Zaanse Golf Club

GEO Certified® 05/2013 GEO Re-Certified 08/2016
Wijdewormer,
Netherlands
Telephone: +31 (0) 299 438 199 / +31626542565
Dsc_1362__original

On Wednesday 29th June I made a visit to the Zaanse Golfclub. This golf club, situated in Wijdewormer near Amsterdam, was one of the first golf courses in the Netherlands to receive the GEO certificate. First audited in 2009, they have now completed the GEO course for the second recertification. During the audit I was received by Rob Wilderom (course manager) and Frans van der Ploeg (treasurer), with whom I did a walk-through the audit procedure. During the audit we reviewed the documents the golf club provided, made a visit to the golf course…

Sander Kristalijn, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.


GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Zaanse Golf Club (18 holes, 5752 metres, year opened 1988)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities
1 Halfway House(s)
2 Other

Nature

The "Zaanse Golf Club" is a flourishing club with a beautifull course in the caracteristic watery polder
landscape in Wijdewormer. The first nine holes were constructed in 1989, the second nine in 2007. The course and the environment have an open caracter and lies in a polder next to a peat bog area.
The surface is wet and lies roughly 4 meters below sea level.
The first nine holes are build around a socalled "wheel", a lake caused by the collapse of the dike in 1825,with a dept of 40 meters in the middle. From 1953 till 1988 the lake was partly used as swimming pool.
The growth is typical for this area. That means reed borders, elders, birches and willows. The architect insisted to save these specific qualities.The most to this landscape belonging animals do occur like water- and meadowbirds, swallows, buzzards, kestrels, diffirent gulls, dragonflies and other insects, butterflies, diffirent amphibians and mice and hares.
The polder, where the Zaanse Golf Club is situated, is dried in 1626. Before that moment the lake was part of the Ymere and directly connected with the North Sea. A polder nearby. the Beemster, is appointed to be World Heritage.
The Zaanse Golfclub will try to create a habitat for grass snakes to maximize its ecological values

De Zaanse Golf Club is een springlevende vereniging met een prachtige eigen baan in het karakteristieke waterrijke polderlandschap van Wijdewormer. De eerste 9 holes zijn aangelegd in 1989, de tweede 9 in 2007. De baan en de omgeving hebben een open karakter en ligt in een polder naast een veenweide-gebied.
De grond is nat en ligt op ca. 4 meter onder NAP. De eerste 9 holes zijn aangelegd rond een zogenaamd "wiel", een meer gevormd door een dijkdoorbraak in 1825, met een diepte van ca. 40 meter in het midden. Van 1953 tot 1987 werd het meer gedeeltelijk gebruikt als zwembad.
De begroeiïng is typisch voor het gebied. Dat wil zeggen: riet rond het water en verder vooral elzen, berken en wilgen. The architect heeft aangedrongen toe te zien deze specifieke eigenschappen te bewaren. De meeste bij dit landschap behorende diersoorten komen er voor zoals water- en weidevogels, zwaluwen, buizerds, torenvalken, diverse meeuwensoorten, libelles en andere insecten, vlindersoorten, diverse amphibieën en muizen en hazen.
De polder waarin de Zaanse Golf Club is gesitueerd, is leeggemalen in 1626. Daarvoor was het meer een deel van het IJmeer en direct verbonden met de Noordzee. Een nabij gelegen polder, de Beemster is aangewezen tot de Wereld erfgoed lijst.
De Zaanse Golfclub heeft zich tot doel gesteld habitats te creëren voor de ringslang.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Natuur en milieu.
 • Roofvogelgroep
 • Vlindergroep
 • Vogelwacht Zaanstreek

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Flora 2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Flora 2006-2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Zoogdieren 2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Zoogdieren 2006-2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Vogels 2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Vogels 2006-2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Amfibieën 2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Amfibieën 2006-2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Vlinders 2012 H Fabritius 2012/10/31 Download
Vlinders 2006-2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
Vissen 2006-2012 H. Fabritius 2012/10/31 Download
fauna ondezoek 2013 H. Fabritius 2013/10/31 Download
flora onderzoek 2013 H. Fabritius 2013/10/31 Download
flora enfauna rapport 2014 H. Fabritius 2014/10/29 Download
flora en fauna telling H.Fabritius 2014/10/29 Download
fauna telling H Fabritius 2015/07/10 Download
flora/fauna H Fabritius 2015/10/15 Download
verslag 2015 H Fabritius 2015/11/26 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Barn Swallow, Boerenzwaluw Hirondo Rustica
House Sparrow, Huismus Passer Domesticus
Common Cockoo, Koekoek Cuculus canora
Common Spoonbill, Lepelaar Platalea leucorodia
Common Linnet, Kneu Carduelis cannabina
Sedge Warbler, Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
Long-eared Owl, Ransuil Asio otus
Northern shoveler, Slobeend Anas clypeata
Icterine Warbler, Spotvogel Hippolais Icterina
Common Redshank, Tureluur Tringa totanus
Eurasian Skylark, Veldleeuwerik Alauda arvensis
Water shrew, Waterspitsmuis Neomys fodiens
Common Pipstrelle, Dwergvleermuis Pipistrellus pipstrellus
Pond Bat, Meervleermuis Myotis dasycneme
Daubenton's Bat, Watervleermuis Myotis daubentonii
Serotine Bat, Laatvlieger Eptesicus serotinus
Tundra Vole, Noordse woelmuis Microtus euconomus
European Waterfish, Grote modderkruiper Misgernus fossilis
Smooth Newt, Kleine watersalamander Triturus vulgaris
Water Frog, Groene kikker Rana esculenta
Common Frog, Bruine kikker Rana temporaria
Common Toad, Gewone pad Bufo bufo
Natterjacxk Toad, Rugstreeppad Bufo calamita
Southern March Orchid, Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa
Wild Teasel, Grote kaardebol Dipsacus fullonum
Butomus, Zwanebloem Butomus umbellatus

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 4 ha Local Government
Scrub Vegetation 1 ha Local Government
Native Woodland 2 ha Local Government
Wetlands 2 ha Local Government
Open Water Features 6 ha National Government

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.5 Hectares Festuca rubra 55%
Agrostis tenuis / capillaris 45%
Tees 1.0 Hectares Lolium perenne 40%
Festuca rubra 40%
Fairways 16.0 Hectares Festuca rubra 50%
Lolium perenne 30%
Semi Rough 7.0 Hectares Festuca ovina 30%
Festuca rubra 70%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
The grass selection is made together with Barenbrug Holland BV and is based on a low nutrician level, good sickness resistance, relatively high salt tolerance and a low water need. The rough grass selection is mixed with a flora mixture.

De keuze van de toe te passen grasmengsels is tezamen met Barenbrug Holland BV vastgesteld en is gebaseerd op een laag bemestingsniveau, goede ziekte resistentie, relatief hoge zout tolerantie en een lage behoefte aan water. Het rough mengsel is gemengd met een flora mengsel

This golf facility assesses mowing patterns every: 2 months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Barenbrug Holland bv
 • Prograss

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Fairways are not or barely fertilized

Fairways worden niet of nauwelijks bemest
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Door de vruchtbare veengrond van de fairway's en de semirough is de kwaliteit het jaar rond goed te noemen.
Because of the peat garden soil from the fairway and the semirough quality is to call the year-round good.
Improving customer understanding around greens maintenance Op de website van de Zaanse onder de kop baanstatus krijgt de klant direct informatie wat voor werkzaamheden er gaande zijn op de greens. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven op de ALV en via stukjes op het web.

On the website of the Zaanse under the headline job status, the customer receives immediate information on what activities are going on the greens. Additionally, information is given at the AGM and through pieces on the web.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces De Zaanse Golf Club monitort het jaar rond de kwaliteit van het gehele complex, het onderhoud vindt op alle fronten zo milieu vriendelijk plaats zonder het inleveren van kwaliteit.
The Zaanse Golf Club monitors the year on the quality of the entire complex, the interview will be on all fronts as environmentally friendly place without surrendering quality.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Er wordt door de greenkeeping staf gewerkt ,volgens het ontwerp van de architect G Jol dit op alle fronten zowel baan als overige natuur elementen.
We are working with the greenkeeping staff, according to the design of the architect G Jol, this on all fronts at the course as other nature elements.
Appropriately matching mowing lines to contours The mowing lines follow the contours of the fairways, particularly around fairway bunkers and ondulations.
De maailijnen van alle spel elementen worden volgens vast patroon uitgevoerd.

De maailijnen volgen de contouren van de fairways, specifiek rondom de fairwaybunkers en de ondulaties.
Protection and restoration of historic features The dyke along the course, protecting the polder for flood, is part of the course. The tees 2,3,10,11 and 12 are positioned on the dyke, which give a fantastic view to the neighboring peatmeadow Natura 2000 area, "Oostzaner polder".

De dijk langs de baan, die de polder voor overstroming behoedt, is onderdeel van de baan. De tees 2,3,10,11 en 12 zijn bovenop de dijk gesitueerd hetgeen een prachtig uitzicht biedt op het naastgelegen Natura 2000 gebied, de "Oostzaner polder".
Discreet on-course signage and furniture On the course , signs, seats and shelters are made of FSC wood.

Op de baan komen borden, banken en schuilhutten voor, gemaakt van FSC hout.
Conservation of specimen trees Oude bomen worden 2 jaarlijks gecontroleerd en eventueel bewerkt.
Old trees are second checked annually and possibly edited
Screening and softening unsightly man-made features nvt

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Oeverkanten worden zo min mogelijk gemaaid om de natuur zijn gang te laten gaan en dit heeft geresulteerd in een verandering van plantensoorten.
Bank edges are cut as little as possible to let the nature take its course and this has resulted in a change of plant species
Increasing the size of habitat patches A dry stone wall for sand martins, a shell-beach for waders, a swampy area for pied avocets and 3 breeding places for grass snakes.

Er is een zwaluw wand, schelpen strandje voor strandlopers, moeras gebied voor kluten en 3 broedhopen voor ringslangen .
Connection of internal habitat patches Are separate habitats, but related with the golfcourse as a whole.

Zijn op zich zelf staande habitats, maar staan wel in verbinding met de golfbaan als geheel.
Connection of patches with external habitats Only the open water bodies are connected to water surfaces of the polder, Wijdewormer

Alleen het water staat in verbinding met het oppervlakte water van de polder de wijdewormer.
Creation of habitat corridors Different layed hedges on the course improving

Diverse houtwallen in de baan opknappen.
Avoidance of habitat fragmentation nvt
Improving and diversifying habitat edges implemented mowing of the shores of the water bodies on a rotational basis, shell beach restored, slope of the sand martin wall adepted

maaibeleid van de diverse oevers aangepast, schelpen strandje gerestaureerd, zwaluw wal oever schuinte aangepast.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Locations have been designated in which botanically rich rough areas can be more extensively managed.

Er zijn locaties aangewezen waar ruigte meer extensief beheerd kan worden.
Ecologically informed management of scrub vegetation nvt
Promoting species and structurally diverse woodlands nvt
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas The aim is to have a rich herbaceous bank vegetation along the water parties and pools and reduce other sorts such as reed on the new part of the course.

Er wordt aangestuurd op een rijke oeverbegroeiïng langs de waterpartijen en poelen en overheersing van riet op het nieuwe deel van de baan terug te dringen.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Along the banks of water parties there are various opportunities for natural banks which offer protection to various water birds and other flora and fauna.

Langs de oevers van de waterpartijen is op meerdere plaatsen ruimte voor natuuroevers welke beschutting bieden aan diverse watervogels en andere flora en fauna.
Naturalization of linear habitats nvt

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators The presence of flowery bushy vegetation, botanically rich rough and banks ensure the presence of sufficient nectar for many insects. Host plants are also present which offer possibilities for certain animals to reproduce.

De aanwezigheid van bloemrijke struikvegetaties, bloemrijke ruigtes en oevers zorgen voor de aanwezigheid van voldoende nectar voor veel insecten. Ook zijn er waardplanten aanwezig, welke mogelijkheden bieden voor bepaalde soorten om voort te planten.
Installation of nest boxes Er hangen diverse soorten nestkasten in de baan waar jaarlijks vele jongen uit voortkomen.
There are various types of nesting boxes in the path where every year many young ensue
Provision of feeding tables nvt
Control / management of alien species nvt
Provision of hibernation areas Creating hibernation places for reptiles by making holes in the ground of 1 x 1 meter, 1 meter deep, filled with stones.

Het maken van overwinteringsplaatsen voor reptielen door gaten in de grond van 1 x 1 meter, 1 meter diep, gevuld met stenen.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Langs de tuinen rondom het clubhuis, de eerste heren tee en de heren tee, liggen wanden van gebroken tegels die dienst doen als muur echter zijn niet vast gelegd zodat het microleefgebied ook een kans heeft.
Along the gardens around the clubhouse, the first men's tee and men's tee of hole 4, lie walls of broken tiles that serve as walls are not made permanent so that the micro-habitat also has a chance

Water

Water is always abundant at the Zaanse Golf Club. In 1626 dikes were constructed around the then existing
lake "Wijdewormer". With 13 huge watermills the polder was dried and made ready for the farmers.
Nevertheless there were burstings of the dikes in 1665, 1669, 1717, 1756 and 1825 when the now existing
lake was formed. With this lake we have a main source for the irregation system of the course. Anyway our irregation program is tailored to meet the criteria which lead to greater allround consistency and health for the turfgrass.
Water for the clubhouse is delivered by the regional water company (PWN).
The cleaning facility on the wash pad is a closed loop recycling installation "Wash2water".

Water is altijd overvloedig aanwezig bij de Zaanse Golf Club. In 1628 werden dijken gemaakt rondom het
toen bestaande meer "Wijdewormer". Met 13 watermolens werd de grond drooggemaakt en was de polder gereed voor de boeren. Desondanks waren er dijkdoorbraken in 1665, 1669, 1675, 1712, 1786 en 1825 toen het nu bestaande
meer ontstond.
Met dit meer hebben we de belangrijkste bron voor het beregeningssysteem van de golfbaan. In ieder geval is
ons beregeningsprogramma geschikt om te beantwoorden aan de criteria, die leiden tot een grotere dichtheid
en gezondheid van het gras. Het water voor het clubhuis wordt geleverd door het Provinciaal waterleiding bedrijf (PWN).
De schoonmaakinstallatie op de wasplaats is een milieuvriendelijk gesloten recycle systeem, "Wash2water".

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 66% 650,000 Litres
Golf Course Public / Potable 33% 290,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 1% 6,000 Litres
Other Public / Potable 0% 0 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 66% 600,000 Litres
Golf Course Public / Potable 33% 210,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 1% 6,000 Litres
Other Public / Potable 0% 0 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 66% 600,000 Litres
Golf Course Public / Potable 33% 138,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 1% 6,000 Litres
Other Surface 0% 0 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Never
Semi-Rough Never
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Upgraded every 2 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 8 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species We selected our grass species to the conditions we expected on the course , as salt, disease and draught resistance.

We kozen de grassen naar de omstandigheden, die we op de baan verwachtten, zoals zout-, ziekte- en droogte-resistentie
Soil decompaction and thatch management On a regular basis the greens and fairways are hollow-tined and filled with sand or dressed and vertical-mowed.

Volgens een schema worden de greens en fairways geprikt met holle pennen en gevuld met zand of gedressed en verticaal gemaaid.
Timing and dose of water application With the local weatherforecast every day we also get data of the expected evapotranspiration rates so we can import that in the irregation programme.

Via de locale weersvoorspelling krijgen we de verwachte verdamping, die we kunnen invoeren in ons beregeningsprogramma.
Analysis of soil moisture Zaanse Golf Club monitors soil moisture to minimise irrigation and improve turf quality.

De Zaanse Golf Club monitort de bodemvochtigheid om de beregening te minimaliseren en de graskwaliteit te verbeteren.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Our greenkeeping staff incorporate evapotranspiration rates and weather data into their irrigation programme.

Onze greenkeepers voeren de verdampings- en weergegevens in in het beregeningsprogramma.

Use of wetting agents Er wordt gekeken naar de weersomstandigheden of het zinvol is om wetting agent toe te passen, dit om zoveel mogelijk verspilling van financiën en middelen tegen te gaan.
Because of the fertile garden soil from the fairway and the semirough semi quality is to call the year-round good.
Overall reduction in irrigated area Bij diverse greens in de baan staan sommige sproeiers permanent uit, dit vanwege overlap of lage ligging van de green.
In various greens in the job are some nozzles permanently, due to overlap or low position of the green
Targeting of sprinkler heads Er is een jaarcontract afgesloten met Torro
There is one year contract with Toro
Optimizing system pressure Er is een jaarcontract afgesloten met Torro
There is one year contract with Toro
Irregation system Every year the irregation system is controlled and maintained

Ieder jaar wordt de beregeningsinstallatie gecontroleerd en onderhouden.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets low-flow urinals and toilets are installed

waterbesparende urinoirs en toiletten zijn geinstalleerd
Use of efficient shower technology watersaving showers are installed

Waterbesparende douchekoppen zijn aangebracht

Energy

With the recent renovation of the buildings the heating systems are upgraded to HR-systems. The electrical
system is installed with automatic switches and the showers have watersaving showerheads.
We still keep informed about new developments in cleaner and more economic energy supplies.

Bij de recente verbouwing van de gebouwen zijn de verwarmingssystemen opgewaardeerd naar HR-systemen. Ook is het electrisch systeem uitgerust met automatische schakelaars en zijn de douches voorzien
van waterbesparende douchekoppen.
We blijven voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van schonere en duurzamere energie bronnen.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Renewable Grid Electricity (kWh) 103000 105000 101000

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 10648 8050 7766
Hydraulic Oil (Litres) 140 120 120
Natural Gas (Litres) 16439000 15758000 17795000
Petrol (Litres) 720 630 680

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply We have green tarif grid supply for gas and electricity

Wij gebruiken groene energie voor gas en electra
Installation of small scale wind turbine As soon as a wind turbine is profitable we consider that.

Zodra een wind turbine concurrerend is overwegen we het.
Installation of photovoltaic and / or solar panels We keep informed about the developments about his subject.

We blijven op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.
Use of electric hybrid vehicles We use electric handicarts and the greenmowers are hybrid.

Al onze handicarts zijn elektrisch uitgevoerd.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems In 2014 is er een nieuwe ketel aangeschaft voor het clubhuis met een hoog rendement.
In 2014 it purchased a new heater for the clubhouse with high efficiency
in 2015 is de driving range aangpast met ledverlichting als schijnwerper daarnaast div lampen in het clubhuis vervangen voor ledlicht.
2015 has been the driving range customized LED lighting as well div floodlight bulbs replaced in the clubhouse for LED light.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration De thermostaten in de gebouwen staan afgesteld.
The thermostats in the buildings are adjusted.
Upgrading of building insulation Every renovation on buildings we upgrade the insulation. So far we nearly upgraded all buildings.

Bij elke renovatie van gebouwen wordt de isolatie verbeterd,cq geoptimaliseerd.Tot nu toe zijn vrijwel alle gebouwen verbeterd.
Installation of low-energy lighting When changing lightbulbs we use low-energy lighting (LED).

Bij vervanging van lampen worden energiezuinige exemplaren toegepast (LED).
Use of motion sensor lighting In the toilets, lockerrooms, showerrooms etc. we use motion sensor lighting.

In de toiletten, kleedruimten, doucheruimten, etc, gebruiken we bewegingsschakelaars.
Use of timers with appliances, heating and lighting Er zijn in alle gebouwen timers of lichtdetectie aanwezig.
There are timers in all buildings or light detection.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 67%
Diesel 100%
Grid Electric 33%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking We have a cycle parking at the clubhouse

Bij het clubhuis is een fietsenstalling
Increasing equipment storage (e.g. lockers) We have a lockerroom with 300 lockers

We hebben een lockerruimte met 300 lockers
Staff showers We have a dressroom and a shower for the staff.

Er is een kleedkamer met douche voor het personeel.

Supply Chain

The Zaanse Golf Club is fully aware of the fact that the purchase of the products for the restaurant, shop and greenkeeping and its created waste, has a big influence on the environment. We therefore purchase, as far as possible, at local manufacturers and comtractors so the transport costs are minimized.
For the waste management, we insist that products are de-packed before delivery and that packaging is re-used or recycled.
The yearly maintenance of the greenkeeping equipment is done on the site so we save a lot of transport costs for all the machines.

De Zaanse Golf Club is zich ten volle bewust van het feit dat de inkoop van producten voor het restaurant, de shop en greenkeeping en het daarmee gepaard gaande afval, een grote invloed heeft op het milieu. Daarom kopen wij, zoveel mogelijk, in bij lokale leveranciers en aannemers zodat de transportkosten tot een minimum worden beperkt.
Te aanzien van het afval management, staan we erop dat producten voor aflevering zijn uitgepakt en dat de verpakking wordt hergebruikt of gerecycled.
Het jaarlijks onderhoud van het greenkeeping materieel wordt in de eigen werkplaats uitgevoerd, zodat het transport
van alle machines wordt bespaard.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Waste is seperately removed. This is registrated by an administration that is legally demanded.

De afvalstroom wordt gescheiden opgehaald, dit wordt geregistreerd middels bonnen en bij gehouden, dit is een milieu eis
Use of local suppliers Er wordt zoveel mogelijk bij lokale leveranciers gekocht, olie, benzine, onderhoud-producten, voeding, drank ect, daarnaast is het beleid dat sponsors van de Zaanse Golf Club de voorkeur genieten.
As much as possible will be purchased from local suppliers, oil, gasoline, maintenance products, food, beverages ect, in addition, the policy that sponsors of Zaanse Golf Club have preference.
Use of local products Heel bijzonder is de mosterd van de mosterdmolen "de huisman" receptuur van het jaar 1600
Very special is the mustard from the mustard mill "de huisman" recipe of 1600
Selection of certified products Our suppliers know that we like a green image in the Netherlands.

Onze leveranciers weten dat wij hechten aan groen in Nederland.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Wij werken met diverse bedrijven die iso gecertificeerd zijn.
We work with several companies that are ISO certified.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 4 2 2
Catering Supplies 4 2 2
Retail 3 3
Trade & Contractors 4 3 1
Maintenance Equipment 4 2 2
Course Supplies 2 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses We use grasses with high salt tolerance because the salt content of the irrigation water is 1ml per liter water.

Wij gebruiken zout resistente grassen aangezien het zoutgehalte van het beregeningswater 1 ml per liter water is.
Managing stress and wear Mowing and maintenance policy for 29 years carried out in a natural way, making the stress and wear level is low.

Maai en onderhoud beleid wordt al 29 jaar op natuurlijke wijze uitgevoerd, hierdoor ligt het stress en slijtage niveau laag.
Enhancement of soil structure Every year we have enhancents on the fairways: we spread 400 m3 sand, vertidraining and overseading, seven times a year we dress the greens with compost.

Elk jaar verbeteren we de toplaag van de fairway's door 400 m3 zand te strooien, te vertidrainen en door te zaaien, zeven keer per jaar worden de greens gedressed met heidecompost.
Optimization of the growing environment By consistently to carry out air and water resources, remain the growth conditions at the right level.

Door lucht en water huishouding consequent uit te voeren blijven de groeiomstandigheden op het juiste niveau
Managing thatch levels The tatchlevel in the greens is on average 1.5 cm, this is achieved by periodically topdressing, and vertical mowing.

Het vilt niveau in de greens bedraagt gemiddeld 1.5 cm, dit wordt bereikt door regelmatig dressen en vertikaal te maaien.
Managing surface moisture The surface moisture is controlled by the use of a moisture meter.
Additionally, the drainage system of the entire track is regularly checked and cleaned annually.

Het oppervlakte vocht wordt gecontroleerd door het gebruik van een vochtmeter.
Daarnaast wordt het drainage systeem regelmatig gecontroleerd en jaarlijks gereinigd.
Establishing thresholds for pests and disease We don't use any chemicals for pests en disease for 27 years, our policy is: it's nature. We only spray iron as an aspirin.

Wij gebruiken al 27 jaar geen middelen tegen ziektes, ons beleid is : het is natuur. We spuiten alleen ijzer als aspirientje.
Scouting for pests and diseases We control every day the greens for diseases and then we make a dicision what to do.

We kijken elke dag naar eventuele ziekten op de greens en besluiten vervolgens wat te doen.
Monitoring / improvement of plant health Every year we carry out a soil survey, and set if necessary when fertilization plan accordingly.

Jaarlijks laten we een bodemonderzoek uitvoeren, en stellen wanneer nodig het bemestings plan daarop bij.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Greens - K - Inorganic 141 131 138
Greens - K - Organic 16 19 23
Greens - N - Inorganic 80 80 91
Greens - N - Organic 33 40 39
Greens - P - Inorganic 42 46 35
Greens - P - Organic 4 4 6
Tees - K - Inorganic 55 55 55
Tees - K - Organic 5 5 5
Tees - N - Inorganic 60 60 60
Tees - N - Organic 30 30 30
Tees - P - Inorganic 20 20 20
Tees - P - Organic 10 10 10

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Herbicide - Total Weight 15

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products We only use primus

We gebruiken alleen primus
Selection of appropriate products for specific pests and diseases We do not use products for specific pests and diseases.

We gebruiken geen producten tegen ziektes.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers present
aanwezig

Calibration and testing of sprayers Done annually and failures
Gebeurd jaarlijks en bij storingen.
Non-chemical weed control hoeing and headland with tree clippings

schoffelen en afstrooien met boomsnippers
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Op de greens gebruiken we zeewier extracten en sceleton, hierdoor is de ziekte druk enorm naar beneden gegaan.
On the greens we use seaweed extracts and skeleton, making the disease pressure going enormous down.

Waste Management

The following waste audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Afval audit Zaanse Golfclub Rob Wilderom 2011/11/21 Download
milieu controle wormerland gemeente 2014/11/18 Download

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials We try to recycle or compost itself as much as possible products
Wij proberen zoveel als mogelijk producten te laten recyclen of zelf te composteren.
Waste awareness campaigns Er zijn 2 grote inzamel petflessen geplaatst waar spelers hun legen petfles kunnen deponeren, hiervoor is een campagne gevoerd op de website.
There are two large collecting PET bottles placed where players can deposit their empty PET bottle, this is a campaign conducted on the website.
Ground recycling depot The ground is stored to mix and recycle, so it can be re-used in spots in the course where needed.

Grond wordt opgeslagen om te mengen en te recyclen, zodat het kan worden hergebruikt op plaatsen in de baan waar nodig
depot with dividers The depot is installed with dividers. In one the turf waste is stored to make compost.

Het depot is voorzien van scheidingswanden. In een ervan wordt grasmaaisel opgeslagen om te composteren.

Pollution Control

After years of planning, discussing and waiting in 2010 we finally could connect our sewer system to a main sewer system and could we disconnect the several septic tanks. We also could use the oncourt toilets. Herewith we made a giant step in minimizing the pollution of the waters on the course.

Na jaren van planning, discussies en wachten konden we in 2010 eindelijk onze vuilwaterriolering aansluiten op een rioolwaterzuivering van de gemeente en konden we de diverse septic-tanks afkoppelen. Tevens konden we de toiletten in de baan gebruiken. Hiermede hebben we een grote stap gezet in het verminderen van de vervuiling van het oppervlaktewater.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Yearly Weekly
On-Site Yearly Yearly Weekly
Outflow Yearly Yearly Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Reed Bed Yes
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Closed Loop Recycling Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Chemicals and other hazardous products are stored in legally demanded boxes.

Chemische en andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in wettelijk vereiste kasten.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Maintenance facility has sealed impervious floors.

Werkplaatsen hebben vloeistofdichte vloeren
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas De wasplaats is voorzien van een gekeurde vloeistofdichte vloer. Hier wordt de tank ook gevuld en gemengd
.The laundry room is fitted with an approved impervious floor. Here, the tank is also filled and mixed.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces De wasplaats is voorzien van een gekeurde vloeistofdichte vloer. Hier wordt de tank ook gevuld en gemengd
.The laundry room is fitted with an approved impervious floor. Here, the tank is also filled and mixed.
Installation of above-ground fuel tanks Above-ground fuel tanks are installed, as legally demanded

Bovengrondse brandstof tanks volgens wettelijk voorgeschreven eisen zijn geïnstalleerd.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Er is een speciale brandstofkast aanwezig op het terrein.There is a special cupboard fuel available on site.
Provision of containment booms and absorbent materials Deze materialen zijn aanwezig.
These materials are present.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Onze grondrecycling plaats is voorzien van een 15 centimeter snipperlaag ter
voorkoming van percolatie in het grondwater, dit comform getelde eisen.
Our soil recycling site is equipped with a 15-centimeter chip scheme to
prevent percolation into the groundwater, this comformtable counted requirements
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies A lot of water bodies have a cane collar that functions as a helofytenfilter.

Veel waterelementen hebben een rietkraag, die functioneert als helofytenfilter
Establishment of emergency spillage response plan Er zijn materialen beschikbaar voor noodsituaties, personeel heeft hiervoor instructie gehad.
There are materials available to emergency, personnel had this instruction.
Establishment of pesticide-free zones We do not use pesticides.

We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen.
cleaning equipment To clean the equipment we installed a clean loop recycling wash pad called
"Waste2water".

Om de machines te reinigen hebben we een "Waste2water" installatie die het gebruikte water recycled

Community

Zaanse Golf Club welcomes guests and aims to be open to the public. A path over the dyke along the tees 2, 3, 10, 11 and 12 gives the opportunity to overlook the course for the public. On the course there are a number of places which are extensively managed so that the nature can flourish. These are the areas which offer various plants and animals from the neighbourhood a temporary resting place or somewhere for long-term settling.
Our greenkeepers are provided with the necessary protective clothing end there is compliance with the labour laws.

De Zaanse Golf Club is een club die gastvrij en open wil zijn naar buiten toe. Over de dijk loopt een pad langs de tees 2, 3, 10, 11 en 12 dat een overzicht biedt over de golfbaan voor het publiek. Op de baan zijn een aantal plekken die extensief worden beheerd, zodat de natuur de gelegenheid krijgt zich hier te ontwikkelen. Dit zijn plekken die voor allerlei planten en dieren uit de omgeving een tijdelijke verblijfplaats of vestigingsplaats voor lange termijn bieden.
Onze greenkeepers hebben de beschikking over alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en er wordt voldaan aan de Arbo-eisen.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 0.5
Course Management 4 0.5 2
Food & Beverage 3 5
Golf Coaching 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Owner
 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist
 • Local Government
 • Local Community
 • Local Environment NGO

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Het greenkeeping team is gediplomeerd, en volgt ook bijscholingen.
The greenkeeping team is qualified, and follow refresher courses.
Efficient water management The head greenkeeper is trained and responsible for the irregation and the water usage.

De hoofdgreenkeeper is opgeleid en verantwoordelijk voor de beregening en het waterverbruik.
Management of accidents and emergencies There is a protocol for accidents and emergencies with an handout how to act.

Er is een protocol voor ongelukken en noodgevallen met een handleiding hoe te handelen.
Management of habitats and vegetation The greenkeepers learned during the training how to deal with the environmental values.

De greenkeepers hebben tijdens hun opleiding geleerd hoe om te gaan met de duurzame waarden.

Waste minimization, separation and recycling At every tee and other places garbage cans are placed. We will place separate cans for plastic bottles.

Bij elke tee en op andere plaatsen zijn vuilnisbakken geplaatst. We willen aparte bakken plaatsen voor petflessen.
Health & Safety All employees are instructed in first aid and company safety.

Alle werknemers zijn geïnstrueerd in EHBO en BHV
Energy Saving All employees are instructed to use energy sensible.

Alle werknemers zijn geïstrueerd zuinig om te gaan met energie
Environmental management planning In the 5-years planning are also measures included to improve the environment and nature.

In de 5-jaren planning zijn tevens de maatregelen opgenomen om het milieu en de natuur te verbeteren.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours With the nearest neighbours is annually contact about plans and special events on the golfcourse.

Met de naaste buren is jaarlijks contact over plannen en speciale evenementen op de golfbaan.
Local Government One time a year the local government is invited to visit the golfcourse to see the recent developments.

Een keer per jaar wordt de gemeente uitgenodigd op de golfbaan om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen
Local Environmental Groups To avoid breeding meadow birds being troubled by birds of prey, we did not place high trees at the end of the course, contigeous to the meadows.

Om te voorkomen, dat broedende weidevogels door roofvogels worden gestoord, hebben we geen hoge bomen geplant aan het eind van de baan, grenzend aan de weilanden.
Media The local media are on a regular basis informed about special events and developments on the golfcourse.

De plaatselijke media worden regelmatig geïnformeerd over speciale gebeurtenissen en ontwikkelingen op de golfbaan.
Local Businesses One time a year a special tournament is organised on the 3d Pentecost day for local business people, called "De Zaanse op 3".

Eenmaal per jaar wordt er op 3e Pinksterdag een speciale wedstrijd gehouden voor de plaatselijke bedrijven, genaamd "de Zaanse op 3".
Schools & Colleges Twice a year a school for agriculture education is invited to interest the pupils to specialize in greenkeeping.

Twee keer per jaar wordt een cultuurtechnische school uitgenodigd om de leerlingen te interesseren voor het vak van greenkeeper

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Installation of effective and welcoming signage Bij de entree van de baan wordt men met een platte grond van de baan welkom geheten.
At the entrance of the course, one is welcomed with a flat floor of the orbit.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Er is een visclub sinds 1933 op het terrein aanwezig, met de golfspelers wordt een jaarlijks viswedstrijd gehouden.
There is a fishing club since 1933 on site, with the golfers in the field an annual fishing competition is held.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Het golfterrein in cultuur-historisch perspectief H.A.J.O. Glandorff 2004/02/10
De geologische ontwikkeling van het gebied op en rond onze golfbaan 2004/05/05

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display On the internet site as in the newsletter articles concerning the environmental goals and achievements are published on a regular basis.

Zowel op internet als in het clubblad worden regelmatig artikelen gepubliceerd betreffende de milieuvriendelijke doelen en resultaten
Members evenings and course walks Every year in May there is a bird watching day.

Ieder jaar in Mei is er een bird watching day.
Course guides / brochures The yardage booklet contains also information on the wildlife on the course.

Het birdieboekje bevat ook informatie over de flora en fauna in de golfbaan.
Interpretation panels & course signage At every tee weathercocks are placed with information about the special flora or fauna at that hole.

Op elke tee zijn windwijzers geplaatst met informatie over de unieke flora of fauna op die hole.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures On the website (zaansegolfclub.com) as well in local papers and brochures the highlights of the course are suggested.

Op de website (zaansegolfclub.com) en in de lokale pers en brochures worden de hoogtepunten naar voren gebracht.
Course walks / open days Every year we have a course walk with external environmental organisations to show the progress we make in our objectives.

Ieder jaar maken we een rondgang op de baan met externe milieu organisaties om de voortgang te laten zien die we maken in onze doelstellingen
Joint practical projects with community Er komt jaarlijks een vlindertel groep die in de nacht vlindertellingen uitvoert hiervoor stellen wij ons terrein beschikbaar.
There will be an annual butterfly count group that performs butterfly counts in the night for which we provide our grounds.