grid supply favoured when possible.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Hanke aurinkopaneelien asentamisesta käynnistetty ja suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2018.

Installation project of solarpanels on clubhouse roof has started and planned to be completed spring 2018.
Use of geothermal and / or ground sources Kenttäalueella kaatuvat ja kaadettavat puut haketetaan omalla hakkurilla ja käytetään kenttäalueella. Haketutetaan isommalla koneella ja materiaalit kierrätetään kentällä käytettäviksi.

The fallen trees on the course area are chipped to pieces with our own wood chipper and used on the course. The extra wood is chipped by outsourced company and used back on the course projects.
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Ravintola käyttää nestekaasua grillillä kesäisin.

The restaurant uses LPG on their barbeque on summer weekends.
Use of electric hybrid vehicles Hybridikäyttöiset singelileikkurit (3 kpl) otettiin käyttöön viheriöillä kauden 2013 alussa.Myös päältäajettava Triflex leikkuri on hankittu viheriöille 2017.

Three hybrid single mowers are have been used on the greens since the beginning of 2013. Also hybrid Triflex ride-on mower has been bought 2017.
Use of recycled oils Jäteöljy kierrätetään.

All used waste oil is recycled.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Klubitalolla on käytössä lämmön talteenotto. Ilmastointia ei ole, pelkästään ilmanvaihto. Käyttöön otettu sähkönkulutusta ja lämmitystä ompimoiva OptiWatt järjestelmä.

The clubhouse uses a heat reclaiming devices. The clubhouse does not have air conditioning but there is an automatic aeration system. OptiWatt system that reduces energy usage and optimises heating has been taken into use.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Ilmanvaihdon teho laskee automaattisesti lämpötilan laskiessa.

The aeration power reduces automatically when the temperatures drops.
Enhancement of natural ventilation opportunities Klubitalon ovia pidetään kesäisin auki.

On the summer time the clubhouse doors are kept open if the winds are not too strong.
Upgrading of building insulation Klubitalo on uusi ja sen eristystä ei ole tarvinnut uusia.

The clubhouse is new (2006) and the insulation does not have a reason to be upgraded.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Klubitalon etelään ja länteen suuntaavat suuret ikkunat päästävät auringonvalon sisään koko päivän ajan, eikä keinovalaistuksen käyttö ole aina tarpeellista. Korkeilla leveysasteilla aurinko paistaa koko aukioloajan.

The large southward and westward pointing clubhouse Windows let the sunlight come in which reduces the need to use artificial lights. The course is situated in such a high latitude that during the season The Sun is shining throughout the opening hours.
Installation of low-energy lighting Suuri osa lampuista on energiasäästölamppuja ja rikkoutuneet lamput korvataan aina energiansäästölampuilla.

Most of the light bulbs are low-energy or energy saver lights and the old bulbs are replaced with low-energy and energy saver lights when possible.
Use of motion sensor lighting Liiketunnistimien asentaminen on suunnitteilla yleisiin WC-tiloihin.

Motion sensor oriented lights are planned to install on public toilets.
Transition to energy efficient appliances Ison kopiokoneen paikalle vaihdettiin tarkoitukseen paremmin sopiva pieni laite. TV:t on vaihdettu energiatehokkaampiin. Uusia laitteita hankittaessa pyritään siirtymään energiatehokkaampiin.

The big old copier was upgraded into a small copier which better suits our needs. The TVs are upgraded into more energy saving models. The enrgy consumption is considered when new electrical appliances are purchased.
Use of timers with appliances, heating and lighting Ajastimet laittavat kiukaat aamulla valmiustilaan ja nappia painamalla ne ovat käytettävissä. Illalla ajastin sulkee kiukaat. Kentänhoitajien vaatteidenkuivauskaappi toimii ajastimella.

The stowes on saunas are used by timers. In the Morning the timers warm up the stowes and put them on standby. When a customer pushs a button the stowe turns fully on. The timers turn off the stowes in the evening. The greenkeepers' clothing dryer works on timer.
Educating staff and customers Henkilökunta koulutetaan sammuttamaan kaikki laitteet, joita ei käytetä. Henkilökunta koulutetaan perehdytysvaiheessa toimimaan energiaa säästävällä tavalla.

The staff is taught to turn off all the lights and appliances which are not needed at the time being and to always act in an energy saving attitude.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 13% 60%
Diesel 80% 40%
Hybrid 7% 100%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Osa kentänhoitohenkilökunnasta kulkee kimppakyydillä töihin. Ravintola huomioi kimppakyytimahdollisuuden työvuorosuunnittelussa.

Some of the greenkeeping staff are car pooling. The restaurant considers the possibility for car pooling when hiring new staff.
Group transportation (e.g. buses) Bussipysäkki sijaitsee golfkentän risteyksessä. Junapysäkki on noin 3 km päässä ja junassa voi kuljettaa polkupyörän.

There is a bus stop right next to the golf course. The train station is situated 3 kilometres away but it is possible to bring your bicycle on train.
Secure cycle parking Polkupyörät saa varastoitua turvallisesti sisätiloihin.

It is possible to store your bicycle in a safe place.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Klubitalolta löytyy 14 isoa bägikaappia, joihin mahtuu kaksi bägiä kuhunkin. Lisäksi löytyy viisi yhden bägin kaappia. Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus golftarvikkeiden säilyttämiseen työpaikalla.

There are 14 big bag storage lockers which hold two golf bags each and five smaller ones for one golf bag. The staff is offered a possibility to store their golf gear on the company facilities.
Staff showers Sekä kenttähenkilökunnalle että klubitalon henkilökunnalle (ml. ravintola) on omat suihku- ja pukuhuonetilat. Naisille ja miehille on omat tilansa.

Both the maintenance facility and the clubhouse offer the staff Private showers and dressing rooms for both male and female staff.

Supply Chain

Kentälle toimitetaan kentänhoidossa käytettäviä lannoitteita ja muita välttämättömiä aineksia ja tarvikkeita. Ravintolaan toimitetaan ruokatarvikkeita ja pro shop -myymälään myytävää tavaraa. Osa pro shop -myymälän tuotteista toimitetaan klubille samalla, kun toimittaja tulee itse pelaamaan.

Fertilizers and other materials used on greenkeeping are supplied to the course as well as products needed on food preparation to the restaurant and sales items to the pro shop. Some of the pro shop's sales items are delivered to the clubhouse when the suppliers themselves come play golf.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Jäsenille suunnatuista tuloskorteista on karsittu kaikki ylimääräinen teksti pois, jolloin tuloskortista on saatu tehtyä tavanomaista pienempi.

Hirsala Golf uses two types of scorecards: the regular one and in order to avoid waste paper a tiny version without any extra info specifically designed for the club members and players who know the course well enough.
Use of local suppliers Henkilökunta noutaa mm. painotuotteita ja varaosia suoraan toimittajalta työmatkalla, jotta turhalta ajamiselta vältytään. Pyritään käyttämään paikallisia ja lähellä sijaitsevia toimittajia. Lähes kaikki tarvittava löytyy noin puolen tunnin sisältä.

The staff pick up materials (such as large prints and spare parts for machinery) on their way to work in order to avoid unnecessary driving. Local suppliers are used when possible. Almost everything we need daily can be found within a half an hour drive.
Use of local products Ravintolalla on pieni puutarha, jonka antimia käytetään ruoanlaittoon. Kukat ja iso osa taimista tulee läheisiltä puutarhoilta. Lähes kaikki kentälle laitettava aines (ei lannoitteet) on kotimaista.

The restaurant has its own small garden products of which it uses on cooking. The flowers and most of the seedling are purchased on local gardens. Almost all chemicals used on course are made in Finland, except fertilizers.
Selection of certified products Käytetään mahdollisimman paljon ympäristösertifioituja toimittajia ja lähes kaikilla toimittajilla on jokin ympäristösertifikaatti.

Environmental certified suppliers are used as much as possible and almost all of the suppliers have some kind of environmental certificate.
Use of recycled and recyclable products Bägilätkät on valmistettu kierrätetystä huovasta. Osa ravintolaan toimitetuista ruokapakkauksista puhdistetaan ja käytetään uudestaan ruoan säilömisessä. Lähes kaikki pakkausmateriaali on kierrätettyä ja/tai kierrätettävissä olevaa.

The so called "bag tags" are made of recycled felt. Some of the plastic food boxes are cleaned and reused on food preservation. Almost all packaking materials are recycled and/or recyclable/reusable.
Selection of products that feature minimal packaging Lannoitteet tilataan suursäkeissä. Kaikki pyritään tilaamaan mahdollisimman vähällä pakkaamisella.

The fertilizers are delivered in large bags. Everything is asked to be delivered with minimal packaging if possible.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 4 1 3
Catering Supplies 2 1 1
Retail 1 1 1
Trade & Contractors 3 1 2
Maintenance Equipment 6 3 3
Course Supplies 6 3 3

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Ruoholajikkeiksi on valittu kehityksen kärjestä parhaiten soveltuvat.

The turfgrass is the best suitable in our conditions and chosen from the best possibilities.
Managing stress and wear Ennen rajuja hoitoja tehdään hoidettavalle alueelle kestävyyttä parantava lannoitus. Viheriön reuna leikataan perästä käveltävällä leikkurilla, leikkuusuunta vaihdetaan joka leikkuulla, tiin ja reikien paikat vaihdetaan kesäkaudella päivittäin.

Before harsh treatments the treated areea is given durability enhancing fertilizers. The greens' edges are always mowed with walking mowers (except when giving it a rest) and the mowing direction is changed daily. The tee markers and pin positions are changed daily during the high summer season.
Enhancement of soil structure Kasvualustaa on tutkittu rakennusvaiheesta lähtien ja se läpäisee USGA:n normit. Rakenne pyritään pitämään hiekkadressauksen ja ilmastusten avulla alkuperäisen kaltaisena.

The soil structure has been studied since the construction and it passes the USGA norms. The structure is kept close to its original form with sand dressing and aerating.
Optimization of the growing environment Puut ja pensaat istutetaan alueille, joissa ne voivat parhaiten menestyä. Käytetään useita heinälajikkeita, jotta ruoho kasvaisi mahdollisimman hyvin eri paikoissa. Puita karsitaan varsinkin viheriöiden ja lyöntipaikkojen ympäriltä kasvuympäristön parantamiseksi.

The new trees and bushes are planted on the areas where the types best suit. In turfgrass a mixture of multiple grass types is used to ensure the best possible result on different kinds of areas. Trees have been removed around greens and tees to improve airflow and remove shade.
Managing thatch levels Holkitus ja ilmastusohjelma sekä dressaukset on suunniteltu optimaalisen kuidunhallinnan saavuttamiseksi. Orgaanisen aineksen määrää ja edistymistä mitataan säännöllisesti.

Coring and aeration as well as top dressing programs have been plannde so that thatch management is optimal. Organic matter is measured regularly to see the progress.
Managing surface moisture Viheriöiltä poistetaan kosteus joka aamu arkisin kevytharjalla ja viikonloppuisin leikkureiden omilla harjoilla. Syksyisin käytetään kasteenpoistoaineita.

Moisture is removed from the greens with a light weight sweeper during the summer weekdays and with the mowers' own sweepers on summer weekends. A moisture removing chemical is used on autumns.
Establishing thresholds for pests and disease IPM politiikka on käytössä kentänhoidossa. Kulturaaliset ja biologiset toimet ovat ensisijalla taudintorjunnassa. Torjunta-aineita käytetään tehokkaasti tarpeen vaatiessa.

IPM policy is in place. Cultural and biological practices are first taken to manage disease and pests. Fungicides are used efficiently when needed.
Scouting for pests and diseases Ammattitaitoinen henkilökunta kertoo havainnoistaan ja epäilyistään kenttämestarille, joka tarkistaa tilanteen ja ryhtyy toimiin. Toisinaan myös pelaajat kertovat havainnoistaan, jotka tarkistetaan.

The professional staff tells their observation to the course manager who inspects the situation and takes the needed actions. Also the players' remarks are inspected thoroughly,
Monitoring / improvement of plant health Seurataan silmämääräisesti. Kasvintutkimuslaitokselle lähetetään näytteitä maaperästä ja kasveista.

The plant health is monitored mainly by eye. Samples of the soil and plants are sent to the plant research institution.
Kasvien yleiskunto / The plant condition Kasvit yritetään pitää jatkuvasti mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta vakavammilta toimenpiteiltä vältytään.

The plants' condition is maintained constantly to avoid the need for harsh actions.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - K - Inorganic 92 92 122
Fairways - K - Organic 0 0 0
Fairways - N - Inorganic 129 129 88
Fairways - N - Organic 0 0 0
Fairways - P - Inorganic 48 48 10
Fairways - P - Organic 0 0 0
Greens - K - Inorganic 208 208 197
Greens - K - Organic 0 0 0
Greens - N - Inorganic 152 179 182
Greens - N - Organic 0 0 0
Greens - P - Inorganic 17 17 19
Greens - P - Organic 0 0 0
Rough - K - Inorganic 0 0 0
Rough - K - Organic 0 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0 0
Rough - N - Organic 0 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0 0
Rough - P - Organic 0 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - K - Organic 0 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - N - Organic 0 0 0
Semi-Rough - P - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - P - Organic 0 0 0
Tees - K - Inorganic 68 68 123
Tees - K - Organic 0 0 0
Tees - N - Inorganic 105 105 138
Tees - N - Organic 0 0 0
Tees - P - Inorganic 12 12 24
Tees - P - Organic 0 0 0

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Fungicide - Active Ingredient 2 2 4
Greens - Fungicide - Total Weight 8 8 9
Greens - Fungicide - Number of applications per year 5 5 6
Greens - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 2 3 3
Rough - Herbicide - Total Weight 8 12 10
Rough - Herbicide - Number of applications per year 2 2 2
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Käytämme biohajoavia tai biologisia tuotteita ensisijaisesti.

Use of biologically degrading or biological products mainly.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Lumen alle laitetaan kontaktista ainetta estämään lumihomeen ja muiden talvituhosienten syntymistä.

Before winter mold preventing chemicals are used on greens to protect greens from snow-caused molding.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Rikkaruohoja torjutaan pistetorjuntana säännöllisesti koko kauden ajan tuulettomalla poutasäällä kuivalle nurmelle.

Spot-treatment is used to prevent weed growth constantly throughout the season on windless and dry days.
Calibration and testing of sprayers Ruiskut kalibroidaan kauden alussa. Vaadittava ruiskujen katsastus on tehty.

All sprayers are tested and calibrated in the beginning of the season. Demanded legal check for sprayer has been done.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Käytössä on XC-suuttimia, jotka antavat paremman ja tehokkaamman suihkun, joka ei ole altis tuulelle: sopivan kokoisia pisaroita, sopiva määrä, oikeaan kohtaan.

Efficient nozzles are used to give the right amount of right sized drops to the right places.
Non-chemical weed control Rikkaruohoja kitketään käsin. Kiveyksillä käytetään etikkahappoa ja uutta HeatWeed laitetta joka torjuu rikkakasveja kuumalla vedellä.

The weeds are rooted out by hand. Vinegar acetum is used to control weed growth on stone pavings. New HeatWeed machine that controls weed with hot water is used to contro weeds in stone pavings.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Kompostiteetä käytetään viheriöillä ja tarvittaessa muillakin alueilla vaikuttamaan positiivisesti monivuotisten heinien pieneliötoimintaan.

Composted tea is used on the greens and other areas if needed to give a positive impact on microorganisms of perennials.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber true false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Toimiston jätteet jaetaan paperiin, pahviin ja energiajätteeseen, joille kaikille on omat keräysastiansa, joista ne päätyvät kierrätettäviksi. Paristot, lamput ja muu satunnainen ongelmajäte viedään ongelmajätteen keräyspisteisiin. Myös kentän jäte lajitellaan eikä sekajätettä pääse syntymään.

The clubhouse and maintenance facility's waste materials are separated into paper, cardboard and energywaste and they all have their own recycling bins from where they are delivered to recycling. Batteries, lamps etc. are taken to hazardous waste receiving places.
Establishment of recycling centers Avosiiloja käytetään tarvittaessa kierrätettävän aineksen väliaikaiseen säilömiseen (esim. hake).

The open silos are used to temporary storage materials such as wood chips and rubble.
Returning clipping to fairways and walkways Kaikki leikkuujäte palautuu kentälle ja käytetään raffien lannoittamiseen.

All the clipping is used on the course and none of it goes to waste. Clippings are used to fertilise weak rough areas.
Education of staff and customer education Henkilökunnalle tiedotetaan ja sitä koulutetaan ympäristöasioista. Perehdytyksessä opetetaan kierrätyksen periaatteet. Kantahenkilökunta ja kentänhoitajat ovat saaneet ensiapukoulutuksen ja koko henkilökunta on koulutettu defibrillaattorin käyttöön.

The staff is informed and educated on environmental issues. The guidelines for recycling are gone through during staff induction. The whole year-round staff has been given an emergency first aid training and the whole staff is trained to use a defibrillator which is situated by the reception.
Waste awareness campaigns Muutoksista kierrätyksessä tiedotetaan asiakkaille.

The customers are informed of the possible changes on waste management.

Pollution Control

Toimitaan lainsäädännön puitteissa. Kaikki polttoainesäiliöt sijaitsevat maan pinnalla vuotoaltaissa ja niissä on kaksoispohjat. Kaikkea materiaalia käsitellään niille varatuilla alueilla ja tarkoitukseen varatuilla välineillä.

Hirsala Golf operates with high respect to the Finnish pollution legislation. All fuel tanks etc. are situated above ground level with their own basins and double bases. All material are handled on specific areas with specific tools.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Two Yearly Two Yearly Weekly
On-Site Two Yearly Two Yearly Weekly
Outflow Two Yearly Two Yearly Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Irrigation Reservoir N/A
Clubhouse Via Oil Separator N/A
Maintenance Facility Via Oil Separator N/A
Wash Pad Via Oil Separator N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true false
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Käytetyt akut ja paristot kerätään talteen ja viedään kierrätykseen. lukittava kasvinsuojeluvarasto.

Used batteries are gathered and delivered to recycling. Lockable storage room for fungicides etc.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Oma hitsausalue, oma terien teroituspaikka, nostimelle oma paikka.

There are specific areas for sharpening the blades and welding. There is also a special area for the jack.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Sekoitukset tehdään sisäalueella.

All the mixing is done indoors.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Tehdään kaukana viemäriaukoista tasaisella ja puhtaalla lattiapinnalla. Jos kuitenkin jotain menee viemäriin, se päätyy öljynerotuskaivoon, joka voidaan tarvittaessa tyhjentää.

All the mixing is done away from open sewers on flat and clean surface. However if something should spill to a sewer it will end up in an oil separation tank which can be emptied if needed.
Installation of above-ground fuel tanks Kaikki polttoainesäiliöt on sijoitettu maan päälle ja niissä on kaksoispohjat.

All fuel tanks are situated above-ground and they have a double base installed.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Kaikissa polttoainesäiliöissä on kaksoispohja ja ne on sijoitettu omiin suoja-altaisiinsa, joiden avulla näkee mahdolliset vuodot nopeasti.

All fuel tanks have double bases and they are situated in their own separated basins which indicate possible leakages right away.
Provision of containment booms and absorbent materials Öljypuomit saa läheiseltä palolaitokselta tarvittaessa nopeasti. Imeytysainetta löytyy omiin tarpeisiin välttämätön määrä. Tarvittaessa sitä saa lisää palolaitokselta.

A nearby voluntary fire department has oil booms which an be used if needed. There are enough absorbent material on the maintenance facility for daily use but more can be acquired rapidly from the fire department if needed.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Käytetään pitkäaikaisvaikutteisia lannoitteita, jotka eivät huuhtoudu helposti. Lannoitukset tehdään ruiskuttamalla, jolloin määrät ovat pieniä. Orgaanisten lannoitteiden käyttö vähentää ravinteiden huuhtoutumista.

Mainly long lasting fertilizers which will not wash out easily are used. The fertilizing is mostly done by spraying so the amount is easily monitored and adjusted. Usage of organic sourced fertilizers reduces risk of leaching.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Kaikkien vesiesteiden ympärillä on karheikkoalueet, joita ei lannoiteta koskaan.

All water hazards, ponds and streams are surrounded with rough areas which are not fertilized.
Establishment of emergency spillage response plan Henkilökunta osaa käyttää imeytysainetta pienissä vuototapauksissa. Isommissa tapauksissa he ottavat yhteyden kenttämestariin, joka tarvittaessa kutsuu pelastuslaitoksen hoitamaan isoimmat vahingot.

The staff can use absorbent materials on minor spillage cases. In more serious cases the staff is informed to contact the course manager who calls the fire department if necessary.
Controlling erosion and sediment discharge Nurmipinnat pidetään hyvässä kunnossa, jolloin eroosiota ei pääse tapahtumaan. Bunkkereiden käsittely pohjamateriaalien avulla vähentää eroosiota.

The turfgrass is kept in a good condition all the time to prevent erosion and desiment discharge. New bunker liner technology is in use and been installed in few bunkers already.
Establishment of pesticide-free zones Sienitorjunta-aineita käytetään pääasiassa viheriöillä. Hyönteistorjunta-aineita ei käytetä, mutta kiinteistöissä on rotanloukkuja. Väylä- ja raffialueet sekä metsät ovat täysin torjunta-aine vapaata aluetta.

Fungicides are mainly been used on the greens. No Insecticides are used, but all the buildings have rodent traps. Fairways and rough areas as well as woodlands are pesticide free.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Kenttä on rakennettu siten, ettei suuretkaan vesimäärät saa aikaan valumia. Joillain paikoilla valumia hidastetaan ja estetään istutuksilla ja kiveyksillä ja muilla kivipinnoilla. Nurmipintojen kehityttyä valmiiksi valumaongelmia ei ole ollut.

The course is built ian a way which prevents surface run-offs even with greater amounts of water. On some areas the run-offs are slowed down and prevented with plants and stone walls. Since the grass has grown in its full strength no run-off problems have ocucured.

Community

Hirsala Golf tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden käyttää kenttäaluetta ulkoiluun silloin, kun se on turvallista. Paikallisten asukkaiden kanssa on keskusteltu valokaapelin asentamisen ja kevyenliikenteenväylän rakentamisen mahdollisuudesta.

Hirsala Golf offers the local people a possibillity to use the course area for recreational use when it is safe. The possibilities to install a high speed internet cable on the area and building a sidewalk has been discussed with the locals.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2 4
Course Management 4 4 4
Golf Coaching 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • General Manager
 • Course Manager
 • Green Staff

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Lukittu kasvinsuojeluvarasto. Vain kasvinsuojelututkinnon suorittaneet työntekijät käsittelevät torjunta-aineita.

Locked storage for pesticides. Only personnel who have completed training for use of pesticides are allowed to handle them.
Efficient water management Tuhlailevaan vedenkäyttöön puututaan, kun sitä ilmenee. Koneiden puhdistus tehdään ensin paineilmalla ennen pesua.

Unefficient water usage is not tolerated. Machinery is cleaned firts with pressurised air and washed after.
Management of accidents and emergencies Kenttähenkilökunnalla on voimassa oleva hätäensiapukoulutus, joka uusitaan aina tarvittaessa. Koko henkilökunta on koulutettu käyttämään defibrillattoria. Kesätyöntekijöiden kanssa käydään läpi erilaisia golfkentän vaaratilanteita ja neuvotaan niissä toimimista. Työkoneiden käytöstä annetaan turvallisuuskoulutus ennen käyttöä. Turvaohjeet löytyvät myös kirjallisina.

The greenkeeping staff is first aid trained. The whole staff has training for defibrillator use. New workers are trained on every day hazards. Everyone using machinery will be trained. All safety information is also written.
Management of habitats and vegetation Alueelle luontaisen eliöstön annetaan olla rauhassa mahdollisuuksien mukaan. Luonnontilaisia alueita pyritään suojelemaan.

Natural habitats and vegetation is left without disturbance if possible. Natura areas are protected.
Waste minimization, separation and recycling Sisäinen koulutus kierrätystä varten. Myös pelaajille pyrtiään tiedottamaan kierrätys mahdollisuuksista.


Internal training for recycling. Also players are informed about recycling possibilities.
Health & Safety Koko henkilökunta on käynyt defibrilaattori- ja ensiapukoulutuksen. Asianmukaiset työvaatteet tarjotaan turvallista työskentelyä varten.

All of the staff has been trained for use of defibrilator and first aid. Adequate work clothing is provided for safe operation.
Energy Saving Henkilökuntaa opastetaan käyttämään valaistusta harkiten ja sammuttamaan laitteet, jotka eivät ole käytössä. Koneiden käytössä noudatetaan valmistajan ja maahantuojan ohjeistusta.

The staff is educated to turn off lights and electric appliances when not used. The importers instructions are followed when using machinery.
Understanding of landscape and cultural heritage Alueen ympäristö ja historialliset arvokohteet ovat suojeltuja.

Landscape and cultural heritage is protected by staff.
Environmental management planning GEO sertifikaatti on tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Toiminnan joka osa-aluetta kehitetään jatkuvasti.

GEO is integral part of operation and plan is to improve operation at every aspect.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Naapureiden annetaan melko vapaasti käyttää kentän ympäri kulkevaa hiekkatietä, jolle talvisin tehdään hiihtolatu. Asutuksen lähellä oleville rei'ille on laitettu kyltit opastamaan pelaajia. Alueen asukkaille viedään joulun aikaan pienet joululahjat.

The neighbours are allowed to use the maintenance road for jogging etc. fairly freely both summer and winter. Close to nearby housing are placed signage to instruct players. The nearby houses are given small presents on Christmas time.
Local Government Kunnan internetsivuilta löytyy kentän yhteystiedot ja tiedot palvelutarjonnasta.

The course information can be found on the municipal website.
Local Environmental Groups Lähellä sijaitsevan Finnträsk-järven suojeluyhdistykselle tehtiin rakennusvaiheessa ympäristöselvitys kentän vaikutuksesta järvelle. Suojeluyhdistys oli tyytyväinen selvitykseen.

An environmental report on how the course affects was made to a local preservation society of Lake Finnträsk. The society was happy with the results.
Local Community Groups Paikallisille ryhmille annetaan mahdollisuus käyttää klubin kokoustiloja.

The local community groups are given an opportunity to use the club facilities for meetings free of charge.
Media Kentän ympäristöasioista on kirjoitettu viime vuosina runsaasti Suomen golfmediassa. Ympäristöasioista tiedotetaan myös omilla nettisivuilla ja Facebookissa.

The course's environmental issues are reported abundantly on the magazine of the FInnish Greenkeepers' Association. The environmental news are also told on the course's internet page and on Facebook.
Local Businesses Tarvittavat palvelut ja tuotteet ostetaan ensisijaisesti paikallisilta yrityksiltä.

The services and products are primarily bought from local businesses,
Schools & Colleges Kentälle otetaan vuosittain paikallisia koululaisia työelämääntutustumisjaksolle.

Local pupils are hired yearly to complete the schools' work practice program.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Kenttäalueella sijaitsevat polut ovat naapuruston käytössä ja niillä liikkuminen on turvallista. Kenttäalueella liikkumista ei rajoiteta ulkopuolisilta, ellei se ole häiriöksi tai haitaksi pelaajille tai työnteolle tai vaaraksi kenellekään.

The maintenance roads on the course are let to be used by the locals and it is safe to do so. The recreational use of the course area is not limited if it does not cause any trouble or danger for the players, workers, the people or the course itself.
Creation of new paths and nature trails Alueelle tehdään joka talvi hiihtolatu.

Every winter a skiing trail is created on the course area if possible.
Installation of effective and welcoming signage Opasteita löytyy vain kentän omalta risteysalueelta.

Welcoming signage is only installed on the course entrance.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Talvikaudella kentälle tehdään hiihtoladut. Kesäaikaan ympäri kulkevalla tiellä kulkee lenkkeilijöitä. Myös sienestystä ja marjastusta harrastetaan alueella paljon.

Skiing, jogging, dog walking and gathering mushrooms and berries are popular recreational activities on the course area.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Jokamiehenoikeudella kenttäalueella saa liikkua, kunhan ei ole vaaraksi kenellekään tai millekään.

According to the Finnish "right of public access to wilderness" moving on and around the course area is not limited unless it endanger someone or something.
Continuation of traditional agricultural activities Paikallisten maanviljelijöiden kanssa tehdään yhteistyötä (esim. lumenauraus) ja käytetään heidän alueellista tuntemustaan.

The local farmers' knowledge on the area's climate and soil quality is used when necessary. Some services - such as snow plowing - are bought from local farmers.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • Finnträskin suojeluyhdistys

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Mainittu Röngän selvityksessä.

Mentioned in the Rönkä's report.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Kenttä on rakennettu suureksi osaksi metsäalueelle, josta ei ole löytynyt merkkejä maataloudesta tai muinaisesta asutuksesta.

The course is mainly built on former forrest area and no signs of earlier farming or housing has been found.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Kenttäalueen itäreunassa on merkkejä sotienaikaisista juoksuhaudoista.

On the east border of the course signs of wartime trenches have been found.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Pelaajia tiedotetaan käärmeiden olemassaolosta. Caddiemasterit opiskelleet perustiedot käärmeistä voidakseen opastaa pelaajia. Pelaajille suunnattu eläinvalokuvauskilpailu on esimerkki pelaajien osallistamisesta ympäristötoimintaan.

The players are acknowledged on the presence of venomous and endangered snakes. The reception staff is able to teach the customers on Basic knowledge on the snakes. During the season 2013 an animal photography contest was held on the course area.
Members evenings and course walks Jäsenistölle ei järjestetä ohjattua toimintaa. Klubitilat ovat kuitenkin vapaasti osakkaiden käytössä heidän omia tapahtumiaan varten. Members evenings or other happenings for members are not organized. The shareowners are allwed to use the clubhouse for theiir events free of rental charges.
Course guides / brochures Myynnissä on väyläopas, joka löytyy myös nettisisvuilta.

The pro shop has a course guide for sale. The guide is also available on the internet page free of charge.
Interpretation panels & course signage Kentän kyltit ovat pieniä ja maisemaan sopivia. Kylteistä löytyvät tekstit "Next tee" ja "Carts", jotka ovat helposti ymmärrettävissä. Klubin kyltit ovat pieniä ja kuvallisia, joten monikielistä tekstitystä ei tarvita.

The signage is discreet and fits well to surroundings. The texts on the course signage (Next Tee, Carts) is easy to understand. The signage inside clubhouse only has pictures so there is no need for multilanguage translations.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Sertifioinnista tiedotettiin laajalti. Ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista tiedotetaan nettisivuilla ja Facebookissa. The original GEO certification was communicated widely. The public is announced of he environmental issues on the internet and Facebook.
Course walks / open days Kauden alussa osakkaille tapahtuma, jossa he voivat tuoda vieraansa pelaamaan veloituksetta. Päivän aikana myös muuta toimintaa klubitalolla.

On the beginning of every season Hirsala Golf Hold an event fot the shareholders, where they can bring their guests to play free of charge. The day also holds other activities on the clubhouse such as a fashion show.
Attending community meetings Paikallinen hallituksen jäsen osallistuu usein alueen asioita käsitteleviin kokouksiin.

A board member who lives nearby the course often takes part in meeting concerning local matters.
Joint practical projects with community Valokaapelin asentamista ja kevyenliikenteenväylän rakentamista on käsitelty paikallisten asukkaiden kanssa.

Installation of a high speed internet cable and a construction of a pavement has been discussed with the locals.