Golfbaan Bentwoud

GEO Certified® 12/2016
Benthuizen,
Netherlands
Telephone: +31172583010
P1030303_club_image

Golfcourse Bentwoud only recently opened its doors. During my visit it became clear that Bentwoud is an open-minded modern golf facility, and non-playing visitors are just as welcome as golfers. For the neighbourhood they organize in close collaboration with local organisations excursions to the forests of Bentwoud. The course consists out of 3 nine hole loops each with its own charm and challenge. The management is keen on improving its sustainability performance. Not only with respect to course maintenance, also energy use is high on their pr…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Lus A Oostwoud (9 holes, 2712 metres, year opened 2011)
Lus B Zuidwoud (9 holes, 3034 metres, year opened 2011)
Lus C Westwoud (9 holes, 2704 metres, year opened 2012)
Par 3/4 Noordwoud (9 holes, 1387 metres, year opened 2011)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities

Nature

Golfbaan Landgoed Bentwoud is een jonge golfbaan met landgoedstatus. De parkachtige aanleg zorgt op iedere golflus voor een unieke ervaring van het landschap.
De golfbaan is te verdelen in vier aparte 9-holes lussen. Golfbaan Bentwoud is gastvrij voor alle spelers, van beginners tot gevorderden. Door de onderscheidende kwaliteit van de greens en een uitstekende spelbeleving komen spelers van heinde en verre om een ronde op de golfbaan te spelen. Deze kwaliteit wordt gehandhaafd door een enthousiast en professioneel team van greenkeepers dat dagelijks de vitaliteit van de grasmat in de gaten houdt.
Omdat Golfbaan Bentwoud een golfbaan is met jonge aanplant, groeit de golfbaan als het ware. De openheid die nu zo kenmerkend is voor de lay-out, zal op den duur veranderen in een unieke bosbaan die aansluit op de rest van het Bentwoud. Er wordt nu al samengewerkt met Staatsbosbeheer die wandelingen organiseert in het Bentwoud en deels over de golfbaan lopen.
Als landgoed golfbaan, heeft Golfbaan Bentwoud een belangrijke functie voor de ecologie van het gebied.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Broedvogelinventarisatie Ko Katsman 2016/07/07 Download
Plantenmonitoring Kees Groen 2016/06/01 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Koekoek Cuculus canorus
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Graspieper Anthus pratensis)
Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Tapuit Oenanthe oenanthe
Sprinkhaanzanger Locustella naevia
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus
Rietgors Emberiza schoeniclus
Brede wespenorchis Epipactis helleborine
Kamgras Cynosurus cristatus
Witte kluifjeszwam Helvella crispa
Kleine plevier Charadrius dubius

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands NSW-status verstrekt door Dienst Regelingen

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Native Woodland 33 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.5 Hectares Festuca rubra 80%
Agrostis tenuis / capillaris 15%
Tees 0.9 Hectares Festuca rubra 80%
Lolium perenne 15%
Fairways 9.9 Hectares Festuca rubra 70%
Lolium perenne 20%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Duurzaam (weinig water en mest) , goede zoden voor golfspel

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 months

This golf facility does not consult individuals or organizations regarding its grassing plan.

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Er wordt gewerkt via een bemestings-, beluchtings- en bezandingsschema welke in overeenstemming met de eigenaar van de golfbaan wordt vastgesteld.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Stevig gelijkmatige zoden zorgen voor een eerlijke en goede balrol
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Minder behoefte aan water, mest en fungicide
Improving customer understanding around greens maintenance Tijdens bijeenkomsten van de Golfclub worden werkzaamheden, keuzes en bijzonderheden m.b.t. het baanonderhoud toegelicht
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Tijdens bijeenkomsten van de Golfclub worden werkzaamheden, keuzes en bijzonderheden m.b.t. het baanonderhoud toegelicht

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Minimaal beregenen, zo min mogelijk meststoffen, accepteren dat er een links-achtige 'look & feel' ontstaat

Appropriately matching mowing lines to contours De maailijnen volgen de natuurlijke hindernissen in de golfbaan en zijn goed zichtbaar voor spelers
Protection and restoration of historic features De strokenverkaveling passend bij het Groene Hart en de karakteristieke Tochten zijn behouden
Discreet on-course signage and furniture Bewegwijzering en terreinmeubilair zijn van duurzame materialen (recycled plastic en FSC gecertificeerde hout)
Screening and softening unsightly man-made features Camelia's geplaatst rondom plastic inlaatbuizen nabij clubhuis.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Increasing the size of habitat patches Er zijn grote hoeveelheden bos aanwezig op de golfbaan.
Connection of internal habitat patches De verschillende groenzones op de golfbaan zijn met elkaar verbonden middels rough en bos.
Connection of patches with external habitats Op den duur zullen de bossen op de golfbaan aansluiten op het grotere Bentwoud.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Er is voldoende ruimte voor natuurlijke rough.
Promoting species and structurally diverse woodlands Het bos op de golfbaan is nu nog jong, maar zal uitgroeien tot een divers bos.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Door de grote hoeveelheid waterpartijen zijn er ook veel oevers op de golfbaan. Deze zijn geschikt voor amfibieën en libellen.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation De waterpartijen op de golfbaan worden gebruikt door veel watervogels.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Control / management of alien species Door de jonge leeftijd van de golfbaan is hier nog geen sprake van. Er wordt wel gelet op het verschijnen van woekerende uitheemse soorten door de greenkeeping.
Provision of hibernation areas In het jonge bos en de rough is voldoende strooisel aanwezig om als overwintersplek te dienen.

Water

Golfbaan Bentwoud maakt in het clubhuis en de werkloods gebruik van leidingwater. De holes worden beregend met oppervlaktewater. Door de doorstroming van het oppervlaktewater is het water van een goede kwaliteit om als beregeningswater te dienen. De kwaliteit van dit water wordt gemonitord aan het begin van het seizoen.

De grasmat wordt alleen beregend om het gras gezond te houden. Door de kleigronden kunnen in de zomer de greens heel hard worden. Dit is een kenmerk van een kleibaan, hierover wordt veel gecommuniceerd naar de spelers. De golfbaan wordt beregend met een modern irrigatiesysteem dat jaarlijks word onderhouden en afgesteld. In het moderne golfgebouw is tijdens de aanleg waterbesparende apparatuur geïnstalleerd. Zo gebruikt de spoelkraan verbruikt minder water en zijn ook de toiletten water besparend. Het personeel dat werkzaam is in het golfgebouw wordt ingelicht over de manieren om verantwoord met water om te gaan.

Het verbruik van water in de werkloods is nihil en heeft geen eigen water meter. De greenkeepers gebruiken vrijwel alleen opgepompt water voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,496,000 Litres
Golf Course Surface 100% 36,044,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 15,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,674,000 Litres
Golf Course Surface 1000% 40,574,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 12,500 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,387,000 Litres
Golf Course Surface 100% 34,133,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 13,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Upgraded every 3 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species 80% roodzwenk door de baan i.v.m. de geringe waterbehoefte
Soil decompaction and thatch management Minimale watergift om verdichting en viltvorming te voorkomen
Timing and dose of water application Weersverwachting in de gaten houden om zo effectief mogelijk te beregenen
Analysis of soil moisture visueel/vochtmeter
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Door opgebouwde ervaring hoofdgreenkeeper en kennis van de baan
Use of wetting agents Ja, om ook zo effectief mogelijk te beregenen.
Overall reduction in irrigated area De sproeiersrichten op het gewenst onderdeel van de baan.
Targeting of sprinkler heads Om niet de delen van de baan te beregenen waar dat niet nodig is.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Twee knoppen op toiletten, keuzemogelijkheid op mindere hoeveelheid water. Sensor voor urinoirs.
Use of water efficient appliances energiezuinige vaatwasser, knijpding voor borden wassen
Use of efficient shower technology energiezuinige douchekop
Repairing leaks zo snel mogelijk m.b.v. lokale loodgieter
Water awareness signage Medewerkers, pachters zijn zich bewust van belang waterbesparing.

Energy

Golfbaan Bentwoud koopt groene energie in voor het golfgebouw. Daarnaast worden brandstoffen zoals diesel, benzine en hydraulische olie gebruikt in de werkloods. De golfkarren zijn elektrisch. Vanwege de grote oppervlakte van het dak van het golfgebouw, wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

Bij de inkoop van apparatuur is het energielabel een belangrijke overweging. Zo moet de keuken energiezuinig zijn en besparend ten opzichte van het voorgaande model. De oude apparatuur heeft ten minste label B en nieuwe apparatuur heeft label A+. Tijdens rustige uren en het laagseizoen wordt keukenapparatuur niet of maar half gebruikt, uit kosten- energiebesparing. Iedere maand wordt er een nieuwsbrief met besparingstips aan alle medewerkers verstuurd. De verwarming in de kantoren wordt lager gezet bij het verlaten van het gebouw. Er zijn bewegingsmelders geïnstalleerd in de kleedkamers, toiletten en het driving-range gebouw. Medewerkers krijgen regelmatig een informele training in het zuinig omgang met energie.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Renewable Grid Electricity (kWh) 211897 205785 212941

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Natural Gas (Litres) 11750 14377 20500
Petrol (Litres) 975 1250 660

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply er wordt alleen groene stroom ingekocht

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Geen airco geïnstalleerd i.v.m. energiekosten
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration elke ruimte heeft eigen thermostaat
Enhancement of natural ventilation opportunities Pand is zodanig opgeleverd zodat er sprake is van natuurlijke ventilatie
Upgrading of building insulation Gebouw is net nieuw. Alles volgens bouwbesluit.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Maximaal aantal raampartijen over het gehele pand
Installation of low-energy lighting toiletten, buggyruimte, lockerruimte en douches hebben bewegingssensoren.
Use of motion sensor lighting Gebruik van bewegingsmelders
Transition to energy efficient appliances Alles is nog recent. Bij vervanging wordt gelet op het energielabel.

Use of timers with appliances, heating and lighting timer in gebruik bij parkeerverlichting en bij driving range

Educating staff and customers Personeel wordt geattendeerd op energiebesparing door het afsluiten van computers en bij verlaten van ruimten het licht uit te doen.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 100%
Diesel 100%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 17%
Grid Electric 83%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Thuiswerken toegestaan
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Er zijn in 2014 80 extra lockers aangeschaft, totaal aantal lockers

Supply Chain

Golfbaan Bentwoud vindt het belangrijk dat de producten die zij inkopen en gebruiken van een goede herkomst zijn. Door middel van een nauwe samenwerking met de Vermaat groep en het personeel, werkt de golfbaan gezamenlijk aan de vermindering van milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten en zijn voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie binnen het inkoopbeleid. Zo wordt er UTZ koffie geserveerd, hebben de vlees- en viswaren een beter leven keurmerk en zijn gecertificeerd en wordt zuivel en seizoen groente ingekocht bij boeren in de regio.
Restafval uit de keuken is de voorgaande jaren met 20% verminderd door groenteresten te verwerken als soep. Oud frituurvet uit de keuken wordt verwerkt tot biodiesel. De Vermaat Groep heeft in 2015 al voor 30.000 liter biodiesel gezorgd via de inlevering van frituurvet. Afvalscheiding bij het golfgebouw wordt afgestemd met de ophaalservice van van Gansewinkel. Maaisel van greens, tees en fairways wordt opgeruimd, maaisel van de rough blijft liggen.
De input van chemische middelen en meststoffen op de golfbaan wordt tot een minimum beperkt. Dit wordt bewerkstelligt door de grasmat middels technische ingrepen in optimale conditie gehouden.
Er worden geen fungiciden gebruikt en de greenkeeping is de gift van kunstmest op de fairways aan het afbouwen. De gezondheid van het gras wordt nauwlettend gevolgd.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Door duurzame kofiebonen en vis (MSC certificate) houden we rekening met een zorgvuldige omgang van het milieu op de plek van productie.
Use of local suppliers De horeca koopt zoveel mogelijk lokaal in. Zo is er kaas uit Monfoort Ijsselstein, asperges van de lokale boer, en maken we gebruik van een Nederlandse vleesleverancier.
Selection of certified products De ingekochte vis en koffiebonen voor de horeca zijn gecertificeerd
Selection of products that feature minimal packaging Door in bulk in te kopen voorkomen we grote hoeveelheden afval.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 4 2 2
Catering Supplies 1 1
Course Supplies 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Zo min mogelijk water en mest (roodzwenk), weinig tot geen gewasbeschermingsmiddelen.
Managing stress and wear Holes tijdig verplaatsen, looprichting veranderen d.m.v. witte lijnen en overige routebegeleidende signs.
Enhancement of soil structure In het groeiseizoen worden de greens 1x per maand bezand. Er wordt jaarlijks een bodemanalyse uitgevoerd.
Optimization of the growing environment Zodanig snoeien van de omliggende beplanting dat er minder schaduw is.
Managing thatch levels Greens worden 2 maal per jaar met holle pennen gestoken en 4 maal per jaar met vaste pennen belucht. Daarnaast 1-2 maal per jaar verticuteren.
Managing surface moisture Visuele controle, tijdens holesteken en vochtmeters.
Establishing thresholds for pests and disease Zwenkgras en toplaag zuur houden.
Scouting for pests and diseases In de herfst sweepen en bij hoge schimmeldruk niet maaien.
Monitoring / improvement of plant health Visueel (dagelijks) , gezond gras is minder gevoelig voor ziektes

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 10 20 20
Fairways - K - Organic 30
Fairways - N - Inorganic 80 20 20
Fairways - N - Organic 100
Fairways - P - Inorganic 10 20 20
Fairways - P - Organic 40
Greens - K - Inorganic 50 50 50
Greens - N - Inorganic 75 75 75
Greens - N - Organic 10 10 10
Greens - P - Inorganic 30 30 30
Tees - K - Inorganic 90 30 40
Tees - K - Organic 10
Tees - N - Inorganic 90 70 70
Tees - N - Organic 30 30
Tees - P - Inorganic 50 20 70
Tees - P - Organic 10 30

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Herbicide - Total Weight 67.5 95 20
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Greens - Fungicide - Total Weight 0.5 0.5
Greens - Fungicide - Number of applications per year 1 1
Greens - Insecticide - Total Weight 75 70 40
Greens - Insecticide - Number of applications per year 1 1 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Alleen toegestane middelen, uit de lijst van het Ctgb, worden gebruikt
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Om te zorgen dat geen andere flora/fauna schade oploopt.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Om ervoor te zorgen dat het middel alleen gebruikt wordt waar nodig
Calibration and testing of sprayers Dit is verplicht en wordt uitgevoerd

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false false false false
Metal false false true false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false false true false
Cores & Turf true false false false
Sand false false true false
Wood / Timber false false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials via afvalverwerkings management
Establishment of recycling centers Er zijn 3 below containers geplaatst.
Returning clipping to fairways and walkways Grasafval blijft liggen, mits het geen proppen vormt
Education of staff and customer education Bewustwording via nieuwsbrieven voor klanten en interne communicatie voor personeel

Pollution Control

Gevaarlijke stoffen, zowel schoonmaakmiddelen als gewasbeschermingsmiddelen, worden opgeslagen in daarvoor bestemde kasten. Alleen personeel dat de juiste opleiding heeft gehad, mag met deze stoffen werken, dit wordt gecontroleerd en uitgevoerd door AHA de Man. De Wet Milieubeheer is de ondergrens voor al het handelen op Golfbaan Bentwoud.
De gebruikte schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar vanwege de zuivering van afvalwater in het helofytenfilter. Dit helofytenfilter filtert het water op een natuurlijke manier waardoor deze vervolgens kan wegstromen naar het oppervlakte water. Waswater vanaf de wasplaats met olieresten wordt eerst langs een oliefilter geloodst voordat deze op het riool wordt geloosd.
Het Golfgebouw is gebouwd volgens de geldende richtlijnen. Er vindt een jaarlijkse brandweercontrole plaats voor apparatuur en brandputten. Golfbaan Bentwoud voert jaarlijks een risico inventarisatie voor de arboveiligheid uit via de online RI&E dienst van de NVG.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly
On-Site Yearly
Outflow Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Reed Bed
Clubhouse Reed Bed
Maintenance Facility Septic Tank
Wash Pad Via Oil Separator

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents false false
Cooking Oils false false
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Bestrijdingsmiddelen worden worden in een afgesloten kast geborgen en brandstoffen in een lekbak
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden gemengd in een afgesloten tank van veldspuit.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden gemengd in een afgesloten tank van veldspuit.
Installation of above-ground fuel tanks in orde via AHA de Man
Installation of sufficient secondary containment for fuel in orde via AHA de Man
Provision of containment booms and absorbent materials in orde via AHA de Man

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Geen middelen toedienen als er veel regen voorspeld wordt en alleen als de bodem de juiste temperatuur heeft, het liefst zo weinig mogelijk.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Deze zones worden nagenoeg niet gemaaid, geen water, kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen
Establishment of emergency spillage response plan Absorptiemateriaal is binnen handbereik
Controlling erosion and sediment discharge Nu afkalving van oevers, offertes zijn aangevraagd maar heeft nu nog geen financiële prioriteit
Establishment of pesticide-free zones Op 30% van het golfbaanoppervlak wordt helemaal niets gebruikt

Community

Niet alleen golfers, maar ook andere bezoekers van het golfterrein (wandelaars, fietsers) zijn zich bewust van het duurzame en natuurvriendelijke beheer van de golfbaan. Met Staatsbosbeheer vindt regelmatig overleg plaats over het beheer van de randen van de golfbaan en natuurwerkgroepen worden ingeschakeld om de flora en fauna op de golfbaan in kaart te brengen. Staatsbosbeheer organiseert diverse wandelingen voor zowel kinderen als volwassenen door het Bentwoud met als startpunt het golfgebouw. Jaarlijkse vindt er schouw plaats in overleg met het Waterschap. Ook het peilbeheer wordt met het Waterschap besproken. Golfbaan Bentwoud heeft veel overleg met gemeente en provincie over bewegwijzering, de Vrienden van het Bentwoud vergaderen in het golfgebouw.
Al het personeel dat op de golfbaan werkzaam is, heeft de juiste opleiding of cursus gehad om het werk veilig en zorgvuldig uit te voeren. Jaarlijks vinden er opfriscursussen plaats en er zijn protocollen aanwezig voor veilig werken en calamiteiten.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Course Management 2
Food & Beverage 4 4 12
Golf Coaching 2 3
Retail & Leisure 4
Caddies 6
Other 1 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Course Manager
  • Local Environment NGO

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Efficient water management intern opleiding, informeel
Management of accidents and emergencies Al het vaste personeel van de golfbaan heeft BHV + AED
Waste minimization, separation and recycling informele opleiding van personeel
Health & Safety Er is een Ri & E opgesteld en actief
Energy Saving informele opleiding van personeel

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Local Businesses Golfcafé als instapproduct om te netwerken. In de toekomst verder samenwerken met Golfacademy om lokale bedrijven kennis te laten maken met de Golfsport.
Schools & Colleges Samenwerking met scholen door de Golfacademy

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Deel van de paden is openbaar, de golfbaan valt namelijk onder de NSW regeling
Creation of new paths and nature trails uitgevoerd in opdracht van Provincie, nieuw fietspad, onderhoud bestaande fiets- wandelroutes
Installation of effective and welcoming signage Openstellingsborden Golfbaan voor wandelaars en fietsers
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) I.s.m Staatsbosbeheer wandelroutes door Bentwoud
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Staatsbosbeheer onderhoudt de de paden en beplanting in de recreatieve (openbare) zone van de golfbaan.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Zoveel mogelijk online, eigen ontwerp. Ook social media
Members evenings and course walks Wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer & Roest
Course guides / brochures eigen ontwerp
Establishment of a nature trail Naast hole A2 en A3 ligt een ruiterpad, een natuurpad, beheer SBB

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures er wordt via social media over de natuurwaarden van de baan gecommuniceerd.
Course walks / open days Jaarlijkse 'snertwandeling' van SBB, geen open dagen maar 'invite a friend' (minimaal 2 maal per jaar)
Attending community meetings Directeur Laban bezoekt vergaderingen van Provincie SBB en lokale gemeenschap
Joint practical projects with community Deelname aan project over fietspaden in de regio vanuit de gemeente.